کارنامه‌ی سیاه و سوگناک دین سازمان‌یافته

این که نهادهای دیگر بشری مثل دولت‌ها جنایات بزرگی را در تاریخ بشر مرتکب شده‌اند چیزی از زشتی جنایات دین سازمان‌یافته نمی‌کاهد... در هیچ موردی سراغی از اصلاحات ساختاری در دین سازمان‌یافته برای رفع تبعیض و تنفر نداریم... مدافعان دین سازمان‌یافته در ایران بیش از سه دهه است مسئولیت اخلاقی خویش را به دیوار آویزان کرده‌اند
  برای رسیدگی به تاریخ جنایات دین سازمان یافته علیه بشریت اصولا نیازی به رجوع به تاریخ خون آلود و پر از قساوت دین سازمان یافته علیه بشریت در قرون وسطای مسیحی و جنگ‌های صلیبی یا صدر اسلام یا دوران صفویه در ایران نیست. در این نوشته نخست به سه نمونه‌ی کاملا امروزین اشاره کرده و به علل اصلی آن که دین سازمان یافته است (و نه صرفا ایمان و اعتقادات کلامی دینی) می پردازم. پس از آن روش‌های گریز دین سازمان یافته از مسئولیت، کارکردهای بنیادی و عرضی دین سازمان یافته، و امکان اصلاح دین سازمان یافته را وارسی خواهم کرد.

جنایات هولناک
 باورهای دینی حتی باورهای بسیار عجیب و غریب مثل موجودی همه توان و همه دان که برخی آن را در آسمانها تصور می کنند، سخن گفتن وی با آدمیان، زندگی هزاران ساله‌ی انسانی غائب یا هفت آسمان تا حدی که سوار بر اسب دین سازمان یافته نشوند به کسی ضرری نمی رسانند. این باورها در همه‌ی جوامع به چشم می خورند اما وقتی در یک تشکل و نهاد تجسم پیدا کنند و محافظ وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خاصی شوند جهنمی را که در دنیای دیگری به آدمیان وعده داده شده بر روی زمین خلق می کنند. سه دسته از این قساوت‌ها بدین قرارند:

۱. بنا به گزارشی که در دسامبر ۲۰۱۱ منتشر شد از هر ده کودک هلندی یکی از آنها مورد آزار جنسی کشیشان کاتولیک قرار گرفته است. کلیسای کاتولیک تلاش می کند با پرداخت مالی افراد آزار دیده را راضی کند، با اموالی که باورمندان به کلیسا اختصاص داده‌اند. همین پدیده کم و بیش در آلمان و ایرلند شمالی و ایالات متحده قابل مشاهده بوده است.

۲. در سال ۲۰۱۱ حدود پانصد نفر در ایران اعدام شده‌اند که اکثر آنها را افراد فقیر تشکیل می دهند. در میان اعدام شده‌ها افراد زیر ۱۸ سال (کودک و نوجوان در عرف جهانی) نیز به چشم می خورد. احکام قتل این افراد از سوی اعضای نهاد روحانیت در ایران صادر شده یا از سوی آنها تایید و به اجرا گذاشته شده است. روحانیت شیعه در سی و چند سال گذشته دهها هزار تن را در ایران به دست جوخه‌های اعدام سپرده است. برخی نیز با فتوای روحانیون به قتل رسیده‌اند. همچنین دهها نفر سنگسار، صدها قطعه‌ی بدن جدا شده و به دهها نفر در زندان‌ها تجاوز شده است. حکم اعدام و سنگسار و قطع اعضای بدن از آموزه‌های بنیادی فقه و روحانیت شیعه است که در دروس طلبگی به طلاب به عنوان حکم خدا انتقال می یابد.

۳. خشونت علیه زنان بخشی تفکیک ناپذیر از فقه اسلامی یا همان "دستورالعمل اجرایی دین سازمان یافته" در ایران (به علاوه‌ی عربستان سعودی و افغانستان دوره‌ی طالبان) است. روحانیون به صراحت حتی در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از مردان دعوت می کنند زن ناشزه را با ترکه بزنند. تنبیه بدنی زنان در فقه اسلامی حقی است الهی که به مردان عطا شده است. مردان می توانند به همسران خود هرگاه که خواستند تجاوز کنند و اصولا جرمی به این عنوان در فقه (که امروز قانون کشور است) تعریف نشده است. تجاوز به دختران کوچک (ازدواج کودکان حتی زیر ده سال) بخشی از احکام فقهی است (۵ مورد آن اخیرا در هرمزگان رخ داده است: ایسنا ۳ دی ۱۳۹۰). در مواردی که مردان دختران، خواهران و زنان خود را تحت عنوان غیرت کشته‌اند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عملا هیچ اقدامی علیه آنها به عمل نیاورده است (تحت عنوان مهدورالدم توجیه می شود). در عربستان زنان را به اتهام جادوگری گردن می زنند.

بدون دین سازمان یافته هیچ یک از این جنایات به این حد از گستردگی با حداقل سکوت یا مقبولیت بخشی از مردم انجام نمی شد. این که نهادهای دیگر بشری مثل دولت‌ها جنایات بزرگی را در تاریخ بشر مرتکب شده‌اند چیزی از زشتی جنایات دین سازمان یافته نمی کاهد. سخن من در اینجا آن است که جنایت، ذاتی دولت‌ها نیست (نگارنده آنارشیست نیست، که اگر بود هم خللی به اصل ادعا یعنی جنایت پیشگی دین سازمان یافته وارد نمی شد و دولت و دین در کنار هم جنایت پیشه معرفی می شدند) و با دمکراتیک و پاسخگو کردن دولت‌ها می توان آنها را اصلاح کرد (چنان که در صد سال اخیر این اتفاق در بسیاری از کشورها رخ داده است و هم اکنون در بهار عربی جاری است). نهادهای علمی نیز اگر در گذشته خبط و خطایی کرده‌اند امروز با شفافیت و پاسخگویی تحت نترل قرار گرفته‌اند. اما در هیچ موردی سراغی از اصلاحات ساختاری در دین سازمان یافته برای رفع تبعیض و تنفر نداریم. ساختار و مبانی دین سازمان یافته که برای تضمین منافع یک قشر غیر پاسخگو و غیر مولد در جامعه به هر قیمت شکل گرفته اصولا در تضاد با چنین اصلاحاتی است و ارباب این نهادها اصلاح را به معنی مرگ نهاد خود گرفته‌اند.

