گفت و گو با فرح پهلوی در باره شاپور بختیار و آخرین ماه های نظام پادشاهی

گفت و گو با فرح پهلوی در باره شاپور بختیار
و آخرین ماه های نظام پادشاهی

جمشید برزگر

رئیس رادیو و وبسایت بخش فارسی بی‌بی‌سی

فایل صوتی


بی بی سی : گفت و گو با فرح پهلوی، شهبانوی سابق ایران و همسر محمد رضا شاه پهلوی، در باره شاپور بختیار، چگونگی و چرایی به نخست وزیری رسیدن او و فرجامش، در روز جمعه ۱۴ مرداد ماه در پاریس، یک روز پیش از بیستمین سالگرد ترور شاپور بختیار و همزمان با یکصد و پنجمین سالروز صدور فرمان مشروطیت انجام گرفت.

این امر، به ویژه به دلیل تاکید و اصرار شاپور بختیار بر ضرورت اجرای تمام و کمال قانون اساسی مشروطیت و مباحث فراوانی که در باره پایبندی و یا نادیده گرفتن آن در فرآیند تحولات منتهی به سقوط نظام پادشاهی وجود داشت، موجب شد که این گفت و گو را با اشاره ای به همین مبحث آغاز کنم:

امروز درست مصادف است با یکصد و پنجمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت. موضوعی که به هر حال در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز بسیار به آن ارجاع داده می شد و بحث های زیادی در این باره وجود داشت. از جمله کسانی که در آن زمان از شاه انتقاد می کردند، کسانی بودند که بیشتر در جبهه ملی متشکل شده بودند و طرفدار قانون اساسی مشروطیت بودند و برای سرنگونی سلطنت فعالیت نمی کردند، اما در عین حال، معتقد بودند که شاه باید سلطنت کند و حکومت را به دولت وابگذارد. با وجود این، در تمام آن سال ها و به ویژه پس از ۲۸ مرداد، آنها برای فعالیت سیاسی با موانع و مشکلاتی مواجه بودند و این امر، تا ماه های آخر سلطنت شاه ادامه داشت. به نظر شما، آیا اساسا این انتقاد وارد است که شاه در آن زمان قانون اساسی را نقض می کرد، به قانون مشروطیت و دستاوردهای مشروطیت توجهی نمی کرد و به نوعی، به گفته منتقدان، حکومتی خودکامه را شکل داده بود؟

فرح پهلوی: اول از همه، خوشحالم امروز که با من صحبت می شود، سالروز مشروطیت است که خیلی جالب است و در تاریخ ما مهم است. آن مطالبی که شما در باره جبهه ملی گفتید، فکر نمی کنم که من امروز در موقعیتی باشم که بخواهم برگردم به پنجاه سال پیش و در این مورد بحث و گفت و گو کنیم؛ برای اینکه آن اتفاقاتی که در سال ۵۷ افتاد، خیلی مسایل مختلفی بود که به آنجا رسید.

به طور خلاصه بگویم که پادشاه تا پیش از ۲۸ مرداد، واقعا طبق قانون اساسی و مشروطه سلطنتی، سلطنت و پادشاهی می کرد، ولی به دلیل اتفاقاتی که افتاد شاید قدرت را بیشتر در دست خودشان گرفتند و شاید مملکت در شرایطی بود که بعضی وقت ها مجبور می شدند که این کار را بکنند. گفتم که الان نمی خواهم وارد این موضوع بشوم، چون بحثی طولانی است.

برگردیم به سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷. آدم باید خودش را در آن موقعیت بگذارد که بداند وضع ایران چگونه بود، مردم چه می خواستند و چه می گفتند، فشارهای خارجی چه بود.

مسایل مختلفی وجود داشت. من نمی گویم که گرفتاری نبود. مشکلاتی بود، ولی من معتقد بودم که با تغییراتی که ایجاد شده، پایه و اساس درستی برای اجتماع و مملکت درست شده بود و این تغییرات احتیاجی به چنین انقلابی نداشت؛ اگر که همه حس می کردند که کجا می روند.

ولی متاسفانه گروه های سیاسی مختلفی بودند با ایدئولوژی های مختلف که بعضی از آنها هم مخالف سلطنت بودند. شعار آنها دموکراسی بود، اما در آن ایدئولوژی ها دموکراسی وجود ندارد. من به تمام ممالکی که این ایدئولوژی را داشتند رفته بودم. یک عده هم البته واقعا می خواستند که فضا از لحاظ سیاسی بازتر شود.

