شاه :من به دین راستین ایمان دارم ،نه به دین تحریف شده ای که آنها میخواهند از آن نان بخورند

محمدرضا شاه :من به دین راستین ایمان دارم، نه آن دینی که توسط کسانی تحریف شده که می خواهند  از دین دکان بسازند و می خواهند از دین نان بخورند.
+260
رأی دهید
-26

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۴۱
  دیارکو - قره تپه، آذربایجان

  روحش شاد
  14
  200
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۰:۳۴
  ۷۴
  hassan1326 - تهران، ایران

  یکی از عوامل واقعی عقب افتادگی جهان سوم ،اعتقاد راستین به ادیان است . چنانچه در سطوح پایین جامعه اعتقاد به ادیان باشد ، بجامعه ضرر شدید نخواهد زد ، ولی در سطوح بالا مثل وزرا و وکلا حتما جلوی رشد و بالندگی جوامع را خواهد گرفت باعث عدم رشد واقعی جوامع خواهد شد.
  150
  118
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۲:۳۹
  ۶۰
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا

  ما هم مثل تو همین ایمان را داشتیم تا وقتی که آن روح الله ملعون پا به کشور گذاشت.
  18
  195
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۲:۴۴
  ۳۱
  هانی‌ - اسلو، نروژ

  جاوید شاه.
  15
  167
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۲
  ۶۱
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان

  قبل از اینکه میلیونر گاله را باز کند. و... طبق آمار آزاد شده سازمان سیا. و نوشته‌ها کیسینجر .پی خواهیم برد.که پشت کودتا اسلامی بر ضد پهلوی .کسی‌ نبود، بجز دوستان همین بایدن. قسمت ۱:*کیسینجردرسال۱۹۷۴ دراینجا[آمریکا]برخی براین عقیده اندکه یابایدشاه دست ازسیاست‌های نفتی خود بردارد و یامابایداورا عوض کنیم».*محمدرضاشاه:«به محض اینکه ایران حاکمیت مطلق ثروت‌های زمینی خودرابدست آورد،بعضی ازوسایل ارتباط جمعیِ دنیامبارزه‌ای وسیع علیه کشورما آغازکردند و مراپادشاهی مُستبدخواندند! چنانکه درکتاب «رهام الوندی»نیکسون،کیسینجر و شاه بررسی شده،دوران نیکسون،دوران طلائی روابط شاه باکاخ سفیدبودکه طی آن،شاه نه به عنوان یک«مُهرهء دست نشانده»بلکه به عنوان شخصیت و شریکی مستقل وقابل احترام نگریسته می شد.باماجرای «واترگیت» و استعفای نیکسون این دوران طلائی به پایان رسیدو جانشین او‌جرالدفورد‌درسال ۱۹۷۴(۱ با دعوت از شاه به آمریکاکوشیدتا برکدورت‌ها ونگرانی‌های کمپانی‌های نفتی ومردم آمریکا دربارهء افزایش روزافزون قیمت نفت پایان دهد.
  19
  86
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۷
  ۶۱
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان

  3:«اگرشاه بخواهدخط مشی کنونی خودراادامه دهدوسیاستی راکه درچهارچوب سازمان کشورهای صادرکنندهء نفت[اُوپک] اتخاذکرده ،تغییرندهد،ممکن است این تصوربرایش حاصل شودکه نفوذش درمنطقه دائماً افزایش خواهدیافت…تردیدی نیست که شاه اکنون سیاستی اتخاذکرده که بتواندفشاربیشتری برماواردآورَد،چه بساممکن است روزی فرارسدکه ما دیگرسیاست شاه را به سودخودتشخیص ندهیم. شاه این سودا را درسرداردکه کشورش را به یک قدرت بزرگ تبدیل کند،نه به کمک مابلکه بااستفاده ازوسایل دیگری،ازجمله،همکاری بیشترباهمسایگان روس اش…دراینجا[آمریکا]برخی براین عقیده اندکه یابایدشاه دست ازسیاست های خود بردارد ویامابایداورا عوض کنیم».(1).
  16
  63
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۲
  ۶۱
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان

  4:در روز 17 بهمن 1353 شاه در پاسخ به سخنان کیسینجر در مصاحبه با تلویزیون آمریکا گفت:\ «چشم آبی ها باید از خوابِ خودپسندی بیدار شوند، من درخواندهء اسرائیل نیستم»! اینگونه استقلال طلبی ها وسرکشی ها باعث شدتابرخی ازدولتمردان آمریکااز«حملهء نظامی به ایران»یادکنند… شاه در پاسخ به تهدید«حملهء نظامی به ایران» اعلام کرد:\ «هیچ کشوری قدرت حمله به ایران را ندارد». قدرت نمائی های شاه- البته \ بی پایه نبودزیراکه درآن سال ها ارتش ایران،نیرومندترین ارتش منطقه بود و می رفت تابه پنجمین ارتش نیرومند جهان تبدیل شود.درواقع،همسایگی بااتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی ورؤیای دیرینهء روس ها برای دستیابی به آب های خلیج فارس،حملهء متفقین به ایران و خلع وخروج رضاشاه ازایران(شهریور1320)،سودای صدام حسین درحمله به ایران و اشغال«خوزستان عربی»!! و دیگرمسائل استراتژیک منطقه،باعث شده بودتا تجهیز ارتش ایران به مدرن ترین سلاح ها و جنگنده ها و حتی داشتن رآکتوراتمی بوشهر،ازهدف های اصلی شاه باشد.
  15
  64
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۵
  ۶۱
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان

