گریه های امبر هرد در دادگاه؛ جانی دپ لباس زیرم را پاره و شروع به تفتیش اندام های خصوصی ام کرد


امبر هرد بالاخره در دادگاه رسیدگی به شکایت جانی دپ از او در جایگاه پاسخگویی حاضر شده و در مورد رابطه عاشقانه پرتلاطم خود با این بازیگر سرشناس گفت، پیش از آنکه به سوء مصرف شدید مواد مخدر و خشونت خانگی دپ اشاره کند. امبر هرد در حالی که گریه می کند به دادگه می گوید که در ماه می ۲۰۱۳ که او و دپ در تعطیلات در یک تریلر (کاروان) پارکی در کالیفرنیا بوده اند، جایی که دپ به دنبال کوکایین گشته و برای پیدا کردن این ماده مخدر، بدن او را نیز تفتیش کرده است، چیزی که هرد از آن با نام cavity search یاد می کند. این عبارت به تفتیش کامل مظنونین توسط نیروهای پلیس برای پیدا کردن مواد مخدر مخفی شدن اطلاق می شود که اندام های خصوصی را نیز در بر می گیرد.

هرد در ادامه شهادت خود با گریه می گوید که جانی دپ در این تاریخ مشخص با زنی دیگر نیز به اصطلاح «لاس» می زده است. هرد چنین می گوید: «به یاد دارم که در تریلر مرا به دروغ گفتن در مورد آن [مواد مخدر] متهم کرد. سعی کردم آرامش کنم. او سپس تمام خشمش را متوجه خود تریلر کرد و شروع به خرد کردن چیزها کرد. چیزی از روی میز بر می داشت و آن را به سمت کابینت شیشه ای پرت می کرد. سرم داد می زد و در نهایت به منطقه سرویس بهداشتی برگشتم. او وارد بخش سرویس بهداشتی شد. دنبال چیزی می گشت. وارد دستشویی شدم و وقتی بیرون آمدم از من پرسید که کجاست و چه مدت است که قایمش کرده ام. اصلاً نمی فهمیدم در چه موردی صحبت می کنم. گفت می دانی در مورد چه چیز لعنتی حرف می زنم، با من روراست باش. کجا مخفی اش کرده ای».
اینجاست که امبر هرد احساساتی شده و می گوید: «شروع کرد به فشار دادن من به دیوار، لباسم را پاره کرد…. به پهلویم دست زد، لباس زیرم را پاره کرد و سپس شروع به تفتیش اندام های خصوصی ام کرد. گفت که دنبال کوکایینش است. کوکایینش». هرد در حالی که گریه می کند، ادامه می دهد: «من فقط ایستاده بودم و به چراغ نگاه می کردم. نمی دانستم چکار کنم. انگشت هایش را می چرخاند. نتوانستم بگویم بس کن یا چیزی». این مشاجره بدین خاطر آغاز شد که شب قبل هرد و دپ دور آتش نشسته و زنی که کنار هرد نشسته بود مواد مخدر مصرف کرده و سرش را روی شانه هرد گذاشته بود. هرد هم قارچ های توهم زا مصرف کرده بود. هرد در این باره می گوید :«جانی به شدت فعال شده بود. خیلی بی حوصله بود. آن زن فکر می کرد دارد شوخی می کند. همه اینطور فکر می کردیم».

آن زن خطاب به جانی دپ می گوید: «هی رفیق داری چکار می کنی. او می خندید و بیشتر خودش را به من تکیه می داد. من به سرعت فهمیدم که شوخی نیست اما او نمی دانست. او [جانی دپ] بار دیگر حرفش را به او تکرار کرد و گفت فکر می کنی داری خودتو به زن لعنتی من می مالی؟ این زن لعنتی منه. صدایش بلندتر و بلندتر شد. او انگار به گریه افتاده بود اما دست هایش را بالا انداخت و جانی مچ دستش را گرفت و پیچاند و او را به سمت خودش کشید. او [جانی] گفت می دانی چقدر فشار لازم است تا مچ دست یک انسان را بشکند. او را نگه داشته بود و این زن بهتش زده و گریه می کرد». امبر هرد می گوید که مداخله کرده و جانی را آرام کرده و در ادامه به داخل کاروان خود رفته اند. هرد در ادامه شهادت خود تصریح می کند :«جانی به من گفت که با او در مورد رابطه ام با این زن روراست نبوده ام». هرد در ادامه شهادتش ماه مارس ۲۰۱۳ را ماهی «حقیقتاً دیوانه کننده» توصیف کرده و می گوید که جانی دپ دائماً او را به خیانت به خود و داشتن رابطه با دیگران متهم کرده است.

