مرور روزنامه‌های صبح تهران: ‌پنجشنبه ۱۶ مرداد

روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره پنج شنبه خود از رشد ۳۰.۵ درصدی نقدینگی در ۱۲  ماه منتهی به خرداد سالجاری» خبر داده و نوشته است: «نقدینگی ۶۱۸ هزار میلیارد تومان شد.»

روزنامه تعادل با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی نشان می دهد که به رغم موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم «انضباط پولی و مالی، برقرار نشد‌ه»ف نوشته است: «یکی از نمودهای بارز انضباط های پولی و مالی، کنترل پول و ‌‌انضباط پولی و مالی، برقرار نشد‌ه است شبه پول توسط بانک مرکزی و به عبارتی کنترل نقدینگی است.»

این روزنامه همچنین با اشاره به اینکه اکنون باید «بررسی کرد که این کاهش نرخ تورم تا چه حد متاثر از سیاست های دولت و تا چه حد ناشی از شرایط بیرونی اقتصاد ایران است»، نوشته است: «افزایش رشد نقدینگی به رقم نگران کننده بیش از ۳۰.۵ درصد کاملا برخلاف سیاست خروج غیرتورمی از رکود است و در صورت حفظ این میزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه های آینده مخدوش خواهد شد.»

روزنامه شهروند در تیتر یک شماره پنج شنبه خود ضمن انتشار گزارشی میدانی از فروشگاه‌ها به رشد فروش شیر کم‌چرب اشاره کرده و نوشته است که پس از افشای استفاده از روغن خطرناک پالم برای افزایش چربی شیر و لبنیات، «مردم لبنیات چرب را تحریم کردند.»

روزنامه همشهری با اشاره به ماجرای «برنج‌های آلوده، سبزی‌های فاضلابی، مرغ‌های سربی، سوسیس‌های فاسد و آب‌های نیترات دار» نوشته است به این فهرست «تقلبی بودن آبلیمو و کنسروهای تن ماهی»، «شیرهای وایتکسی»، «برنج  تولید شده با فاضلاب»، «گوشت های پیر و آلوده به تب مالت» را نیز می توان افزود.

این روزنامه با تردید در نتایج احتمالی این افشاگری ها  نوشته است: « امنیت غذایی به افشاگری محدود نشود.»

روزنامه جوان درباره در گزارشی با تیتر «خیال فتح خبرگان پنجم با تخریب شورای نگهبان» نسبت به آنچه «خیز دوم خردادی ها برای فتح مجلس خبرگان» نامیده، هشدار داده است.

محمداسماعیلی در گزارش روزنامه جوان نوشته است: «استحاله و فروپاشی حاکمیت دینی، مستلزم ایجاد انفعال و سلب اعتماد ملی از نهادهای منسوب به رهبری نظیر صداوسیما، شورای نگهبان یا سپاه پاسداران است» و به همین دلیل «برخی مطبوعات هواخواه لیبرالیسم و تجدیدنظرطلب درصدد برآمدند تا با متهم کردن سپاه به خشونت، کودتا و ترور، آن را به عنوان یک نیروی سرکوبگر به افکار عمومی معرفی کرده یا شورای نگهبان را متهم به سلیقه گری و تبعیض محوری در مورد نامزدهای انتخاباتی نموده و صداوسیما را آلوده به نگاه های حزبی و جناحی کنند.»

افزایش نقدینگی به ۶۱۸ هزارمیلیارد تومان

روزنامه های جهان صنعت و تعادل از افزایش نقدینگی به مرز ۶۱۸ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه سالجاری خبر داده اند.

روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره پنج شنبه خود از رشد ۳۰.۵ درصدی نقدینگی در ۱۲  ماه منتهی به خرداد سالجاری» خبر داده و نوشته است: «نقدینگی ۶۱۸ هزار میلیارد تومان شد.»

