مقاله ای از محمود دلخواسته: «رضا پهلوی، رهبر چماقداران فاشیست سلطنت طلب»

محمود دلخواسته می نویسد:
سه سال قبل در مقاله ای تحت عنوان: «چماقداران مجازی پهلوی چی و سکوت رضایت آمیز رضا پهلوی.» (1) از جمله نوشتم:

«اینکه (رضا پهلوی) در حال حاضر که دارای هیچ قدرتی نیست، چماقداران ایشان در فضای مجازی می‌تازند و فضای گفتگوی سیاسی را آلوده می‌کنند، بر فرض محال فردا، همینها از فضای مجازی به خیابانها و خانه‌ها خواهند ریخت و به مانند پدر و پدر بزرگ، قلمها خواهند شکست و لبها خواند دوخت و خونها خواهند ریخت.»

ولی معلوم شد که نباید منتظر رفتن به وطن شد تا چماقداران رضا پهلوی، این پیراهن قهوه ای های «دیکتاتور سوم پهلوی»، چهره واقعی خود را به نمایش در آورده و بر دگر اندیشان بتازند. لت و پار کردن دگر اندیش و ایجاد وحشت در تظاهرات لندن، بروکسل و دیگر شهرها در غرب. با زور و فریب، در اختیار گرفتن سکوهای سخنرانی و برنامه ریزی های قبلی برای در اختیار گرفتن اطراف محل سخنرانی ها و شعارهایی در مرگ مخالفان خود دادن و به پیروی از فاشیستهای حزب اللهی، با شعار هایی معادل
«حزب فقط حزب الله/رهبر فقط روح الله.»
دادن، مانند:
«رهبر ما پهلوی اه/ هر کی نگه اجنبیه.»

که نشان از برنامه یک حزبی کردن وطن و بر پایی حزب «رستاخیز نوین» را به روش پدر، ایجاد کردن دادن و مانند گله ای از گرگهای فوکل کراواتی و خانمهایی که مجهز به آخرین مدهای لباس پاریس و نیویورک هستند، به دنبال فرزندان اصحاب استبداد حاکم افتاده و توهین کردن و فیلم گرفتن و با افتخار منتشر کردن ( خانم مسیح علینژاد، هم برای اینکه از قافله عقب نماند هم فیلم خانه یکی از این فرزندان را منتشر تا چماقداران هدف بعدی را شناسایی کنند، که به اعتراض و هشدار آقای هادی خرسندی منجر شد.) (2)

همه نشان از آن دارد، که بر فرض محال، اگر اینها دست بالا را بگیرند، دوباره سرنوشت وطن، نه حکومت قانونی بر گرفته از حقوق انسان و حقوق شهروندی، بلکه تیغ و درفش خواهد بود و چماق و شکنجه و اعدام هر ایرانی است که مشکلی با شعار فاشیستی:

«رهبر ما پهلوی اه/ هر کی نگه اجنبیه.» داشته باشد.

اینها کافی نبود، آقای رضا پهلوی که در عیان، برای دموکراسی و آزادی سینه می زنند و پیراهن می درند، را یکدفعه در میان لس آنجلس، در میان گردن کلفتها و شعبان بی مخ (ملقب به تاج بخش) ها و حسین رمضان یخی ها و ناصر جیگرکی های زمان دیدیدم که تربیون سخنرانی را در اختیار گرفتند.

باز اینها کافی نبود، معلوم شد که ایشان وقتی به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند و با یار غار خود، پرویز ثابتی، که به «آیشمن ایران» معروف است و جنایتکاری که اعترافات استالینی تلویزیونی مخالفان شکنجه شده خود را در ایران مد کرد و معلم شکنجه گران و باز جوهای رژیم خمینی شد، راهکار می جویند. بطوری که اعتراض وزیر فرهنگ پدرش را هم در آورد و برای هشدار دادن به مردم ایران که «دیکتاتور سوم پهلوی" چه آشی را برای مردم ایران می خواهد بپزد به آقای مشیری گفته است که سه بار برای دیدار رضا پهلوی رفته و هر سه بار ثابتی آنجا تشریف داشته است. (3)

ولی از آنجا که ایشان باور کرده که تخت طاووس بیتاب جلوس ایشان بر آن است، زودتر از زمان مناسب دست خود را رو کرد و به حساب خودش «آس تک» زد و به جنایتکار اجازه داد تا در تظاهرات لس آنجلس که خود آن را در محاصره شعبان بی مخها، فتح الفتوح کرده بود، شرکت و با خنده ای نمکین در کنار دخترانش عکس گرفته و منتشر کند و هوادارانش عکس این دو را در کنار هم با افتخار بالا ببرند.

البته از آنجا که هوش و فراست سیاسی داشتن هیچگاه یکی از صفات مشعشعه آقای رضا پهلوی و مشاورانش نبوده است، هیچ متوجه نشد که وقتی آیشمن را هوا می کند، ندانسته خود را در مقام هیتلر قرار می دهد. چرا که آیشمن ها بدون هیتلر ها نمی توانست وجود داشته باشند. همانگونه که لاجوردی ها و رئیسی ها، بدون خمینی و خامنه ای نمی توانستند وجود داشته باشند.

از تاریخ باید آموخت و اینکه تاریخ بما می گوید که شاهان و بسیاری از گنده لاتهای روحانی ، فوجی از گردن کلفتها و اوباش را همیشه دور و بر خود داشته اند تا در زمان مورد نیاز بزنند و بشکنند و بسوزانند و بکشند. نسل ما ظهور این چماقدارها را کم کم در بعد از انقلاب دید و کم کم معلوم شد که سازمان دهنده آنها سران حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی و آقای هادی غفاری می باشند که در زیر چتر حمایتی قاضی القضات، قلب طپنده آزادی!، آیت الله بهشتی عمل می کنند. به همین علت با وجودی که به گزارش اطلاعات ارتش در اردیبهشت 60، بطور متوسط 1200 حمله به دیگر گروه های سیاسی می کردند، حتی یکی از آنها دستگیر نشد. ولی در جریان کودتای خرداد 60 معلوم شد که در واقع سر دسته اصلی آنها، شخص شخیص آقای خمینی بوده است که در تظاهرات 30 خرداد در حمایت از رئیس جمهور بنی صدر، اجازه شلیک و قتل معترضان را هم داده بود.