تمرکز بر جنایات در این نوشته به این معنی نیست که دین سازمان یافته را بر اساس موضوعاتی دیگر نمی توان مورد بازخواست قرار داد. تاکید بر جنایات به خاطر غیر قابل جبران بودن آنهاست. کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته زخمی را تا ابد بر وجودش حمل خواهد کرد؛ پا و دستی که قطع شدند و جانی که گرفته شد دیگر غیر قابل برگشت است. غیر از اینها می توان دین سازمان یافته را با ظلم و جورها، استثمارها، تبلیغ جهل و نادانی و مهم تر از همه، رذائل اخلاقی مرتب شده مورد بازخواست قرار داد. دین سازمان یافته در ایران امروز مسئول میلیون‌ها تحقیر (مثل تذکر به آدمها در خیابان به علت لباسی که پوشیده‌اند یا حرکتی که کرده‌اند یا با کسی که قدم می زده‌اند)، ظلم (مثل صدها هزار دانشجوی نخبه‌ای که بورس تحصیلی خارج آنها یا صندلی دانشگاهی آنها به بسیج، فرزندان و دامادهای روحانیون و شاگردان ویژه‌ی روحانیون واگذار شده)، و تقلب و دروغ هستند. نوشتن حتی موارد و عناوین آنها در این مطلب کوتاه نمی گنجد.

 جنایت نهادینه
 در هر سه مورد فوق با نوعی جنایت نهادینه شده و ساختاری که از بنیادها و مبانی ناشی می شوند مواجه هستیم و نه تخلف چند تن از اعضا بدون ارتباط با هسته‌ی اصلی. کم و بیش می دانیم چرا این جنایات انجام شده‌اند اما مهم تر از چرایی انجام آنها این مطلب است که چگونه جامعه خود را به دست دین سازمان یافته بدون مراقبت و حساب کشی قرار می دهد تا این گونه جنایات انجام گیرد. چرا مردم ایران سرنوشت خود را به نهادهایی سپردند که غیر از خشونت و قصابی (احکام جزائی فقه) و تحقیر و مداخله در زندگی دیگران (امر به معروف و نهی از منکر) چیزی نمی دانند؟ چرا کاتولیک ها فرزندان بی دفاع خود را به دست هیولاهایی که بیماری جنسی دارند می سپارند؟ چرا بسیاری از زنان علی رغم ظلم ساختاری که بدانها روا می رود در پشت سر بزرگترین دروغگویان عالم نماز می خوانند و از آنها مسئله می پرسند؟

روش‌های گریز از حساب کشی
 دین سازمان یافته سه روش برای پیشگیری از مراقبت اجتماعی و گریز از حساب کشی و پاسخگویی در درون خود تعبیه کرده است:

۱. نشستن در مقام نمایندگی امر مقدس. نتیجه‌ی مستقیم مقدس نمایی تقاضای اعتماد بی چون و چراست. چرا باید کاتولیک‌ها فرزندان خود را در مدارس و معابد دینی به دست گرگ‌های بیمار جنسی در کلیسا بسپارند؟ چرا بخش قابل توجهی از مردم ایران خمینی را در مقام الهی نشاندند و قدرت وی را مطلق قرار دادند و حتی پس از علم به خونریزی و سوء استفاده‌ی خمینی و همراهان علیه وی به پا نخواستند؟

 دین سازمان یافته به خود قدسیت می بخشد چون بدون قدسیت قادر نیست ۱) منابع مالی لازم را بدون کار و تلاش و تولید ارزش افزوده به کف آورد، ۲) اطاعت بی چون و چرای باورمندان را طلب کند، و ۳) از پاسخگویی بگریزد. هر نهاد اجتماعی بدون سازوکاری برای پاسخگویی به همراه توجیهات فرا بشری برای اطاعت و در دست داشتن منابع مالی کافی به سرعت فاسد می شود. دین سازمان یافته بدون سطح قابل توجهی از فساد در عالم واقع به چشم نمی خورد. عدم شفافیت این نهادها برای صدور حکم فاسد بودن آنها کافی است. از این جهت می توان دین سازمان یافته را با دولت‌های دیکتاتوری مقایسه کرد. اما هنگامی که نهاد دولت و دین سازمان یافته در هم ادغام شوند با جهنمی ترین شرایط از حیث شکنجه و اعدام و فساد و تقلب و دروغ و ریاکاری مواجه خواهیم شد (نمونه‌ی جمهوری اسلامی).

۲. معرفی منتقدان خود به عنوان دشمنان خدا. دین سازمان یافته منتقدان خود را نخست از درجه‌ی اعتبار می اندازد و سپس آنها را نابود می کند. دین سازمان یافته نخست برچسب (فاسق) بدکاره، زناکار، زنازاده، شرابخوار، و مانند آنها به مخالف و منتقد خود می زند تا آنگاه وی را در معرض خشم عمومی قرار دهد و بعد با صدور حکم اعدام (مهدور الدم) وی را از صحنه پاک کند.

۳. نسبت دادن جنایات (در صورت قرار گرفتن در زیر فشار افکار عمومی) به افراد به جای نهاد. نهادسازی توسط مومنان تنها برای بقا و دفاع از خود نبوده است بلکه قرار بوده مزایای دین و دینداری را غیر شخصی کرده و جنایات دین سازمان یافته را شخصی و فردی جلوه دهد. هنوز بسیارند کسانی که صدور احکام سنگسار و قطع عضو را به این یا آن قاضی نسبت می دهند در حالی که این احکام همانا احکام نهاد و سازمان است برای تضمین حیات خویش.

کافی است قدسیت، شاقول حق و باطل و ادغام اخلاق در ادیان را از دست ارباب ادیان خارج کنیم و ببینیم چه کالایی برای عرضه توسط آنها باقی می ماند. برای برگزاری مراسم و شعائر دینی نیازی به دین سازمان یافته نیست. آیا ارباب دین سازمان یافته حتی تجربه‌ای معنوی و عرفانی برای عرضه به جامعه‌‌ی بشری داشته‌اند؟ آیا با از دست دادن امور فوق باز هم قادر خواهند بود با اتکا بر دین سازمان یافته امپراطوری‌هایی مثل کلیسای کاتولیک یا حکومت ولایت فقیه برپا کنند؟

 سکوت کر کننده
 دین سازمان یافته نه تنها جنایاتی عظیم را برای حفظ منافع خود مرتکب می شود بلکه در برابر جنایات عظیمی که در جوامع رخ می دهد سکوت می کند. دین سازمان یافته در برابر قتل‌های ناموسی در جوامعی با اکثریت مسلمان (مثل پاکستان) یا ختنه‌ی دختران در جوامع افریقایی سکوت کرده است. هر گونه اظهار نظر در این موارد به روابط و داد و ستدهای متقابل دین سازمان یافته و دیگر نهادهای قدرتمند جامعه (مثل دولت و بازار و مردسالاری) خدشه وارد می کند. این سکوت کر کننده در تناقض آشکار با ادعای برتری اخلاقی دین سازمان یافته است.