  ازاین گذشته،تسلط ایران بر گلوگاه نفتی جهان(تنگهء هرمز)،ورود ارتش ایران به جزایرمهم واستراتژیک ابوموسی و تُنب های کوچک و بزرگ و تثبیت حاکمیت ایران برآنها (9 آذر 1350)،پیروزی درجنگ ظفار(1354)،تحمیل قراردادصلح الجزایر به صدام حسین برسرمالکیت آب های «اروندرود»(اسفند1353)، و…براعتمادبه نفس و غرورِنظامی شاه افزوده بود طبق اسنادسازمان برنامه و بودجه ایران( تهران، 1355): شاه می خواست که تا سال 1370 ایران از استانداردهای رفاه اجتماعی،بهداشت ،سطح زندگی و پیشرفت کشورهای اروپائی برخوردارشود و تا سال1380 ازنظر صنعتی و رفاه اجتماعی همتراز فرانسه،انگلیس و ایتالیا گردد.ازاین رو،توسعهء زیرساخت های صنعتی وطرح های عظیم اقتصادی واجتماعی،تاسیس کارخانهء ذوب آهن اصفهان،تراکتور سازی تبریز،ماشین سازی اراک و تولیدات کارخانه های ایران ناسیونال،ارج،آزمایش و…صدور این تولیدات به کشورهای منطقه،رکودصنایع اروپارا دامن می زد و بی تردید موجب نارضائی صاحبان صنایع دراروپا و آمریکا بود.
  18
  59
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۶
  ۶۱
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان

  منابع: اسناد آزاد شده سازمان سیا.در هر کتاب خانه ملی‌ آمریکا می‌‌بینید. خاطرات کیسینجر. نوشته‌ها علیرضا میبدی تازه این یک قسمت کوتاه بود. تمامی‌ اسناد نقش قول‌ها نفتی‌.اگراین پازل‌ها را کنارهم بگذاریم،آن وقت فرضیهء«کودتای انقلابی علیه شاه»عقلانیت و توجیه بیشتری خواهدیافت. یعنی‌ به زبان دیگر. نه ربطی به مستضعف داشت. نه به روح خدا. نه خلقی به آن گونه زیر فشار بود. که مدعی هستند. داشتیم برای اروپا و آمریکا دمکرات خطرناک می‌‌شدیم. انگلیس و آمریکا از زیر قبا امام را بیرون آوردند. نمی‌‌گویم خود ما مقصر نبودیم. کور بودیم.اگر در روی پشت بام به جای عکس امام .زیر عمامه امام نگاه می‌‌کردیم.پی می‌‌بریدم .در زیر آن نوشته. made in engalnd. .حالا میلیونر. سروان. مسافر همه با هم...
  15
  59
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۶
  ۳۱
  grizzly - برلین، آلمان

  شاه اگر میخواست خودش رو متدین نشان ندهد بلافاصله بهش انگ کفر و نامسلمانی میچسباندند اگر میخواست خودش رو متدین نشان بده باز هم انگ عقب ماندگی میچسباندند!! مشکل اساسی جوامعی مثل جامعه ایران اینه که مردم دنبال آداب و رسوم و ظاهر سازی و سینه زنی هستند تا مطالعه و تحقیق در مورد چیزی به اسم دین واسه همین سیاستمدارها باید طوری رفتار کنند تا این جهل نهادینه کم کم از جامعه بیرون بره و مردم خودشون بفهمند که دین ربطی به سیاست نداره
  13
  55
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۹
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا

  من عمیقا معتقدم که نه تنها شاه خوبی بود بلکه پیشرو بود و مردم مملکتش را واقعا دوست داشت و اصلا قابل مقایسه با این عقب ماندگان حاکم بر ایران نیست اما نمیدانم ایا کمی مذهب زده بود و اعتقادات خرافی داشت و یا بعنوان یک پادشاه مملکتی با اکثریت تشیع مجبور بود که قدری تظاهر کند
  10
  63
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۴
  ۶۱
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان

