برخی از قوانین ایران چندان تفاوتی با قوانین داعش ندارند

ایران وایر , نرگس توسلیان
"دولت اسلامی عراق و شام یکی از جنگجویان خود را به جرم جاسوسی و اختلاس سر برید" "دولت اسلامی عراق و شام یک پسر ۱۷ ساله را به جرم ارتداد به صلیب کشید"، "دولت اسلامی عراق و شام، اقدام به کشتار دسته جمعی ۱۶۰ نفر از زندانیان خود کرد"، "زنی که متهم به زنا شده بود توسط دولت اسلامی سنگسار شد"، "مردی که متهم به هم جنسگرایی شده بود در دولت اسلامی به عنوان مجازات از بالای ساختمان به پایین پرتاب شد".
 
این خبرها چند نمونه از اجرای قانون مجازات اسلامی داعش است. قانونی که تحت عنوان "بیان الحدود"  [توضیحاتی در مورد مجازات های حدی] در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۵ آذر ۱۳۹۳) در حلب به تصویب رسید.
 
در فقه، حد به مجازات هایی اطلاق می شود که نوع و میزان آن ها از قبل در شرع مشخص شده باشد. با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی داعش متوجه شباهت های بسیار زیاد آن با قانون مجازات اسلامی ایران می شویم.
 
مطابق قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، مجازات سب الله (توهین به خداوند)، سب النبی (توهین به پیامبر) و توهین به اسلام مرگ است. مجازات زنای محصنه (رابطه غیرمشروع کسی که همسر دارد) سنگسار است. مجازات زنای غیر محصنه (رابطه نامشروع شخصی که همسر ندارد) ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال است. برای عمل لواط (هم جنسگرایی مردان) مجازات مرگ برای هر دو طرف تعیین شده است. مجازات قذف (انتساب عمل لواط یا زنا به دیگری) و شرب خمر (نوشین مشروبات الکلی) ۸۰ ضربه شلاق است. برای سرقت، مجازات قطع دست تعیین شده است. مجازات ارتداد مرگ است. برای جاسوسی برای کفار مجازات مرگ تعیین شده است. مجازات راهزنی برای کسانی که اقدام به قتل و سرقت کرده اند، صلب و مرگ؛ نسبت به کسانی که اقدام به قتل کرده اند، مرگ؛ برای کسانی که مرتکب سرقت شده اند، قطع دست راست و پای چپ و نسبت به کسانی که اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم کرده اند، تبعید است.
 
تمامی این جرایم و مجازات در بخش حدود قانون مجازات اسلامی ایران نیز منظور شده است. مطابق مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات دشنام و یا قذف نسبت به پیامبر اسلام یا هر یک از انبیا یا ائمه معصوین یا حضرت فاطمه، به مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی اعدام است. مطابق قانون مجازات اسلامی ایران حد زنا در مواردی اعدام در مواردی سنگسار و در مواردی شلاق است. مجازات زنا با محارم نسبی و هم چنین زنا با زن پدر و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا اکراه (تجاوز) اعدام زانی است. هم چنین مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم (سنگسار) است. مطابق ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
 
در قانون مجازات اسلامی لواط نیز جرم انگاری شده است اما نکته عجیب تر آن که بر خلاف قانون مجازات دولت اسلامی، قانون مجازات ایران بین مجازات مرتکبین عملی واحد، تفاوت قایل شده است. مطابق ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط برای مفعول در هر صورت اعدام و برای فاعل (در صورت عنف، اکراه یا احصان اعدام) و در غیر این حالات ۱۰۰ ضربه شلاق است. شاید ریشه چنین طرز تفکری را بتوان در فرهنگ مرد سالار قانون گذار جست و کو کرد: فرهنگی که مردی را که به اصطلاح "مردانگی اش" را نتوانسته حفظ کند، مورد غضب بیشتری قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل می شود. حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) و شرب خمر (نوشین مشروبات الکی) در قانون مجازات اسلامی ایران به مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، هشتاد ضربه شلاق است. سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران در مواردی از نوع حدی و در مواردی از نوع تعزیری است. سرقت برای این که حدی محسوب شود باید شرایطی داشته باشد از جمله این که مال مسروق در حرز (مکانی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند) باشد. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حد معینی (معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک) کمتر نباشد و ... مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع پای چپ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است.
 