فطرت گرایی ابطال ناپذیر
 نیاز به دین به عنوان یک نهاد اجتماعی (که آن را به نادرستی در لفافه‌ی معنویت می پیچند تا مرزهای میان آن و باور و ایمان را مخلوط کنند: برای تفکیک دین به عنوان یک نهاد اجتماعی از باور و ایمان نگاه کنید به کتاب دین علیه ایمان از همین نویسنده) فطری نیست. نیاز به باور (اعتقاد قلبی به اموری خاص) و ایمان (رابطه ای درونی با منبعی ویژه) نیز فطری نیست. این نیاز که آن را به مرتبه‌ی فطری بودن ارتقا داده‌اند "برساخته‌ی اجتماعی" دین سازمان یافته است. اما اگر هم فرض کنیم نیاز به ایمان یا باور فطری باشد دین سازمان یافته بدترین وسیله و ابزار برای پاسخ به آن بوده است (مثل قتل نفس برای جلوگیری از قتل در حکم اعدام). نیاز به دفاع امری طبیعی است اما تمسک به سلاح اتمی یا شیمیایی برای دفاع از خود تنها برساخته‌ی کسانی است که از این ابزار برخوردارند یا می خواهند آن را در اختیار بگیرند. نیاز به غذا نیازی طبیعی است اما این نیاز آدمخواری را در شرایط کمبود غذا توجیه نمی کند. دین سازمان یافته در طول تاریخ خویش به آدمخواری و کشتار جمعی (هر دو ابزاری برای بسط دین سازمان یافته‌ی حق بوده‌اند) مشغول بوده تا ظاهرا نیاز جمعی از پیروان خویش را به معنویت پاسخ دهد، نیازی که در بسترهایی بسیار بهداشتی تر و کم خطر تر قابل برآورده شدن بوده است.

بنا به دیدگاه فطرت گرایی ابزاری ("اگر از شکل ابزاری خارج شد مبتنی بر فطرت نبوده است") باید داوری در مورد برده داری یا دین سازمان یافته را به تاریخ واگذاریم. با همین تحلیل است که مدافعان دین سازمان یافته در ایران بیش از سه دهه است مسئولیت اخلاقی خویش را به دیوار آویزان کرده‌اند. مخالفان مقایسه‌ی دین سازمان یافته با برده داری می گویند امروز چون برده داری به عنوان یک نهاد منسوخ شده بنا بر این نیاز به برده فطری نبوده است. اگر روزی نهاد دین سازمان یافته نیز با مبارزه‌ی انسان‌های در جستجوی آزادی و عدالت و صلح و عشق (زمینی که افراد برای آن بازداشت می شوند و در کتاب‌ها و فیلم‌ها سانسور می شود) منقرض شد، آیا فطرت گرایان حاضر خواهند شد بپذیرند که اصولا نیاز به دین فطری نبوده است؟

فطری بودن به چه معناست؟ مگر فطری بودن در آثار اسلامگرایان و دین گرایان به این معنی نیست که در ذات انسانها به ودیعه گذاشته شده است (معلوم نیست چه کسی این کار را کرده ست: لابد خدا که اتفاقا همین برهان دوری را یکی از براهین اثبات خداوند معرفی کرده‌اند). این مدعا با سخن تنها یک انسان در عدم احساس نیاز به معنایی که دین آن را تامین می کند نقض می شود. البته دینگرایان در اینجا به دستگاه‌های غیب سنج خود متمسک شده و خواهند گفت که "این فرد به نحو پیشینی نیاز به معنا دارد: یا آن را درک نمی کند یا آن را انکار می نماید." (جهل یا کفر)

کارکردهای بنیادی و کارکردهای دزدیده شده
 تجاوز جنسی یا سلاخی انسان‌ها و خشونت علیه زنان انحراف دین سازمان یافته از کارکردهای متصورش نیست، عین کارکردهای آن است. سازمانی که بنایش بر پاسخگویی به منبعی ناشناخته، عدم شفافیت، در دست داشتن حق مطلق و باطل معرفی کردن منتقدان و مخالفانش باشد آزادراهی است به سوی جنایت علیه بشریت. کارکردهای دیگری را که دین سازمان یافته با سرکوب نهادهای دیگر بشری از آن خود ساخته (برگزاری مراسم و همبستگی اجتماعی) با برداشته شدن تیغ ارباب دینِ سازمان یافته به مردم و نهادهای مدنی به صاحبان اصلی آنها باز خواهد کشت. امروز در اروپا عموم مراسم و جشن‌ها توسط نهادهای عمومی (شهرداری‌ها) برگزار می شوند و کلیسا در این باب خلع ید شده است.

در باب همبستگی اجتماعی نیز احزاب و نهادهای غیر انتفاعی و دولت نقش قابل توجهی در ایجاد و محافظت از همبستگی و پیوندهای اجتماعی بازی می کنند. دینگرایان نخست می آیند کارکردهایی را با زور و قوای قهریه از نهادهای عرفی غصب می کنند و پس از آن این کارکردها را وجوه مثبت دین سازمان یافته بر می شمارند. درست است که امروز در ایران اکثرا مراسم و نهادهای دینی محل اجتماعات هستند اما این امر با سرکوب رقبا پیدا شده است. جامعه را برای تشکل و اجتماعات باز بگذارید ببینید نهادهای دینی چقدر مشتری پیدا می کنند.

نابود کردن سازکارهای اصلاحی در برون و فقدان سازوکار اصلاحی در درون
 نهاد دین سازمان یافته در تعارض مبنایی با جریان یافتن فرایند نقادی در حیطه‌ی عمومی است، همان چیزی که مدافعان دین سازمان یافته از آن انتظار دارند به اصلاح آن بینجامد. بدون شفافیت و پاسخگویی چگونه می توان این فرایند را به جریان انداخت. دین سازمان یافته در ایران در طول تاریخ خود بیلانی از دخل و خرج خود عرضه نکرده است. در باب رفتارها و تصمیمات نیز تنها به دستورات الهی ارجاع شده است. نهادی که در مقام نماینده‌ی خداوند نشسته و دستور ترور و سلاخی و مصادره صادر می کند چگونه قابل اصلاح است؟ مدافعان کارکردهای مثبت بالقوه و بالفعل دین سازمان یافته تنها یک سازوکار درونی در دین سازمان یافته برای اصلاح بیماری‌های تنفر و تبعیض و دروغ و تقلب در آن به منتقدان این نهاد نشان دهند.