  [::گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا::]. تظاهر به مذهب فرق دارد تا مذهبی بودن.نمی‌ دانم شاید می‌‌بایست .مثل یپرم ارمنی و کاری که با شیخ فضل‌الله نوری کرد. ولی یک چیزی می‌‌دانم. کره خر خلقی .که روی پشت بام دنبال عکس امام در ماه می‌‌گشت. حق سخن گفتن در مورد .مذهبی‌ بودن یا نبودنش ندارد. پدر همین ملک حسین پادشاه اردن. می‌‌گفت. فریب اسلام پهلوی را نخورید. دروغ می‌‌گوید. وگرنه چرا مشروب می‌‌نوشد. و زنش بی‌ حجاب است.پس چه بنوشد. ؟شاش شتر؟ فرخ ما کمونیست است. هنوز دنبال عکس شیخ می‌‌گردد.
  15
  36
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۲
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  [::zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان::]. بیشترین قسمت را سوسیالیست های مفتخور فرانسوی و انگلیسی جلو بردند تا ایران را به نفع خودشان غارت و چپاول کنند. همین مصیبت را بر سر لیبی هم در اوردند و تمام ذخایر ارزی لیبی در بانک های فرانسوی و انگلیسی ذوب شد و دیگر ردی هم از ان ها نیست
  14
  30
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۱
  ۵۰
  آزاذه - تهران، ایران
  اسلام دین راستین نبود و نیست
  40
  54
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۸
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  [::zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان::]. عزیزم بیشترین مشکل شاه چپول های خائن استالین پناه بودند و حتما مجبور بود در مقابله با ان مفتخورها اندکی هم فتیله ی مذهب را بالا نگهدارد
  10
  29
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۴
  ۳۱
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  [::گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا::] بله! تمام دست بدست هم دادن تا از نکات ضعف کشور داری در گذشته استفاده بکنن و پروسه سرنگونی شاه و آوردن خمینی رو سرعت ببخشن. امریکا اولین نقش اول رو هم درسرنگونی شاه داشت و هم بمباران لیبی و قذافی. قطعاً انگلیس و فرانسه بدون هماهنگی امریکا نمیتونستن هیچ کاری بکنن.از لحاظ دینی شاه بدون شک در مراسمهای مذهبی شرکت میکرد. به کربلا و قم و مشهد مکه هم میرفت. فرح دیبا با چادر سیاه و ولیعهد به امام رضا میرفتن. (شاید شرایط جامعه اینطور ایجاب میکرد). یا خود شاه گویا در کتاب خود «مأموریت برای وطنم» مطرح کرده بود , ادعای نجات وی به دست حضرت عباس در کودکی بعد از افتادن از روی اسب (عده ای میگن حضرت عباس اصلا دست نداشت تا دست کسی رو بگیره). یا مصاحبه ۲ الی ۳ سال پیش شاه و دیدگاه مذهبی اش با اوریانا فالاچی. در نهایت مفسرین زیادی معتقداً آخرین شاه شیعی سقوط کرد. حالا هم که پرچمدار شیعی هستیم و کشور به قهقراه فرورفته!
  4
  23
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۵
  ۶۱
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان
  [::هانی‌ - اسلو، نروژ::]. برای من مذهبی‌ بودن شاه کوچکترین ارزشی برای سنجیدن اعمال او ندارد. فکر کنم به اندازه کافی‌ توضیح دادم. که نیروهای خبیث در پشت سرنگونی او ایستاده و چه هدفی داشتند. تمامی‌ فاکت‌ها را از خودم در نیاوردم. آزاد آزاد.هر کسی‌ می‌‌تواند بخواند. ولی کدام از ما مذهبی نبودیم یا در خانه نداشتیم.پدری مادری. کدام از ما شب عاشورا شرکت و لذت نمی‌‌برد. در کودکی و جوانی. موسی‌ به دین خود بود. عیسی به دین خود. نه کاری با بهاهی داشتیم. نه با چماق برسر یهودی می‌‌زادیم.دست کم قسمتی از ما. نه امسال سروان‌ها و مسافر ها. شما فراموش. در مملکتی.که رشنفکر و چپی آن. در روی پشت بام دنبال عکس آخوند می‌‌گردد.نمی‌ شود به همین راحتی‌ حکومت سکلار ایجاد کرد. یا واقعا معتقد .که شاه و فرح پهلوی روزی ۵ بار نماز می‌‌خواندند؟ از دید امروز. بله بسیار لطیف با این قشر جنایت کار به نام آخوند رفتار کرد. حالا مذهبی یا تاکتیک نمی‌‌دانم.به نظر من تاکتیک بود.