بعد با تمام تبلیغاتی که از جاهای مختلف و گروه های مختلف و از سوی مذهبیون و روحانیون می شد با وجود آنکه خیلی از روحانیون مهم ابران با آن چیزی که داشت اتفاق می افتاد، مخالف بودند؛ و مطمئنا فشارهای خارجی هم بود. آن موقع، در آمریکا و اروپا، انگلیس و فرانسه، از سوی روزنامه ها و رسانه ها حملات زیادی به ایران می شد. من همیشه می گویم چرا پس از اینکه ما از ایران آمدیم، دیگر تا چند سال کسی از حقوق بشر صحبت نکرد؟

همان طور که گفتم، وارد آن مسایل قبل نمی شوم، اما آن موقعی که آقایان بختیار، سنجابی و فروهر آن نامه سرگشاده را نوشتند، من از آن خبر داشتم، ولی باید واقعا بگویم که آن قدر وارد مسایل نبودم که ببینم چطور شد آن موقع صحبت نشد یا گزارش هایی در باره این آقایان به اعلیحضرت دادند. واقعا نمی توانم قضاوت کنم.

اسم تمام کسانی را که طرفدار بودند یا در دولت کار کرده بودند، خراب کرده بودند و بلد بودند. یک سیستم شست و شوی مغزی عجیب و غریبی بود که اثر می گذاشت.

چه کسانی این چهره ها را خراب می کردند؟

فرح پهلوی: تمام کسانی که مخالف بودند. این گروه های مخالف خیلی خوب کارشان را بلد بودند. می دانستند که چطوری خراب کنند، چطوری دروغ بگویند. ما تا می آمدیم ثابت کنیم که اینها دروغ است، دیگر آن تاثیر منفی گذاشته شده بود. مثل برایتان بزنم، موقعی که صدای اعلیحضرت را ضبط کرده بودند و پخش کردند، یک مقداری صدای اعلیحضرت بود و بقیه اش تقلید صدای ایشان بود. من آن کاست را گوش کردم و خیلی افسوس می خورم که با خودم نیاوردمش. معلوم بود که یک نفر دیگر دارد به جای ایشان حرف می زند و صدای ایشان را تقلید می کند و دستورهای عجیب و غریب می دهد. تا ما این کاست را بفرستیم آمریکا که بروند ببینند نه، درست نیست و از نظر علمی بگویند که این صدا، آن صدا نیست دیگر خرابی شده بود، مردم آن را باور کرده بودند. یا مثلا داستان سینما رکس، که خیلی ها باور کردند که خود دستگاه کرده است. می دانید، آن گروه هایی که مخالف بودند، خیلی ماهرانه این کارها را می کردند.

ولی در همان زمان، جدا از مخالفانی که به آنها اشاره می کنید، کسانی هم بودند که با اصل سلطنت خاندان پهلوی مشکلی نداشتند و می خواستند که در چارچوب قانون اساسی فعالیت بکنند، اما آنها هم منتقد وضعیت بودند و از شرایط به دلایل مختلف انتقاد می کردند؛ از نبود آزادی های سیاسی تا رواج فساد صحبت و انتقاد می کردند. آیا آنها هم اشتباه می کردند؟ آیا در مورد آنها هم موضوعی مثل همان تقلید صدا بود؟

فرح پهلوی: نه. آنها نه. همان طور که گفتم، برخی از کسانی که شعارشان آزادی و دموکراسی بود، مخالف پادشاهی و سلطنت بودند، ولی یک عده زیادی واقعا می خواستند که آزادی بیشتری باشد، آزادی سیاسی بیشتری باشد و به مشروطه سلطنتی اعتقاد داشتند.

مثلا در آن ماه های آخر، هم من و هم اعلیحضرت افراد مختلفی را می دیدیم، از وزیر سابق و سفیر سابق تا استانداران و وکلای مجلس. همه می آمدند و نظر می دادند. در آن موقع نظر دادند که خوب است با داریوش فروهر تماس بگیریم. من الان یادم نیست از طریق چه کسی، ولی تماس گرفتیم و مطالبی برای من فرستادند که درخواست های مختلف بود و یادم هست که یکی از مطالب، این بود که اعلیحضرت با احترام از سلطنت کناره گیری کنند و ولیعهد بیایند. آقای فروهر اعتقاد داشتند که سلطنت مشروطه برای ایران در سیستم ژئوپلیتیکی که ایران در آن هست، خوب است. ولی بعد آنجا یادداشتی گذاشته بودند که اگر بتوان رضایتنامه آیت الله را به دست آورد و تنها در این مورد، احتمالش هست و بس.