این آموختنها بما می گوید که آقای رضا پهلوی همیشه به ارزش این اوباش در باز گرفتن تخت سلطنت پی برده است و آنها را بکار گرفته است و می گیرد. ولی از آنجا که از زیرکی سیاسی خمینی ذره ای ارث نبرده است، نه بعد که قبل از بر تخت نشستن دست خود را رو کرده است.

نتیجه گیری:

به یمن سانسور ساواک که حتی داشتن رساله آداب طهارت آقای خمینی را هم در میان کتب ضاله قرار داده و دارنده آن به جرم به خطر انداختن امنیت ملی، به زندان می افتاد، ما از گذشته و کارنامه آقای خمینی اطلاع نداشتیم و هیچ نمی دانستیم که ایشان از سینه زنان کودتای 28 مرداد بوده و کودتای آمریکایی-انگیسی را سیلی خوردن مصدق از اسلام. در غیر اینصورت محال ممکن بود که سکان کشتی انقلاب را در دست ایشان قرار دهیم. در آن زمان، محبوبیت آیت الله طالقانی مصدقی اگر از آقای خمینی بیشتر نبود کمتر نبود. بنا بر این زمانی به ماهیت ضد مصدقی خمینی پی بردیم که دیر شده بود.

ولی نسل حاضر، در وضعیت عکس وضعیت نسل ما قرار دارد و براحتی و با چند کلیک کردن می تواند به گذشته و کارنامه آقای رضا پهلوی و دیگران پی ببرد. از جمله به این جهت و کوشش در روشنگری بود که زمانی که آقای رضا پهلوی در مصاحبه با سایت معتبر فوکوس آلمانی، بعد از اینکه در توجیه دیکتاتوری پدرش فرمودند (4) که مردم ایران لیاقت دموکراسی را نداشتند، اعلام کردند که شاه قانونی ایران می باشند. در نتیجه در آغاز، زنده یاد محمد امینی مقاله ای خطاب به ایشان نوشته که شما که تا کنون خود را یک شهروند معمولی می دانستید، حال چگونه شد که خود را شاه قانونی! ایران اعلام کرده اید؟ اینگونه کوششی بمدت یکسال و نیم را شروع کرده و در چندین مقاله به فارسی و انگیسی ایشان را به چالش کشیدم. ایشان هم برای پنهان کردن دم خروس، متوسل به چندین دروغ شدند تا جایی که اعلام کردند که از سایت فوکوس به دادگاهی در برلین شکایت کرده اند. نتیجه پیگیری معلوم کرد که آنهم دروغی بیش نبوده است. (5)

منظور اینکه، بر فرض محال بر تخت نشاندن دیکتاتور سوم پهلوی و دوباره گرفتار سرکوب و سانسور و فساد و جنایت شدن، دیگر نمی تواند بگوید که نمی دانستیم که در پشت دستکش ابریشمی دموکراسی و آزادی خواهی فرزند شاه، دست آهنین استبداد و دیکتاتوری پنهان بوده است.

شانس بسیار بزرگ دیگر این نسل این است که بر خلاف آقای خمینی که در پاریس وعده در باغ بهشت را می داد و دیدیم که چه شد، بکار گیری زبان فریب و دروغگوییهای مکرر ایشان و چماق و عربده کشی و زدن و شکستن مخالفان خود در قلب کشورهای غربی، از الان به صدای و با رسا ترین صداها و پر رنگ ترین رنگها، تصویر نظامی را که در پی ایجاد آن می باشند برای ایرانیان رسم کرده اند و از هم اکنون در دروازه جهنم استبدادی دیگر را نشان می دهند.

آخر اینکه، انقلاب بهمن، با وجود کودتایی که در خرداد 60 بر ضد آن رخ داد، به یک موفقیت عظیم تاریخی دست یافته است و آن ویران کردن ستون پایه سیاسی استبداد تاریخی - سلطنت- شد و در حال ویران کردن ستون پایه مذهبی آن، که روحانیت قدرت طلب و قدرت زده است، می باشد. اگر نسل جوان موفق شود که این ستون پایه را هم ویران کند، کوششهای 130 ساله ایرانیان برای استقرار جمهوری شهروندان ایران به نتیجه خواهد رسید. در غیر اینصورت، دوباره، روحانیت سنتی برای حفظ خود با سلطنت پیوند خواهد خورد و ایران دوباره گرفتار استبداد تاریخی شاه و شیخ خواهد شد. فردا دیگر نخواهید تواتست بگویید که نمی دانستیم و کسانی ما را مطلع نکردند و هشدار ندادند. تصمیم با شماست

(1)

https://news.gooya.com/2020/10/post-44314.php

(2)

https://news.gooya.com/2022/12/post-71687.php

(3)

https://www.instagram.com/p/CpP8qjrgZod/?hl=fr

(4)

رضا پهلوی و ادعای شاه قانونی ایران بودن از زبان خودش (بخش اول و آخر)

https://www.tribunezamaneh.com/archives/147788

(5)

https://www.tribunezamaneh.com/archives/148592
+156
رأی دهید
-298

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۴۳
  Momijii - توکیو، ژاپن

  حالا این مح.... کی هست !!!؟ این آشغال کله های بی بُته و بی اصل و نسب رو رسانه‌ها گُندشون میکنن !! من سلطنت طلب نبوده و نیستم ، ولی در این اوضاع و احوال فعلی همدلی و همگامی تنها شرط گذار از این رژیم ضد ایران و ایرانیست ! این پفیوز هم عامل تفرقه و مزدور و پاچه خوار مخفی باید باشه !
  63
  139
  ‌پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۱
  paksan - ایران، ایران

