سرزمینی در آتش ، میراث حاکمیت مطلقه فقیهجهت نمایش ویدئو در یوتوب اینجا کلیک کنید.
جهت دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید.

عدول از آرمان های انقلابی و منحصر کردن انقلاب به روحانیون و بیرون راندن گروه های دیگر انقلابی کم کم حکومتی اقتدارگرا را در ایران بنیاد گذاشت که دیوارش تا به ثریا کج رفته و به رغم خرابی عمده زیرساخت ها و پایه هایش امروز به برکت تکیه بر نیروهای نظامی سر پا مانده است و به همین دلیل از هیچ سرکوبی ابایی ندارد. حکومت نظامیان بله قربان گوست و تابع چشم و گوش بسته مافوق و اینگونه است که همه چیز به رهبری ختم می شود که در دنیای بی خبری خود همه چیز عادی می پندارد. رهبری که همه عالم و آدم را دشمن می خواند و در همان دنیای کوچکش، جهل خود، اولین و آخرین دشمن ایران و ایرانی را نمی بیند و ناگفته پیداست کشوری که برپایه جهل و نادانی کسی که مبلغانش مدعی اتصالش به منابع فیض و عالم بالا هستند، چه عاقبتی خواهد داشت. امروز رهبر و حلقه کوچک یاران اطرافش برای حدود هفتاد و پنج میلیون ایرانی تصمیم می گیرند و تنها سهم مردم از حکومت، تاوان ندانم کاری های ابلهانه ای است که هشت مردم را نَه در گرو نُه که در گرو هشتاد کرده است.

اعتراف سرداران سپاه جمهوری اسلامی

بهروز بهبودی
www.bbehbudi.com
contact@bbehbudi.com

امروز رهبر ایران به خیل مردمی دلخوش است که در حرکتی خودجش! به خیابان ها آورده شده اند تا در بادکنک شعارهایش بدمند غافل از آنکه او که در آمدن یا نیامدن اختیاری از خود نداشته در شعار دادن نیز همین طور است. رهبر ایران به شعارهایی دلخوش است که در حضورش داده می شود، شعارهایی که مبنای عقلانی ندارد و خواسته های کل ایرانیان را نمایندگی نمی کند. برای تایید درستی این ادعا و برای تعیین میزان مقبولیت رهبر کافی است رفراندومی آزاد برگزار شود تا معلوم گردد این نماینده خدا بر زمین که به جای دعوت مردم به تعقل و اندیشه ورزی دائم آنها را در بن بست شعار دادن قرار می دهد چه جایگاهی دارد.

سال هاست که جمهوری اسلامی، بنیاد خود را بر شعار که به منزله کف روی آب است قرار داده و مهمات کشور را اینگونه تعیین  و تدبیرکرده است. فاصله گرفتن از عقل و عقلا، میدان را برای رهبری باز نگاه داشته که هوادارانش او را عقل کل می دانند و همین یعنی آغاز انحطاط و قهقرا. در حالیکه ایران از هرجهت در مسیر سقوط حرکت می کند، همین رهبر همه چیز را عادی می بیند. این نکته اگرچه دردناک است، نشانه خوبی نیز می تواند باشد، نشانه سقوط یک دیکتاتوری که از سقوطش غافل است ، درست مانند بیماری که به جای درمان  و دارو به دنیای توهم پناه می برد و خود را با اندیشه بهبودی تسکین می دهد.

این تجاهل و تغافل ـ چنانکه آمد ـ بسیار دردآور است زیرا فضا را بیشتر از گذشته برای فرصت طلبانی مهیا می کند که به نام اسلام به جان منافع ملی و میهنی افتاده اند. دوران را به دست کسانی می دهد که آسوده خاطر از مشکلی به نام پاسخگویی، به غارت و چپاول مشغولند و در توجیه، پای استکبار جهانی را به میان می کشند و رهبر متوهم را دوباره در برابر جمعی به خیابان آورده، قرار می دهند که دشمن دشمن کند و جمع هوادار نیز سرخوشانه به تکرار آن بنشینند و ندا در دهند که "خر برفت و خر برفت و خر برفت" در چنین شرایطی سقوط، از حتمی ترین رویدادهاست اما آیا تا آن روز، جمهوری اسلامی چیزی از ایران باقی گذاشته است؟