تنفر فقط یک خصیصه‌ی روانشناسانه نیست. وقتی که افراد بر اساس دین و نژاد و قومیت رتبه بندی شدند و تنفر توسط نهادهایی تشویق و ترغیب شد به یک "جرم" (پدیده ای اجتماعی) تبدیل می شود. بهتر است دینداران یا غیر دیندارانی که قائل به اصلاح دین سازمان یافته هستند دین سازمان یافته‌ای را که بنایش بر تنفر و تبعیض و دروغ تقلب نباشد به ما معرفی کنند (نمونه‌ی آرمانی‌اش کافی است؛ از نمونه‌ی واقعی آن در می گذریم).

بسیاری از دیندارانی که در یک دوره به دین سازمان یافته امید بسته بودند (همانند نگارنده‌ی این متن در عنفوان جوانی و خامی) در چهار دهه تلاش کردند تنفر و تبعیض را از دین بزدایند اما کارنامه‌ی آنان تهی است. بنا بر این برچسب‌های ناچسبی مثل بدخواهی عامدانه (بر کسانی که یک دهه از عمر خود را وقف شناخت دین و نهاد روحانیت با همدلی و باور کردند) و بدفهمی آگاهانه (بر کسانی که چندین سال در میان روحانیت و حوزه‌های علمیه با علاقه به فهمیدن و یادگیری تنفس و زندگی کرده‌اند) نمی چسبد. به نسل ما که زیر و بالای دین و فقه و روحانیت را دیده‌ایم نمی توان وعده‌های سر خرمن داد. وقتی در یک عمر معمولی به آن هدف دست نیابیم چرا باید بدان بدون هیچ دلیلی امیدوار بمانیم؟

***

نگارنده به خوبی متوجه است که مدافعان دین سازمان یافته با کارنامه‌ی سیاهی که این نهاد از خود بروز داده کار سهمگینی در برابر خویش دارند بالاخص اگر در جامعه‌ای بسته زندگی می کنند و معیشت و رزق و روزی آنها در دست ارباب دین سازمان یافته است یا شمشیر دین سازمان یافته بالای سر آنها گرفته شده است. به شجاعت کسانی که می خواهند نقش "مدافع شیطان" را بازی کنند (و حتی به یکی از جنایات دین سازمان یافته اقرار نمی کنند) می توان تبریک گفت. اما حقیقت را نمی توان فدای "منطق موقعیت" معیشتی و سیاسی و اجتماعی افراد و سازمان‌های جنایت پیشه و دستگاه‌ها و افراد حامی آنها یا ساکت در برابر آنها کرد.

مجید محمدی (جامعه شناس)