این، چه زمانی بود؟

فرح پهلوی: الان به طور دقیق نمی توانم بگویم کی. شاید کمی پیش از زمان آقای بختیار بود. ما در کاخ نیاوران بودیم، لابد همان چند ماه آخر بود. البته الان که این را گفتم، خیلی باعث تاسف است که ایشان و خانمشان را با آن وضع فجیع به قتل رساندند و روانشان شاد باشد.

موقعی که آقای بختیار قبول کردند که با اعلیحضرت ملاقات کنند، گفتند که یکی از شرایط من این است که آقای سنجابی را از زندان آزاد کنند، که من به اعلیحضرت گفتم و این کار شد. منتهی آقای سنجابی آمدند و نطقی در مدح آیت الله خمینی کردند و بعد هم بعد از چند روز به نوفل لوشاتو رفتند.

باز هم می گویم، من نمی گویم که عیب و ایراد نبود. در تمام این سال ها هم نشسته ایم و گفته ایم که اگر این، اگر آن. هم اگرها از طرف سیستم و هم اگرها از طرف مردم. برای اینکه همه مخالف سلطنت نبودند، و یک عده ای که این کارها را می کردند، فکر می کردند که با شعار مذهبی خیلی راحت تر است که شاه از مملکت برود تا شعار دیگری و فکر می کردند که اگر شاه برود، آنها قدرت را به دست می گیرند که تشکیلات خمینی از آنها استفاده کرد و دیدیم که چطوری خیلی هایشان را از بین برد.

سوالم را یک بار دیگر و به شکلی دیگر از شما می پرسم. شما هم اشاره کردید. به عنوان مثال، حتی زمانی که شاه کسی مثل شاپور بختیار را برای سمت نخست وزیری مورد توجه قرار داده بود و یا حتی قبلش با دکتر غلامحسین صدیقی صحبت کرده بود، حتی در آن زمان، کسی مثل دکتر کریم سنجابی در زندان به سر می برد. شما اشاره کردید که شاه موافق سلطنت مشروطه بود، اما شرایط را به دلایل مختلف مناسب نمی دید تا سال ۵۷ که به سراغ کسانی رفت که بر اجرای قانون اساسی مشروطیت اصرار داشتند. آیا باید حتما بحرانی شکل می گرفت که خواسته های چنین افرادی مورد توجه قرار می گرفت؟

فرح پهلوی: فقط آن افراد نبودند.

منظورم قانون اساسی بود.

فرح پهلوی: بله، طبیعتا. الان بعد از اینکه آدم می بیند که چه اتفاقی برای مملکت افتاد و اگر این اتفاق نیفتاده بود ایران و ایرانی کجا بودند. فکر می کنیم ای کاش قبلا فقط تقاضاها این بود و یا فقط از سوی یک عده ای تقاضا این بود و از سوی دولت و وزیران و سازمان ها برنامه هایی بود که به اینجا نمی رسیدیم.

شاپور بختیار نوشته است که وقتی در مصر با شما ملاقات کرد، شما به او گفته اید که:" اگر شما سه ماه زودتر نخست وزیر شده بودید، الان همه ما در تهران بودیم." سوال این است که اگر واقعا امکان تغییر مسیر وجود داشت، چرا شاه پیش از این به چنین تصمیمی نرسیده بود؟ آیا می شود این را به معنای آن گرفت که پیشنهاد نخست وزیری به منتقدان، آخرین چاره و تدبیر برای شاه بود و ایشان در شرایط معمولی حاضر نبود چنین رویکردی داشته باشد؟

فرح پهلوی: من واقعا نمی توانم به جای ایشان صحبت کنم. ببینید اینها همه یک سری اگرها هستند. اگرهایی است از طرف تشکیلات و سلطنت که یک اگرهایی را هم برای مردم دیگری که کارهای دیگری کردند، مطرح می کند.

داستان آقای بختیار به این شکل شد که موقعی که تیمسار ازهاری نخست وزیر بودند و گرفتاری قلبی داشتند و کناره گیری کردند، در آن موقع تماس گرفته بودند با آقای صدیقی که می گفتند خیلی خوشنام بودند و میان مردم خیلی احترام داشتند. ایشان ۱۵ روز خواسته بودند تا اینکه دولت را تشکیل بدهند و فکر می کنم قبول کرده بودند.

تیمسار مقدم و تیمسار اویسی پیش من آمدند و گفتند که آقای صدیقی ۱۵ روز خواسته ولی اگر تا سه چهار روز دیگر، اعلیحضرت نخست وزیری را انتخاب نکنند، ممکن است که این کسانی که در شهر شلوغ می کنند و تظاهرات می کنند، اصلا بیایند و به کاخ حمله کنند. چرا ایشان فکر آقای بختیار را نمی کنند که جوان تر هستند و ممکن است قبول کنند؟

من می دانستم و بعدها هم بیشتر فهمیدم که آقای بختیار به هر صورت به طور غیر مستقیم توسط افراد مختلف تماس هایی با اعلیحضرت داشت.