  من خوب دادم به حرفهای این یارو بخاطر احترام به آزادی بیان و اینکه نباید بخاطر اینکه کی خوشش میاد یا بدش میاد حرفی سانسور بشه. ولی در واقعا این گونه مقالات بیشتر روشی برای فرار به جلو هستش. الان همه دستپاچه شدند چون حقیقتا مردم ایران در داخل و خارج پهلوی رو دوست دارند و در داخل ایران شک نکنید 80 درصد مردم چشم امیدشون پهلوی هستش حالا هر چقدر بد ازش میگند بیشتر محبوب میشه چون اینایی که افتادن وسط و بدگویی پهلوی رو میکنند همانهایی هستند که عنقلاب 57 رو گردن ملت ایران انداختند و امروز یا در خارجه تشریف دارند و با مخالف نظام بودن بیزینس میکنند یا در داخل حیرانند و شدند نه اینوری نه اونوری . خواست مردم مهم هستش و بدون شک کسانی که عنقلاب 57 و عنقلابیون رو در این 40 سال دیدن میدونند که پهلوی هزاران برابر از تمام این عنقلابیون 57 داخلی و خارجی پاکتر و سیستم حکومتش سالم تر بود اینو من نمیگم تجربه ما میگه و امروز ما میتونیم قضاوت درست بکنیم تمام این مخالفان پهلوی رو و همه نوع مدرک و آمار هم هست.
  69
  123
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۳
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا

  آمار هم خوب چیزیه والا!! همین الان ببنین بقول شما این پیرهن قهوه ای های فاشیست بیشتر هستن یا قاطبه مردم که به شاهزاده اعتماد کردن برای گذار. دیگه شورش رو با این لغت دگر اندیش در اوردن. قصاص قبل از جنایت میکنن، اونوقت برچسب رهبر فاشیست به رضا پهلوی میزنه. اقا جون، شتر سواری که دولا دولا نمیشه! این طرف قضیه یه اتحادی شکل گرفته، یا کاندیدای خودتون رو بیارین روی صحنه، یا بیزحمت از این شغل نق زدن و سنگ اندازی دست بردارین ببنیم چه خامی باید توی سر کنیم.
  52
  110
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۹
  آریتما - استکهلم، سوئد

  احسنت بسیار دقیق فرمودید! مرگ بر دیکتاتوری پالانی!
  149
  65
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  دوشنبه - تهران ، ایران

  حیف نون چپول، اصلاح طلب شتر گاو پلنگ به اصطلاح سیاسی یا تحلیلگر بی بوته، من سلطنت طلب نیستم ولی ما نسل جوان از توی فسیل مغز و مانند تو و همپالکی هات مدتها است که عبور کردیم. من نمیدونم ایرانیان یو. ک عمداً یا سهواً این گزارش های جهت دار اافراد معلوم الحال یا چی بگم مجهول الحال را چرا اینجا منتشر میکنه!!!؟ حالا این تاریخ گذشته نمی‌فهمه و از قافله عقب مونده، شما ها چرا!! ؟؟ یا اینکه..... ! ؟
  59
  105
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۱:۳۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  siavash786 - قلب نگین، هندوستان

  وقتی خود میدانی رضا پهلوی دارای هیچ قدرتی نیست ، چطور قبول نخواهی داشت که چماقدارای اونه، طرفدارهایش فردا هیچ قدرتی نخواهند داشت ؟ خود شما الان به رضا پهلوی نمی تازی ؟ اول خودت بفهم چی داری مینویسی ، بعد به دیگران اندرز بده . نمیخواهم گفتارهای او را تکرار کنم ولی سال ۵۸ را بخاطر دارید که چگونه هر گروهی در خیابانها بودن ؟ آنها بطور آزاد گروهایی تشکیل دادن و همه به صندوق رای رفتن که همان اشتباه آنها بود . آگر همه با هم در آن همه پرسی شرکت نمیکردن بهتر نبود ؟ شاید شما هنوز از آن ریسمان میترسی ولی مردم الان داناتر شدن و شعورشان را دارند که چه نظامی و چه قانون اساسی را انتخاب کنند . اینبار فقط گزینه آری و نه نخواهد بود . اتحاد و همبستگی شماها قلم بدستان فردای ایران را تبلیغ خواهد کرد نه سنگ اندازی و نفرقه شما. در هر گروه و حزبی افکار و روشهای گوناگونی وجود دارد ولی تصمیم و رای واقعی از رهبریت آن حزب و گروه صادر میشود ، نه از طرفدرها یا بقول شما چماقدارها
  33
  70
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۱:۵۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۳
  الفارد - وردینگ، انگلستان

  لطفا بشین سر جات آقای نویسنده. همین شما ها بودید که به اعتراف خودتان در نهایت نفهمی و به هیچ دلیل قابل توجیه سال ۵۷ ریختید توی خیایان و زندگی چندیدن نسل این مملکت مثل من رو به فنا دادید. بدبختانه امروز هم در نهایت نفهمی کوتاه نمیایید. دیروز نفهمیدید برای چه به دنبال خمینی راه افتادید و خمینی که بود و به چه اعتقاد داشت امروز هم متاسفانه نمیفهمید که با چه و با که و برای چه مخالفید. .
  38
  89
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۲:۲۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا

  بشین سر جات عمو. پنجاه سال این مزخرفات را تکرار کردید و یک مملکت رو به پیشرفت را به خاک سیاه نشاندید و هنوز هم دست بردار نیستید. شما و مردم عادی را در بیسوادی و محروم از خواندن رساله خمینی دجال نگه داشته بودند، پس با سواد های شما که بازرگان و بنی صدر و قطب زاده و سایر پفیوزهایی که رساله های خمینی را خوانده بودند چرا دنبال باسن او افتادند و مردم را از چرندیات نوشته شده در آن مطلع نکردند؟ هار شده بودید و از روی شکم سیری انقلاب کردید و هنوز هم دست از سر پهلوی برنمیدارید. اگر پهلوی نبود امروز مثل طالبان تنبان به پا و دستار به سر داشتید و بوی پهن گاو و پشکل گوسفند میدادید.
  41
  93
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۴:۱۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۶
  دوستدار - استهکلم، سوئد

  خمینی سو استفاده از موقعیتی کرد که در ان زمان پیش امده بود . پیش از 1357 هرکس ریشش سفید میشد در بین مردم جامعه به احترام خاصی میرسید و اگر انکس مذهبی میبود احترامش صد چندان میشد. خمینی این خصوصیات را داشت هم ریش سفید بود و هم مذهبی بود هم طرفدار مذهبی فراوان داشت و هم دروغگوی بزرگی بود که مردم این را نمی دانستند, برای همین اسان بود که به رهبری برسد. ولی اگر مقایسه کنیم اقای رضا پهلوی با خمینی عرض تا اسمان این دو با هم فرق میکنن. زمانیکه ورق برگردد به شانس مردم ایران و اقای رضا پهلوی قدرت را در اینده به دست گیرد هرگز نخواهد توانست به زیر خواستهای که خودش داشته برای اینده مردم ایران پشت پا بزند! خمینی توانست از کلمه غدعه استفاده کند ولی اقای رضا پهلوی که نمی تواند از این کلمه مذهبی استفاده کند. در هر صورت اشتباه بزرگ است که فرق بین خمینی دجال با اقای رضا پهلوی را ندانست و همیشه سنگ خمینی دجال دروغگو را برای ضدیت با قدرت گرفتن اقا پهلوی به سینه زد.
  27
  69
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۵:۵۸
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۸۰
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا

  ادم های حسود که اغلب هم چپول هستند همیشه با خودشان مشکل دارند و در سرتا پای وجودشان برای همیشه و تا اخر عمر اتش انتقام میسوزد. این حاضر به کنار امدن با خمینی و خلخالی و خامنه ای و مجاهدین هستند اما حاضر به همکاری با رضا پهلوی نیستند که هزار بار از این ها کارنامه اش پاکتر است. در روانشناسی بیماری مزمن حسادت درمان ندارد
  33
  80
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۶:۰۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۹
  دو کلمه حرف حساب - حصارک، ایران

  چنین روز هایی قابل پیش بینی بود که رژیم بیچاره آخونذی این چنین به ذلت و دروغگویی بیافته. خر خودتون هستید و طرفداران بیسواد شما ها. این دروغ ها جایی در افکار پیش رفته ملت بیدار ایران نداره. رژیم بچه کش رسوا به آخر عمرش رسیده. و بزودی به درک ارسال خواهید شد.
  44
  69
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۶:۱۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۴
  کیخسرو - کلن ، آلمان

  حتی آخوند شارلاتان و پاسدار و بسیجی سلاخ هم نمی تونن تا این حد وفاداری خودشونو به رژیم سفاک آخوندی و ضحاک دوم، علی چلاق ثابت کنن!
  26
  74
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۷:۰۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۲۳
  فاطی کماندو - قرچک، ایران
  آخه بابا چرا وقت مردم رو با این اراجیف یک انسان نمای معلوم‌الحاله پیزوری میگیرید. سایت گوایا که معلوم به کی وکجا ها وصله اصل نصب این حیوان را هم اگر جستجو کنید میبینید که اصلا ایرانی نیست.
  62
  66
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۶
  koros_nl - قم، ایران
  ما همین چماغدار های کرواتی میخوایم، بزار بزنن تو سرمون از این بدتر که دیگه نمیشه! نویسنده اویزون مریم لچک شده
  57
  66
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۵
  عشق ایران شهر - سمنان، ایران
  دریغ از یک انتقاد درست از شاهزاده،،، تنها عقده گشایی به سبک جانی های پنجاه و هفتی،،، به عنوان یک ایرانی از کف خیابان می گم پهلوی بی شک یکی از وطن دوست ترین خانواده های تاریخ ایران هست،،، و بهترین معیار برای اتحاد دوباره کل ایران
  50
  52
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۵
  باندو - نیوکاسل ، انگلستان

  آقای دلخواسته را از کدوم چراغ جادو کشیدین بیرون تا یک مشت عقده گشایی کند خوب طبیعیه یکسری از طرفدارهای ایشون ممکنه زیاده روی کنند . شما ظلم این همه سالهای رژیم منحوس ج.ا را که باعث فوران شدن خشم ایرانی‌های سراسر دنیا شده ول کردی با بیشرمی در صدد خراب کردن شاهزاده هستی.البته می‌دونم مأموری و باید اطاعت کنی .
  21
  41
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۰۶
  millionaire - منچستر، انگلستان