+130
رأی دهید
-23

omide por jalal - لس‌انجلس - آمریکا
این‌ها که اینجا نوشته شده اشتباهات و خرابی‌‌های مسیحی‌ها هست، نه دین یا خود مسیح! شیطان خوب می‌‌داند که تلاش ۲۰۰۰ ساله آاش برای مخدوش کردن نمِ مسیح،پادشاه صلح و پاکی و محبت از همان اول، بر روی صلیب، شکست خرده است! جلال بر نامِ پادشاه، و خداوند بی‌ عیب و نقص، مسیحِ خداوند! امین!
دوشنبه 5 دي 1390 - 02:40
omide por jalal - لس‌انجلس - آمریکا
اما در مورد انتقاد از جمهوری اسلامی و دنیای اسلام ، نه به دلیل اینکه انتقاد از اسلام است، بلکه به دلیل اینکه ذات اسلام همین است، و خود محمد نیز از این شگردها برای ادامهٔ دینش (حکومتش ) استفاده میکرد، و خرابی‌ از خود اسلام است نه مسلمین،حمایت می‌کنم. اما کیست که از خود مسیح ایراد بگیرد!
دوشنبه 5 دي 1390 - 02:45
سربازان گمنام امام زمان - تهران - ایران
این آقا داره کفر می گه اگه دین نبود کشور ایران الان اینقدر قدرتمند نبود.ایران با همین دین دست آمریکا رو از پشت بسته.
دوشنبه 5 دي 1390 - 03:01
romano - تهران - ایران
omide por jalal - لس‌انجلس - آمریکا می گم تا الان کجا بودید اولا مسیح جوانتر از محمد از دنیا رفت دوم اینکه مسیح در جایی آمد که اعتقاد دینی پیشتر وجود داشت و چیز جدیدی نبود سوم اینکه مسیح در میان عشیره نیامد عربها از وحشیترین اقوام عالم بودند (که در اشعار جاهلیشون زیبا منعکس شده) و محمد 89 جنگ داشت که از طرف اقوام دیگر شروع می‌شدند و بیشتر بخاطر سیستم عشیره‌گی بود که تقسیم بر 23 سال تبلیغ دین کنیم تقریبا سالی 4 جنگ می‌شود! می‌گی با یک عده دیوانه که همین سال 2012 میلادی هنوز به زنها اجازه رانندگی نمی‌دهند چکار می‌کرد در این راه هم تمام اقوامش را از دست داد مثل گداها هم از دنیا رفت! من به شما پیشنهاد می‌دهم با یک انجیل تشریفتونو ببرید وسط جنگلهای بارانی آمازون تبلیغتون رو بفرمایید ببینیم چند روز زنده می‌مونی؟! تمام دستورات قرآن هم محکوم به زمان هستند یعنی دستورات جنگ و .. برای زمان خودش بوده و اتفاقا این آیه‌ها به زمان جنگها بوده. ادامه ...
دوشنبه 5 دي 1390 - 04:16
romano - تهران - ایران
متاسفانه روزگاریست که بسیار بر باور مردم نه از دیدگان نقد بسیار حمله می‌شود نمونه این مقاله این آقا اولا پیش زمینه مطالعاتی اش چه بوده تنها جامعه شناس! آیا از هر 10 کودک هلندی یکی مورد تجاوز کشیشها قرار گرفته (آمار جمعیت را حساب کنید و ببینید چه قدر با منظور گفته شده). ضمنا این آقا فقه را با حقوق قاطی می‌کند متاسفانه این روزها آقایان آخوندها همه چیز را با بیسوادی تفسیر به رای خویش می‌کنند و این به گردن هر چیز و رفتاری افتاده و برای هر حکم قانونی روال حقوقی علمی وجود ندارد که اصلا ربطی به دین ندارد اصلا در هیچ جای دین دستور دادگاه داده نشده. داستان دراز و فحاشی دین تغییر یافتگان و مخالفان امروز حکایت از خانه شوهر رانده و از خانه پدر مانده‌ است (برایت در دین جدید ارزوی موفقیت می‌کنم اما دین در دستورات الهی یک چیز است مسیحت اسلام ندارد و اینکه آیا در دین قبلیت هم شاگرد موفقی بودی).
دوشنبه 5 دي 1390 - 04:29
romano - تهران - ایران
فقط من به چند سوال بسنده می‌کنم. آیا اگر خامنه‌ای 5 میلیار انسان در کره زمین بکشد این به گردن مردم ایران و دین آنهاست! آیا در دنیا به دختران در کشورهای فقیر و پرجمعیت مثل هند و چین و برزیل و .. تجاوز نمی‌شود یا اصولا در فحشا، گدایی سوء استفاده و .. سازمان یافته قرار ندارند. آیا بین مسائل شرقی و فقهی با مسائل حقوقی اختلافی وجود ندارد (اینگونه باشد هر ملای داهاتی باید کتاب قانون خود را بنویسد ملاک حقوق بر مبنای یک علم منسجم و مورد پذیرش تمام کشورهاست). چگونه نگارنده این مقاله در پایان موضوع را به مدافعان دین با هوشمندی می‌چسباند و خود را در جایگاه دفاع باید این سوال را کرد این افراد تا کنون در چند نهاد حقوق بشری کار کرده‌اند یا چند نفر را از سیستم فحشا و .. تحت چتر حمایتی قرار داده‌اند آیا ایشان آسیب شناس اجتماعی هستند؟ سوال این است که اگر ملاک ادیان سلاخی بود پس چرا آمدند آنها که برای پیغمبرانش کارکرد مالی و قدرتی نداشتند؟
دوشنبه 5 دي 1390 - 04:39
romano - تهران - ایران
و سوالی بسیار مهم چگونه است که شما در عصر توسعه علم پس از 2000 سال جواب برای مردی در بیابان یا مردی سوار بر الاغ دارید و هیچ چیز را بر گردانندگان این سازمان 2000 ساله نمی‌گیرید و ایراد بر ریشه میگیرید آیا مسیح پاپ است آیا خامنه‌ای یا خادمین حرمین شریفین محمدند آیا کارنامه مسیحیت 10 برابر اسلام سیاه نیست (دوران که به اعتقاد بسیاری از دانشمندان سیاهترین است تاریخ اروپا یعنی تاریخ مسیحیت) در حیرتم از مسیحیت قصرها ساخته شد زندگیها با شاهان شد اما به پیروان و مسیح چسبانده نشد اما برای مردم فقیر ایران هر برچسبی رواست! نویسنده و نویسندگان این مطالب خیلی کلی گویی می‌کنند و متاسفانه خیلی با غرض و مشکلات شخصی برخورد می کنند و نهایتا موضوع را به مردم می‌چسبانند نه به خود گردانندگان دین که مشکل اصلی هستند می‌دانید چرا چون باید همزیستی با صاحبان قدرت داشته باشند. ادامه ..
دوشنبه 5 دي 1390 - 04:52
romano - تهران - ایران
چرا کسی از عرفان نمیگوید که ریشه عظیمی در همین دین دارد تا کنون نیز کسی را نکشته چرا مکتب باید همیشه مکتب خامنه‌ای مصباح باشد و کسی از مکتب مولوی حرفی نمی‌زند؟ و اصولا چرا این افراد بدون غرض در رد خامنه‌ای و تقویت داشته‌هایی مانند حافظ قلم نمی‌زنند و از دیدی آنها همه چیز یا سیاه است یا سفید(دین ستیزی هم برای خود مذهبیست!). نفس هزار شکل دارد و ما همه درگیر نفسیم بین علم و نظر فردی هم اختلاف میان زمین تا ثریاست. تمام
دوشنبه 5 دي 1390 - 04:52
پریستوک - تهران - ایران
واقعاً عالی بود مرسی. اگر واقعن شیطان وجود داشته باشد. همه ی دین ها ساخته ی دست شیطان هستند.