  10
  23
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۰
  ۶۱
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان
  ولی مخالفتی هم نیست. مرکل هم مذهبی‌ بود. ماندلا. گاندی.کانت. گوته.تا زمانی که شخصی‌ است. حالا شاه یا دیگران. ولی حالا چی‌؟ چرا این اپزیسیون مزخرف هنوز که هنوز .حاضر است با آخوند لاس خشگه. با وجود اینکه می‌‌دانند. تنها آلترناتیو پسرش است.تنها کسی‌ قادر.که همه را به دور خود جمع کند. ما یک قدم بر داشتیم. بله شاه اشتباه زیاد داشت. ولی وطن پرست و ایران دوست بود.مظهر افتخار ایران. من نگفتم. از ماهو گرفته. تا استالین. از بی‌ نظیر بوتو تا مارشال تیتو. از ویلی برانت دمکرات تا مارشال تیتو .با احترام از او یاد. پس چرا هنوز شما دمکرات‌ها با شیخ علی‌ لاس خشگه می‌‌زنید. پس منتظر چه هستید؟ اینقدر سخت است پوزش خواستن. ولی بجا آن ایران را نجات دادن؟ پس جلو حالا هرچه عقیده دارید. چریک. مجاهد. لیبرال. ملی‌ مذهبی .دمکرات خودتان که می‌‌دانید.نماینده شما لیدر‌ها شما.کوچکترین پایگاه در میان مردم ایران ندارند.کم فریاد رضا شاه روحت شاد.در ایران کشته داد؟ یک بار دیدید.کسی‌ فریاد .زنده باد مریم. زنده باد فرخ.زنده باد بازرگان. دمکرات‌ها چکار می‌‌کنند.؟ می‌‌چسبانند. به مجاهد
  8
  22
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۲
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  [::هانی‌ - اسلو، نروژ::]. البته که شاه هم مثل تمام ادم های دنیا معایبی داشت ولی بین رهبران این خطه محسناتش ده ها بار به معایبش می چربید. تمام نوشته ی شما مورد تائید من هم هست و اضافه کنم که حزب دموکرات امریکا (و اسرائیل) همپالگی احزاب سوسیالیست فرانسه و انگلستان عمل کردند. وقتی در داخل کشوری سوسیالیست ها و چپول ها زیادت طلبی میکنند این ها خیر عموم مردم جهان را نمی خواهند بلکه فقط می خواهند سفره ی خودشان چاقتر شود و بعد زمامداران این ممالک از حقوق بشر مضحکه ای برای چپاول میسازند. این یک جریان منحط فکری در بین چپول ها هست که "مرگ خوبه ولی برای همسایه". البته شاید یک نفر چپول و سوسیالیست ساکن اسکاندیناوی چنین نمی اندیشد و حتما افکار انسانی هم دارد اما چپول های ممالک استعماری چنین نیستند. مثلا حزب دموکرات یکی از عوامل سرنگونی شاه نامی از 1500 نفر که در ایران از بالای بام هدف قرار گرفتند نبرد ولی دوباره برای قاشقچی تب کرد و وقتی عربستان را با چند قرارداد چاق حسابی چلاند حقوق بشر و قاشقچی را فراموش کرد چون چپول امریکا مال مفت بیشتر می خواهد
  7
  26
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۹
  ۴۱
  sasan87 - سیاتل، ایالات متحده امریکا
  جلو دوربین همه بلدن قشنگ حرف بزنن مهم عمله. تا چاتا بچه شعار دادن اقا فرار کرد . چند میلیون هموطنش رو فروخت به این رژیم پول گذاشت جیبش و رفت و در غربت جان داد تا درسی باشه برای تمام شاه نما های بزدل. الانم که خانوم بچه هاش دارن عشق دنیا رو می کنن با پول مردم . ذره ای از خون آریوبرزن در کل وجود تیر طایفش نیست . که جان داد اما تن به ذلت نداد . شاهی برازنده کورش و داریوشه نه امثال زند قاجار پهلوی ..
  25
  8
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۲
  ۳۹
  Chokam - ری، ایران
  اینجا دهه۴۰بود انقلاب سفید وبا مردم حرف میزد بارسانه ها، اما دهه اخر یعنی۵۰ نه.همون موقع شلوغی واعتصابات اصلا با مردم حرف نمیزد. معلوم نیست شایدبخاطر سرطانش
  2
  10
  ‌پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۵
  ۳۱