این روزنامه به استناد تازه ترین «آمار بانک مرکزی از «متغیرهای پولی» نوشته است: «حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه سالجاری با ۲.۳ درصد کاهش نسبت به اسفند ۹۲، به ۱۱۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان و حجم نقدینگی با ۳.۹ درصد افزایش به ۶۱۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد ۹۲، بیش از ۳۰.۵ درصد رشد داشته است‌‌.»

به گزارش روزنامه جهان صنعت «افزایش ۳۰.۵ درصدی نقدینگی در پایان خردادماه سالجاری در مقایسه با خردادماه سال ۹۲ از نظر مقداری ۱۳۷ هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد‌‌، اما حجم پایه پولی در این مدت با ۲.۳ درصد کاهش به ۱۱۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان رسیده که از لحاظ مقداری ۲۶۴۸ میلیارد تومان کاهش داشته است‌‌.

این روزنامه یادآوری کرده است که « میزان رشد حجم نقدینگی در سه ماهه اول سال گذشته ۲.۷ درصد و حجم پایه پولی منفی ۵.۵ درصد بود»، نوشته است: «رقم ضریب فزاینده در پایان خرداد به عدد کم‌سابقه ۱۰ رسیده است‌‌« و اکنون «مدیران بانک مرکزی امیدوارند که ضریب فزاینده در ماه‌های آینده به حدود پنج برگردد‌‌.»

جهان صنعت با اشاره به اینکه «افزایش رشد نقدینگی به رقم نگران‌کننده بیش از ۳۰.۵ درصدی کاملا برخلاف سیاست خروج غیرتورمی است» تاکید کرده است که «در صورت حفظ این میزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه‌های آینده مخدوش خواهد شد‌‌.»

این روزنامه همچنین نوشته است: «براساس برخی تحلیل‌ها، علت اصلی رسیدن رقم رشد نقدینگی در پایان خردادماه به ۳.۹ درصد در مقایسه با اسفند ۹۲، اثرات اقدام افزایش ۱۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومانی پایه پولی در اسفند سال گذشته بوده است و گفته می‌شود این افزایش یکباره پایه پولی به دلیل نیاز دولت به نقدینگی برای پرداخت روزهای پایانی سال بوده است‌‌.»

روزنامه تعادل نیز ضمن گزارشی درباره رسیدن «نقدینگی به مرز ۶۱۸ هزارمیلیارد تومان»، نوشته است که «سیاست های پولی دولت طبق آخرین آمار اعلام شده، سیاست های انقباضی نبوده اند» و افزایش ۳۰.۵ درصدی نقدینگی «به هیچ وجه نشانه ای از یک سیاست انقباضی ندارد.»

این روزنامه ضمن مقایسه رشد پایه پولی و رشد نقدینگی خرداد سالجاری با خرداد سال ۹۲ نوشته است: «نه تنها شاهد یک سیاست انقباضی پولی نبودیم بلکه سیاست پولی کشور کاملا انبساطی بوده است. روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی نیز نشان می دهد که اصولا نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران در دهه گذشته به صورت متوسط حول و حوش عدده ای نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در سالجاری است.»

روزنامه تعادل با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی نشان می دهد که به رغم موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم «انضباط پولی و مالی، برقرار نشد‌ه»ف نوشته است: «یکی از نمودهای بارز انضباط های پولی و مالی، کنترل پول و ‌‌انضباط پولی و مالی، برقرار نشد‌ه است شبه پول توسط بانک مرکزی و به عبارتی کنترل نقدینگی است.»
این روزنامه همچنین با اشاره به اینکه اکنون باید «بررسی کرد که این کاهش نرخ تورم تا چه حد متاثر از سیاست های دولت و تا چه حد ناشی از شرایط بیرونی اقتصاد ایران است»، نوشته است: «افزایش رشد نقدینگی به رقم نگران کننده بیش از ۳۰.۵ درصد کاملا برخلاف سیاست خروج غیرتورمی از رکود است و در صورت حفظ این میزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه های آینده مخدوش خواهد شد.»

