نامه سرگشاده «جبهه ملی ایران» به رضا پهلوی: اولین مسئول انقلاب پدر شماست!

کیهان لندن:شما در مصاحبه‌ی خود در روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ که با پوشش رسانه‌ای تدارک شده‌ی گسترده‌ای انجام گرفت، مطالبی را ذکر کردید که واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشت و ما را نیز ناگزیر می‌کند که جهت تنویر افکار عمومی‌ نسبت به برخی از نکات آن مصاحبه، به روشنگری بپردازیم.
 
شما ضمن بیانات خود گفتید از اپوزیسیون جمهوری اسلامی‌ ناامید هستید و خود اپوزیسیون را بخشی از مشکل اوضاع فعلی دانستید. باید به شما یادآوری کنیم پس از انقلاب بهمن ۵۷، نحله‌های مختلف اپوزیسیونی که شما آن را بی خاصیت و بخشی از مشکل نامیده‌اید، در شرایطی بسیار خطیر و دشوار درگیر مبارزه‌ای پیگیر و مداوم با اقتدارگرایان و انحصارطلبانی که به اهداف ملت از انقلاب پشت نمودند، بوده و هستند. در این مبارزات در طول بیش از چهار دهه، هزاران کشته و ده‌ها هزار زندانی در شرایط بسیار دشوار و هزاران نفر تکفیر شده و جلای وطن کرده و از هستی ساقط شده داشته‌اند. از همان ماه‌های اول، در مخالفت با اعمال و رفتار حاکمان جمهوری اسلامی‌ برخاسته از انقلاب، صدها حرکت اعتراضی انجام داده، هزاران نشریه و بیانیه منتشر کرده و تا به امروز از پای ننشسته‌اند و این خیزش همگانی امروز نتیجه روشنگری و افشاگری آنان نسبت به خطا‌ها و انحرافات حکومت، طی سال‌ها تلاش، شکل گرفته است.
 
اکنون شما چگونه به خود اجازه می‌دهید که اپوزیسیون حاضر در ایران با سال‌ها فداکاری و ایثار و پرداخت آن همه هزینه را بی‌خاصیت و بخشی از مشکل بدانید؟ برعکس به دلایل روشن این شمایید که با مواضع مبهم و غالبا ضد و نقیض، در سر راه وحدت ملی و تلاش مردم ایران در جهت استقرار حاکمیت ملی و آزادی و استقلال در این سرزمین بخشی از مشکل هستید. شما از یک طرف در ۴۲ سال قبل در قاهره در انظار عمومی‌ سوگند پادشاهی یاد کرده‌اید و از طرف دیگر در نوار صوتی خود در سال گذشته می‌گوئید که رژیم پادشاهی موروثی را قبول ندارید و طرفدار نظام جمهوری و انتخابی می‌باشید. و یا ذکر می‌کنید که اصلا مایل به فعالیت سیاسی و داشتن هیچ مقامی‌ نیستید. این سردرگمی‌از کجا ناشی می‌شود که موجب تفرق دیدگاه‌های مختلف گردیده و انسجام و وحدت ملی ایرانیان را دچار مشکل نموده و برای جمهوری اسلامی‌ فرصت مغتنمی‌ را فراهم می‌سازد؟

شما و طرفداران شما انقلابیون سال ۵۷ را که یقینا اکثریت قریب به اتفاق اقشار و گروه‌های اجتماعی و سیاسی ملت ایران را تشکیل می‌داده‌اند مسئول سیاه‌روزی‌ها و نابسامانی‌های امروز کشور معرفی می‌کنید در حالی که همه کس می‌داند که تمام انقلاب‌ها در طول تاریخ و در تمام جهان در اثر رفتار غلط و سیاست‌های نادرست حکومت‌های مستقر روی می‌دهند. البته قدرت‌های خارجی هم سعی می‌کنند تا برای حفظ منافع خود بر امواج انقلاب سوار شده و اهداف خود را به پیش ببرند. بنابراین اولین مسئول انقلاب ایران هم کسی به جز محمد رضا شاه پهلوی یعنی پدر شما نیست. اگر به سخنرانی تلویزیونی ایشان در روز ۱۵ آبان ۵۷ یک بار دیگر نگاه کنید می‌بینید که به تمام مفاسد و مظالمی‌که موجب بروز انقلاب ایران شد، اذعان کرده‌اند.