رهبر ایران در سخنرانی های اخیرش به وجود مشکلات و گرانی اعتراف اما غرورهمیشگی وادارش کرد تا بگوید "مشکلی نیست که مسئولان جمهوری اسلامی نتوانند حلش کنند." او همچنان بی خردانه شعار می دهد و نمی داند و نمی خواهد بداند مشکل اصلی خود اوست که با سیاست های متوهمانه، بلایی خانمان سوز را به جان مردم و کشور انداخته و در حالیکه شجاعت، یکی از معیارهای رهبری در ایران است آنقدر شجاعت ندارد که در پیشگاه مردم عذر تقصیر بیاورد. دقیقا چون غلامی زشت رو که در حکایت سعدی کودک گریان و هراسانی را در آغوش می فشرد و از او می خواست تا از چیزی نترسد در حالیکه خود، منبع ترس کودک بود. اگر امروز همه چیز نظام جمهوری اسلامی به رهبری آن ختم می شود، همین یک ویژگی، مسبب همه خرابی ها و مشکلاتی است که کشور را به فلاکت انداخته و وجود ایشان و مگسان دور شیرینی نمی خواهند این مهم را بپذیرند.

چگونه ممکن است حقیران به دور از خرد که بر مناصب بزرگ تکیه زده اند، توان حل مشکل یا مشکلات را داشته باشند وقتی نمک پرورده رهبر هستند؟ چگونه ممکن است فقر، نداری، ضایع شدن منابع انسانی، طبیعی و ملی را دریابند وقتی شکم ها را از اموال مردم برآمده کرده اند؟ چگونه ممکن است از تن فروشی، در افتادن جوانان در دام مواد مخدر، بیکاری، بازداشت، شکنجه، زندان، تبعیض، بی حرمتی و بی اعتباری ایرانیان، فرار مغزها، فساد، دروغ، فریب، رواج خرافه پرستی، سبک شدن دین، خشونت و... ناراحتی به خود راه دهند وقتی مسبب اصلی این همه رهبری است که اینها پروانه های گرد وجودش هستند.

معروف است که سپاهیان چنگیز پس از مقاومت دوازده روزه مردم بخارا و فتح آن شهر، به دستور چنگیز ـ که از آن مقاومت خشمگین بود ـ آتش در محلات شهر انداختند و جز مسجد شهر و چند عمارت که از جنس آجر بودند همه خانه ها و سراها ویران شدند. تاریخ جمله ای را از یکی از افراد فرار کرده از چنگ چنگیزیان در خاطر دارد که در زبان فارسی به ضرب المثل تبدیل شده است. مرد گریخته که از او درباره بخارا پرسیده بودند، گفته بود:«آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.» شاید این عبارات بهترین توصیف درباره کارکرد جمهوری اسلامی در ایران امروز باشد. این عبارت در نهایت ایجاز هرآنچه را سران جمهوری اسلامی در ایران مرتکب شدند در خود جای داده است، با این تفاوت که رهبران جمهوری اسلامی به هرکجای دنیا بروند باز در دادگاه های بین المللی باید پاسخگوی اعمال و جنایات خود باشند. عملکرد آنها دنیا را برایشان بسیار تنگ و کوچک کرده است بنابراین آنها در هیچ کجای عالم از چنگ عدالت گریز نخواهند داشت اما این همه آیا می تواند جوابگوی تمام خرابی ها و ویرانی های محصول این نظام باشد؟

به واقع حتی اگر دستان عدالت، جنایتکاران جمهوری اسلامی را عادلانه به سزای اعمالشان برساند، آیا میراثی جز ویرانی مادی و معنوی برای ایرانیان باقی مانده است؟ به راستی میراث جمهوری اسلامی برای آیندگان چیزی جز تاریکی و ویرانی می تواند باشد؟ چند سال برای جبران ویرانی ها لازم است، چند سال تا ایران دوباره جانی بگیرد و بر مدار اعتبار بگردد؟