در قانون مجازات اسلامی ایران به طور خاص از ارتداد سخنی به میان نیامده اما ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عنوان می کند که "در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است (از جمله ارتداد) طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود."
 
مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران قضات موظف هستند که در صورت سکوت قوانین مدونه با استناد به‏ منابع‏ یا فتاوای‏ اسلامی، حکم‏ صادر کنند. با توجه به اینکه مجازات ارتداد در بسیاری از فتاوی، مرگ عنوان شده، در نتیجه امکان صدور حکم مرگ بر این اساس وجود دارد. البته هر چند تا به حال افرادی چون یوسف ندرخانی، سعید عابدینی و بهروز صادقی خانجانی به خاطر تغییر دین محاکمه شده اند اما معمولا اتهام این گونه افراد در مراحل بالاتر به جرایم امنیتی تغییر پیدا می کند. به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برخلاف داعش در سطح بین المللی چندان مایل به اذعان مجازات افراد بر اساس جرم ارتداد نیست.
 
مجازات جاسوسی در قوانین ایران برای افراد عادی حداکثر ۱۰ سال حبس است. البته مجازات جاسوسی افراد عادی با افراد نیروهای مسلح متفاوت است. در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای جاسوسی نظامیان مجازات های سنگین تری هم چون حبس های طولانی مدت و بعضا اعدام منظور شده است.
ماده ۲۷۹ در تعریف محاربه عنوان کرده است "محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد." ماده ۲۸۱ نیز سه دسته را به عنوان محارب معرفی می کند: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند. ماده ۲۸۲ مجازات محاربه را یکی از چهار مجازات زیر به اختیار قاضی عنوان می کند: اعدام؛ صلب؛ قطع دست راست و پای چپ؛ نفی بلد.
 
در بسیاری از موارد نیز دولت اسلامی به عنوان مجازات اقدام به مصادره اموال ساکنان شهرهایی که به تصرف خود در آورده است، کرده است. این اموال ضبط شده در حقیقت یکی از منابع مالی دولت اسلامی را تشکیل می دهند. در بسیاری از موارد دولت اسلامی پس حمله به موزه ها و اماکن قدیمی شهرهایی که به تصرف خود در آورده است، اشیاء عتیقه را در بازار سیاه به فروش می رساند. هم چنین در بسیاری از موارد افراد در خیابان ها به بهانه های مختلف هم چون بلند بودن یا کوتاه بودن ریش و یا حمل اشیاء غیرمجاز (مانند سیگار) و نداشتن مدارک لازم ... ملزم به پرداخت مالیات می شوند.
 
مصادره به عنوان مجازات در ایران  نیز امری غریبی نیست. از جمله مهم ترین دستورکار ستاد اجرایی فرمان امام - که در سال ۱۳۶۸ با دستور آیت الله خمینی تاسیس شد- شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم شاه بود. سال ۲۰۱۳، خبرگزاری رویترز در گزارشی ثروت این ستاد که اکنون تحت نظر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد. مصادره اموال گاه نیز بر اساس قوانین مختلف هم چون قانون اساسی صورت می گیرد. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی، "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد." این اصل تاکنون بیشتر در مورد افرادی که در رژیم سابق سمتی داشته اند اجرا شده است.
 
این شواهد نشان می دهد هر چند حکومت جمهوری اسلامی ایران، داعش را مورد انتقاد شدید قرار داده  و حتی سرداران و نیروهای نظامی خود را به جنگ با داعش فرستاده اما حداقل در برخی از قوانین مصوبه خود چندان تفاوتی با داعش ندارد.
+278
رأی دهید
-24

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۴۲
  united-iran - ملبورن، استرالیا

  جمهوری اسلامی مساوی است با داعش و داعش مساوی است با جمهوری اسلامی، هر دو هیولای اسلام، هر دو چهره واقعی این دین، هر دو هم خود را نماینده خدا و اسلام میدانند، فقط جمهوری اسلامی خودش را خوشتیپ کرده و پشت چهره دروغین خودش پنهان کرده ولی داعش هنوز بوی گند میده و نامرتبه.
  19
  285
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۸
  agha-javad - تهران، ایران

  اینکه مشخص بوده که حکومت ایران نیز نوعی داعش هست و غرب و شرق با این حکومت وحشی مبادلات دارند. اگر داعش نیز درب مبادرت بازرگانی را به روی غرب و شرق باز کند، بدون شک روابط حسنه‌ای غرب و شرق با داعش نیز خواهند داشت. سیاست انسانها در نهایت کثیف همواره بوده.
  13
  187
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۵
  *بی همتا* - برلین، آلمان