  مرگ بر رضا پهلوی بی عرضه
  83
  28
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  1- با ترویج زور و توهین و خشونت و تعصب ، تراژدی تاریخ برایمان اینطور تعریف می شود: که قربانیان ستم به ستمگران بعدی تبدیل می شوند. دروغ هم مثل برف میماند، چون هر چقدر که آن را بغلتانی بزرگتر میشود. چه بهتر برای فرار از تعصب و تنگ فکری، پذیرش اشتباهات را باید تمرین کرد. با هارت و پورت گفتن هیچ کاری هم به پیش نمی رود. با گفتن این چپوله! اون منافقه! اون تجزیه طلبه! اون جمهوری خواهه و غیره هیچ دردی دوا نمیشه! چماقداری و عربده کشی و پاچه گیری یعنی چه؟ پس اینهایی که شعارهای رکیک چه در مدیا چه در بیرون سر میدهند، اگر اوباش نیستند پس کی هستند؟
  41
  38
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  ۲- اونهایی که میگن رهبر ما پهلویه، هرکه نگه اجنبیه! چه کسانی هستند؟ اونهایی که سخنرانی مسیح رو بهم میزنند و میگن مسیح بگو جاوید شاه کی هستند؟ اونهایی که به هالو و خرسندی یورش بردن کی اند؟اونهایی که در همین سایت رژه میدهند و به مخالف نظر خود فحاشی میکنند و پاچه میگرند و درآن واحد ۴۰۰تا منفی میریزند مگر سلطنت چی نیستند؟
  42
  46
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  ۳-حال پرسش این است که مگر آزادی به این معنا نیست که مخالف نظر شما حق اظهار دیدگاه خود دارد، بدون کوچکترین واهمه‌ و ترسی؟ آیا این اصل ابتدایی رعایت میشود؟ آیا اگر شاه شما به قانون اساسی مشروطه عمل میکرد یعنی فقط سلطنت میکرد، نیازی به انقلاب می‌شد؟ اگر شاه شما، قلمها را نمی‌شکست و دهان آزادی مطبوعات و احزاب را نمی‌دوخت، آیا احتیاجی به انقلاب می‌شد؟ اگر شاه شما بعد از چندین بار فرار، و بازگشت از قلع و قمع مخالفان و زندان و اعدام دست کشیده بود، آیا نیازی به انقلاب ملایی بود؟
  39
  46
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  ۴- فوران آدرنالین و هورمون شادی برای لحظه ای چیز خوبی است. ولی کشور داری و دفاع از جامعه نوین قرار نیست با یک شعارآدرنالینی تحقق یابد! بعضی ها تا میشنوند شعار پهلوی پهلوی فکر میکنند تمام شد. خیر! آزادی ایران تنها با اتحاد و همبستگی و شفاف سازی از تمام جناحها و احزاب چه دینی و چه قومی و هویت خواه میسرخواهد شد.در غیر اینصورت با ذوق زدگی و جیغ و داد که فکر بکنیم کار تمام شد خود گول زدن است. بنظرم آقای رضا پهلوی باید بدور از هویت پدرش به عنوان یک ایرانی نظر خود را نسبت به رژیم گذشته و پلاتفرمش را به نظام آینده شفاف اعلام بکند! تا کسی مثل این آقا ترمزش را نکشد.
  38
  47
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۸
  Nagonsar - مونیخ ، آلمان
  هنوز لخوند سوار است و هر روز یک تیکه ایران را می‌بخشد یا میفروشد یک گله بی صاحب که ادلا دارند اپو زرد سیون ایرانند خارج کسور کم موندهدیت با اسلحه شوند. به قول سعدی ۴۰ درویش در گلیمی بخسبند و دو سگ در دیاری نگنجند. ا‌ونهایی که جنایات صیغه زادهای جبل املی و هندی و عراقی اشغالگ. ایران را دیدند و میبینند و هکوز سر و ته اراجیفشون ساواک است یا از اشغالهاز منافق و بعسی باند مریم بلنده و مسعود ند یا بو گندوهای چپ و ورشکسته های توده ای هستند که مغز متفکرشون احسان طبری که جربزه یک روز زندان را نداشت و سکته شتری گرد می‌گفت: کشور ایران حریم امتیتی اتحود جماهیر شوروی است(ته حریم امنیت ملت ایران).ازنها همون گله بیشعور فرنگ دیده بودند که خمینی را بردن وو ماه و می‌گفتند زیر لوای خمینی پیش به سوی کمونیزم. ولی وقتی خمبنی یکی یکی‌شون را اغل کرد و به خلخالی سپرد یک چیز برای گفتن داشتند و هجی می‌کردند ساواک ساواک ساواک
  21
  27
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  اول تو بیا و نظرت را راجع به اشتباه فاحشی که کردی و به جمهوری اسلامی آری گفتی بده و از ملت ایران بخاطر حماقت امثال خودت عذرخواهی کن و بعد برای ۸۵ میلیون جمعیت کشور نسخه بپیچ و از استالین خاطره تعریف کن. بیشرمی شما طیف چپِ شکست خورده حد و حدودی نداره. اگر لا اقل اظهار ندامت بکنید، شاید ملت به دست شما پنجاه نفر تروریست چپگرا هم ورقه رای بدهند.
  35
  37
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۸۰
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  عزیزم اینقدر فکر نکن که همه هالو هستند و با لغت ها بازی کنی. عزیز دل من شاه ازادی داد که اغتشاشات زمان مصدق پیش امد و بدون ماجرای 28 مرداد استالین به کمک همان حزب ازاد توده ایران را بلعیده بود. عزیزم کسی از واقع بینی هرگز ضرر نمی کند. اگر که شاه آزادی نمیداد که بلوای خمینی پیش نمی امد. عزیزم ملت ایران و افغانستان و پاکستان ملا صفت هستند و هنوز به درک ازادی نرسیده اند. یعنی این ها را نمی فهمی و یا با لفاظی می خواهی اول خودت و بعد دیگران را گول بزنی. عزیز جان به قول چپول های سراسر عقده ای شاه دیکتاتور بود. عزیز جان 45 سال است که شاه نیست پس چرا دیکتاتوری بیست بار فجیع تر حاکم شده و این ملت نمی جنبد. در گوشی به تو بگویم. حالا گیرم بلند شد. اینده ای شبیه افغانستان و عراق پیش روی ماست.
  32
  33
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۳
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان
  نوشته و تفسیر‌ها این آقا را بخوانید. مردم اکراین نژاد پرست هستند. دوران بنی صدر دوران پر افتخار ایران. "صحبتهایى نظیر صحبتهاى اقایان عبدالکریم سروش و یوسفى اشکورى که در دین اسلام بسیار نوآورانه و انقلابى است " یعنی‌ این آقا هنوز اعتقاد که سروش انقلابی‌ است. سروشی که به گلشیفته فاحشه می‌‌گوید. پیر زن قبل از این که از هل حلیم در دیگ بیفتی.کمی اندیشه بعد گاله را باز کن. شاید از این هنوز مرید بنی صدر و سروش همان که شما دوباره لیسیدی چون فحش به پهلوی داد. دلیل بهتر از این که جواب ابله خاموشی است. ضمنا روز زن به شما مبارک. می‌‌دانم کمی دور شده برا شما حزب توده روز زن فاطمه زهرا بیشتر ارزش دارد