از کودتای اجنبی ساخته ۲۸ مرداد ۳۲ تا زمان انقلاب۵۷ قانون اساسی مشروطیت زیر پا گذاشته شد و پادشاه همواره حکومت کرد نه سلطنت. همه امور کشور را در ید قدرت انحصاری خود گرفت. آیا نباید ایشان مسئول وقوع انقلاب و تمام مصائب و تیره‌روزی‌های امروز مردم ایران شناخته شود؟ البته در قبال آن رفتار‌ها هیچ تقصیری متوجه شخص شما نیست اما حداقل اظهار نظر در باره گذشته نشان دهنده طرز تفکر و داوری و عقاید شماست. شما به کودتای ۲۸ مرداد و همکاری دربست دربار با دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا، به زندانی کردن نخست وزیر قانونی و قهرمان ملی کردن نفت تا پایان عمر، به اعدام فجیع دکتر حسین فاطمی‌ وزیر خارجه دولت ملی، به استبداد و اختناق و رفتار ساواک، به اعدام‌ها و زندان‌ها و شکنجه‌ها، به تاسیس حزب واحد رستاخیز و گفتن اینکه هر کس عضو این حزب شاه ساخته نشود باید از مملکت برود، به پیشکش کردن بخش مهمی‌ از خاک ایران یعنی بحرین به قدرت‌های استعماری، به برگزاری جشن‌های نمایشی پرهزینه و تحمیل کردن مخارج سنگین آنها بر گرده ملت محروم ایران و به انواع فساد ارکان حکومت ورود نمی‌کنید و نسبت به این مسائل اعلام موضع نمی‌نمائید و بدون ورود به آن مظالم و محکوم کردن آنها فقط می‌خواهید از عنوان «شاهزادگی» و فرزندی آن پادشاه برخوردار شوید که این تناقض قابل قبول نیست.

آقای رضا پهلوی! شما به دلیل توارث و فرزندی شاه سابق، دارای یک موقعیت بدون بدیل و کاملا استثنائی می‌باشید. شما ولیعهد شاه سابق ایران هستید. شما به عنوان وارث رژیم پادشاهی و سلطنت شناخته می‌شوید. شما چه بگوئید و چه بر زبان نیاورید نماد نظام سلطنتی تلقی می‌شوید و هرکس به ندای وحدت‌خواهی شما پاسخ مثبت بدهد و با شما همکاری نماید به طور واضح تایید کننده نظامی‌که شما نماد آن هستید شناخته خواهد شد. از همین روی گروه‌های بسیاری از جامعه که طالب استقرار حاکمیت ملی بر اساس رای و انتخاب مردم بوده و به استقلال و آزادی و عدم وابستگی به قدرت‌های بیگانه اعتقاد دارند و بازگشت به گذشته را قبول نداشته و نگاه مترقیانه و رو به جلو دارند، علیرغم اوضاع اسفناک و مشقت‌بار موجود نمی‌توانند با شما همراه شوند و اتحاد با شما را، اتحاد «همه با نظام سلطنتی» به شمار می‌آورند. به ویژه که تجربه تلخی هم از «همه با هم» در ضمیر مردم ایران رسوخ کرده که به آسانی زدوده شدنی نیست. از همین جاست که شما در وضعیت فعلی نه عامل همگرایی و اتحاد که موجب نفاق و واگرایی شناخته می‌شوید یعنی دقیقا بخشی از مشکل بر سر راه وحدت نیرو‌ها می‌باشید. مگر آنکه موضع خود را نسبت به گذشته و نسبت به نظم آینده کشور با صداقت و صراحت اعلام نمائید. اگر شما حقیقتا به فکر رهایی ایران از چنگال استبداد و مخمصه کنونی بوده و به طور واقعی به نظام جمهوری و رای مردم و آینده روشن این کشور پس از یکصد و بیست سال تلاش ناکام که برای استقرار حاکمیت ملی و آزادی پشت سر گذاشته، اعتقاد دارید سوگند پادشاهی ۴۲ سال قبل را لغو کنید و به اطرافیان خود بگوئید از واژه «شاهزاده» برای شما استفاده نکنند و جمهوریخواهی خود را به صراحت اعلام نمایید و هواداران خود را در یک جمعیت جمهوریخواه متشکل نمایید. و آنگاه در عرصه سیاسی کشور گام بگذارید و اگر به آن سوگند و تعهد برای اعاده مشروطه سلطنتی پایبندید به وضوح بیان کنید و یک حزب سلطنت‌طلب بر پا کنید تا تکلیف برای همه روشن باشد. قبل از اعلام موضع شفاف در مورد آینده، فراخوان دادن و دخالت شما در جنبش مردم ایران، سازنده نبوده و به عنوان موج‌سواری و ترفندی برای مصادره جنبش تلقی می‌گردد. و نتیجه‌ای جز جلوگیری از ایجاد وحدت ملی و تضعیف و تخریب خیزش مردم و خوشنودی حکومت درمانده و به بن‌بست رسیده و بدون آینده جمهوری اسلامی‌ نخواهد داشت.

هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران
تهران-پنجم تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی
+307
رأی دهید
-459

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۵۵
  hamidesabz - لندن، انگلستان

  خلاصه همه دست بدست هم دادین و تر زدین به کشور و سرنوشت مردم تا چند نسل!!
  22
  207
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۶
  ۴۷
  حق گو لندن - لندن، انگلستان

  چهار تا گروه‌نمی توانند با متحد بشوند و هرکدام دیگری را به دزد بودن و بی عرضه بودن‌متهم‌میکنند‌و آنوقت میخواهیم از اخوند هزار چهره دزد بیشرف مملکت‌پس بگیریم . همه در ایران‌و خارج خودخواه شده ایم و اخوند سوار بر ماست . حالا ۴۰ سال پیش پدرش شاه بوده ، ارث شاهی برده است چه اشکالی دارد‌وقتی طرفدار مخالف اخوند دارد با او متحد شویم ؟
  40
  228
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۸
  ۳۶
  siavash786 - آمریکا، ایالات متحده امریکا