  اسلام .یک قانون دارد . چه سنی و چه شیعه ..باالله گویان شلاق میزنند و دار میزنند وسنگسار میکنند وتجاوزبه دخترباکره قبل ازاعدام .
  21
  198
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  amirHassna - سیدنی، استرالیا

  اگه غیر از این بود کشورهای مسلمان تا الان در دنیا یه کاره ای شده بودن. از برکت این دین عقبگرا هیچ کشور مسلمونی به جائی نرسیده. اکثریت نادان و بیسواد که فقط به اون دنیا فکر می کنن و از این دنیا هم استفاده نمی کنن. تمام فهمشون خلاصه شده تو قرانو مفاتیح و مکه. اگه این کشورهای مسلمان به جائی می رسیدن باید در تلاش و کوشش مدتها تخته می شد. طرفداران و مزدوران نادان هم کم ندارن که از فکر بهره ای نبردن و برخی با وجود زندگی در خارج از ایران و دسترسی به منابع هنوز مغزشون اکبنده.
  15
  179
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۳
  Shahin.Orel - تهران، ایران

  نویسنده متن نمیتونست بگه , اینها قوانین دین اسلامه ! نه ربطی به داعش داره نه ربطی به جمهوری اسلامی , این ۲ تنها اجرا کننده این قوانین هستن و بس . بوی گند از جای دیگه هست که خیلی بده بگیم !
  12
  106
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۴
  farahnoush - ساری، ایران

  قوانین داعش بیش از همه به عربستان شبیه است تا ج ا !!! اما این نویسنده به صورت عمدی این مسئله را نادیده می گیرد ! در تمام کشور های اسلامی این شباهت به قوانین داعش دیده میشود ! نویسنده عزیز داعش انسانهای بی گناه بخاطر نژاد و مذهب میکشد ! کاری که ج ا هیچ گاه نکرده است ! به همین دلیل ایران با داعش می جنگد !
  110
  63
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۲۴
  Mammal - لندن، انگلستان

  از قدیم گفتند چه حسن کچل چه کچل حسن، اینها هر دو یکی‌ هستند
  5
  91
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۳
  rezajan - آمریکا، ایالات متحده امریکا

  فعلا خیلی راه داره به قوانین عربستان برسه که داعش از اون کپی گرفته. گردن زدن نه توی اسلام هست و نه در ایران. الحمد لله.
  77
  14
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۳
  zarduscht - فرانکفورت، آلمان

  من همیشه می‌‌گفتم این که چیز جدیدید نیست. اسلام داعش و سنی و شیعه نیست. اسلام است بقیه دعوا بر سر تنبان مولا است. یا کسی‌ باور دارد فرقی‌ بین علی‌ و عمر است . ؟ دو تا پسر عمو ۱۴۰۰ سال پیش سر هم را به خاطر قدرت بریدند . یکی‌ شد سنی یکی‌ شد شیعه . سنی‌ها سر کفار با چاقو میوه بری می‌‌برند و می‌‌گویند شهید شویم در بهشت ۹ تا حوری باکره. شیعه سر را تیغ موکت بری می‌‌برد و می‌‌گوید در بهشت ۷ تا حوری منتظر ما است. همون خانم بازی خودمان در بهشت ولی‌ اختلاف بر سر تعداد حوری . این میگه جانم علی‌ و می‌‌کشد و غارت می‌‌کند اون میگه جانم عمر و غارت و کشتار می‌‌کند. خنگ هستند وگرنه بر سر عمر علی‌ توافق می‌‌کردند . یکی‌ بگه جانم علی‌ عمر دیگری جانم عمر علی‌ . و بعد از توافق از شما تا جنوب از مشرق تا مغرب فقط شکم پاره می‌‌کنند
  9
  69
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۶
  parvin55 - مادرید، اسپانیا

  اسلام همین است که می‌بینید حال اگر تعدادی -رژیمی-‌مجاهد -توده‌ ای‌‌ می‌گویند نه!!! برای هزارمین با ر فریب نخورید---کسی‌ که می‌گوید -- یک‌ مخالف اسلام فاشیست است ---بدانید یا جیره خور ملاست -یا توده‌ یی بازمانده از فاضلاب کمونیسم استالینی-و یا------مجاهد آشغالتر از ملا----همین
  14
  66
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۰
  عقاب سرخ - پاسارگاد، ایران