هرد در ادامه می گوید: «چیزی که مرا در این رابطه نگه داشت این بود که صبر کنم تا دیگر دلیلی برای تحمل کردن وجود نداشته باشد. صبر می کردم تا به نقطه ای برسد که دیگر این موضوع قابل تحمل نباشد و او برای هوشیار شدن آمده باشد، اتفاقی که وقتی افتاد بسیار مایه شادی شد».
امبر هرد در ادامه شهادت خود در دادگاه مدعی می شود که به خواهر دپ، کریستی، زنگ زده و او آمده و دپ را از خانه بیرون برده است. اما در شرایطی که در داخل خودرو بودند شرایط بسیار بدتر می شود: «او شیشه ماشین را پایین کشید، سرش را بیرون برد و یک لحظه شروع به جیغ زدن کرد. سپس سگش، بو، را گرفته و از خودرویی که در حال حرکت بود، بیرون برد. در حالی که سگ را بیرون از پنجره ماشین نگه داشته بود مانند یک حیوان زوزه می کشید. همه کسانی که در خودرو بودند شوکه شده بودند. هیچ کدام کاری نکردیم. من هم واقعاً درمانده بودم و نمی دانستم باید چکار کنم. نمی خواستم کاری کنم که باعث شود او سگ را از پنجره بیرون بیندازد. در این شرایط ترسناک بود که زوزه می کشید… خوب به خاطر دارم که هیچ کسی واکنشی به این کار او نشان نداد. هیچ کس کاری نکرد. در نهایت دست هایش را به داخل ماشین کشیدم و سگ را روی صندلی نشاندم».

در ادامه امبر هرد در مورد اولین باری که به ادعای خودش جانی دپ او را زده بود می گوید: «هرگز فراموشش نمی کنم. این موضوع زندگی ام را تغییر داد. روی کاناپه نشسته بودم و خیلی عادی صحبت می کردیم. او داشت مشروبات الکلی می نوشید. فکر می کنم کوکایین مصرف کرده بود زیرا یک شیشه کوکایین روی میز بود. موسیقی داشت پخش می شد. سیگار می کشیدیم و در مورد تتویی که روی دستش بود از او پرسیدم». در آن زمان جانی دپ تتویی با عنوان Wino Forever به معنای «وینو برای همیشه» روی بازوی خود تتو کرده بود که به نامزد سابقش وینونا ریدر اشاره داشت. امبر هرد چنین ادامه می دهد: «از نظر من یک سری نقطه های سیاه بود. نمی دانستم چه نوشته است. پرسیدم که معنایش چیست. او گفت که نوشته وینو و فکر کردم شوخی می کند و خندیدم. به صورتم سیلی زد و من باز هم خندیدم. خندید چون نمی دانستم چکار کنم. فکر کردم شوخی است. چون نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد».

امبر هرد مدعی است که به جانی دپ خیره شده و خندیده است، با این تصور که او نیز خندیده و خواهد گفت که همه چیز شوخی بوده است. هرد می گوید که دپ پیش از اینکه یک سیلی دیگر به صورتش بزند گفته است: «فکر می کنی شوخیه هرزه، فکر می کنی خیلی بامزه ای زن هرزه؟». در ادامه روایت امبر هرد از اولین کتکی که از جانی دپ خورده چنین آمده است: «دوباره مرا زد. دیگر شوخی نبود. دیگر نمی خندیدم. نمی دانستم چه کار دیگری باید بکنم. بی هیچ دلیلی به صورتم سیلی زد».