  شماها تا امروز چه کارهای مثبتی بدون چشم داشت انجام دادید که اینهمه از خودتان تعریف و تمجید میکنید ؟ دلیل انشعاب شما ها چه میتوانست باشد ؟ از یک طرف به شاه نامه مینوشتید ، بختیار را به نخست وزیری رساندید و چند روز بعد در فرانسه با خمینی بیعت می کنید. او وعده پست و مقامی را داده بود ؟ شماها خیانت ها را رواج دادید و مسبب کشتار و فرار شماها هستید . اگر قشر جوان ناراضی بودن ولی دلیل آن نارضایتی ها دروغ و نیرنگ شماها بود که از یک مرگ شهید و عامل قتل را ساواک می ساختید . صمد بهرنگی ، آل احمد ، شریعتی . کمی به گذشته تشکیل جبهه ملی و اعمال خود و حزب تان را مرور کنید . عده ایی برای جوانی ۲۰ ساله متن سخنرانی را مینوسند و ایشان هم میخواند ، شما الان ایراد میگیرید ولی کریم سنجابی ۷۵ ساله که قرار بود سال ۵۷ برای شرکت در کنفرانس انجمن جهانی انترناسیونال سوسیالیست به ونکوور کانادا سفر کند با متن سخنرانی حزب تان از نوفل لو شاتو سردرمی آورد. اپوزیسیون حالا چه تغییری در این دوره کرده ؟ خاین واقعی همین اپوزیسیون کثیف و بی خاصیت است و مسئول آن یورش ۵۷ خود شماها و یا شخص سنجابی است .
  84
  246
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۰
  ۳۴
  khyar - اوپسالا، سوئد

  اولین مسئول انقلاب ایران هم کسی به جز محمد رضا شاه پهلوی یعنی پدر شما نیست.اگر به سخنرانی تلویزیونی ایشان در روز ۱۵ آبان ۵۷ یک بار دیگر نگاه کنید می بینید که به تمام مفاسد و مظالمی که موجب بروز انقلاب ایران شد،اذعان کرده اند. از کودتای اجنبی ساخته ۲۸ مرداد۳۲ تا زمان انقلاب۵۷ قانون اساسی مشروطیت زیر پا گذاشته شد و پادشاه همواره حکومت کرد نه سلطنت.همه امور کشور را در ید قدرت انحصاری خود گرفت.البته در قبال آن رفتار ها هیچ تقصیری کودتای ۲۸ مرداد و همکاری دربست دربار با دستگاه های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا ، به زندانی کردن نخست وزیر قانونی و قهرمان ملی کردن نفت تا پایان عمر،به اعدام فجیع دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی، به استبداد و اختناق و رفتار ساواک ،به اعدام ها وزندان ها وشکنجه ها، به تاسیس حزب واحد رستاخیز و گفتن اینکه هرکس عضو این حزب شاه ساخته نشود باید از مملکت برود، به پیش کش کردن بخش مهمی از خاک ایران یعنی بحرین به قدرت های استعماری ، به برگزاری جشن های نمایشی پر هزینه و تحمیل کردن مخارج سنگین آن ها بر گرده ملت محروم ایران و به انواع فساد ارکان حکومت.
  253
  99
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۰
  ۴۳
  Hooloo7 - گوتنبرگ، سوئد

  اره درسته، اولین مسولِ انقلاب شاه بزرگ بود!!، چون مردم عرق با گوشتِ چنجه میخوردن، چون مردم شاد بودن،. تقریبا تمامِ انقلاب کنندگان بدون ویزا تو آمریکا و اروپا درس میخوندن با پاسپورتِ برتر دولتِ شاهنشاهی، پولِ قوی که یک نفر کار میکرد ۵ نفر میخورد و میگشت، و ۱۰۰ داستانِ مثبت دیگه، و کشورِ رو به دنیای مدرن همش مقصر شاه بود، چون نمیدونست که باید حیوان آاتِ وحشی رو زنجیر کرد و در قفس انداخت، حیف و ۱۰۰ حیف از اون مردِ بزرگ،. تازه اگه ایرادی هم بوده که حتما بوده مثل تمام کشور‌های دنیا این به پسرش چه ربطی داره!؟ و فعلا که مردم دارن اونو تو خیابون صدا میزنن نه کسی رو از جبهه به اصطلاح ملی. جاوید شاه.
  180
  289
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۴
  ۳۴
  khyar - اوپسالا، سوئد

  ادامه ؛. اینا راجبهه ملی میگه و نه به قول کودن های این سایت ارتش سایبری جمهوری اسلامی ، دیدید ایران زمون پهلوی چه جهنمی بوده ، باز اخوند هر غلطی کرد خاک ایران را مثل بحرین پیش کش عربها نکرد ، حداقل این بود با هشت سال جنگ اجازه نداد بخشی از ایران جدا شه ، . مم پهلوی هم میگفته هر کی از شرایط ایران خوشش نمیاد هررری ، از ایران بره ، سوال اینه چرا باید کسی از مملکت گل و بلبل خوشش نیاد ، احمق ها و وطن فروشهای این سایت کجان الان ؟ زرشک و سبک مغز ‌ ‌و اون کارتن خواب لس انجلسی ، زارت جاویدان و ساواکی های قدیم ،اردشیر زاهدی را میگفتید پیر شده خرفت شده جبهه ملی را چی می‌گید ؟؟
  239
  176
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۸
  ۴۵
  فرهاد۱۹۷۷ - لوس‌انجلس، ایالات متحده امریکا