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  [::zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان::] آقای زرتشت:بنده مذهبی بودن یا نبودن شاه رو مقایسه ای برای اعمال او نمیدونم. حتی میتونم این رو اضافه بکنم اَگه شاه حالا در قدرت بود همچنین نظردینی نداشت. ولی اَگه یک جمعبندی از شخصیت و دیدگاه او در باب دین بکنیم , شاه یک سکولار نبود. ولی در مقایسه با رضا شاه و شاه آتاتورک یک سکولار بود. آتاتورک با دینداران و آخوندها شدت عمل داشت. حتی بین لیدرهای دینی نفاق می انداخت. از اسلام فاصله گرفت. به آخوند جماعت رو نداد.روز تعطیلی از جمعه رو به یکشنبه عوض کرد. خط عربی رو تغییر داد. خلاصه بگم اَگه کسی مثل خمینی در ترکیه بود آتاتورک اونو تبعید نمیکرد. یا اعدامش میکرد یا در کنج زندان میگذاشتش تا سقط بشه. ولی در ایران اینطوری نشد. بنده اعتقادی ندارم که شاه وفرح هر روز ۵ بار نماز میخوندن.
  2
  16
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۵
  ۳۱
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  ۲- در ضمن اگه در ایران هم کسی بگه زنده باد مریم. بنده در جوابش خاهم گفت زنده باد جمهوری اسلامی. چون اولا بنده با افراط گری سیاسی و دینی مخالفم. چون افراط گرایی و تعصب خشک و دُگم یک نوع سم هست , که جامعه رو مسموم میکنه. فضای تنفس برا ی منتقدین و مخالفین خودش رو میبنده. بنده هیچ چیز رو مطلق نمی بینم. حالا چه چپ باشه یا راست. بعضی موقعها فکر میکنم اَگه شاه با خمینی مدارا نمیکرد. آیا ما حالا حکومت اسلامی داشتیم؟ وضعیت ما چی میشد؟در کل نظرم اینه شاه کاسب کاران دینی رو دستکم گرفت. ولی در مقابل با چپها و غیره قاطعیت بیشتری داشت.
  5
  19
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۱:۵۲
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  [::Chokam - ری، ایران::]. [::sasan87 - سیاتل، ایالات متحده امریکا::]. اگر شما یادتان نیست اما من کاملا یادم هست. گیرم این ملت با شاه بد بود؟ با دموکراسی که بد نمی بایست باشد و باید دور و بر بختیار را میگرفت. حداقل 90 درصد این ملت اسلامزده شده بودند و از شاه جز کشتار عمومی کاری بر نمی امد. مگر قذافی که مقاومت کرد چی شد؟ در این میان اکثریت ملت عوضی بودند. ملتی شاه را نمی خواست و او عین دموکراسی رفتار کرد. مذهب زدگی خودتان و اغوا شدن توسط چپول ها را عیب او بر نشمرید. خیابان های تهران کیپ در کیپ پر ادمیانی بود که نعره میکشیدند "مرگ بر شاه"! چه کند؟ تمام این چپول های زیادت طلب خودپرست را همراه با مذهبیون ذاتا عقب افتاده را بکشد!؟ خودشان انقلاب چپولی مذهبی کردند و حالا هم پای لرزش بنشینند و چون نمی خواهند اشتباه خودشان یا پدرشان را گردن بگیرند اینقدر مرده را چوب نزنند. این اش را خودتان پختید و با به هم زدید و حالا هم به اتشی که خودتان روشن کردید بسوزید. خلایق هر چه لایق
  12
  19
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۱:۵۴
  ۳۱
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  [::گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا::] بنده بارها اشاره کرده ام که شاه از زمان خودش جلوترحرکت میکرد. مردم و جامعه مدرنیزه بودن و تغییرات اجتماعی رو نمیفهمیدن. البته نارسایی ها و ایراداتی در سیستم سلطنتی وجود داشت. نظرم بر اینه که با کمی تغییرات و رفرم ها سرنوشت ایران میتونست , طور دیگری رقم بخوره. بنده معتقد هستم اَگر جمهوری خاهان هم در راس قدرت امریکا بودن , همان موضعی رو علیه شاه میگرفتن که دمکراتها گرفتن. چون تصمیمات بنیادی در اینگونه کشورها از ارگان های دیگه گرفته میشه. بنده دمکراتها رو چپ (بقول شما چپولیسم) نمیدونم. البته برداشت ها فرق میکنن. بله راجع به اعدام دسته جمعی در ایران دمکراتها سکوت کردن. ولی موقع کشته شدن قاشقچی اَگه اشتباه نکنم ترامپ سر کار بود. میخام بگم نه دمکراتها و نه جمهوری خاهان و بقیه در راه خدا موش نمیگیرن.
  4
  19
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۲:۱۷
  ۳۹
  Chokam - ری، ایران
  [::گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا::]. بختیار ۵۷ دیگه دیره. منظورم دهه۴۰قبل ۱۳۵۰ هست مشکلاتی پیش می آمد حتی بزرگتر از خمینی، شاه میامد میان همین مردم بقول شمااسلامزده اسناداصلاحات ارزی رو بادست خودش به روستائیان میداد،یا قبلش که تبریزتوسط بقول شماچپولها اشغال شد امد بین همان مردم اسلامزده تبریز حرف میزد و توضیح میداد. اما بعد از۱۳۵۰ دیگه نه،