بهروز بهبودی

نیویورک –  جمعه 19 اکتبر 2012

+679
رأی دهید
-63

shirin78 - لندن - انگلستان
صدای شما بسیار رسا و بسیار زیبا هست.
شنبه 29 مهر 1391 - 20:35
khosrow norsk - اسلو - نروژ
اقاى کراوات زده عزیز ( امدند و کندند وسوختند و کشتند و.......) خواهند امد و خواهند کند و خواهند سوخت و خواهند کشت و ........... تا فکر ایرانى جماعت این باشه که تمکین کنند به قدرت و منتظر مشیت الهی باشند، خواهند خواهند خواهند و باز هم خواهند. ما جماعت دیکتاتور پرورریم. خمینى یا خامنه ایى از اسمان نیومدند ، بین ما بزرگ شدند پرورده همین فرهنگ هستند.
شنبه 29 مهر 1391 - 21:27
shadan shirin sokhan - هایدلبرگ - آلمان
بسیار زیبا مطرح کردید ، درود بر شما آقای بهبودی !
شنبه 29 مهر 1391 - 22:46
golden ari - ایران - تهران
shirin78 - لندن - انگلستان. حتا عکسش را دیشب تو ماه دیدم عزیز.
شنبه 29 مهر 1391 - 22:51
paksan - آمریکا - آمریکا
ما ایرانیا شعار دادن و بالا منبر رفتنمون حرف نداره ولی به عمل که می رسه زکی .. این دوستان نه طرحی دارن نه حرفی واسه اصلاح فقط می گن از بن بکوبید بدید دست ما درست می شه و بعدشم دوباره یک دیکتاتور دیگه که با تئوری توطعه یه لشکر درست می کنه بر ضد مردم .شما یکم به حرفهای انقلابی ها قبل به قدرت رسیدن نگاه کنید آنها هم نه طرحی داشتن نه برنامه ای برای اصلاح اقتصاد سیاسیت فرهنگ و غیره .تو این جماعت تنها کسی که برنامه و طرح داشتن و می دونست چه کار می خواد بکنه خاتمی بود که به قدرت هم رسید و تمام تلاشش رو کرد و این هوشیاری امروز مردم بخاطر دوران اوست ولی چه جالب که باز همین شعار دهنده گان داخلی و خارجی به خاتمی تاختند و یک عده اصلاحات رو دشمن دمکراسی و راه فرار رژیم و یک عده با بالا بردن خواستها و سرعت اصلاحات باعث بی برنامگی و عده ای هم که دنبال این بهانه ها بودن سرکوب و زندان و محو کردن آنرا کلید زدن.این دور باطل همیشه خواهد بودچون ما داشته های خودمون رو نمی دونیم و همش سعی می کنیم خودمونو با بقیه مقایسه کنیم و شعار بدیم
یکشنبه 30 مهر 1391 - 00:05
حقیقتجو - دوسلدورف - آلمان
چرا روشنفکران ایرانی نمی خواهند قبول کنند که با پرپا گرفتن حکومت اسلامی در ایران کار ملت ایران هم تمام است و دیر یا زود دارد. چرا هنوز یکسری ایرانیهای دلسوز به سرنوشت ایران خصوصاً خارجه نشین نمی خواهند بپذیرند که اگر کشوری به غده سرطانی بنام اسلام مبتلا شد درمانی برای رهائی از این بیماری سرطان اسلامی نیست؟ تاریخ کشورهای اسلامی 1400 سال و خرده ای نشان میدهد که هیچ کشور اسلامی نتوانسته خودش را حتی به مرز آزادی و دمکراسی و خوشبختی و سازنده گی و ترقی و پیشرفت برساند. اگر میبینید که هنوز در این کشورهای اسلامی یکسری چیزها کار میکند بخاطر حمایت و کمک کشورهای غربی و دست اوردهای صنعتی و تکنیکی و علمیشان است که به این کشورها صادر شده و گرنه این کشورهای اسلامی هم روزگاری مثل حکومت طالبان بن لادن در افغانستان را داشتند. کشور ایران و مردمش دچار یک بیماری بنام باور خرافات اسلامی شدند که درمانش به این راحتی نیست تا زمانیکه که تمام رسانه های گروهی زیر کنترل و سانسور رژیم ملاهاست و مردم ناآگاه نگهه داشته میشوند. عمق فاجعه حکومت اسلامی هنوز برای یکسری قابل درک نیست که مرگ و نابودی ایران را بدنبال دارد!