یعنی قبل از اینکه شما با ایشان دیدار کنید؟

فرح پهلوی: یک چنین چیزی. این طوری شد که من با آقای بختیار ملاقات کردم.

شما اولین بار چه زمانی آقای بختیار را دیدید؟

فرح پهلوی: همان موقع. درست چند روز بعد از اینکه تیمسار ازهاری دیگر نمی توانست نخست وزیر باشد.

یعنی تنها چند هفته قبل از اینکه دکتر بختیار به عنوان نخست وزیر معرفی شود؟

فرح پهلوی: بله. ممکن است حتی چند روز.

دکتر هوشنگ نهاوندی، رئیس دفتر پیشین شما، در خاطراتی که منتشر کرده، صحبت از آن کرده که شما از چند ماه قبل با شاپور بختیار ملاقات می کردید و ایشان احتمال داده که چه بسا شاه هم از این دیدارها خبر نداشته است. او از جمله به دیداری در ویلایی در شمال کشور، متعلق به محمد علی قطبی، اشاره می کند.

فرح پهلوی: ببیینید افراد خیلی چیزها می نویسند و واقعا باعث تاسف است که کسانی که بخصوص نزدیک آدم بوده اند، نزدیک من بوده اند و اخلاق مرا می شناسند، به دلایل مختلف روزگار مطالبی را می نویسند که درست نیست.

بد به حال افرادی که کتاب می نویسند و دروغ می نویسند. اگر کسی باشد که مخالف سیاسی آدم باشد و از اول بوده، خب آدم می فهمد بد می گوید، شعار می دهد. اما کسانی که نزدیک بوده اند و بعد چنین نسبت های دروغی می دهند، واقعا بد به حالشان.

دلیلی ندارد که من بخواهم انکار بکنم. این حقیقتی است که پیش آمده است. من اصلا آقای بختیار را نمی شناختم، آقای صدیقی را نمی شناختم، آقای سنجابی را نمی شناختم. من توی کارهای خودم بودم، فرهنگی و اجتماعی و غیره.

ماجرا درست همین چیزی است که به شما گفتم. لازم نیست داستان تعریف کنم. تیمسار اویسی و مقدم آمدند. من آن موقع رفتم این را به اعلیحضرت گفتم. بعد آنها گفتند که آقای بختیار نمی خواهد بیاید کاخ ملاقات کند. به اعلیحضرت گفتم اگر می خواهید من بروم و با ایشان صحبت کنم. که گفتند برو. چون ایشان نمی خواست به کاخ بیاید، من گفتم بروم خانه کسی. خانه مادرم در کاخ سعدآباد بود که نمی شد. گفتم می روم خانه خانم قطبی که زن دایی من است، خودش هم از خانواده بختیاری است، شاید که ایشان به آنجا بیاید. البته می توانستم به خانه کس دیگری هم بروم.

بعد ایشان آمدند و مطالبشان را گفتند و حرف ها را زدند. بعد گفتند که من قبول می کنم به شرط اینکه آقای سنجابی از زندان آزاد شود.

من آن موقع آقای بختیار را دیدم و یک دفعه دیگر که با ایشان صحبت کردم، دو تا از وزیران به من تلفن کردند چون پاسپورت می خواستند که بیرون بروند و از من خواستند که به آقای بختیار تلفن کنم که به آنها پاسپورت بدهند.

که این البته در دوره نخست وزیری آقای بختیار است.

فرح پهلوی: بله

ولی تا قبل از نخست وزیری و قبل از آنکه آقای بختیار با شاه ملاقات کند، چند بار ایشان را دیدید؟

فرح پهلوی: همان یک بار. همان یک بار در خانه خانم قطبی.بعد گفتم، دفعه بعدی که با ایشان صحبت کردم پای تلفن، در مورد تقاضای دو تا از وزرایمان بود برای پاسپورت. نمی خواستم اسم ببرم، ولی چون اسم بردید، یکی آقای نهاوندی بود، یکی وزیر دیگری که پاسپورت بگیرند، بروند بیرون.

برای من خیلی مشکل بود که اولین چیزی که پای تلفن به آقای نخست وزیر جدید، که نه من او را می شناختم نه او مرا، بگویم، یک تقاضای خصوصی باشد. ولی با وجود این، تلفن کردم و ایشان گفتند که اگر همه طرفداران بروند، دیگر کسی نمی ماند.