  32
  35
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۸
  Attila14 - استکهلم، سوئد
  چهل و چند ساله همه مون مینالیم از نبود جریان الترناتیو هدایت کننده برای گذار از ملاها و حالا یکی اومده از خانواده ای که دوست و دشمن نمیتونن ایران دوستیشونو انکار کنن! و داره سعی میکنه و میگه بیایید همدیگه رو تحمل کنیم تا پیروزی!. این یکی (احتمالا مزدور ج ا) مثل اون فیگور کارتونی ٍ من میدونم این فاشیست میشه!. اسم کارتونه یادم نمیاد
  19
  31
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  siavash786 - قلب نگین، هندوستان
  millionaire - منچستر، انگلستان
  دوست عزیز ، دوست نداشتن یک شخص چه رضا پهلوی و چه خامنه ای جنایکار نظر شخصی من و شما میتواند باشد ولی هیچوقت مرک هیچ جانداری تقاضا نکن. دلم بدرد میاید و اشکهایم میریزد وقتیکه اعدامها ، کشته های خیابانی این رژیم جنایتکار را میشنوم ولی هیچوقت آرزوی مرگ برای او نکردم هر چند اگر مرگ به سراغش آمد که می آید آرزویم سخت ترین و زجر کشیده ترین مرگ ها باشد. موفق باشید
  26
  27
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  siavash786 - قلب نگین، هندوستان
  millionaire - منچستر، انگلستان
  دوست عزیز ، دوست نداشتن یک شخص چه رضا پهلوی و چه خامنه ای جنایکار نظر شخصی من و شما میتواند باشد ولی هیچوقت مرک هیچ جانداری تقاضا نکن. دلم بدرد میاید و اشکهایم میریزد وقتیکه اعدامها ، کشته های خیابانی این رژیم جنایتکار را میشنوم ولی هیچوقت آرزوی مرگ برای او نکردم هر چند اگر مرگ به سراغش آمد که می آید آرزویم سخت ترین و زجر کشیده ترین مرگ ها باشد. موفق باشید
  31
  19
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۳
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  millionaire - منچستر، انگلستان
  شیلنگ، فقط شیلنگ. بسوز بابا بسوز. فقط بشین رو خاک که قالی جا نندازه
  25
  22
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۳
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  قربان دهنت. حالا بیا به این عده حالی کن که از بیعرضگی خودتون بوده. ضمنا هر کسی رو هم که ساواک گرفته بوده بعد از این چند سال از روز روشن تر شده که خائن به اب و خاک بودن. نمونه اش همین مجاهد ها که از همخوابگی توده و خلقی ها با اخوندها درست شدن. با هر کس و ناکسی هم تو رختخواب غلت زدن. از صدام بگیر تا خود خمینی. اصلا برین عقبتر همون میرزا کوچولو مگه نمیخواست استان گیلان رو ببره طرف روس؟ رضا شاه زد تو سر همه اشون.
  29
  23
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۳
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  siavash786 - قلب نگین، هندوستان
  ایشون از جای دیگه میسوزه
  24
  20
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  به سرکلانتر و سرجوخه ها و دژبانها و پادوهای، همایونی ابداً نباید برنخورد، چون مخاطبم دیوار است. از دیوار پرسیدم: چرا آدمهای احمق هیچ وقت نمی خواهند عوض بشوند؟ دیوار گفت: چون احمق ها به منطق و فهم آلرژی دارند! برای شیرین عقل های یخه بگیر لازم است مشخص بکنم، که بنده نمیدانم این آقا اصلاً کی هست! فقط با ایشان هم عقیده هستم، چون بخوبی پته سلطنت چی های تندرو را روی آب میریزد، پاچه بگیری اشان را برملا میکند، چماق بدستی و فحاشی این فرقه را بخوبی تشریح میکند. بهتر است بوقچی های همایونی به جای گیر دادن به این و آن به همان وکالت ۳۰۰هزارتایی فکر بکنند، تا ببینند که چطور همه جریانات میهنی، قومی، اجتماعی، سیاسی برایشان فرش قرمز پهن میکنند. بد نیست تا سر کلانتر هم کمی سواد فسیلی خود را بیدار بکند، تا ببیند روز زن برچه مبنا وایده ای درست شده است.
  21
  29
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  گرامی: کامنت خردمندانه شما مرا به یاد یک مثال ساده انداخت: چه میشود اگر به کسی بگوییم: آقا لطفاً بتمرگ!؟ قطعاً درست نیست. چون شخصیت و عقلانیت گوینده را آشکار میسازد. جالب است جنابعالی بنده را با همان پرنسیپ های قدیمی تئوری توطئه خود خطاب قرار داده اید از یکطرف می گویید: عزیز من، عزیزم، در آن سو فرمایش می کنید: یعنی این ها را نمی فهمی!؟جواب ساده است! اَصلا چرا جنابعالی به خودتان اجازه میدهید تا با کسی وارد بحث میشوید که نمی فهمد؟
  23
  27
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  بلوچ اسلو - اسلو، نروژ
  1-خانم ها و آقایان؛ لابد میدانیم که همه انسان های معتقد دوست دارند بدون شک به بهشت پر از حوری بروند، ولی سوال این است که چرا هیچکس دوست ندارد بمیرد? بله! ما همه دوست داریم از شر دیکتاتوری خلاص بشویم٬ ولی چرا تحمل نظر مخالف خود را نداریم? دوست داریم به آزادی و عرف شایسته برسیم، ولی چرا انتظار داریم همه از یک الگوی دیکته شده پیروی بکنیم? پس نتیجه این است که دوست داشتن و علاقه بدون تلاش و عمل یک فکر منجمد است.
  14
  25
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  بلوچ اسلو - اسلو، نروژ
  ۲- در عالم سیاست هم همینطور! بارها خوانده ایم یا دیده ایم که تنگنای فکری، تند خلقی، خودمحوری و خودبرتری سیاسی ۱۰۰٪ به دیکتاتوری ختم شده است. چرا نگاهی به فیدل کاسترو ,قذافی , موگابه و غیره نمی اندازیم? مگر اینها علیه دیکتاتورهای پیشین قیام نکردند? ولی چرا خودشان به دیکتاتور بدل شدند? در هر جامعه ای که بادمجان دور قاب چین هاست سبز بشوند و با منش چاپلوسی و عزت دروغین از رهبر رییس یا شاه تمجید بکنند و بت بسازند, آن حاکمیت به بت خانه تبدیل می شود! حالا اگر ما نمی خواهیم بت پرستش بکنیم باید اجازه بدهیم، تا دلخواسته ها نظر خود را ابراز بکنند.(یادآوری بکنم کسانی که با اندیشه دگم و فکر آکبند به پیش می روند روی سخن حقیر نیستند، بنا براین به این قشر متد بی محلی راهی است آزموده). جانتان جور
  14
  25