یکشنبه 30 مهر 1391 - 01:48
samira-azad - هامبورگ - آلمان
براستی این همه حقیقت و کلام مفید گفته میشه اما کو گوش شنوا و ای کاش این سرزمین به دست خردمندان اداره می شد و کسانی که دلی در گرو دمکراسی و آزادی وطن دارند .
یکشنبه 30 مهر 1391 - 04:41
nafassorosh - تهران - ایران
من در وب سایت آقای بهبودی خواندم که قبلا مدیریت تلویزیونی را داشته اند و بخش هایی از آن را هم در هم وب سایت دیدم فقط بعنوان یک فرد ساکن در ایران میگم که مردم بجز برنامه های تلویزیونی تفریحی چیزی نگاه نمیکنند اگر ممکن است برای رساندن صدای دمکراسی و آزادیخواهی و اینکه تاثیری رو بتونید ایجاد کنید رادیویی ایجاد نمایید مثل رادیو فردا که در تمام ایران قابل شنیدن است و مخاطبان بسیاری دارد از زحمات شما تشکر میکنم .. آزادی و رفاه حق مسلم ماست و نه انرژی هسته ای در خدمت سپاه و کارهای نظامی
یکشنبه 30 مهر 1391 - 06:04
hadise-Iran - پاریس - فرانسه
با تشکر از سایت ایرانیان انگلستان - خوشحالم از اینکه در لندن برای جشنواره فیلم حضور دارم و دیدن فیلم ARGO بسیار تونست از گذشته ایران و. آغاز انقلاب و نقش دیکتاتوری شاه رو برام روشن کنه خیلی لذت بردم فکر کنم امروز برای هر سیاستمدار و یا کسی که میخواد ادعا کنه برا آینده ایران نگران هست اول پذیرفتن معنای دیکتاتوری در رژیم گذشته است و بعد درک جریانات مدعی مجاهدت برای خلق که خیانت و بوی تعفنشان هنوز برای نظام حاکم بهانه خوبی جهت سرکوب است و همچنین فهم اوضاع کنونی ایران که قدرت رژیم که در حال شکستن است و فرصتی طلایی برای ایجاد ساختارهای جدید و موثر و ارتباط با مردم ایران امیدوارم شورای دمکراسی برای ایران بتواند این مهم پیدا کند . و همچنین دیدن فیلم ARGO را به همه ایرانیان و خصوصا طرفداران نظام گذشته توصیه میکنم
یکشنبه 30 مهر 1391 - 08:18
محمداصلی - تهران - ایران
باید گفت که جانا سخن از زبان ما میگویی . با ادبیاتی ساده واقعیت تلخی را بیان میکند که مردم با آن زندگی می کنند و نقل امروز مجالس و محافل در ایران است . برخی نویسنده را آقای کراوات زده خطاب کردند و برخی دیگر گفتند اینهایی که مشکلات را بیان می کنند راه حل ندارند در حالی که نه کراوات زدن دخلی به موضوع دارد و نه بیان راه حل موضوع این گفتار بوده است و تمام اینها حاشیه هایی است که ربطی به موضوع ندارد . راه حل روشن است و همان راهی است که ملتهای پیشرفته دنیا و جوامع دموکراتیک رفته اند . در یک کلام استفاده از دستاوردهای علمی و اجتماعی بشریت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود از طریق انتخاب نمایندگان واقعی خود . با نگاه به زمین و نه آسمان .
یکشنبه 30 مهر 1391 - 08:45
baharmazaheri - عجمان - دبي
مرسی‌ عزیز واقع بین زیبا و گویا گفتی حقیقت ............ مرگ بر اصل ولایت فقیه.......
یکشنبه 30 مهر 1391 - 10:22
Negah* - فرانکفورت - المان
تنها سهم مردم از حکومت، تاوان ندانم کاری‌های ابلهانه‌ای است که هشت مردم را نَه در گرو نُه که در گرو هشتاد کرده است. احسنت...احسنت.
یکشنبه 30 مهر 1391 - 13:39
Rezgar - لینشوپینگ - سوئد
خسته نباشید خیلی به خوبی اشاره به وضع نا بسامان ایران اسیر در دست رهبر مغرور احمق کردهاید. امیدوارام نظرات و مطالباتت برای روشنگری بیشتر ادامه داشته باشد.