  8
  8
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۶:۵۸
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  [::Chokam - ری، ایران::]. عزیزم دیر یعنی چی؟ این ملت و افغانستان هر دو منتظر مرغی هستند تا از ته چاه در امده و برایشان تخم طلا بگذارد. این که صحبت امروز نیست. از زمان ساسانیان در این باور غلط می چرخند. شاه بد بود یعنی خمینی عقب افتاده خوب بود!؟ این "اقا امام زمان" و نوعی معجزه در مغزشان حک شده است
  9
  14
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۲
  ۳۹
  Chokam - ری، ایران
  [::گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا::]. عزیز فقط اسلامی که نبود صنفی هم بود، برای همین گفتم دیر، از این نظر که ۷تا اداره اعتصاب به ۱۰۷ تا رسید همه جا اعتصاب بود . درحالیکه ۷تای اول صنفی بود نه خمینی ، روی مزایاوحقوق اعتصابات کارگری کردن، اماتعدادشون در عرض یکسال رسید به ۱۰۷ تا. این شاه آمد یه مصاحبه کرد با روزنامه، گفت اون اوستای چاه کنی که التماس میکرد برای کار، حالا انقدرسرش کار ریخته پر رو شده و اضافه حقوق هم میخواد، این صحبتش بنزین رو آتش اعتصاب بود، اعتصابات از ۷تا اداره رسید به ۱۰۷ اداره که اسم خمینی رو هم علاوه بر صنفی اوردن ، شما یرواندابراهیمیان مورخ دانشگاه نیویورک همانجا آمریکاست کتاب بین دو انقلاب رو بخون اسنادش رو گذاشته
  2
  12
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۸
  ۳۱
  grizzly - برلین، آلمان
  بعضی ها فکر میکنند شاه با چپی ها برخورد سخت تری میکرد در حالیکه خیلی از همین چپی ها که از رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق بودند مثل فرخ نگهدار برخورد سختی باهاشون نشد! خیلی ها را که اظهار پشیمانی میکردند در جاهای مختلف استخدام میکرد و بهشون موقعیت و شغل خوب میداد که اگر واقعاً دلسوز خلق قهرمان هستند به خلق خدمت کنند اگر کسی دست به قتل و ترور نزده بود و دستگیر میشد کافی بود یک غلط کردم نامه بنویسه و آزاد میشد، شاه به هیچ عنوان با خانواده های اینها برخورد نمیکرد و کار اشتباه یک نفر رو به حساب خانواده شان نمیگذاشت در صورتیکه وقتی انقلاب شد همین چپی ها اعلامیه صادر میکردند و از جنایات خلخالی حمایت میکردند و میگفتند که همه نظامی ها از سرگرد به بالا اعدام شوند و بقیه هم پاکسازی شوند
  7
  10
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۹
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  [::Chokam - ری، ایران::]. اینجایش هم جای گفتگو هست. با توجه به سطح حقوق در خاورمیانه کارمندان ایرانی بسیار مرفه بودند. بیش از 2 میلیون کارگر فیلیپینی در ایران بودند. ایا کسی گشنه و بیکار بود؟ اما طمع و زیادت طلبی همراه با مخصوصا حسادت (حسادت ضربدر ده) کار دستشان داد. ماشین همسایه یا پسرخاله از ان ها بزرگتر بود و این را بر نمی تافتند. اغلب میگفتند پول نفت را جرینگی تقسیم کنید چون طمع و حسادت شدید داشتند. وضع کارگران و کارمندان ایران در زمان شاه بسیار بهتر از شاغلین امریکائی در امروز بود. عاقبت هم احمدی نژاد را برای تحقق این شعار به صدارت نشاندند تا پول نفت را سر سفره ها بیاورد و طمع و زیادت خواهی و حسادت مملکت را وویران کرد و دیگر هم به این زودی ها درست نخواهد شد
  5
  18
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۹
  ۳۹
  Chokam - ری، ایران
  [::گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا::]. اسم افغانستان رو بردی به یاد محمود فروغی پسر ذکاالملک فروغی سفیر شاه در افغانستان برای حل مشکل هیرمند، فروغی کفیل وزارت خارجه هم شدکتابش هم صوتی هست‌.توی کتابش میگه شاه فروغی رو خواستش پرسید اوضاع رو چه کنم؟ فروغی گفت چرا برای مردم صحبت نمی کنین،شما قبل از ۱۹۷۰بین مردم میرفتی و با رسانه ها صحبت میکردی و براشون روشن میکردی، اما حالا چرا صحبت نمیکنی‌؟فروغی میگه شاه تغییر کرده بود دیگه بین مردم نمی رفت، یا خیلی کم، نه با روستاییها ، نه رسانه های داخل ، نه نلویزیون ملی . و مخالفاش نهایت استفاده رو کردن از این