  من نمیگویم که شاه مقصر نبود ولی مثالی است که در اینجا بی معنی نیست که ذکر کنم: . اگر همه میگن نون ‌پنیر _ تو سرت را بزار و بمیر. این را برای جبهه ملیان گفتم. شاه با همه اشتباهاتش شما‌ها را خوب شناخت و شماها را به نام “عنتلکجال” اسم میبرد. شماها در اول انقلاب چنان دست‌‌‌‌پاچه شدید که رو به خمینی آوردید و گول آن پیر مرد کلاش را خوردید، حالا بهتر است دیگر ادای روشن فکری را در نیاورید و خفقان بگیرید چون شما ها هم کم مقصر نبودید. شما هم چیزی کمتر از مجاهدین کثافت نیستید. مگر شماها نبودید که عکس خمینی را در ماه دیدید؟ شماها هم بخود دروغ می‌گوید و هم به مردم، شما ها هنوز یک پایتان اینور مذهب است و پای دیگرتان انور. بستگی دارد که باد از کدام طرف بیاید. بیاید برای یکدفعه هم شده خفقان بگیرید و نیرنگ جدیدی برای مردم بدبخت ایران به ارمغان نیاورید.
  203
  179
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۹
  ۵۱
  آزاذه - تهران، ایران

  همه شون با ج ا همدست هستند و آزادی را به تاخیر میاندازند. تنها کاری که این احزاب کردند بوجود آمدن انقلاب یا بهتر بگوییم شورش بود. مردم عادی که ساکت بودند. تمام متن دست نوشته بسیج و سپاه است
  230
  151
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۲
  ۵۳
  ramin-cph - کپنهاگ، دانمارک

  هنوز فهمشون نشده که اول باید اخوند گورشو گم کنه، لعنت به شما‌ها که به وقتش از خمینی هم لعنتی ترید، من نمیدونم شاهزاده چه حرف بیجایی زده که حول کردید، بارها گفته هدفش ازادی ایرانه و خودش یک عدد رای داره و سیستم بعدی هم منتخب مردمه. ملی گرایی و دموکراسی‌تون اینه که باید ادرار کرد روش.
  116
  176
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۸
  ۴۵
  Vafadar - برلین، آلمان

  معتقدم گناه پدر به پای فرزند نباید نوشته شود،ولی دراین مورد چون گناه پدر به کل کشوراثر گذاشت،پسر هم باید ازآنچه در گذشته رفته و شده،برائت بخواهد و از مردم بخاطر آنچه که درزمان پدر بر همه مردم تاثیر گذاشته،عذرخواهی کند.یک بیانیه رسمی،مانند تمامی بیانیه های بیمعنی ای که 43 سال داده اند،بیرون بدهد و عذرخواهی رسمی خانواده پهلوی را به اطلاع همه برساند.
  174
  136
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۹
  ۶۵
  Zebelemahal - تهران، ایران

  عاقلان می دانند در بدبختیهای ایران از قبل وبعد انقلاب تا به امروز چه کسانی مقصرند . از شاه وفرح وخاندان هزار فامیل پهلوی ها گرفته تا آخوندها ومسئولان ومدیران بیسواد وکارنابلد و جانماز آبکش های متظاهر و گروهک ضد مردمی و وطن فروش رجوی ها واپوزیسیون های دروغین و منفعت طلب و قشر مرفه جامعه که بعضا از راه حرام یک شبه پولدار شدند وفقط با بدبخت تر کردن مردم مال اندوزی می کنند و در آخر نیز قشر کثیر وناآگاه مردم که به موقع ومناسب وهمسو ومتحد در مقابل بی عدالتی ها وندانم کاری های عمدی یا سهویه مسئولان نالایق اعتراض نمی کنند
  132
  50
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۲
  ۲۲
  راستگوی بی طرفدار - سالزبورگ، اتریش

  خسته کردین ما را!!!! اینقدر بهم نپرین!!! با حال امروز افراد باهم صحبت کنین!!! قبلا چی بود را بذارین برای گذشته. هر کسی که بین اپوزیسیون اختلاف بیندازد و با توهین و فحش و بد بیراه به دیگران و تقدس به ارباب خودش حرف بزند. حتما به اسمی که تو شناسنامه اش بعنوان پدر است شک کند. چون هیچ آدم پدر و مادر داری در جهت منافع آخوند حرکت نمی‌کند. یک کم شرافت داشته باشیم. سوار من خوبه. عقیده من خوبه. من الاغ درجه یک هستم ارباب من و صاحب من فقط خوبه تف به آن شیری که خوردین. دست و دارین از این بازی‌ها. بعد رای مردم مشخص می‌کند کدامتلن چهار سال حکومت کنید.
  16
  97
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۸
  ۳۲
  گارد جاویدان - فرانکفورت، آلمان