  چرا با اینکه اسلام کامل‌ترین دین عالم! و قرآن تنها کتاب سعادت! و پیشرفت بشری هست :o اما یک کشور حتی یک کشور اسلامی پیشرفته و یا متمدن و درست حسابی‌ وجود نداره؟! با اینکه منابع مهم انرژی مثل نفت و گاز در کشور‌های اسلامیست و نفت و دلار هر ثانیه از زمین می‌جوشه و بیرون میاد بازهم کشور‌های اسلامی عقب افتاده و فقیر و جهان سومی هستن :o آیا شنیدید عربستان یک مرکز تحقیقاتی واسه یک بیماری تأسیس کرده باشه یا یک دانشگاه! یا یک خدمت به بشریت کرده باشن،!? همه مرده خور , مصرف کننده و به جای تاثیر مثبت در جهان فقط مرگ شکنجه تجاوز خون و آتش هست که از سرزمینهای اسلامی به دیگر ملت‌ها صادر میشه و مسلمان به خون مسلمان تشنه‌ هست،شیعه و سنی هر دو با یک خدا و دین مذهب و پیامبر و کتاب به کشتار یکدیگه مشغول هستن اونم به اسم رسول خدا :o واسه رضای محمد پیامبر,,زن و بچه در خیابان و بازار یا در مسجد و سر نماز کشتار و قتل عام می‌کنن تا الله و رسولش راضی‌ و خشنود باشند :(
  10
  76
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۶
  parvin55 - مادرید، اسپانیا

  [::farahnoush - ساری، ایران::]. پس اعدام ۹ زن و دختر بهایی‌ از جمله مونا ۱۶ سا له‌ بعد از اعدام پدرش----اعدام کشیش دیباج در مشهد چون قبل از اقلاب مسیحی‌ شده بود -----هویج است؟؟؟سنگسار و در آوردن چشم‌ قطع دست و پا ----در کره ی مریخ انجام شده؟؟؟؟؟؟؟.
  15
  79
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۶
  parvin55 - مادرید، اسپانیا

  راست می‌گویند در کامنتها هیچ کس را نمیتوان شناخت!!!فریب نخورید-اسلام ملا هیچ تفاوتی‌ با داعش ندارد---فقط قسمتی‌ مخفیانه بوده‌ --- مرگ بر این دین ننگین و هزاران ننگ‌ بر مالشگران!!
  20
  61
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۶
  parvin55 - مادرید، اسپانیا

  ملایان صد پدر در چند سال پیش چند رهبر طالبان را با کور و کچلهایشان در مشهد...اسکان داده بودند-آنوقت طرف می‌گوید---- ملا با داعش می‌جنگد-----‌جوک سال!!
  19
  58
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۶
  Alborzi - کرج، ایران

  برخی !؟ اختیار دارید قربان ...منشا و مبدا تمامی این احکام یکیست و اگر اجرا نمیشوند ترس از محکومیت بیشتر در صحنه جهانیست ...اگر این ترس نبود بسیار دلیرتر از طالبان و القاعده و داعش وبوکوحرام و ... بودند
  4
  53
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۳
  Dara20 - تهران، ایران

  تیتر خبر کاملا غلط بود، بجای ایران باید بگویید قوانین رژیم فاسد اسلامی. این قوانین ضد بشری بر گرفته از اسلام آیین بادیه نشین‌های سوسمار خور است و ربطی به ایران و مردم ایران ندارد
  6
  39
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۴
  farahnoush - ساری، ایران