  2
  7
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱
  ۳۱
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  جالبه هرکه بخاد موضع چپها رو مشخص بکنه یا ایرادی بهشون بگیره , فوراً فرخ نگهدار رو مییاره وسط. یعنی نماینده تمام گروهای چپ از طوفان گرفته تا راه کارگر و منصور حکمت و پیکار و اشرف دهقانی ها چریکهای اقلیت اکثریت توده و غیره فقط فرخ نگهداره. آخه تا کی قصد داریم با این ادبیات تکراری و خسته کننده کنار بیاییم؟ برای فرخ نگهدار کسی یونجه خورد نمیکنه. چه برسه به تره! اصلا او چه پایگاه اجتماعی داره؟ چرا نمی پرسیم افراد تحصیل کرده سیاسی و غیره ای بودن که هیچکدومشون تبعید نشدن. ولی خمینی تبعید شد؟ پس معلومه که شاه خطر رو بیشتر درجای دیگه احساس میکرد. چرا عادت داریم همه چیز رو سرسری بگیریم بیا بگو غلط کردم بعد آزاد میشی؟ چرا بگه غلط کردم؟ مگه گلسرخی یا دانشییان کاره ای بودن؟ ساواک کوچکترین فعالیت خانواده های مخالف خودش رو زیر نظر داشت.هویدا نخست وزیر بود ولی کاره ای نبود. ولی ثابتی همه کاره بود. هویدا بیهوده زندون شد .مفتی هم اعدام شد. مگه شاه نمیتونست آزادش بکنه؟ افراط فکری در هر نظم و ایده ای یکنوع تعصب خشکه. حالا میخاد چپ باشه یا راست.
  3
  11
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۸
  ۳۱
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  [::گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا::] بزرگوار: شما بهتر میدونی در روابط بین کشوری تبادل فرهنگی و نیروی کار وجود داره. این دلیلی نیست که ما بیکار نداریم یا کمبود نیروی انسانی داریم. در صورتیکه که همونموقع نیروهای انسانی مخصوصاً جنوبی های ایران , برای کارگری و شتربانی و باغبانی و نگهبانی به کشورهای حوزه خلیج فارس میرفتن. یعنی همه چیز طمع نیست. (چند وقت پیش همین بحث اینجا بود)
  2
  8
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۱
  ۳۱
  grizzly - برلین، آلمان
  واقعاً مسخره است کسی واسه فرخ نگهدار یونجه خورد نمیکنه!! مگر همین اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق که پرطرفدارترین سازمان مارکسیستی آن دوره بود واسه این آقا یونجه خورد نکردند که شد رهبر این سازمان؟!! کسانی مثل علی کشتگر و خان بابا تهرانی و خیلی های دیگه که سابقه طولانی در مبارزات چپگرایانه دارند بعد از انقلاب تازه فهمیدند که چه اشتباهی میکردند و در صد تا مصاحبه به اشتباهشون اعتراف هم کردند یعنی خیلی محترمانه گفتند غلط کردیم! به این دلیل که بعد از 43 سال مبارزات چپگرایانه خودشون چپ کردند! گلسرخی و دانشیان خودشون خواستند که اعدام بشوند وقتی رئیس دادگاه میگه از خودت دفاع کن فکر میکنه شوخیه!! دنبال ثقل زمین میگرده!! اعدام هویدا زیر سر فردوست بود اون اواخر شاه در محاصره فراماسونرها بود و کسی به حرفش گوش نمیداد این رو برادرزاده تیمسار رزم آرا هم تایید میکنه که حتی کارکنان کاخ هم دستور شاه رو اجرا نمیکردند چه برسه به سران مملکت!! واسه خودت نشین یک گوشه چرت و پرت های یک مشت وطن فروش به اصطلاح روشنفکر رو گوش بده همه اینها سرنخشون یا به روسها وصل بود یا به اروپایی ها یا آمریکایی ها
  14
  5
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۲
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  [::Chokam - ری، ایران::]. عزیزم این ها که عیب شاه نیست. تروریست های چپول استالین پناه و فدائیان اسلام پیدا شده و به او گفته بودند برای احتیاط بین خائنین به ایران و ایرانی نرود. این هم که عیب مردم است و ربطی به او ندارد
  3
  15
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۶
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا

  [::هانی‌ - اسلو، نروژ::]. آفرین. برای فرخ نگهدار خائن کسی یونجه خورد نمیکنه.
  0
  20
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۸
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  [::grizzly - برلین، آلمان::]. آقای محترم. لطفا تاریخ وقایع را در نظر بگیر. من فکر میکنم که مقصود هانی اینست که حالا کسی برای او تره هم خورد نمیکند و گر نه زمانی پارویش خیلی برف بر میداشت و همین خائنین ایران را بدبخت کردند
  0
  9
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۵
  ۳۱
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  دوران منم منم تموم شد. ما باید وضعیت حال رو بررسی بکنیم. حرف من فرخ نگهدار کنونی هست , که حالا خودش مونده با حوضش. میخام بگم این طرف ارزش این رو نداره که ما هر روز مطرحش بکنیم. گلسرخی نمونه به اصطلاح یک محاکمه علنی بود. که همین اعدام برای شاه گرون تموم شد. حالا بقیه ای که در زندانها کشته میشدن به کنار. قطعا کسی از علی فاکت بیاره معلومه جوگیر شده و چیزی بارش نیست. تازه مگه هرگه دنبال ثقل زمین بگرده باید اعدام بشه؟.با همین اوضاع میگه شکنجه شدم .اون یکی میگه دروغه . خیلی از دوستان حالا هم میگن توی دوران قبل شکنجه نبوده. جالبه پسر خود شاه انتقاد و اشتباهات رو قبول میکنه. ولی ما از او سبقت میگیریم. عادت ما شده هر حرفی رو بر نمی تابیم اتیکت وطن فروشی و چپی و غیره رو میزنیم. بعد به آخوندا گیر میدیم که چرا همه رو ضد انقلاب میدونن. بنده نه اعتقادی به وطن دارم. و نه میلی برای فروشش.نه جون زیادی دارم که بیهوده فدا کنم.
  4
  7
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۵
  ۳۱
  grizzly - برلین، آلمان
  چرا پرت و پلا مینویسی؟ هیچکس نمیگه قبل از انقلاب بی عیب و نقص بود، فرق کسی مثل فرخ نگهدار یا رجوی با دانشیان و گلسرخی و بقیه اینه که انقلاب شد و دست اینها رو شد ولی اونها قبل از انقلاب رفتند زیر خاک و فرصت نشد که دست اونها هم برای مردم رو بشه ولی در همون دادگاه هم میبینی که واسه عوامفریبی اسم پیغمبر و علی و ائمه رو به زبان میاره تا این وسط از خودش در دل مردم قهرمان بسازه و اگر زنده میموند قطعاً چیزی شبیه رجوی میشد، کسی که توهم میزنه دقیقاً اینطور رفتار میکنه از نظر روانی مشکل داشت، الان چند میلیون ایرانی خارج زندگی میکنند که اگر تمام گروه های چپ جمع بشوند خیلی هنر کنند دو یا سه هزار نفر رو بتوانند جمع کنند آن هم از نسل قدیم چون نسل جوان کمتر دنبال اراجیف اینها میره حتی فرزندانشان!!!! مگر اینکه فرزندانی متوهم باشند
  4
  5
  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۶
  ۷۸
  گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
  [::grizzly - برلین، آلمان::]. عزیزم دیگر همه میدانند که در مغز یک نفر چپول چی میگذرد. این ادم میخواهد بیشتر از لیاقتش بگیرد و با تنبلی بیشتر و کار کمتر به نوعی به او باج بدهند. این ادم زیادت طلب مطلقا به فکر کس دیگری جز منافع خودش نیست ولی با همراه کردن دیگرانی اغتشاش ایجاد میکند. ادم چپول مطلقا یک قطعه نان به کسی نمیدهد و فقط میخواهد به خودش مال مفت بدهند. برای امثال او چپولیسم یک جاده ی یکطرفه است و بهمین دلیل چون چپول ها فقط از حکومت می خواهند بگیرند و تنبلی کنند تمام حکومت های چپولیسم بعلت وضعیت بد اقتصادی پنچر میشوند. ضمنا این ها ملیت هم ندارند و تمام دنیای ان ها پول است. بعنوان نمونه تمام چپول های ما در ممالک پادشاهی و به قول خودشان امپریالیستی رحل اقامت گزیده اند چون پول مفت بیشتری از ممالک چپولی به ان ها میدهند
  6
  14
  شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۵:۲۱
  ۳۱
  هانی‌ - اسلو، نروژ
  لطفاً اصول یک بحث رو رعایت کن. پیشنهاد میکنم سلب کنترل نکنی.( دفعه اولتون هم نیست) موفق باشی.
  5
  4
  شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۶:۱۷
  ۶۰
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا
  دوستان، من و شما که در “محفل آگاهان” بزرگ نشدیم چیزی حالیمان نیست. باید حتماً در چنین محافلی رشد کنیم که جهان وطن شویم و خود را عقل کل تصور کنیم و با انگ بیسوادی به دیگران زدن و باد در غبغب انداختن هر روز یک سنگ جلوی پای جوان بدبخت ایرانی پرت کنیم. جوانی که از روی استیصال جان خود را در خطر انداخته و مقابل یگان ویژه فریاد میزند “رضا شاه روحت شاد”. و منِ چپولزادهِ محفل نِشسته باید بجای انتقاد از آخوند، یک روز درمیان کمبودهای نظام پیشین را به این جوانها یادآوری کنم و روضه گلسرخی بخوانم!!
  11
  8
  شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۲
  ۳۱
  grizzly - برلین، آلمان
  از همه بدتر این که از گل هم نازکتر بهشون بگی زود بهشون بر میخوره!!!
  7
  7
  شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۶
  ۳۱
  grizzly - برلین، آلمان
  از همه بدتر این که از گل هم نازکتر بهشون بگی زود بهشون بر میخوره!!!
  8
  7
  شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۶
  ۱۰۴
  millionaire - منچستر، انگلستان
  پرورش یافته های دوران شاه همه به شدت دینی همه به شدت عاشق خمینی همه به شدت عاشق شهادت همه تروریست و جنگی و مذهبی بودند، نسلی که انقلاب کرد ، نسلی که همه ۲۲ بهمن تو خیابون میرقصیدن ، اون نسل انقلابی یک شبه نماز خون نشدند شاه خائن بی عرضه از ترس شوروی ما رو به اون روز انداخت
  15
  15
  یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۴
  ۳۹
  Chokam - ری، ایران
  [::گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا::]. توی تلویزیون ملی که ترور نمی کردن،
  0
  3
  دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۳
  نظر شما چیست؟
  جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.