«مردم لبنیات چرب را تحریم کردند»

روزنامه شهروند در تیتر یک شماره پنج شنبه خود ضمن انتشار گزارشی میدانی از فروشگاه‌ها به رشد فروش شیر کم‌چرب اشاره کرده و نوشته است که پس از افشای استفاده از روغن خطرناک پالم برای افزایش چربی شیر و لبنیات، «مردم لبنیات چرب را تحریم کردند.»

 این روزنامه نوشته است: «این روزها بحث تولید شیرهای آلوده به روغن نخل(پالم) همچون سونامی این حوزه تولیدی کشور را درنوردیده و به اعتماد عمومی صدمه‌ای جدی وارد کرده است» و اکنون «موضوع تا حدی پیش رفته که بحث گرانفروشی شیر که تا همین هفته‌های اخیر ادامه داشت به کل فراموش شده و بحث غش در معامله و فریب مصرف‌کنندگان مطرح شده است، چرا که آمیختن شیر و لبنیات پرچرب با روغن چه مجاز و چه غیرمجاز، بدون اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده انجام شده و افکار مصرف‌کننده که فکر می‌کرده شیر تازه گاو و محصولات لبنی با شیر خالصی را مصرف می‌کرده بر هم ریخته است.»

روزنامه شهروند با تاکید براینکه افشای «آمیختن مواد دیگر در شیری که تصور می‌شد خالص و با چربی طبیعی است نوعی از مصداق‌های غش در معامله بوده و بر بازار تولید و عرضه این محصولات تأثیر گذاشته»، نوشته است: «حالا بحث شیر به افکار درهم‌ریخته خانواده‌ها محدود نیست و از تاکسی و مراکز عمومی گرفته تا شبکه‌های اجتماعی بحث روز این تخلف تولیدی است که همچون یک رسوایی مطرح شده است.»

به گزارش این روزنامه اکنون «همه از شیر می‌گویند و در شوک‌اند که تا امروز برای ثبات سلامتشان شیر می‌خوردند اما امروز برای ثبات سلامت شان نباید شیر بخورند، چرا که فضای عمومی جامعه تاکنون تنها این شک را داشت که شیر را با آب قاطی می‌کنند و غلظتش را کم می‌کنند و سود فروش را بالا می‌برند و با خود می‌گفتند که آب ایرادی ندارد و بالاخره روشنایی است ولی حالا این موضوع مطرح است که روغن‌های خطرناک با شیر ترکیب و به لبنیاتی چون ماست پرچرب، خامه، ماست خامه‌ای و...  تبدیل می‌شود.»

روزنامه شهروند درعین حال نوشته است که «در سوی دیگر ماجرا، تولیدکنندگان شیر و لبنیات که این روزها زیر بار نقدهای گسترده‌ای قرار دارند، دراین‌باره از زیان‌های خود می‌گویند و یادآور می‌شوند که از قبل هشدار داده‌اند که خروجی تولید زیان‌ده، شیر باکیفیت با‌ درصد چربی طبیعی نخواهد بود.»

به گزارش این روزنامه «در حوزه تولید و نظارت بر بازار محصولات لبنی و شیر تاکنون نام هیچ شرکت متخلفی منتشر نشده و به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد تنها یکی از شرکت‌ها تخلفش قطعی شده است» اما «یکی از مسئولان صنایع لبنی که این روزها کمک‌های بی‌شائبه‌ای برای شفاف‌سازی جریان "شیرهای روغنی" به رسانه‌ها کرده به شرط نبردن نامی از او، در گفت‌وگویی با شهروند، از شرکت "ص. ش" به‌عنوان توزیع‌کننده شیرهای ترکیب‌شده با روغن یاد کرده است.»