بعد، دفعه بعدی که من آقای بختیار را دیدم، در فرودگاه مهرآباد بود در روزی که ما داشتیم می رفتیم که ایشان آمدند و حتی یادم است که اشک در چشمانشان بود و بعد، پس از جریاناتی که پیش آمد و ایشان مجبور شد بیاید بیرون، ما در مکزیک بودیم که ایشان تلفن کردند و من با ایشان صحبت کردم و گفتند که احترامشان را به اعلیحضرت برسانم و گفتند که مبارزه ادامه دارد و من مبارزه می کنم و اعلیحضرت هم ایشان را تشویق کردند.

ببخشید، شما در خاطرات خود در مورد این مکالمه تلفنی نوشته اید که وقتی دکتر بختیار تلفن کردند، شما سر میز ناهار بودید و شاه با آقای بختیار صحبت نکرد و شما از شاه پرسیدید که آیا می خواهد که شما با دکتر بختیار حرف بزنید و شاه هم گفت اگر مایلید. و بعد هم این جمله را نقل کردید که آقای بختیار گفتند که مبارزه با جمهوری اسلامی را شروع کرده اند و مراتب احترام خود به شاه را هم اعلام کرد. چرا شاه مایل نبود با دکتر بختیار صحبت کند؟ آیا شما هیچ وقت پرسیدید؟

فرح پهلوی: نه نپرسیدم و نمی دانم. من نمی توانم به جای ایشان جواب بدهم.

بعد از این تلفن چه؟ آیا در تماس بودید؟

فرح پهلوی: آن موقع، خیلی تماس نبود. با آن وضعی که ما داشتیم و بیماری اعلیحضرت از این ور دنیا به اون ور دنیا. ولی خب یک خبرهایی داشتیم. بعد که ما به قاهره رفتیم، بعد از فوت اعلیحضرت، که آقای بختیار به قاهره آمد که من دیدمش و راجع به مسایل مختلف صحبت کردیم و ایشان هم ملاقات های دیگری هم داشت. ولی در آن مدتی که ما قاهره بودیم و ایشان در پاریس، نه به طور مستقیم، ولی توسط افرادی که می آمدند و پیغام می بردند و می آوردند، تماس داشتیم.

شاه هرگز صحبتی یا ارزیابی از دوران نخست وزیری دکتر بختیار داشت؟

فرح پهلوی: من یادم نمی آید که در آن موقع چیزی گفته باشند. ولی می دانید، باید بگویم که دکتر بختیار در آن موقع با شجاعت چنین موقعیتی را قبول کردند. در آن شرایط مملکت خیلی شلوغ بود و همه منتظر بودند که آیت الله خمینی بیاید و درهای بهشت را برایشان باز کند و افرادی که برای آیت الله خمینی کار می کردند از فرانسه و آمریکا که ایشان آزادی می خواهد و آزادی زنان می خواهد و هر چه مردم بخواهند می دهد و ارتش هم به هر صورت ضعیف شده بود و فکر می کنم که دیگر اصلا نمی توانست کنترل کند. با اعتصاباتی که شده بود در شرکت نفت، اصلا بنزین به نفربرها و تانک ها نمی رسید. خیلی مشکل بود، من البته آنجا نبودم که ببینم و شرایط خاصی هم داشتیم. نمی گویم که خبر نداشتیم، داشتیم. و بعد که ارتش بی طرفی خودش را اعلام کرد، دیگر دکتر بختیار تنها ماند.

حالا اینکه چرا ارتش این کار را کرد، بحث دیگری است. اینکه آیا کسانی در داخل بودند یا به قول معروف آقای هویزر ارتش را مجبور به این کار کرد. به هر حال، دکتر بختیار دیگر نمی توانست دوام بیاورد و مجبور شد که بیاید بیرون.

به بحث قبلی برگردیم. شما گفتید تیمسار ناصر مقدم، رئیس وقت ساواک به همراه تیمسار اویسی، دکتر بختیار را به شاه معرفی کردند و بعد به علت خودداری او از آمدن به کاخ، شما در منزل خانم قطبی با او ملاقات کردید. در شرایطی که دکتر بختیار تا آن زمان جزو منتقدان بود و بارها بازجویی و بازداشت شده بود و از جمله به دلیل همان نامه سرگشاده به شاه در سال ۱۳۵۶، فکر می کنید ساواک چگونه به چنین جمع بندی رسیده بود که کسی مثل آقای بختیار را پیشنهاد کند؟

فرح پهلوی: نمی دانم. افراد مدام می آمدند و افراد را معرفی می کردند که این را ببینید، آن را ببینید. اثر دارند در جامعه، احترام دارند. چون لابد اعلیحضرت دیگر کسی را در نظر نداشتند یا کسی به فکرشان نمی رسید. چند نخست وزیر آمدند و نتوانستند اوضاع را آرام کنند. حالا چرا اینها دکتر بختیار را معرفی کردند، من نمی دانم. ولی وقتی دکتر بختیار آمد، واقعا هم می خواست مملکت را نگه دارد.