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  لازم به یادآوریست که عقده و سوزش پیرزن از اعدام اقوامش به حکم دادگاه در زمان پهلوی هست. اما اینکه این عجوزه گمان میکند که همه پاچه میگیرند ولی خودش فقط لالایی میخواند هم از انباشته بودن پهن در جمجمه حکایت دارد! بیچاره فراموش کرده که اگر همین امروز هم در هر کجای جهان یک نظامی یا پاسبانِ بیگناه را ترور بکنند، ضارب محاکمه و مجازات میشود. پس از کامنت های نمره گزاری شده و متعدد این روانپریش میشود نتیجه گرفت که در تمام عالم فقط دیکتاتوری جریان دارد و هیچ کجا آزادی نداریم که بیگناهان را ترور کنیم! حالا منتظر باشیم که نظرات گوهر!بار ایشان را زیر مطلب منشور امروز مشاهده بکنیم.
  19
  16
  جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۸۰
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  نه عزیزم باز هم میگویم عزیزم ولی متاسفانه با لغت ها بازی میکنی و عزیزم این بار داری با لغات سفسطه میکنی.میگویم عزیزم چون همه را دوست دارم و برای همه احترام قائلم و خوشبختانه چپول نیستم تااز همه طلبکاربوده وخودم را هم دوست نداشته باشم چه برسد به دیگری.عزیز جان این جا هم داری یا عمدا و یا سهوا تحریف میکنی. اینکه کسی یک موضوع را نفهمد معنای نا فهمی او را نمیدهد. گاهی انسان از موضوعی اطلاعات کافی ندارد و یا منبع اطلاعاتش غلط است. گاها هم ادم ها با صورت مسئله تقریبا درست نتایج غلط میگیرند. عزیز جانم. ملت ایران به درست و یا غلط (بحث سر این موضوع نیست) اینطور باور کرد که عامل دیکتاتوری و تمام کاستی هایش شاه است. چه درست یا غلط شاه تمام شد ولی یک واقعیت را با ذهنیت ها و ارزوهای خودش امیخت و بعلت شناخت غلط در چاه فرو رفت. در ذهنیت خودش به این تصور بود که اگر شاه نیمه دیکتاتور برود حتما افتاب ازادی همه جا را فرا میگیرد. تصوراتش کاملا غلط بود چون شناخت نداشت که با رفتن شاه ما حتما سوئد نمیشویم چون با چشم های بسته چاه هزاربار فراخ تر اسلام و افغانستان را نمیدیدند.
  22
  18
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۲:۴۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  ۱-محترم: یک موضوع را لازم به یاد آوری دیدم. جنابعالی بنده را در آسیاب خودتان قرار می دهید و میگویید با لغات بازی میکنم! ولی چرا خیش را حداقل در آیینه خود قضاوت نمیکنید؟ اگر اشتباه نکنم تمام نظرات و لغات بزرگوار با ایسم ختم می شد و میشود. چون چپولیسم. لختیسم. احمقیسم. زرتشتیسم. فحاشیسم. چماقداریسم و پاچه بگیرایسم و ایسم های دیگر. بر حسودش لعنت! شاید سطح سواد بالا این الفاظ را می طلبد.
  16
  22
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۶:۴۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  ادامه-اکنون دقت بفرمایید که چگونه در گذشته بنده منتقد شما دربازی با لغات بوده ام.///////. 1- آقای گفتگوگر: بنظر بنده شما اعتیاد به بکار بردن ایسم ها هستید. لابد فکر میکنید وجه مثبتی است. بهتر است ماجرا جویی و تحلیل های قدیمی را بگذارید به کنار! حالا چرا شما باز از لختیسم سخن میگویید؟ مگر شما بد ترین فحاشی ها را به زنان نکردید؟ از نظر شما زهرا میر ابراهیمی و بسیاری دیگر فاحشه نیستند؟ حالا دیدید همان فاحشه لختیسم چطور ملا را به چالش طلبید؟ . ‌چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۳:۵۲
  17
  23
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۶:۵۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  بلوچ اسلو - اسلو، نروژ
  بلوچ: قسمت آخر کامنتت را متوجه نشدم. نوشته بودی:کسانی که با اندیشه دگم و فکر آکبند به پیش می روند روی سخن حقیر نیستند. یعنی میخواهی بگویی جواب آدمهای احمق که چون سگ دینگو دنبالت میدوند و واق واق میکنند و پاچه گیری میکنند را نمیدهی؟درست متوجه شدم؟
  17
  26
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۰۶
  millionaire - منچستر، انگلستان
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  زر نزن
  15
  19
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  بلوچ اسلو - اسلو، نروژ
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  عجوزه؛ برخلاف آنچه که آقای گفتگوگر معتقد هستند که نمی فهمی، حالا درست فهمیدی. بله! بنده جواب آدمهای احمق و بی سروپا را نمیدهم. قول بلوچی داده ام که محل افراد بیشعور و پر رو نگذارم. جانت جور
  16
  21
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۸۰
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  عزیز جان اتفاقا من دو هزار تا عیب دارم و هنوز هم در 80 سالگی کسی عیبم را بگیرد کتفش راهم ماچ میکنم مطمئنا هم شما را دنبال نمی کنم. بعد از 2 سال مطلبی از شما دیدم. اما مطمئنم چند صفت را ندارم. 1 از انتقاد کسی ابرو در هم نمی کشم. 2 خودم را مرکز شعور برای بررسی مسائل نمی بینم. 3 عقده ی خود بزرگ بینی ندارم که من درستترین هستم 4 عقاید سخیف و مندرس مثل با لختیسم میتوان با اخوند مبارزه کرد را دور میریزم. 5 یک زمان نیمه کمونیست (چپول بودم) تجربه ی عملی ملت ها نشان داد که از راه چپولیسم فقط جیب شعار دهندگان پر میشود. ان را دور ریختم. 6 فردا ببینم عقیده بهتری وجود دارد بدون مقاومت حتما بدنبال ان میروم 7 عمیقا باور دارم من مرکز دنیا نیستم. موفق و بهروز و پیروز باشد. سرنوشت اینده ی ملت ایران را در گرو عقده های زندگی خودمان نگذاریم. اما این ایسم ها کمک میکند تا بجای دو صفحه قلمزنی و وقت مخاطب را گرفتن جملات را به نفع عموم کوتاه کنی. می بینی که توئیت بوجود امده تا مختصر و مفید کسی با لفاظی وقت دیگران را نگیرد. برای تشریح کلمه ی چپول باید 2 صفحه مطلب نوشت. با یک کلمه وقت کسی را نمی گیرم
  26
  22
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  عزیز: حالا چرا ناراحت شدید؟ جنابعالی ورود کردید بنده هم با مستندات جواب شما را دادم. بنظرم زیاد به چپول ها گیر ندهید زیرا سلطنت طلب ها ناراحت میشوند. چون فعلاً روی بورس و متحد آقای پهلوی هستند.البته گام مثبتی است!