فرجام «شیر تو شیر ناخالصی ها»؛امنیت غذایی به افشاگری محدود نشود
 

همزمان روزنامه همشهری در تیتر یک شماره پنج شنبه شانزدهم مرداد ماه با تاکید براینکه «امنیت غذایی به افشاگری محدود نشود»، نوشته است: «این روزها ماجرای شیرهای روغنی که سلامت جامعه را تهدید می‌کنند، تیتر یک رسانه‌ها و دغدغه مردم است. وزیر بهداشت شجاعانه این پرونده را باز کرد و البته مورد توجه افکار عمومی هم قرار گرفت و حتی یکی از روزنامه‌ها او را قهرمان دانست.»

به نوشته این روزنامه «ماجرای شیرهای آلوده در حوزه‌های دیگر هم نمونه‌هایی دارد که اتفاقا بین همه آنها هم شباهت‌های زیادی هست. در همه این نمونه‌ها افشاگری‌های خوبی انجام شده اما ردپایی از پیگیری و حل مشکل دیده نمی‌شود. اگر چه هشدار نسبت به مشکلات حوزه سلامت به‌عنوان گام نخست لازم اما مهم‌تر از آن حل مشکل است.»

روزنامه همشهری با اشاره به ماجرای « برنج‌های آلوده، سبزی‌های فاضلابی، مرغ‌های سربی، سوسیس‌های فاسد و آب‌های نیترات دار» نوشته است به این فهرست «تقلبی بودن آبلیمو و کنسروهای تن ماهی»، «شیرهای وایتکسی»، «برنج  تولید شده با فاضلاب»، «گوشت های پیر و آلوده به تب مالت» را نیز می توان افزودکه در چند سال اخیر رسانه ای شده، و اکنون « بالا گرفتن مناقشه استفاده از روغن پالم در تولید فرآورده‌های لبنی» در روزهای اخیر را «شیر توشیر بررسی ناخالصی‌ها» توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته است: «با گذشت چند روز از بالا گرفتن مناقشه استفاده از روغن پالم در تولید فرآورده‌های لبنی تلاش دستگاه‌های اجرایی برای دفاع از عرضه لبنیات غیراستاندارد بیشتر شده است.اظهارنظر اخیر، حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، در مورد تخلف شرکت‌های لبنی و استفاده از روغن پالم در تولید شیر و لبنیات در حالی مطرح شده که هنوز هیچ نتیجه مشخصی از بررسی کیفیت اقلام نمونه برداری شده توسط دستگاه‌های مسئول یا نام کالاها و برندهای متخلف اعلام نشده است.»

به گزارش روزنامه همشهری ، نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد» نیز سرانجام «در واکنشی دیر هنگام به مباحث مطرح شده در مورد ناخالصی شیر و لبنیات از محرز شدن تخلف یک شرکت لبنی در زمینه استفاده از روغن پالم در تولید محصولاتش خبر داده و با انتقاد از رویکرد وزیر بهداشت در اعلام غیراستاندارد بودن این محصولات اعلام کرد که بهتر بود در این زمینه مسائل به‌صورت بهتری بیان می‌شد تا جامعه این چنین نگران نشود.»

این روزنامه از قول نیره پیروز بخت خبر داده است که «از ۱۲۴نمونه گرفته شده از محصولات لبنی تنها حدود ۲۰تا ۲۵درصد محصولات از چربی نباتی استفاده کرده و تنها یک مورد غیرمجاز تشخیص داده شد. همچنین از ۳۰۰ فرآورده لبنی، استفاده از روغن پالم تنها در تولید ۸ فرآورده مجاز بوده و در تولید سایر محصولات غیرمجاز است. تقلب زمانی رخ می‌دهد که استفاده از چربی گیاهی خارج از این محصولات بوده و روی بسته بندی آن نیز استفاده از چربی گیاهی قید نشده باشد.»

همزمان مسلم بیات، مدیرکل استاندارد استان تهران «اعلام تخلف یک شرکت لبنی در استفاده از روغن پالم را مربوط به بررسی‌های قبلی این اداره کل دانسته و به روزنامه همشهری گفته است: «در بررسی‌های قبلی تخلف یک شرکت لبنی محرز و پرونده این شرکت به مراجع قضایی ارجاع شده است.»