دوشنبه 5 دي 1390 - 05:25
1k adame sadegh - تورنتو - كانادا
سربازان گمنام امام زمان - تهران - ایران برای .... سکوت بهترین راه حل است. با تشکر فراوان از آقای مجید محمّدی
دوشنبه 5 دي 1390 - 05:33
mortimer - اصفهان - ایران
دین سپری است که در پشت آن می توانید هرآن چه از کثافت کاری و گناه است انجام دهید و از دادن تاوان مصون بمانید./بدین جهت است که فلاسفه بزرگ می گویند دین افیون جامعه است.
دوشنبه 5 دي 1390 - 06:05
gogoli - تهران - ایران
omide por jalal - لس‌انجلس - آمریکا .. دوست گرامی! علت اینکه کسی در کشور های اسلامی به حضرت مسیح ایراد نمیگیره، بیش از هرچیز بخاطر اینه که در قرآن از حضرت مسیح و مادرشون با احترام یاد شده. همه ما دیدیم که مسلمونها حاضر نشدن در پاسخ به بیحرمتیهای اون کاریکاتوریست دانمارکی به حضرت محمد، به حضرت مسیح یا مریم اهانت کنن. شما قضاوت کنین که کدوم طرف فرهنگ متعالی تری داره. در حالی که همه ما میدونیم که چه در تاریخ مسیحیت و چه در فرهنگ عامیانه حکایتهایی وجود داره که به نقطه ضعفهای مسیح میپردازه و اونها رو بیان میکنه. (از ماجرای تولد حضرت مسیح تا ماجرای ازدواجشون با مریم مجدلیه). مسیحیان در طول تاریخ کم خون نریختن. اگر به جدایی دین از سیاست اعتقاد داریم نباید به دلایل سیاسی به مذهب دیگران اهانت کنیم.
دوشنبه 5 دي 1390 - 06:23
greentree - تهران - ایران
اسلام یعنی‌ شکنجه ،تجاوز ،کشتار ،در واقع این دین ضد خداست اگر ما به خدای زیبایی‌ها معتقد باشیم ،
دوشنبه 5 دي 1390 - 06:28
noshafarin - اکلند - نیوزلند
این آقا اصلا کی هست ؟؟؟ اینقدر لجم میگیره از آدمهایی که فقط برای حرف زدن به زایقه شنونده نگاه میکنند و به خاطز به به چه چه های الکی هر چی دلشون میخواد سر هم میکنن از همه بی اساس تر منبع آمار ایشون هست که هیچکدوم source نداره و باز جالبتر اینکه میگه بنا به گزارشی یک دهم کودکان هلندی ... جدا که شنونده باید عاقل باشه ! . فکر میکنم نگارنده یکی از کاربرهای همین سایت باید باشه یکی از او عصبانی هاش! نپخته / احساساتی / افراطی / .......
دوشنبه 5 دي 1390 - 07:02
mjh24 - کرج - ایران
omide por jalal - لس‌انجلس - آمریکا . مسیح بهت یاد نداده به عقاید دیگزان احترام بذاری؟. اینهایی که اینجا نوشته نظر شخضی نویسنده اس درباره دین والبته اشتباهات وخرابی های مسیحی ها مثل شما وبه ظاهر مسلمونایی هست که به همین راحتی به عقاید دیگران بی احترامی میکنن. عزیزم اگرمسیح برای بشریت کافی بود خداوند پیامبر آخرین که در تورات و انجیل هم درباره اش گفته شده برای هدایت انسانها نمیفرستاد. یهود نصارا معتقدند که آنها فرزندان خدا هستند و نژادشان برتر از نژاد دیگران است ولی خداوند به پیامبرش می فرماید که به آنها بگو:اگر چنین است او چرا شما را به گناهتان عذاب می کند . (مائده ایه 18). وچنین است اسلام بهترین ادیان که برای اثبات خود نیاز به توهین نسبت به سایر ادیان ندارد!
دوشنبه 5 دي 1390 - 08:05
a.ahooraei - دوسلدورف - آلمان
اینارو واسه این عره و عوره های دور بر قاب بگو که هیچی توی کله کپک زده و دین ماسیدشون جا نمیشه مگر مزخرفات و خرافات دینی. از اصل انسانیت که اخلاقیات و شعور است و هم اینان ریشه آیین، بدورند. صوفیان واستدند از گرو می همه رخت…… دلق ما بود که در خانه خمار بماند.
دوشنبه 5 دي 1390 - 11:56
Nur_ir - هامبورگ - المان
سربازان گمنام امام زمان - تهران - ایران. همانا سربازان گمنام امام زمانت باش ودر خواب خرگوشی .ورهبرت هم نماینده . خدا روی زمین ورابطه شماها باامام زمانت . دین اسلام دست وپای خودت وامثال. خودت رابسته . ودر مردابی که امام زمانت ورهبرت حدق کرده دست وپا بزن . اگر مسیح به اسمان رفته ومنتظربرگشتش هستند امام زمانت در سوراخ چاه . جمکرانت گیر کرده . فکرنکنی من مسیحی هستم یا مسلمان . من فقط خدا را. می پرستم . ادیان دست نشانده وساخته وپرداخته دست بشر است .برای . کودنهائی چون تو .
دوشنبه 5 دي 1390 - 12:08
دختر ایران - تهران - ایران
شرم اوره.بعضی ها از دموکراسی و ازادی بیان فقط فریاد زدنش و بلدن.اما پای عمل که میرسه یه جوری رفتار میکنن که مخالف نظراتشون کنارشون بود زنده نمی گذاشتنش.تو یکی از نظرات تنها به دلیل اینکه من بر مخالف نظام ایران ولی مخالف کاری که جاسوس ایرانی کرده نظر دادم.کلی فحش و بدوبیراه وتهمت شنیدم.اینکه جاسوس حکومت هستم.قرار نیست از خودم دفاع کنم چون اونی که باید بفهمه میفهمه اما اونی که نمیخواد بفهمه مدرکم براش بیاری کورو لال میشه.اگر با دین و مذهب من مشگل دارین خوب میتونین نظر ندین.اینطور ثابت میکنید ازادی خواه هستید.نه با فحش و بدوبیراه که اینکار هیچ فرقی با استکبار و خفگان نمیکنه.هر کسی به یه چیزی اعتقاد داره.پس لطف کنید همینطور که من به شما توهین نمیکنم شما هم انسان باشید و بدوبیراه و تهمت نزنید.این حکومت ظلمها به من کرده اما قرار نیست با اینکارا کافر و بی دین بشم.
دوشنبه 5 دي 1390 - 12:08
golly47 - فرانکفورت - المان
دین عاملی برای سؤ استفاده و استثمار آدمهای ساده و برده کننده آنان - دین بزرگترین عامل جلوگیری کننده پیشرفت بشر - دین بهترین و ساده‌ترین وسیله برای کاپیتالیسم جهت کنترل و کوبیدن جهان سوم - دین مهمترین عامل در دست غرب جهت پیشبرد تمام مقاصد شان
دوشنبه 5 دي 1390 - 12:25
shahram407 - تهران - ایران
این اقا زیاد اسمون به ریسمون بسته و با توجه دقیق به نوشته ایشان میشه. نادرستی و وارونه جلوه دادن حقیقت رو به صراحت از لا به لای سطور دریافت:. از سه مورد اول که اصلا دو موردش متعلق به ایران و مسلمانان ایرانی نیست موردی که هم ایشان به ایران نسبت دادند ظاهرا فراموش کرده اند بنویسند:. بله در قوانین ایران مجازت قتل قصاص است و یا طبق قانون مجازات حمل سی گرم هروئین اعدام است.کجای اسلام حکم به خشونت علیه زنان میدهد؟ در اسلام از زن بعنوان ریحانه یاد شده از مادر بعنوان کسی که بهشت زیر پای ایشان هست یاد شده از دختر پیامبر اکرم بعنوان خیر کثیر یاد شده در جای جای اسلام از ارزشهای همچون: بخشش عفت راستگویی روزی حلال گذشت. کمک به همنوع عدم دروغگویی وفای به عهد توجه به فقیر و.... یاد شده.سوال. اینجاست که ایا این اقای جامعه شناس الفبای اسلام رو میفهمه؟؟!!!