  اولاً این جبهه منقلی ها خودشان مسئول این فلاکت هستند در زمان مصدق چون میدانستند مردم به حرف آخوندها گوش میدهند رفتند زیر عبای کاشانی و وقتی نیاز به کاشانی داشتند او از مصدق حمایت نکرد و دولت مصدق به راحتی سقوط کرد، بعد هم راه افتادند دنبال خمینی و طالقانی وقتی انقلاب شد به جای حمایت کردن از دکتر بختیار رفتند پابوسی خمینی و با او اعلان همبستگی کردند وقتی که بازرگان دولت را تشکیل داد به خاطر بی لیاقتی و نادانی حکومت افتاد دست یک مشت حزب اللهی تندرو و بعد در رادیو تلویزیون اعتراف کرد که من مثل یک کادیلاک میمانم که باید در اتوبان حرکت کنه!! یعنی کار هر بز نیست خرمن کوفتن!! همین بازرگان جبهه منقلی کسی بود که از شاه انتقاد میکرد و وقتی کنار گذاشته شد از مردم عذر خواهی کرد به خاطر حماقتش!! دوماً اگر شاه مصدق رو برکنار نمیکرد قطعاً کشور با همان رکود اقتصادی درجا میزد و پنج سال بعد در تیر 1337 که در عراق کودتا شد و عبدالکریم قاسم حکومت را بدست گرفت و ادعای اروند رود و شهرهای خوزستان را کرد مصدق با آن اقتصاد فلج و ارتش ضعیف هیج کاری در برابر عراق نمیتوانست بکند و ایران همان موقع تجزیه میشد
  92
  136
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۲
  ۴۲
  machan - لس انجلس، ایالات متحده امریکا

  اپوزسیون بی خاصیت و بیعار ایران بره کشک بسابه. چهل و پنج سال فقط بیانیه صادر کردند. شاهزاده پهلوی با یک سخنرانی ایران را تکان داد. اپوزسیون و افرادی که از شاهزاده حمایت نمیکنند در حقیقت دارند از رژیم تروریست ایران حمایت میکنند
  51
  140
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۸
  ۶۰
  آلترناتیو - فرانکفورت، آلمان

  اعلامیه ملی‌گرایان محافظه‌کار بهتر از این نمیشه. 😖 نوشته‌ای مملو از ضد و نقیض. نمونه: اتحاد «همه با نظام سلطنتی» بد، اما شما و طرفدارانتان زیر نظر جمهوریخواهی با صراحت بیان از شما، خوب 🥴 جای دگر: تجربه تلخ همه با هم یعنی وحدت نیرو نه، اما شما مشکل بر سر راه وحدت نیرو‌ها هستید، پس وحدت نیروها آری 🥴 اکثر انسانها وقتی داخل کهولت سنی می‌شوند دچار محافظه‌کاری و بعضن ضد و نقیض‌گویی می‌شوند. ملی‌گرایی یعنی حکومت ملت که می‌تواند مترادف با دموکراسی باشد. در سیستم دموکراسی اگر تغیرات اساسی در شکل‌گیری حکومت رخ دهد، حکومت و دولت جدید از مزیت‌های دولت یا حکومت قبل کمال استفاده را می‌کند. اگر هم در دولت قبل مشکلی بوده بدون پروپاگاندا سعی در رفع و رجوع آن مشکلات بر می‌آید نه آنکه آن سیستم و دولت قبلی و طرفدارانش را ایزوله کند. آمریکایی و اروپایی وقتی رئیس دولت شد تاکید می‌کند که من رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر تمام آحاد ملت هستم و به خواسته‌های مخالفینم خواهم رسید. این آقایان باید از ضد و نقیض گویی دست بردارند و قانون اساسی ملی‌گرایانه را فدای اسم و پرچم نکنند. همگرایی با وجود نظرات متفاوت عملیست!!
  28
  116
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۲
  ۳۲
  گارد جاویدان - فرانکفورت، آلمان
  [::khyar - اوپسالا، سوئد::]. ببین گاگول اولاً بحرین و تمام جزایر ایران قبل از آمدن رضا شاه جزو مستعمرات بریتانیا بود وثوق الدوله زمان احمد شاه نیمه جنوبی ایران رو به بریتانیا فروخته بود و ایران هیچ حضوری در این جزایر نداشت حتی در زمان مصدق که ایران تحریم شده بود بحرین کار خودش رو مستقل از دولت مرکزی انجام میداد بقیه جزایر هم که متعلق به ایران بود در زمان محمدرضا شاه پس گرفته شد اصلاً قبل از پهلوی کشوری به نام ایران وجود نداشت و اسمش بر روی نقشه دنیا چیز دیگری بود دوماً حتی اگر شاه اراده هم میکرد نمیتوانست بحرین را پس بگیرد چون ایران نیروی دریایی برای پیاده کردن نیرو در این جزیره را نداشت و اگر سماجت میکرد انگلستان یک انقلاب استقلال طلبانه در بحرین به راه میانداخت و با انقلاب و حمایت اعراب این جزیره را مستقل میکرد مثل بقیه جاهای دیگر و در این صورت جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی هم به ایران داده نمیشد سوماً برو مطالعه کن ببین قبل از 28 مرداد چه تعداد نخست وزیر و ارتشی و نویسنده در ایران به دست تروریستها کشته شدند درحالیکه آن زمان نه ساواکی وجود داشت و نه سانسور و دیکتاتوری .
  100
  117
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۷
  ۴۶
  محسن ۵۵ - گنت، بلژیک