روزنامه همشهری با اشاره به اینکه «با این روند مشخص نیست که چرا سازمان ملی استاندارد، اداره کل استاندارد استان تهران، وزارت بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های اجرایی حتی از اعلام نام برندهای متخلف لبنی یا محصولاتی که در گذشته با استفاده از روغن پالم تولید شده خودداری می‌کنند»، نوشته است: «اینکه چه سرنوشتی در انتظار شیرهای روغنی است را می‌توان احتمالا از سرنوشت پرونده‌های قبلی حدس زد.»

هشدار روزنامه جوان درباره «براندازی از طریق پیروزی در انتخابات مجلس خبرگان»
 

روزنامه جوان درباره در گزارشی با تیتر «خیال فتح خبرگان پنجم با تخریب شورای نگهبان» نسبت به آنچه «خیز دوم خردادی ها برای فتح مجلس خبرگان» نامیده، هشدار داده است.

این روزنامه با اشاره به یادداشت ها و گزارش ها و گفت و گوهایی که در یک سال اخیر درباره «انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان» منتشر کرده، نوشته است: «هشدار درباره خیز دوم خردادی ها برای فتح مجلس خبرگان را نزدیک به یک سال پیش که دولت یازدهم تازه به شکل رسمی کار خود را آغاز کرده بود در قالب گزارش های مفصلی رسانه ای کرده» و بارها تاکید کرده است که «پیروزی در سه انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم، خبرگان پنجم و ریاست جمهوری یازدهم بخش عمده ای از راهبرد براندازی نظام» از سوی اصلاح طلبان «به حساب می آید.»

محمداسماعیلی در گزارش روزنامه جوان نوشته است: «استحاله و فروپاشی حاکمیت دینی، مستلزم ایجاد انفعال و سلب اعتماد ملی از نهادهای منسوب به رهبری نظیر صداوسیما، شورای نگهبان یا سپاه پاسداران است.»

روزنامه جوان همچنین نوشته است که «به همین دلیل برخی مطبوعات هواخواه لیبرالیسم و تجدیدنظرطلب درصدد برآمدند تا با متهم کردن سپاه به خشونت، کودتا و ترور، آن را به عنوان یک نیروی سرکوبگر به افکار عمومی معرفی کرده یا شورای نگهبان را متهم به سلیقه گری و تبعیض محوری در مورد نامزدهای انتخاباتی نموده و صداوسیما را آلوده به نگاههای حزبی و جناحی کنند.»

این روزنامه با اشاره به انتقاد برخی از روزنامه ها از اظهارات تازه عباسعلی کدخدایی، عضو و سخنگوی پیشین شورای نگهبان که «پس از عدم توفیق در کسب رأی از مجلس برای ابقا در این شورا، حالا با حکم احمد جنتی به عنوان مشاور عالی دبیر شورای نگهبان به فعالیت خود در این نهاد ادامه می دهد»، نوشته است که این روزنامه ها با انتقاد از اظهارات عباسعلی کدخدایی درحال «حمله و تضعیف شورای نگهبان» هستند.

روزنامه جوان همچنین نوشتهع است: «ابتدایی ترین هدف از تخطئه و تخریب شورای نگهبان را می توان فشار زودهنگام به این مجموعه انقلابی جهت تأیید صلاحیت نامزدهای وابسته به جریان تجدیدنظرطلب دانست، به صورتی که با تبلیغات گسترده روانی – رسانه ای علیه فعالیت های این شورا در انتخابات ماسبق، ابتدا "مشروعیت" این نهاد زیر سؤال برده شود و در کنار آن تصمیم گیری های مختلف اعضای آن "سیاسی – جناحی" عنوان شود تا بلکه این شورا در تصمیمات آینده خود به خصوص در حوزه رد صلاحیت افراد وابسته به جناح هنجارشکن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصمیمات شود.»

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.