یکی از سوال هایی که در این زمینه وجود داشته، این است که پیش از آن، کسی مثل غلامحسین صدیقی پذیرفته بود که نخست وزیر شود، اما شرطش این بود که شاه در ایران بماند، در صورتی که شرط دکتر بختیار خروج شاه از کشور بود یا به هر حال با مساله خروج شاه که ظاهرا تمایل خود شاه هم بوده است، موافقت داشت. گفته می شود و بحث هایی هست که شاه از چند ماه قبل اندک اندک و همزمان با بالا گرفتن ناآرامی ها در کشور به این فکر افتاده بود که ایران را ترک کند. آیا این امر صحت دارد؟ اصولا از چه زمانی شخص شاه و خود شما به این فکر افتادید که کشور را ترک کنید؟

فرح پهلوی: چند ماه فکر نمی کنم. کمتر از یک ماه قبل از بیرون آمدن و یا حتی کمتر. اعلیحضرت فکر می کردند که با این حالتی که در مردم هست، شاید اگر ایشان به خارج بروند، مردم کمی آرام بشوند و شاید اوضاع تغییر کند که متاسفانه این طور نشد. همان طور که گفتید، دکتر بختیار موافق بود که شاه بیرون برود، ولی دکتر صدیقی نه.

 

روز ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷، شاپور بختیار، محمد رضا شاه و فرح پهلوی را بدرقه می کند

دکتر صدیقی از جمله استدلال می کرد که باقی ماندن شاه در کشور باعث می شود که ارتش به دلیل ارتباط مستقیمی که با شخص شاه داشت، از هم نپاشد. فکر می کنید که چرا شاه به علت اصرار بر سر این مساله نتوانست با دکتر صدیقی به توافق برسد؟ علت اصرار شاه برای خروج از ایران و نپذیرفتن شرط دکتر صدیقی را چه می دانید و پیامدهایش را الان چگونه می بینید؟

فرح پهلوی: واقعا باز هم می گویم که من نمی توانم از طرف ایشان اظهار نظر کنم. با من هم در این مورد صحبتی نکردند ولی فکر می کردند که در آن موقع، رفتن بهتر است. ولی وقتی که می رفتند به ارتش دستور دادند که به هر صورت نخست وزیر جدید است و شما باید با نخست وزیر همکاری کنید.

دیگر همه چیز به هم خورده بود. ببینید هم توی دستگاه، هم توی ارتش و هم توی مردم. به یاد بیاوریم که مردم توی خیابان چه کار می کردند. حتی آقایان خیلی فهمیده و تحصیلکرده، عکس آیت الله خمینی را در ماه دیده بودند، ریش ایشان را در قرآن دیده بودند، فکر می کردند که ایشان می آید همه چیز را درست می کند.

می گویم، بعضی تحریکات دولت های خارجی هم بود که اصلا کاسه از آش داغ تر برای این انقلاب بودند.

خود روزنامه نویس ها به من می گفتند که در یکی از این رستوران های پاریس، روزنامه نگارهای فرانسوی با مخالفین می نشستند آن چنان بحث می کردند که انگار انقلاب اینها بود، بعد هم که متاسفانه نتیجه اش را دیدند.

درست است که همه می خواهند بدانند چه گذشت، چه نگذشت و هر کسی هم مطالبی می نویسد و شما هم برنامه تان همین است، ولی بهتر است این روزها آدم فکر کند که امروز چی کار کنیم که دیگر اشتباهات گذشته نشود. امروز باز روی مسایل پنجاه سال پیش، شصت سال پیش نمانیم که برای جوان ۱۷ و ۲۰ ساله و ۳۰ ساله ایران اصلا دیگر مطرح نیست. این جوانان می خواهند بهتر زندگی کنند.

به هر صورت تاریخ نوشته می شود و تاریخ هم دارد نوشته می شود. هر کسی هم که کتاب می نویسد طبیعتا می خواهد خودش را خوب نشان بدهد و نمی گوید که اشتباه کرده ام، ولی از میان همه اینها حقیقت درمی آید. آن چیزی که امروز برای من مهم است این است که با تمام این دشمنی ها و دروغ ها، خیلی می شنوم که مردم در ایران وقتی از شاه صحبت می کنند، می گویند خدا بیامرزدش، نور به قبرش ببارد. خب، این برای من خیلی مهم است.