  رضا پهلوی اگر ذره ای لیاقت داشت الان این رژیم تا بن فاسد یا سقوط کرده بود یا تن به خواسته های مردم داده بود. ایشون نمی تونه برای مدت حتی کوتاهی نقش یک انسان لایق را بازی کنه تا برسه به اینکه بخواد اون لیاقت را واقعا به دست بیاره. این رژیم از هر طرفی شانس میاره حتی اینجا هم شانس با اوناست که این آقا این‌طوری از آب درآمده
  124
  67
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۶
  ۵۵
  دوستدار - استهکلم، سوئد

  همانطور ابراهیم یزدی و سحابی و بازرگان , بنی صدر و خیلی های دیگر از رو افتادن و تا زمان مردنشان عرق شرم بر رخسارشان نشسته بود , بخاطر دست گلی که برای مردم ایران در سال 1357 به اب انداختن همین طور شما افراد جبه ملی می خواهید چه بلای بر سر مردم کشور ایران بیاورید , چه دسته گلی برای مردم ایران به اب اندازید؟ بزرگانتان در سال 1357 دجال حقه باز عقده ای جنایتکاری به نام روح الله خمینی را بر اریکه قدرت نشاندند اینبار چی در کله تان هست و میخواهید کشور ایران را در دست چه جنایتکار دیگری بیاندازید؟ خجالت بکشید و نامی از ایران و ایرانی نبرید و بگذارید مردم انتخاب کنن کی رهبر و حامیشان شود نه شما جبه ملی و نه دیگر احزاب و گروهای فرصت طلب !
  45
  111
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۳
  ۳۴
  khyar - اوپسالا، سوئد

  [::گارد جاویدان - فرانکفورت، آلمان::]. خاک بر سر ژاندارم منطقه ای که نیرو برای پیاده کردن در بحرین نداشت ، ، خاک بر سر ارتش و شاهی که از ترس انگلستان جرات نداشت اسم بحرین را بیاره ، مقایسه کن با نیروی نظامی الان ایران ، کشتی ایران را در تنگه جبل طارم میگیرن دو روز بعد ایران کشتی شون را در خلیج فارس میگیره ، کشتی ایران را در یونان میگیرن دور روز به. ایران دوتا کشتی هاشون را میگیره ‌‌، شاه ژاندارم منطقه بود ؟ شاه به هفتا سوراخش خندیده بود . گاگول خود شاه قبل از فرارش به اشتباهاتش به کم‌کاریهاش به گندزدنش به ایران اعتراف میکنه تو شدی مالی بالای منبر ‌و از دیکتاتور دفاع میکنی فک میکنی الان هم زمون شاهه و جیره مواجیبت سر جاشه ؟
  108
  59
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۷
  ۵۱
  Lucky Luc - نیویورک، ایالات متحده امریکا
  پشت دستمو داغ کرد بودم که دیگه اینجا نیام واگه میام چیزی ننویسم.چون حرف حق منوتحمل نکردن.اوناکه توآمریکا هستن حرفمو بهترمیفهمن.این آقا بدون اجازه CIA اجازه هیچکاری رو نداره.اگه موافقت دادن تا رسیدنش به ایران همه جوره ساپورتش میکنن ولی چون قراره بزودی تهران باواشنگتن در دوحا قطرمذاکره مستقیم کنه پس همه اینها که کی با کی متحدبشه یانشه درحد حرف می مونه.خیالتون راحت.چیزی تغییرنمیکنه.باهم دعوا نکنین.
  45
  31
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۵
  ۴۲
  Momiji - توکیو، ژاپن