  این مقاله در راستای ایران ستیزی است ، وگرنه نویسنده این مقاله دلش برای قوانین عصر حجری ج ا نسوخته است ! قوانین داعش بیشتر به عربستان شبیه است تا ج ا !!! نویسنده بدون اینکه به شباهت قوانین داعش به عربستان اشاره کند ! به صورت عمد نوک پیکان به سمت ایران گرفته است ! انگار که ایران این قوانین را اختراع کرده است و داعش از ان کپی پیست کرده است ! در صورتی که قوانین عصر حجری داعش و ج ا از قوانین عربستان و قران کپی پیست شده است ! و در تمام کشورهای اسلامی اجرا میشود ! قوانین سنگسار و قطع دست و پا و قتل به جرم ارتداد و شلاق و . هزاران برابر بدتر از ایران و داعش توسط عربستان و دیگر کشورهای عربی و اسلامی اجرا میشود ! همین چند روز پیش عربستان یک جوان شیعه زیر ١٨ سال را به اعدام به شیوه گردن زدن و مصلوب شدن محکوم کرده است !!! یک شاعر فلسطینی به جرم ارتداد به اگراین زدن محکوم کرده است . تا به حال ج ا کسی را گردن زده است یا مصلوب کرده است ! ؟ جمهوری اسلامی بهائی و کسانی که دیشان را عِوَض می کند در أوایل انقلاب به جرم ارتداد اعدام می کرد ! ولی باز ج ا هزار برابر سگش در برابر وهابی شرف دارد .
  48
  68
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۴
  farahnoush - ساری، ایران

  دفتر طالبان در إمارات و قطر وجود دارد ! پولش از عرعرستان و پاکستان می گیرد ! ان وقت تو ایران متهم به کمک به طالبان می کنی ! حتی امریکا هم نتوانسته است ایران متهم کند ! طالبان سفرای ایران مانند داعش سربریدند ! امریکا هم برای مبارزه با ایران و شوروی طالبان بوجود أورده است ! طالبان انقدر حامی از عرعرستان تا پاکستان دارد که نیازی به ایران ندارد ! وطن فروشی در تک تک کامنت های یک عده دیده میشود !
  39
  69
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۹
  brother25 - لندن، انگلستان
  برای اجرای قوانین اسلامی متاسفانه بین بعضی علمای نفهم اسلام اختلاف و بحث زیادی است این بحثها از ۱۴۰۰ سال پیش شروع شده و تا خود قیامت ادامه دارد و دهن مردم بیچاره سرویس خواهد شد واقعیت غم انگیزی است چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید. لبیک
  11
  21
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۲
  Bozorgmehr - سیاتل، ایالات متحده امریکا

  علت غیر انسانى بودن قوانین مجازات اسلامى، نابرابرى حقوق زن و مرد و اینکه این دین تا امروز نتوانسته حتى یک نمونه جامعه ى پیشرفته در دنیا ایجاد کند این است که بیش از نود درصد قوانین اسلام امضایى است. یعنى اینکه پیامبر عرب براى پیشبرد دین خود بیش از نود درصد قوانین و رسوم موجود و قدیمى جامعه ى متوحش و عصر حجرى اعراب را مورد تائید قرار داد. از جمله حقوق زن و مرد و قوانین مجازات. ١٤٠٠ سال گذشته و اگر ١٤٠٠٠ سال دیگر هم بگذرد از توحش قوانین اسلام کاسته نخواهد شد و مسلمانان نخواهد نتوانست جامعه اى عقلانى و انسانى و صلح جو ایجاد کنند. جوامع پیشرفته و متمدن بدون تکیه به دین و تنها به کمک عقل سلیم وعلم درست شده اند.
  6
  40
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۶
  parvin55 - مادرید، اسپانیا
  [::farahnoush - ساری، ایران::]. شما که رژیمی نیستید ---ولی‌ به یاد آورید پس از اعدام دختران از پدر مادرشان به عنوان کشتن فرزندانشان پول هم می‌گرفتند می‌‌گفتند داماد شما شده‌ایم --به مفهوم اینکه قبل از اعدام به دختر باکره گروهی تجاوز میکردند----جنایات رژیم بعد از به گور رفتنشان هزار برابر خواهد بود که فاش خواهد شد.
  48
  33
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۶
  parvin55 - مادرید، اسپانیا
  وقتی‌ ملت به عرعرستان میتازند ولی‌ به دین خونینشان ۴ چنگولی چسبیده اند..انتقادشان با د هوا
  38
  29
  جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۶
  Cocoo - ونکوور، کانادا
  البته که قوأنینشون مثل همه، تازه داعش باید بیاد ایران کلاس قانون‌های اسلامی ببینه چرا که تو ایران این قوانین ۳۷ ساله داره پیاده می‌شه و این بدبختها ی داعشی تازه کارن باید از آخوندای ایرانی‌ تعلیم ببینند.
  25
  26
  شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۶
  Cocoo - ونکوور، کانادا