به مسایل امروز اشاره کردید. وقتی که دکتر بختیار به خارج از کشور آمد، فعالیت خودش را شروع کرد. در همان سال های اول، تلاش شد که او را ترور کنند، اما این تلاش ناموفق بود و بعد دوباره ۱۳ سال پس از سقوط دولتش، در حومه پاریس ترور شد. این پرونده فراز و فرودهای مختلفی داشت. از جمله اینکه یکی از محکومان قتل او، سال گذشته از زندان فرانسه آزاد شد و به ایران بازگشت. ارزیابی شما از این پرونده چیست؟ شما در بحث های خود در باره انقلاب چند بار به نقش کشورهای غربی از جمله فرانسه، بریتانیا و آمریکا اشاره کردید. شاه هم بعد از انقلاب این کشورها را مورد انتقاد قرار داده است و همواره این فضاوت را داشت که این کشورها نقشی منفی علیه سلطنت وی بازی کرده اند. آیا فکر می کنید در جریان پرونده دکتر بختیار هم انتقاداتی به دولت فرانسه مطرح است؟

فرح پهلوی: پیش از اینکه به این سوال جواب بدهم، می خواستم این را بگویم که آقای بختیار آن موقعی که فعالیت می کردند با شاهزاده رضا پهلوی تماس داشتند. موقعی که ایشان به فرانسه می آمدند. خیلی نسبت به هم احترام متقابل و حسن نیت به هم داشتند و شاهزاده رضا خیلی با ایشان با احترام رفتار می کرد و بالعکس.

طرزی که ایشان به قتل رسید، واقعا طرزی فجیع و وحشتناک در مملکتی مثل فرانسه بود. و از آن بدتر، بعدش بود. من آن موقع یک مقدار دنبال کردم بدون اینکه وارد تمام جزییات بشوم که چطوری آنهایی که باعث قتل ایشان بودند، به ایران برگشتند یا چند سال بعد آزاد شدند. خیلی باعث تاسف است.

ممالک به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خود هستند، دلشان نه برای آقای بختیار سوخته، نه برای آن خانمی که در ایران سنگسار می شود و یا آن جوانی که شکنجه می شود یا به او تجاوز می شود. اینها به دنبال منافع خودشان هستند. طبیعتا در این جریان، خیلی چیزها پیش آمد که آن طوری که باید، کسانی که قاتلین دکتر بختیار بودند، تنبیه نشدند. چندین نفر را در همین فرانسه به قتل رساندند: تیمسار اویسی اول از همه شهریار شفیق و بعد عبدالرحمان برومند، بعد کسان دیگر.

من موقعی که مقایسه می کنم، می بینم که در آن موقع ایراد می گرفتند که یک نفر ساواکی در سفارتخانه ها هست. در صورتی که تمام سفارتخانه ها در تمام جهان ماموران مخصوصشان را دارند. بعد حالا ببینید که در فرانسه چه اتفاق افتاد و چه اتفاقاتی در ایران افتاد که اینها سکوت کردند، حالا خوشبختانه در این اواخر کمی صحبت می کنند. طبیعتا منافعی بوده که قضاوت فرانسه درست عمل نکرده است.

به هر صورت، خاطره تمام این افرادی که مبارزه کردند و متاسفانه به دست جمهوری اسلامی کشته شدند، همیشه در تاریخ ایران خواهد ماند و چیزی که مهم است این است که این مبارزه همچنان ادامه دارد، بخصوص از طرف جوانان و زنان شجاع ایران و تمام کسانی که در ایران با تمام این فشارها برای بهبود زندگیشان مبارزه می کنند و خیلی از افرادی که در خارج از ایران هستند و مبارزه می کنند و این مهم است.

من همیشه می گویم و امید دارم و می خواهم اعتقاد داشته باشم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران هم سمندروار از خاکستر خودش برخواهد خاست.

می خواستم اضافه کنم که غکر می کنم امروز مصادف است با سالروز کشته شدن فریدون فرخزاد. می خواستم بگویم که روانش شاد و واقعا هنرمند با استعداد و شجاعی بود که او هم به وضع فجیعی به دست جمهوری اسلامی کشته شد.

در تاریخ انسان ها در یک ترازو قضاوت می شوند که چقدر خدمت کردند و چقدر اشتباه. و مهم است که ایرانیان بدانند که هر کدام از ایرانی ها چه خدمت هایی به مملکت کردند و چه اشتباهاتی داشتند.