دوشنبه 5 دي 1390 - 13:30
siya41 - تهران - ایران
شماسربازان امام زمانید به ایران چیکاردارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوشنبه 5 دي 1390 - 14:05
noshafarin - اکلند - نیوزلند
shahram 407. آفرین ! جانا سخن از دل ما میگویی !. سرباز امام زمان (ع) . اصلا توجه به این حرفها نداشته باش متاسفانه بعضی از ...در بد شرایطی تربیت شدند و یا شاید اصلا تربیت نشدند . . آنانکه با خدا و رسول عناو و مخالفت میکنند آنها در میان خلق خوار و ذلیلترین مردمند (مجادله 20)
دوشنبه 5 دي 1390 - 15:51
nemat420 - لندن انتاریو - کانادا
این مقاله کاریست مشترک از کاربران مبارز این سایت.آرتمیس،فمنیست،دارا و سارا،بیتا تهرانی‌ و دیگر همکاران.
دوشنبه 5 دي 1390 - 16:22
mortimer - اصفهان - ایران
noshafarin:حاضری امام زمان رو یادت نره بزنی!
دوشنبه 5 دي 1390 - 16:25
robo - لوس آنجلس - امریکا
romano /عزیز جان روزنامه گاردین چاپ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۱ رو بخونی متوجه میشی چند تا کودک تو هلند بوسیله کشیشان کاتولیک مورد آزار جنسی قرار گرفتند! شما هم که طبل اسلام و میکوبی که بهتر از مسیحییته!! همه ادیان سر و ته یه کرباسن! سوال من از شما و بقیه دوستان که فکر میکنن اسلام بهترین دینه و گوشه چشمی هم به مسیحیت دارن ( یعنی ظاهرا بهشون احترام میزارن ولی ته دلشون پاش بیوفته همشون رو سر میبرن) اینه که : اگر در هر کجای جامعه بشری که دیندار هم نیستند، تجاوز، فساد، آزار جنسی و و و مشاهده میشه چرا هر جا که پای مذهب و دین بوده و هست کمتر نشده! نمیگم بیشتر شده، چرا کمتر نشده؟ نقش دین این وسط چی بوده که نتونسته این مشکلات رو حل کنه؟ اگر میفرمایین مشکل از مجریان مذهبه، پس این دین به چه دردی میخوره که یک مجری درست و درمون تو کل تاریخ تحویل بشر نداده؟، همشون خونخوار و سفاک و قاتل و مریض جنسی بودن!!!
دوشنبه 5 دي 1390 - 20:55
ARTEMIS-SW - .پاريس - فرانسه
آبجی‌ زینبها جلسهٔ‌ فیضیه !!!!!!!ننگتان باد که اینجا را مسجد کرده و با بوی تهوع آور خون در دینتان فضا را آلوده کرده اید ---خاک وطنتان عربستان به سرتان. ---
دوشنبه 5 دي 1390 - 21:29
noshafarin - اکلند - نیوزلند
aremis. حربه ضعیفان شکایت است . امام علی (ع)
دوشنبه 5 دي 1390 - 23:44
oghate talkh - بوخولتز - هلند
ارمتیس.این دین چیزی جز فقر گرسنگی جور ستم واپسگرایی عقب ماندگی به ارمغان آورده در پایان درود میفرستم بر شما سرور عزیزم امیدوارم بیش از پیش شاهد مطالب پربارتان باشیم
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 00:48
noshafarin - اکلند - نیوزلند
mortimer. میگم هیچ دقت کردی کسی به حساب نمیاردت ؟؟!!!
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 01:40
shahram407 - تهران - ایران
سلام و صلوات خداوند بر آورنده دین خدا حضرت خاتم(ص) و خاندان پاکش . درقسمت پایانی نویسنده انگ نژاد پرستی به دین زده؟؟؟!!! این یاداور جهل و . بی خبری گوینده بر سر منبر را به یاد میاورد که میگفت: خسن و خسین هر سه دختران معاویه بودند؟؟!!! دینی که ایرانی را به سلمان پارسی سیاه (بلال). افریقایی را به بالاترین درجه ایمان زن را بعنوان ریحانه و از فرزند بعنوان هدیه الهی. نام میبرد و از پدر و مادر بعنوان برکت نژاد پرست هست؟؟؟ ایا دین نمیگوید: همه . با هم برابرند مگر در تقوا؟؟؟ ایا این ندیده گرفتن های عمدی بخاطر عناد با دین نیست؟؟
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 08:59
robo - لوس آنجلس - امریکا
noshafarin /خوار و ذلیل آنهایی هستند که قرآن میخونند و به اسلام باور دارند، اینهم نظر شخصیه منه در مقابل توهین شما! و البته تربیتشان در حد اعراب جاهلیت مونده و پیشرفت نکردن! هنوز در خم کوچه پسکوچه های قصاص و قطع دست و پا گیج میزنن !
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 09:02
mortimer - اصفهان - ایران
noshafarin:چطور به این نتیجه رسیدی عزیزم؟!
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 10:19
پریستوک - تهران - ایران
mortimer به حرفای اون روانپریش اکلند نیوزلند توجه نکن. اون بیچاره بی توجهی و نادیده گرفته شدن تو اجتماع و داره که با کامنتای مسخرش سعی در جلب توجه و از سوی دیگه دستمالی نظام و برآوردن خواسته های اربابش رو داره غافل از این که خودشه که کم ترین ارزشی تو اجتماع انسان ها نداره و فکر می کنه هر وقت کسی جواب کامنتای غیر منطقیش و داد کلی اعتبار و آبرو کسب کرده
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 10:41
noshafarin - اکلند - نیوزلند
robo. شما که میگین سن پدر منو دارین من که کاری با شما ندارم من یک آیه از قران اوردم . شما چرا بهتون بر میخوره ؟! خدا بیامرزه مادربزرگم میگفت حرف حسابی رو بنداز تو خیابون صاحابش بر میداره میزاره تو جیبش. !
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 12:06
robo - لوس آنجلس - امریکا
noshafarin / عزیز جان من هنوز جوونم! من سن پدر شما رو ندارم، شما سن دختر من رو داری!!!! امیدوارم متوجه این نکته شده باشی ! مادر بزرگها همیشه حرف های قشنگ میزدند، مرحوم مادربزرگ من هم همیشه میگفت: اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 13:11
shahram407 - تهران - ایران
نوش افرین- الکلند -نیوزیلند. خدا رحمت کنه مادر بزرگتو! حرف حسابی زده اما... نرود میخ اهنین در سنگ!!!. روبو- لوس انجلس-امریکا!! خداوند جای حق نشسته. اما تو بدبخت از اسلام چی میدونی؟؟؟ خدا انشالله هم تو و هم منو ببخشه!! خدا خواری و ذلیل بودن رو نشونت بده و بعدش هدایتت کنه.انشالله!