  19
  23
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  جانت جورواجور! اینکه پاسخ درخور و منطقی ندارید بدهید به کنار، مهم اینست که خوانده و سوخته اید.
  20
  16
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  چقدر هم با تبحر و مستندانه چرند مینگارید. از فرطٍ محکم بودن مستندات شما عنقریب ۸۵ میلیون ایرانی شاهزاده را فراموش کرده، دورِ شما و جناب بلوچ حلقه زده، آواز “بگو مرگ بر شاه” سر خواهند داد. این میلیونرِ مفلوک را هم نوازشی بکنید تا از انزوا درآمده عضویت حزب “سه کله پوک” تکمیل شود!
  24
  23
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۷
  Ghooloo - آبادان، ایران
  وجه تشابه شاه اللهی ها و حزب اللهی ها (شاه پرستان و شیخ پرستان) 1. هر دو گروه شخص پرست هستند. 2. هر دو گروه مخالف دموکراسی و آزادی سیاسی هستند. 3. هر دو مخالف حاکمیت ملی هستند. 4. هر دو ادعا دارند از طرف خدا نصب میشوند. 5. هر دو از طرف مردم انتخاب نمیشوند. 6. هر دو به مردم پاسخگو نیستند. 7. هر دو علیه مردم کودتا کرده اند و مردم را سرکوب میکنند. 8. هر دو انتخاباتهایشان تقلبی و تزئینی است. 9. هر دو سانسور اخبار و اطلاعات میکنند. 10. هر دو احزاب سیاسی و مخالف خود را سرکوب میکنند. 11. هر دو گروه خودی و غیر خودی دارند. 12. هر دو گروه دستگاه اختناق برای شکنجه و سرکوب شهروندان دارند. البته گروه اول و شاه پرستان پا را فراتر گذاشته اند و پیشرفتهای بسزایی داشتند و استبداد قدیم را تبدیل به استبداد نوین کرده و حتی این کارها را در کشورهای آزاد و دموکراسی دنیا هم تا آنجا که بتوانند و دستشان برسد انجام میدهند و بقول معروف تپه گُلکاری نکرده نگذاشتند و مثلا مخالف را در عرض چند دقیقه منفی باران میکنند! آفرین به شما نوادگان شعبون بی مخ و رمضون یخی که آن گور به گور شده ها باید پیش شما لُنگ بیاندازند!
  13
  25
  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  Ghooloo - آبادان، ایران
  شما روی کدام یکی از اون تپه ها نشستی؟ ماسک بزن که رایحه نامطبوع مشامت رو آزار نده، اما هر چه دم دستت بود ......!
  20
  14
  یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۶:۱۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۷
  Ghooloo - آبادان، ایران
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  روی تپه ملت! همانی که شما هر روز آن را گلکاری میکنید! نگران نباش ملت یک روز همه شما را خاک میکند دیگه بوی گندتان نمیاد!!!
  2
  8
  یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۷
  Ghooloo - آبادان، ایران
  خواهشا تیتر خبری را تصحیح بفرمایید! ایشان آقای دکتر محمود دلخواسته هستند در رشته علوم سیاسی، پژوهشگر و نویسنده بسیار قهاری هستند.
  4
  8
  یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  Ghooloo - آبادان، ایران
  البته اگر ملت بخواهد به نظر مونگول‌ها هنوز وقعی بنهد اول باید فراموش کند که همین مونگولها اوائل گمان میکردند که بازرگان و بنی صدر و خلخالی هم پژوهشگر و نویسنده‌های قهاری بودند!
  6
  3
  یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۸۰
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  بعنوان یک روانشناس متشکرم که عقده های این عجوزه ی مشنگ شیرین مغز را بیان کردی. هر کس در هر حکومتی وقتی به افراد نظامی در حال صلح حمله کند اعدام میشود.این ادم بشدت پریشان مغز است. هیچکس مثل من او را نتابانید تا به دور از زبان بازی نهادش اشکار بطوریکه همه فهمیدند مجنون است و بجای درمان (که درمان ناپذیر است) به تغییر شناسه پرداخت. انقدر مخبط است که فکر میکرد با لخت شدن زن ها و پورنوگرافی اخوند میرود!.عزیزم من بعلت نگارش چند کتاب خیلی مشغولم و کمتر چیزی در این سایت می نویسم. بطور اتفاقی مطلبی از ایشان دیدم. به اسم نویسنده توجه نکردم چون این اسما همه قلابی هستند. متاسفانه بعدا متوجه شدم که این همان ادم مخبط قبلی است و چقدر هم خوشحال شده که بعنوان لنگه کفش مورد توجه قرار گرفته است. به هر حال متشکر. با سلام مجدد به سایت من برو. حدود 4 کتاب فارسی و یکی انگلیسی منتشر کرده ام. اگر سلامتی بود در 2 سال اینده تا 10 کتاب دیگر منتشر خواهم کرد و وقت ندارم با یک شیرین مغز شناخته شده که مثل بند تنبان شناسه عوض میکند هم کلام شوم. چون قبلا او را سکه ی یک پول کردم
  12
  10
  یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  با تشکر و سپاس از شما و اینکه باز هم یک بار دیگر و زیر یک مطلب و صفحه دیگر روانپریش بودن این آدم برای کاربران تازه وارد مسجل شد. و شادمانم از اینکه میخوانم و میبینم که جوان امروزی فریب این حرف‌های نخ نمای پنجاه و هفتی را نمیخورد. حتما به سایت شما رجوع خواهم کرد و از مطالعه نگارشات سرکار بهره خواهم برد.
  8
  11
  یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  بزرگوار: متخصصان به آدمهای سن بالا معمولا توصیه میکنند، تا از عصبانیت و تندخویی با اعضای خانواده و دیگران پرهیز بکنند. چون سیگنال های مغزی با ماهیچه نگهدارنده دستگاه گوارش هم خوانی پیدا نمی کند. در نتیجه ماهیچه نگهدارنده شل میشود و پزشکان توصیه میکنند بهتر است همیشه ازپوشک (بزرگسالان) استفاده بکنند.با احترام
  5
  13
  یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۲
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  pirzan e irani - استکهلم، سوئد
  پس از شما خواهش میکنیم که دو بسته از همین ها که اشاره کردید تهیه کنید، یکی برای منزل اصلی، یکی هم برای ویلای بالکان! اگر آفتابه هم لازم شد جناب میلیونر از قولو خواهد خواست براتون پست کنه.
  3
  8
  دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۳:۲۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  نظر شما چیست؟
  جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.