  [::farahnoush - ساری، ایران::]. حیف از اون اسم که رو توئه می‌دونم که اسم اصلیت فاطی عربزاده سیبیل کلفته
  52
  29
  شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۲
  توفیق - سیاتل، ایالات متحده امریکا
  [::farahnoush - ساری، ایران::]. آی بر ..... دروغگو لعنت! اینهمه بهایی و نو مسیحی‌ توسط ج.ا. کشته شده اونوقت شما ادعا میکنی‌ نشده؟
  39
  24
  شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۰۴:۴۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۴
  farahnoush - ساری، ایران

  [::parvin55 - مادرید، اسپانیا::]. با ادم هایی که می خواهند دنیای خاکستری را سیاه یا سپید ببینند نمی توان بحث کرد ! ان خدمتی که تو با این لحن حرف زدن به ج ا می کنی ١/١٠٠٠ ان را من نمی کنم ! من اتئیست هستم !!! اصلا به خدا اعتقاد ندارم چه برسد به ایین های ابراهیمی از یهودیت به اسلام ! که به نظر من همه انها سر و ته یک کرباس هستند ! اما به عقیده هر کس تا زمانی که به من ضرر نزد و اجبار نکند احترام می گذارم . این مقاله به عمد سرچشمه داعش را ایران میداند ! در صورتی که سرچشمه داعش از عربستان است نه ایران ! . اما یک عده بخاطر نفرت از ج ا نمی خواهند حقیقت ببینند ! تو هم مثل همان مجاهد ها هستی که بخاطر نفرت از ج ا زیر عبای صدام رفته بودند ! زیر عبای عربستان رفته ای ! تک تک این ایراد هایی که به ج ا می گیری هزار برابر بدترش در عربستان اتفاق افتاده است !
  20
  47
  شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۰
  عقاب سرخ - پاسارگاد، ایران
  [::farahnoush - ساری، ایران::]. 15سال پیش در سال 2000تعداد اعدامی‌ها در جمهوری اسلامی بیش از 120هزار نفر بود،!،بدون زندانیها و ناپدیدشده‌ها و آنها که زیر شکنجه بودن،!،اون موقع که داعشی وجود نداشت که با مقایسه آن‌ با جمهوری اسلامی به خواهی‌ رژیم را موجه و جنایتش را توجیه کنی‌ :o جنایت جنایته حالا میخواد هزار هزار باشه یا ده‌ها صد‌ها هزار،!،اوایل انقلاب در کردستان دسته دسته اسیر‌ها را بدون محاکمه اعدام میکردن هنوز که هنوزه اعدام, قطع اعضا, ترور , زندان, شلاق و قصاص از الهی‌ترین و مقدس‌ترین کارهاست :o هیچ فرقی‌ بین دولت اسلامی با جمهوری اسلامی نیست و هردو هم ریشه مستقیم در اسلام و قرآن داره،،،نمیدونم چه جور اتئیست هستی‌ که جنایت‌ها را طبقه بندی کرده و با ترازو سبک سنگین میکنی‌ و سبک تر را مبرا و بیگناه جلوه میدی :o نکنه از اون اتئیست ها هستی‌ که روزه و زیارت می‌رن هستی‌ : طاعات و عبادت‌ قبول حاج خانم ;)
  16
  19
  شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۸
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۹
  senator x - تهران، ایران
  ایران میتواند از داعش بعلت کپی کردن از بعضی قوانین قضائی ایران بدونه اجازه کتبی,بسازمانهای ضد بشری جهان,شکایت کند
  1
  13
  شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۲۲:۱۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۶
  parvin55 - مادرید، اسپانیا
  [::farahnoush - ساری، ایران::]. اتفاقا کامنت‌های تو بیشتر به رژیمی می‌خورد تا فدای آقا!! وقتی‌ رژیم کثیف ج.اسلامی تمام منش و فرهنگ ایران را بر با د داده و ایران را لجنزار فحشا اعتیاد اعدام کرده‌یک میلیونیم دفاع از حکومت --یعنی‌ خیانت
  0
  3
  ‌پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۶
  parvin55 - مادرید، اسپانیا
  [::farahnoush - ساری، ایران::]. عکس‌ها را بنگر---فقط صحنه ی در آوردن چشم و سنگسار نیست-دو جوان همجنسگرا را هنگام اعدام؟؟؟ نهمین عکس!میبینی‌ !! ببینم اگر این عملیات شبیه داعش نیست---پس لابد عکس رقص جمیله هست!
  0
  3
  ‌پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  نظر شما چیست؟
  جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.