هرد مدعی می شود که دفعه دوم جانی سیلی محکم تری به او زده است: «تعادلم را از دست دادم. ناگهان فهمیدم بدترین اتفاقی که ممکن است برای شما رخ دهد برایم اتفاق افتاده است. خدا خدا می کردم شوخی باشد. از لحاظ فیزیکی برایم دردناک نبود. آنجا روی فرش نشسته بودم، به فرش کثیف شده نگاه می کردم… نشسته بودم و به این فکر می کردم که چقدر زمان دارم… زیرا با خودم فکر می کردم او مرا زد؟ نه. نمی خواستم ترکش کنم، مردی را ترک کنم که عاشقش بودم. می دانستم که این کارش درست نیست و باید ترکش کنم و این موضوع قلبم را می شکست زیرا نمی خواستم ترکش کنم».

امبر هرد در ادامه مدعی می شود: «ای کاش می ایستادم، از خانه بیرون می رفتم و خط قرمزی تعیین می کردم و از خودم دفاع می کردم اما در حالی که فرش کثیف شده را نگاه می کردم، سعی کردم بلند شوم و از در بیرون بروم. بلند شدم و به چشم هایش نگاه کردم و باز نگاه کردم و دیدم که گریه می کند. هرگز ندیده بودم که یک مرد گنده گریه کند». امبر هرد می گوید که جانی دپ در این لحظه شروع به عذرخواهی کرده است: «به زانوهایم دست زد و گفت متاسفم عزیزم. فکر کردم که این لعنتی را کنار بگذارم. فکر کردم که این هیولا را ترک کنم. او روی زانوهایش افتاده بود. به یاد دارم که داشت گریه می کرد، خیلی پشیمان به نظر می رسید اما نمی توانستم ببخشمش زیرا این کار بدین معنا بود که باز هم اتفاق خواهد افتاد. به سمت ماشینم رفتم و چیزی نگفتم. قلبم شکسته بود. سوییچ را چرخاندم و به سمت خانه رفتم».

هرد در ادامه شهادتش در دادگاه می گوید که از سال ۲۰۱۲، جانی او را متهم به خیانت کرده و خشونت فیزیکی اش بیشتر شده است: «شروع به تهمت زدن به من کرد. سپس به دیوار کنار سرم مشت می زد- کاری که در سال ۲۰۱۲ دیگر تکراری شده بود وقتی مست می کرد. او مرا به خیانت متهم می کرد. از خودم دفاع می کردم و می گفتم که این دیوانگی است. این بحث ها تا جایی پیش می رفت که مرا هل می داد یا به زمین می دوخت و من هم سعی می کردم جلویش بایستم. به چشم هایش زل می زدهم و از من می پرسید که آیا دوست دارم این کار را دوباره تکرار کند. وقتی داشتن رابطه با شریک زندگی سابقم را انکار می کردم مرا سیلی می زد. می گفت که مدرک دارد. برگشتم و به او گفتم که همین الان مرا زدی».

امبر می گوید که دائماً حس می کرده روی پوسته تخم مرغ راه می رفته و یک مورد را به خاطر می آورد که یک بار داشته عکس می گرفته در حالی که به یک مرد بیش از حد نزدیک بوده است که باعث عصبانیت دپ می شود: «شروع به شکستن وسایل کرد و سرم فریاد کشید. این بدترینش بود. حس کردم باید از خودم دفاع کنم تا فکر نکند که این تهمت هایش واقعیت دارند». هرد مدعی می شود که تلاش هایش برای آرام کردن جانی دپ بی نتیجه بوده است: «بحث را ترک می کردم و این موضوع همه چیز را بدتر می کرد. موهایم را می گرفت و دستم را می گرفت و کمی کشید. چیزهایی که نزدیک من بود را می شکست. سپس مرا کتک می زد. با سیلی شروع می شد و سپس چند سیلی پشت سر هم می زد، چندین بار پشت سر هم. در نهایت او را از خودم دور کرده یا دست هایش را عقب می زدم». در جولای ۲۰۱۳، دپ، هرد و دو فرزند هرد به نام های لیلی-رُز و جک به جزیره شخصی او در باهاماس می روند تا برای آخرین بار از قایق تفریحی دپ استفاده کنند، پیش از آنکه آن را به جی کی رولینگ بفروشد. هرد به دادگاه می گوید که جانی دپ الکل مصرف می کرد اما «نمی خواست به فرزندانش بگوید پس این موضوع را از آن ها پنهان می کرد، آن را داخل فنجان قهوه می ریخت و می خورد».