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 13:53
mortimer - اصفهان - ایران
پریستوک:نگران نباش عزیز جون،من تو زندگیم با سادیسمی هایی سرو کله زده ام که این ها در برابر آنان گرد و غبار(در برابر طوفان) هم نیستند و عمرا بتونند من رو ناراحت یا عصبی کنند.
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 13:36
پریستوک - تهران - ایران
سلمان فارسی یک کثافت تمام عیار بود و جزو یکی از پیشوایان دین زرتشتی که همه ی قوانین رو زیر پا می ذاشت و در نتیجه خلع لباس شد و از اجتماع بزرگان زرتشتی رانده و برای انتقام از ایرانیان به کاسه لیسی محمد و فاش کردن اصرار ایرانیان پرداخت و یکی از دلایل پیروزی اعراب بر ایران وطن فروشی این مردک هرزه بود. امیدوارم روحش آتش بگیرد که هنوز پس از 1400 سال تاوان وطن فروشی این ملیجک را پس می دهیم. اگر اعتبار و احترامی هم کسب کرد به خاطر وطن فروشی و ثروت غارت شده اش از ایران بود و لا غیر.
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 14:55
hamishe-iran - سیدنی - استرالیا
پرینستوک - نهران. من سر در نمی آرم یکی داره با یکی دیگه حرف میزنه تو واسه چی خودتو قند و عسل میکنی؟؟ میگم میخوای یک بلیط بگیر یک سر برو تا اصفهان حسابی از دلش در بیار هرچند طرف طرف اصفهونیس کار به اونجا بکشه با نوش آفرین آتش بس اعلام میکنه. پس جوش نزن
‌سه شنبه 6 دي 1390 - 14:55
robo - لوس آنجلس - امریکا
shahram407 /خوشم میاد که چهره واقعی اسلام رو مسلمانان نشون میدن!، این کامنتت همون احترامی بود که شما ازش دم میزدین؟؟؟ خدای شما هیچ غلطی نمیتونه بکنه که اگر میتوانست تا حالا کرده بود!
‌چهارشنبه 7 دي 1390 - 00:24
cheraghe-rah - تهران - ایران
robo. .... حرف میزنی . این که خدای ما مبتونه غلطی بکنه باید بگم در همین خیال باش چون خدای ما هیچ کاریش غلط نیست این تویی که غلط غلوطی. خدا قرار نیست و نبوده که الان کاری بکنه خودش اینو گفته الان فرصت داده به وقتش میاد سراغت. راستی خیلی دوست داری آدای آدمای با سوادو در بیاری
‌چهارشنبه 7 دي 1390 - 01:10
robo - لوس آنجلس - امریکا
cheraghe-rah / شما هم بشین دلت رو به همین داستانها خوش کن عزیز جان، ادای آدمهای با سواد رو هم در نمیارم ولی خیلی بیشتر از تو اسلام رو بلدم! آنقدری بلدم که جواب تو و دوستت رو بدم، شما از این قضیه ناراحتی؟
‌چهارشنبه 7 دي 1390 - 01:59
mortimer - اصفهان - ایران
hamishe-iran:چرا این قدر اعصابت خرده عزیزم؟! از چی ناراحتی؟
‌چهارشنبه 7 دي 1390 - 06:07
پریستوک - تهران - ایران
hamishe-iran - سیدنی - استرالیا 1.اگر واقعاًٌ به اونچه که گفتید اعتقاد دارید الان شمام خودت در نقش قند و عسل ظاهر شدی 2. شما دیگه از کجا پیدات شد. این روزا عین قارچ رو زمین سایبری پیدا می شه 3. خواستم به نوش آفرین بگم کامنتاش خیلی بی ارزش و اصلن ضد ارزشه و حق نداره به دوستی که من کامنتاش و دوست دارم و ارزشمنده توهین کنه. هر چند که شما و اون دارید شخصیت ساندیسی تون رو نشون می دید! امیدوارم که روشن شده باشید. در ضمن تا قند و عسل شدن پیش 4 تا آدم حسابی این اقفاق بیفته نه تو نجیب خانه رهبری و مملکتی!
‌چهارشنبه 7 دي 1390 - 07:03
shahram407 - تهران - ایران
روبو- لوس انجلس -امریکا- همین که افرادی چون شما از دست خدا شکارن!!!! یعنی که یک کارهای کرده انگار!!!!
‌چهارشنبه 7 دي 1390 - 10:51
cheraghe-rah - تهران - ایران
ROBO- PARASTOK - MORTIMER. میدونین اصلا من خیلی هم مذهبی نیستم ها ولی از این که لج شما در میاد حال میکنم. حال میکنم از این که عربها اومدند شمارو اینقد کفری کردند. حال میکنم که شما جز فحش دادن هیچ کار دیگه از دستتون بر نمی اد. حال میکنم همون ساندیس خورا براتون تعیین تکلیف میکنن جرات ندارین دم بزنین. حال میکنم حضرت محمد زن جوان گرفته حالشو کرده ولی حال شمارو گرفته . حال میکنیم که شما نه هیچی بودین نه چیزی میشین حال میکنم جز حسرت خوردن دستتون به هیچ جا بند نیست . حال میکنم که همیشه حالتون گرفته است هیچ قدرتی هم ندارین. باور کنید ناراحت شدنتون خیلی به آدم حال میده. SHHARAM 407. ارادت داریم
‌چهارشنبه 7 دي 1390 - 14:19
robo - لوس آنجلس - امریکا
shahram407 /خواندن کامنتهای شما و دوستانتان هم منو به همین فکر میندازه که فرمودین! شاید هم کمی شدیدتر چون بد جوری به خداتون وابسته شدین!!!!
‌چهارشنبه 7 دي 1390 - 17:36
shahram407 - تهران - ایران
روبو -لوس انجلس -امریکا. اگه فکر کردی بخدا وابسته هستم بله !!!!این ارزومه که بنده خدا باشم که متاسفانه اونطور که باید باشم نیستم.بندگی خدا (بصورت راستین) ارزوی منه. انشالله من و شما اگه تا بحال هم نبودیم من بعد بشیم.انشالله
‌پنجشنبه 8 دي 1390 - 03:52
robo - لوس آنجلس - امریکا
cheraghe-rah / مشخصه که مذهبی نیستی !!! شما حال کن عزیز و فکر کن که ما کاری نمیتونیم بکنیم، به کمپین امام نقی تو فیسبوک هم سر بزن ببین چه کارا بلدیم بکنیم! هنوزم بر این باورم که الله اسلامتون هیچ غلطی نمیتونه بکنه، محمد پیامبرتون هم همینطور، علی هم که بهش افتخارمیکنی هیچ غلطی نکرده و نمیتونه بکنه، فقط آدمکشی کرده که شما هم پیروان راستینش هستین!
‌پنجشنبه 8 دي 1390 - 04:38
robo - لوس آنجلس - امریکا
shahram407 / خوشحالم که پیگیری, و لحنت کمی مودبانه تر شد! میبینم که دارم کم کم تو مذهبیون افراطی راه و رسم انسان بودن رو یاد میدم! شما مختاری که بنده و غلام هر کس که دوست داری باشی، ولی در جایگاهی نیستی که منرو مجبور به تقبل این افکار کنی، اگر دلیل محکمی برای الله خونخوار اسلام داری رو کن ما هم فیض ببریم!
‌پنجشنبه 8 دي 1390 - 05:39
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.