یکشنبه 30 مهر 1391 - 22:36
shadan shirin sokhan - هایدلبرگ - آلمان
محمداصلی - تهران - ایران. --- درود بر شما دوست عزیز ، بسیار زیبا بیان کردید ، جسارت نشه ، باید بگویم آنقدر ساده و روان و زیبا مطرح کردید که هر ساندیس خوری هم باید بفهمه !!
دوشنبه 1 آبان 1391 - 10:00
perspolis_1966 - استهکلم - سوید
آفرین ،زنده باشی
دوشنبه 1 آبان 1391 - 14:39
tabesh20 - تهران - ایران
حالا که چی ..
دوشنبه 1 آبان 1391 - 16:42
mehrvaz - استکهلم - سوید
آقای دکتر بهروز بهبودی سخنانی زیبا به زبان می رانند که می توان گفت نزدیک به یغین همه از آن آگاهند.اما شوربختانه آنچه را که ریشه ی همه ی این نابسامانیهای تاریخی است را ایشان نخواسته و یا مصلحت ندیده که به زبان آورد.وآن چیزی نیست جز اندیشه ی واپسگرا داشتن یک ملت یعنی دین بطور عام و بویژه اسلام،آنهم در هر هر لباسی چه در شکل عبا و عمامه و چه در پوشش کت و شلوار و کراوات همچون شخص آقای دکتر.
دوشنبه 1 آبان 1391 - 18:15
walla chi begam - تهران - ایران
مجتبی پسرم به این گامبو بگو یه بی ترمز بفرسته آمریکا این دژمن (دشمن) خبیس رو اعدام انقلابی کنه..
دوشنبه 1 آبان 1391 - 20:31
khosrow norsk - اسلو - نروژ
نه حاجی این میراث خود ماست نه میراث دیگران . این میراث ملتی‌ است که بی‌ گدار به آب میزند و بی‌ گدار تظاهرات سکوت می‌کند . اینها که می‌‌بیبنی از خود این ملتند نه از آسمون
دوشنبه 1 آبان 1391 - 22:30
a.ahooraei - دوسلدورف - آلمان
تا وقتیکه این سر منشأ جویبار روان است و آب جاری می شود لاجرم این هرز علف ها همیشه می رویند و خواهند بود. تا زمانیکه این خلق ضد تازی حرف میزند اما صبحانه و نهار وشامش را به اسم الله کوفت میکند این ملا را هم نیازمند است. تا زمانیکه این خلق از فقر و بدبختی اش میگوید اما فرش زیر پای فرزندش را می فروشد که مشهد و مکه زیارت کند ، این مسییت همیشه خواهد بود. تا وقتیکه این ملت مرگ بر امریکا میگوید اما نمیداند که تلویزیون ال جی و سامسونگ و ماشینهای کیا و پراید مال امریکاست و پولش را به دشمنش داده چراکه یک ملا برایش تأیین تکلیف می کند، این وضع بهمین منوال خواهد ماند. خلایق آنچه لایق. هیچ دیکتاتوری ، دیکتاتور زاده نشد مگر دیکتاتورپروران او را کشف کرده باشند.این مردم از آنجائی که ملت یکپارچه ای و یک آیینی نیست، چیزی که همگی آرزویش را دارند، نیاز به یک پروسه بسیار طولانی دارد تا بتواند یکدست و یکپارچه و یک زبان و یک قلم و یک فکر شود.
دوشنبه 1 آبان 1391 - 22:30
esfanie - اسن - آلمان
khosrow norsk - اسلو - نروژ. آفرین و صد آفرین ،دقیقا همین هست که نوشتی‌.به عبارتی دیگر ::از ماست که بر ماست.خلایق هر چه لایق.
دوشنبه 1 آبان 1391 - 22:34
IRAN+ISRAEL+USA 4EVER - مونیخ - آلمان
در دقیقه ۱:۱۶ علی‌ گدا چه ژست مونا لیزایی گرفته جلو دوربین!‌ها ها‌ها ها‌ها ها‌ها ها‌ها ها‌ها ها ها.
‌سه شنبه 2 آبان 1391 - 01:22
golden ari - ایران - تهران
mehrvaz - استکهلم - سوید. امثال این آقای دکتر! و آنهایی که تیتر آنرا روزی یک بار بالای صفحه میبرند! دارند زمینه چینی‌ برای فردای خودشان میکنند!! بالاخره از چاه‌های نفت نباید غافل شد!!!
‌سه شنبه 2 آبان 1391 - 06:34
khorramdin babak - فرانكفورت - فرانكفورت