در ادامه رفتار دپ عجیب شده و از قایق به درون آب می پرد به طوری که لیلی-رُز که آن زمان ۱۴ سال داشت دچار حمله وحشت شده و به گریه می افتد. در ادامه جانی دپ از دخترش می خواهد که اتاق خواب آن ها را ترک کرده و هرد را متهم می کند که اعتیاد او به الکل را به فرزندانش گفته و در حضور فرزندانش او را «مست» خطاب قرار داده است. هرد می گوید: «داشتم سعی می کردم به او بگویم که قصدم پشتیبانی از تو بوده است. او مرا متهم می کرد که به آن ها گفته ام وی دوباره نوشیدن را شروع کرده و مرا به دیوار کناری تختخواب چسباند، گلویم را گرفته بود و برای لحظاتی مرا همانطور نگه داشت و به من گفت که می تواند مرا بکشد و اینکه من مایه ناامیدیش هستم… اینکه باعث می شدم حالش از خودش به هم بخورد. هرگز فراموش نمی کنم. در آن زمان خیلی خیلی شیفته این خانواده بودم و او به من می گفت که مایه شرمساریش هستم. این موضوع بدتر از این بود که به من گفت می کشمت. نام هایی که با آن مرا خطاب قرار می داد. دردناک بود. به احساسات و عواطفم ضربه می زد».

سپس، در ادامه دادگاه، پیام های متنی دپ که برای هرد فرستاده شده بود در دادگاه به نمایش گذاشته شد که از او خواسته بود دیگر به او زنگ نزده و او را یک «طرفدار دار و دسته زنان همجنسگرا» خطاب قرار داده بود. امبر هرد در ادامه در مورد عشق خود به جانی دپ می گوید :«من یک دل نه صد دل عاشق این مرد شده بودم. حس می کردم این مرد مرا می شناسد و به شکلی به من نگاه می کند که هیچ کس دیگری قبلاً نگاه نکرده بود. حس می کردم مرا می فهمد، اینکه از کجا آمده ام. حس می کردم وقتی پیش جانی هستم، حس می کنم زیباترین فرد جهان هستم. حس می کردم چیزی کم ندارم. ما چنین عشق پرفراز و نشیبی در مکان های زیبا داشتیم. عاشق هم شده بودیم اما نمی توانستیم آن را نشان دهیم زیرا دنیا از جدایی او و شریک زندگی سابقش خبر نداشت. به عنوان یک زن، این موضوع دردسرساز است. او برایم قسم خورد که یک سال است کنار هم نخوابیده اند اما با مخفی کردن ماجرا از رسانه ها سعی داشته اند از فرزندانشان مراقبت کنند. باید به شدت مخفیانه کار می کردم. جانی گفت که دنیا مرا مقصر خواهد دانست و مرا یک خانه خراب کن لقب خواهند داد. ما مخفیانه رابطه داشتم. بسیار زیبا بود!».

بعد از روایت عشق خود و جانی دپ، هرد در ادامه شهادتش می گوید :«من اینجا هستم زیرا همسر سابقم به خاطر مقاله ای که نوشتم از من شکایت کرده است. نمی توانم کلماتی پیدا کنم که بگویم چقدر دردناک است. برایم وحشتناک است که هفته ها اینجا بنشینم و همه چیز را روایت کنم، سخنان افرادی را بشنوم که برخی هایشان را خوب می شناسم، برخی را نه، همسر سابقم که با او یک به اصطلاح زندگی داشتم، در مورد زندگی مان بگویم، همان زندگی که آن ها داشتند. این دردناک ترین و سخت ترین چیزی است که تجربه کرده ام. بدون شک چنین است».
+25
رأی دهید
-70

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۳۷
  petrick - اشدود، اسرائیل