  جبهه ملی و نهضت آزادی و چپها و توده ایها و منافقین همه و همه جاده صافکن رسیدن خمینی دجال به خیر سرش رهبریت عنقلاب و نتیجتاً حال و روز آشفته و رقتبار امروز مردم و مملکت هستند !! خمینی و سلف بی فانوسش علیل وقیح هم که خوب جواب حمایت‌ها و بیضه مالیهای اونها رو دادند !! حالا در این گیر و دار چهار تا گروهک با اعضای لب گور و پیر و پاتال و شاشو و این مثلاً جبهه ملی اومده و میخواد بگه ما هم هنوز موجودیت داریم و پُخی هستیم !! گذشته نکبت بار و خیانت‌هاشون رو به شاه فراموش کردند ! دست همشون برای مردم رو شده و مردم هیچوقت با طناب پوسیده این دایناسورها به چاه نخواهند رفت . درود بر سلسله ایران ساز پهلوی .
  43
  81
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۳
  ۳۶
  siavash786 - آمریکا، ایالات متحده امریکا
  [::khyar - اوپسالا، سوئد::]. خیار جان ، با تو دیواری حفظ کردن مقالات واقعیت را نخواهی فهمید. در پست قبلی برایت نوشتم که به تاریخ مراجعه کن . من نمی گویم مخالف سلطنت یا پادشاهی نباش ولی سلاحت را به ناجی وطن نشانه نگیر. در مورد بحرین ، حق با شماست ولی آیا میدانستی که بحرین سالها قبل از اران جدا شده بود و ما فقط در کتابهای ابتدایی آنرا میشناختیم ؟ از همانموقع اگر کسی از بحرین به ایران می آمد وجنسی وارد میکرد باید مالیات می پرداخت ؟ آیا قانون مالیات برای واردات در شهرهای کشور است ؟ در ضمن جزایر سه گانه هم داشت مانند بحرین از دستمان میرفت که با هوشاری شاه بازپس گرفته شد که الان امارات دم در آورده . تمام کشورهای عربی برای دست بوسی شاه هر سال به ایران می امدن و کمک می گرفتن. هر چه شنیدی و روزنامه فعلی ایران می نویسند را باور نکن ، به تاریخ واقعی نگاه کن. شاه گفت ، این دسته آخر اگر آرزو دارند که به یکی از سر زمین‌های موعود خود بروند، پاسپورت‌شان آماده تحویل است. کجا گفته از مملکت بروید ؟ مخالفان شاه این جمله را به دروغ تحریف کردند و شما ندانسته این اراجیف را پنداشتی.
  55
  74
  دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۸
  ۵۲
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  خیلی ها میگن شاه فضای باز سیاسی نداده بود. ولی خوشبختانه بعد از ٤٣ سال همه فهمیدن (یا حداقل یه سری که عقل تو سرشون هست) که هر کسی رو ساواک توی زندان انداخت دشمن این اب و خاک بود. واقعا میتونین یه زندانی سیاسی زمان شاه نام ببرین که وقتی اومد بیرون تر نزد به مملکت؟ اون از توده ای هاش، اون از چریک هاش، اونهم از اخوندهاش. باز میگین خمینی مظلوم بود که تبعیدش کرد؟ یا اینکه رفسنجانی خیلی دموکرات بود که رفت زندان؟ ساواک رو سفید ترین سازمان اطلاعاتی دنیا است
  47
  62
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۲
  ۶۱
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  [::محسن ۵۵ - گنت، بلژیک::]. شما که لیاقت از هیکلت میباره بیا وسط و اعلام رهبری کن تا ببینیم چی ازت برمیاد. اگر هم نخواهی آمد، پس .....خفه!
  44
  51
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۰
  ۶۱
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  [::khyar - اوپسالا، سوئد::]. (وفادار هستی به سید علی - همان سیدِ جانیِ منقلی!) ( سرت را فرو کرده ای توی برف - نبینی چه ریختیم برات توی ظرف) ( چو فردا فرو ریزد این کاخ ظلم - به نامت نویسند هشتاد جُرم) ( نخواهد توانی که انکار کرد - چو هرچه نویسی سند هست مرد) ( تو رامرد گفتم برا قافیه - ولی اسم نامرد برات کافیه!) ( اگر شرم داری حیا کن کنون - وگرنه کِشیمت به سمت جنون) ( اگرچه مُخت ذره ای عقل داشت - کومنتار بهتر ازین مینگاشت) ( بترسا ز فردا که عظما رَوَد - تو را خرخره مردمان میجود!)
  43
  57
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۴
  ۳۲
  گارد جاویدان - فرانکفورت، آلمان
  [::khyar - اوپسالا، سوئد::]. ببین گاگول ایران بعد از سال ۱۳۵۰ بود که ژاندارم شد قبلش از این خبرها نبود نیروی دریایی ایران یک نیروی تازه بنیان بود و زمانی که بحرین مستقل شد ایران از نظر نظامی قدرتی به حساب نمی آمد نیروی نظامی ایران در حال حاضر هیچی نیست این تبلیغاتی هم که راه میاندازند که چنین کردیم و چنان واسه گاگولهایی مثل تو خوبه که حال کنید فعلا برای اروپا و آمریکا این حکومت خیلی خوبه چون تونسته مثل لولو سرخرمن عربهای پولدار رو بترسونه تا از کشورهای غربی میلیارد میلیارد اسلحه بخرند
  46
  57
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۱:۰۰
  ۵۱
  آزاذه - تهران، ایران

  تنها کسی که با مردم است روراست است و دلش برای ایران می تند شاهزاده است. همه را ول کنید و فقط بچسبید به شاهزاده
  88
  62
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۱:۰۷
  ۶۰
  Sayet uk - ناتینگهام، انگلستان

  با خواندن نظرات بالابیشتر متاسف و نا امید شدم اگر شماها در این روزگار تاریک کشور هنوز صحبت از حق با من است و دیگران هیچ میکنید پس چه فرقی بین شما و حکومت کنونی وجود دارد؟؟!! تا زمانیکه احترام به غیر هم فکر (دموکراسی) را یاد نگیریم و اتحاد همگانی نشود در این باتلاق خواهیم ماند .حزب من رهبر من حکومت من کسیست که از طرف مردم با رای آزاد برای زمان محدود و با عملکرد درست برای پیشرفت کشور و رفاه مردم تلاش بکند. حالا اندیشمندان ! هی بزنید به سرو کله هم !!!!
  5
  27
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۳:۰۹
  ۴۰
  rahjoo - مازندران، ایران

  khyar-اراجیف گویی ات ک تموم شد یه سر برو بیت، اسرائیل دم در منتظره!انتقام سخخخخت
  76
  43
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۴:۴۹
  ۳۵
  azadi2011 - تورنتو، کانادا
  زنده باد »دموکراسی ایرانی و گفتمان جور واجور« که تنها ضامن و عامل اصلی پیشرفت ایران است. پاینده باد ایران و ارتش قدرتمند ایران که نگهدار مرزهای ماست. آنها که به جای سخن گفتن، تنها به فحش دادن روی می آورند هم البته حزب خودشان را تشکیل دهند بهتر است!
  13
  5
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۶:۴۰
  ۴۵
  Vafadar - برلین، آلمان