دوستانی که در این جا ناله سر می‌‌دهند از ماست که بر ماست. روسی‌ها ۵۰۰ سال منتظر ماندند تا انقلاب اکتبر و دوباره ۵۵ سال منتظر مانند تا کمونیست‌ها هم رفتند. فرانسه ۶۰۰ سال. حکومت‌های نظامی پرتغال، اسپانیا ، جونن دست کم ۴۰ سال. ۳۵ سال دولت اسلامی بله زیاد می‌‌باشد زیاد چرا که ما در وسط این زمان می‌‌باشیم و زجر می‌‌کشیم. بر منکر آن لهنت ،ملت ایران سیاترین و بعد‌ترین زمان تاریخ خود را می‌‌گذراند . ستم و ظلمی که شیخا و ملاها و بسیجی‌ها به فرهنگ و تاریخ ملت ایران آورده‌اند در تاریخ ایران نزیر نداشته . ولی‌ همیشه ناله سر داد و غصه گذشته را خورد .کمکی‌ نمی‌‌کند. به قول صمد یک کرم شبتاب هم می‌‌تواند جنگل را روشن کند . انسان می‌‌تواند این دولت را هم باری ملت ایران مثبت بیند. اسلام از زمان قاجار و قبل از قاجار همیشه خود را به عنوان آلترناتیو نشان داده. این دولت با تمای جنایت‌ها یک نقطه را به ایران و ایرانی‌ نشان داد. اسلام مساوی با جنایت ،خیانت، دروغ .فساد و ریا و تزویر- یک کودک هم امروز در ایران می‌‌دند. بله قیمت زیادی باری این درک پرداخت کردیم. ولی‌ یک دروغ ۱۵۰۰ ساله در ایران آشکار شد
‌سه شنبه 2 آبان 1391 - 10:29
Negah* - فرانکفورت - المان
«آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و هنوز هستند» و تا هستند میدزدند و میکشند و بر سر مردم میزنند
‌سه شنبه 2 آبان 1391 - 13:40
poriyaye_vali - دوحه - قطر
از ماست که بر ماست...ولی افسوس که عده ای از جمله دوست خوبم mafshar - دبی - امارات ..درکشون از این جمله معروف در حد ماست وکره وپنیره!!!
‌پنجشنبه 4 آبان 1391 - 14:45
antikaselis - اصفهان - ایران
محمداصلی - تهران - ایران-- 1در این دین اینگونه نیست که بیکار بنشینیم و به آسمان نگاه کنیم وکه این مسئله جبر است. در این دین به زمین نگاه میکنیم ولی حواسمان به آسمان است که جنایتی مرتکب نشویم.همانگونه که امریکایی ها همجنس بازی میکنند و نژاد پرستی میکنند فقط نگاهشان به زمین است.
جمعه 5 آبان 1391 - 09:26
محمداصلی - تهران - ایران
antikaselis - اصفهان - ایران عزیزم من منکر آزادی اعتقاد و دینداری و حتی گسترش آن نیستم بلکه بخاطر حفظ حرمت همین دینداری و سوء استفاده نکردن از آن با حکومت دینی مخالفم و معتقدم راه پیشرفت و سعادت بشر استفاده از دست آوردهای گرانبهای علمی است . در مورد همجنسگرایان و دیگر انسانها که مانند من فکر و رفتار نمیکنند هم حقوقی قائلم که میبایست محترم شمرده شود . حاکمیت حق ندارد بنا به تعصبات مذهبی اجازه هرگونه فعالیتی را آنها سلب کرده و آنها را شلاق بزند یا بکشد . بلکه میبایست با مراجعه به آراء و افکار عمومی آزاد و نمایندگان راستین مردم قوانینی برای آزادی آنها فراهم شود به نحوی که حقوق دیگران هم محترم شمرده شود . اگر کسی خواست بجای برنج ماکارونی بخورد به خودش مربوط است و کسی حق ندارد جلوی او را بگیرد !
شنبه 6 آبان 1391 - 10:45
محمداصلی - تهران - ایران
امریکا مدینه فاضله آزادیخواهان نیست و مصداق آن جنبش 99درصد است اما اتهام نژاد پرستی را هم وارد نمیدانم . در این مورد بخصوص ایالات متحده یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه مبارزه با نژاد پرستی است .
شنبه 6 آبان 1391 - 10:52
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.