  دروغ + دروغ = دروغ .
  13
  81
  جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹
  ۵۱
  bachchetehroon - ونکوور، کانادا

  اخه به ما چه دعوای دو تا سلبریتی!!! ما ازاین سلبریتی !!! ها گند تر و بد نامترشو تو ایران داریم که تازه مثل پرویز پرستو و دبگر پرستو ها پاچه خوار نظام هم هستن. گور پدر امبر هرد و جانی چی چیزک کوکایینی پاتیل
  10
  68
  جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۹
  ۳۲
  Dermis - لندن، انگلستان

  دروغگوی کثیف.
  3
  34
  جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۳
  ۴۳
  sahandogli - لندن، انگلستان

  دنیای عجیبی شده هر زنی می تواند بدون ارایه هیچ مدرکی هر مردی را متهم به تجاوز کند و دادگاه ها مسخره هم بر اساس گفته های این زنها حکم صادر می کنند . مثل پرونده شاهزاده اندرو که آن زن مثل این زن با متهم کردن و سو استفاده از موقیت مردها آنهارا مجبور به پرداخت پول می کنند. مطمن باید این زن هم دنیال پول است و در آخر با پول رضایت خواهد کرد و جانی دپ به خاطر حفظ موقیت و آبرو مجبور به پرداخت پول خواهد بود. این روش هم یک نوع تجاوز و اخاذی از طریق قانونهای آشغال به نفع زنها است
  7
  36
  جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۱
  ۴۰
  paksan - ایران، ایران
  مثل سگ داره دروغ میگه. هر موقعی زنی رو دیدید برای چیزی گریه راه انداخت شک نکنید که داره دروغ میگه و این آخرین حربه ایناست. خنده داره واسه همچین چیزی لباس زیرش رو پاره کنه؟ واقعا احمقانه اس یعنی اگر میگفت زدش و هولش داده باز یه چیزی ولی لباس زیر؟ زنیکه بخاطر پول همچین بهانه ای آورد و مشخصه داره نقش بازی میکنه و بجای اینکه درباره حرفهایی که زده دلیل و مدرک بیاره با گریه و حرفهای بی ربط سعی در خارج کردن دادگاه از بررسی اتهاماتش میکنه. میگه مواد میکشیده منو میزده خوب ثابت کن مواد کشیده بوده و کتک خوردی؟ چرا همون موقع شکایت نکردی؟ مگر اونجا ایرانه که زنی کتک بخوره نره شکایت کنه؟ اونم تو پاچه پاره که ده تا وکیل داری؟ پس دروغ میگی واسه پول مصاحبه و مقاله یه چیزهایی می نویسی چون فکر میکردی طرف عمرا بره شکایت کنه حالا هم بجای مدرک گریه و اشک و لی لی و نقش بازی کردن.
  8
  12
  جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۳
  ۳۹
  rey kasravi - لندن ، انگلستان
  هیچ جا توی هالیوود پر شده از ستاره و زیبایی و مد نداشتی ،زد و با جانی دپ آشنا شدی خودتو کشیدی بالا و چند فیلم بازی کردی کمی اسم در کردی و پول درآوردی حالا جانی دپ شده اخ. اگر واقعا جانی دپ اینقدر بد بوده و خشونت جو چرا همان سال اول و اوایل رابطه جدا نشدی ؟.
  2
  11
  جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۵
  ۷۲
  Maghshoosh - میامی، ایالات متحده امریکا
  دروغ میگه مثل «امبر هرد»! اگه فقط یکبار دستش رو بروی این بلند کرده بود یک تلفن به پلیس کافی بود که جانی دپ رو بندازن اونجا که عرب نی انداخت! تو این مملکت یه زن میگه یارو ٤٥ سال پیش تو خواب بمن گفت «آخ جون» و من هنوز ازخودم بیخود میشم و قوزک پای چپ داداشم ورم میکنه! بعد دیگه اون مرد بدبخت سرشو نمیتونه بلند کنه تو اجتماع! ولی فعلاً همه جا صحبت از رل بازی کردن این زنیکه آشغال هست!
  2
  16
  شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۷
  نظر شما چیست؟
  جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.