  Sabokalam بچه گیر آوردی لات کوچه خلوت ؟تو از هیکلت چی می باره؟شرافت؟غیرت؟مردانگی؟عادت ندارم مثل شماها حرف بزنم ومثل شماها باشم،ولی ایندفعه رامثل خودت شدم تا بدونی اگر"زدی ضربتی،ضربتی نوش کن"
  44
  13
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۶:۵۸
  ۴۲
  majiddk - کپنهاک، دانمارک

  جبهه ملی که دفترش در تهران هستش چجوری میتونه اپوزیسیون باشه و راحت بیانیه هم صادر کنه؟؟؟؟؟البته علیه رضا پهلوی حرف زدن که جرات نمیخواد اگه جبهه ملی تخم داره علیه خامنه ای بیانیه بده.
  12
  49
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۵
  ۵۴
  مهدی52 - روتردام، هلند

  جبهه ملی از ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ و منحل کردن مجلس وووووو بجز تفرقه و دو دستگی در بین اقشار جامعه هیچ کاری نکرده ،اگر درست نگاه کنیم دقیقا زمانی که مملکت به این آقایان به اصطلاح ملی احتیاج داشت رهبر این گرو هم (دکترسنجابی) رفت نوفلوشاتو به جای اینکه از نخست وزیری زنده یاد شاهپور بختیار حمایت کنه دست خمینی رو بوسید و از اون جنایت کار به عنوان دموکرات ترین رهبر جهان یاد کرد . تاریخ در حال نوشته شدن است و جبهه ملی هم باید پاسخ گوی اعمال خود باشد
  8
  36
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۸
  ۵۱
  آزاذه - تهران، ایران
  سایبری ها حمله کردند
  23
  28
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۶
  ۵۱
  آزاذه - تهران، ایران
  خدا شاه میهن
  29
  29
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۴
  ۵۲
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  [::Vafadar - برلین، آلمان::]. بیا ته کوچه خودم هستم! میسازمت با کلاس
  8
  15
  ‌سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۲
  ۱۰۵
  millionaire - منچستر، انگلستان
  [::آزاذه - تهران، ایران::]. چقدر دستمال میزنی ، زخمیش کردی
  21
  10
  ‌چهارشنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۱ - ۰۱:۴۳
  ۴۲
  sasan87 - سیاتل، ایالات متحده امریکا
  اولین مسئول انقلاب پدر شماست! . بله درسته اگر پهلوی عرضه داشت اصلا انقلاب نمیشد . حالا که گذشت همه ما هم می دونیم این پخمه دماغشم نمی تونه بکشه بالا رژیم چینج پیشکش
  22
  10
  ‌چهارشنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۹
  ۴۲
  sasan87 - سیاتل، ایالات متحده امریکا
  [::hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا::]. [::hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا::]. تو اگر 20 درصد وقت وب گردی چرت و پرت گفتنت رو صرف مطالعه تاریخ معاصر کشورت مخصوصا همین حضرات ساواکی میکردی الان این اراجیف برای دفاع از یه مشت شکنجه گر مردم نمی نوشتی !. اسم 4 نفر اوردی فکر کردی اون چند هزار نفر کی بودن ؟ ساواک هم کم بی گناه شکنجه نکرد و نکشت که همین باعث تنفر بیشتر مردم از حکومت شد .
  17
  10
  ‌چهارشنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۲
  ۳۲
  grizzly - برلین، آلمان
  [::sasan87 - سیاتل، ایالات متحده امریکا::]. تو یکی بشین سرجات آقای اهل مطالعه ساواک هر بی پدر و مادر خرابکاری رو که شکنجه کرد خوب کاری کرد دستشون درد نکنه حالا هر اسکولی واسه مردم شده روشنفکر
  8
  11
  ‌چهارشنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۱
  ۵۹
  رها از جهل - اوین، ایران
  در تمام کشورهای پیشرفته, هر پست و هر منسبی متناسب با تجربه, دانش و لیاقتهای فردی و حزبی داده میشود. من نمیدانم این آبمنگلی به عیر از نسبت شاهزادگی چه دانش و تجربه و لیاقتی برای رهبری یک کشور را داره؟؟ پدرش که تربیت شده سوِیس بود و با بزرگان ممالک پیشرفته نشست و برخاست میکرد آخرش تر زد به مملکت و فرار کرد حالا این پپه که تنبان خودشو نمیتونه نگه داره از کل (ویژه-گی) های یک رهبر فقط (قسمت دومش) را داره!!!
  8
  6
  ‌پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۱
  نظر شما چیست؟
  جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.