Arian1 - ایران - ابادان
زنده وجاوید باشی ای شهبانوی ایران زمین که وجودت باعث افتخار ماست.
چهار‌شنبه 19 مرداد 1390

zartusht67 - المان - فرانکفورت
اولا روح شاهنشاه و بختیار شاد خانم فرح دیبا برای شاه شدن به نظر من انتخاب خوبی است
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

لیلی ایرانی - ایران - تهران
ای لعنت به کساییکه به هر شکلی تو روی کار اومدن این حکومت دست داشتن از مجاهدو ملی_مذهبی و کمونیست و کوفت و زهرمار.اگر این پشه های مزاحم کثیف نبودن دکتر بختیار به ارمانهای مصدق جامه عمل میپوشوند و مملکت مارو نجات میداد.ای لعنت به روح ناپاکت خمینی
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

miumiu - انگلستان - لندن
تا ابد دوستت دارم و ارزو میکنم که باز روزی بیاید که رضا بیاید شما نمیدونید که مردم چقدر پشیمان هستند و مرتب شاه را دعا میکنند انها گول خوردند شاهنشاه عزیز در فکر پیشرفت جامعه بیسواد و بدوی ما بودند و این مردم نمک نشناس قدر ندانستند و چون کمی هم از نظر دینی مذهبی بودند چنان که میگفتند خمینی در ماه هست و باور میکردند من ان موقع 17 ساله بودم و همه چیز یادمه کتاب شما را هم خواندم و قسم میخورم که خیلی گریه کردم براتون شهبانوی عزیز. انشاالله که این کثافتها میروند و این بار مردم اگاه هستند و نسل باسواد و کشور را دو مرتبه میسازند.... الان اینها سیاست انگلیس میباشد و این حکومت هم دست نشانده انها هستند به موقع برداشته میشوند......................
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

alexxx - اتریش - وین
موضوع چیه , توی چند روز اخیر در رسانه های مختلف و در محافل مختلف و.... به تکرار مکرر راجع به روزهای اخر قبل از طاغوت و اخرین نخست وزیر قبل از طاغوت و ترور وی و همچنین مصاحبه های مکرر با رضا پهلوی وسخنرانیای ایشون, به نظر میاد از طرف کسانی یا جاهایی این قصد عمدیست که ان دوران رو در خاطره ها زنده کنند. به چه دلیل ? اگه واقعیت داشته باشه , فقط یه دلیل میتونه داشته باشه , بازگشت به اون موقعیت. چون بعد از بیش از سی سال برای اولین بار راجع به این مواضع بحث و مناظره میشه. !!!
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

شمبلیله - انگلیس - لندن
جاوید شاه .جاوید رضا شاه دوم .جاوید شهبانوی ایران زمین .
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

mashady - انگلیس - منچستر
این چرا نمیمیره??!!!!!!عجیبه ها!!!!
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

آنتی اسلام - ایران - اهواز
هنوز هم بعد از 31 سال هر چیزی داریم از محمد رضا شاه پهلوی است. منم با اینکه مخالف سلطنت هستم خیلی مطماً و محکم میگم: نور به قبر ایشون بباره.
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

maryam-germany-71 - المان - برلین
mashady - انگلیس - منچستر , منتظره دشمنانش تیکه پاره بشن و هر تیکه ارو جلوی یک سگ بندازه,الهی امین
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

bavar88 - هلند - امستردام
محمد رضا با ابتکار قومیت بازی می خواست خودش را نجات دهد که مردم باهوشتر از این حرفها بودند چی می گقتند بختیار بختیار نوکر بی اختیار...ههههههه راستی ملکه با تاج سابق! و بی جا و مکان امروز در سن پایین (20سالگی) با مملی 40 ساله (خوش اشتها و البته 4 زنه!) ازدواج کرد و هنوز بعد از 30 سال از مرگش دنبال مظلوم نمایی و ندانستن می زند کی است که نداند که در ایران زنها دارند حکومت خانواده را می گردانند و حتی شبها از فکر و خواب مردشون باخبر هستند....ههههه
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

sia_sefid - ایران - تهران
خدا شاه رو بیامرزه .. بد بهت نگذشته فرح خانوم که نمردی تا الان .. صورتت شده عین خمیر
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
mashady - انگلیس - منچستر . 1.خودت بمیر 2 .با دفاعت از-- سازگارا --و رل مهم او در تشکیل سپاه پاسداران اسلامی نشان دادی دردت چیست ایران را به این صورت می خواستی تحویل بگیر// . مرتضی مطهری درباره فردوسی ،شاعر بزرگ ایرانی که زبان پارسی را زنده کرده است میگوید : فردوسی مردی زیانکار بود.زنده‌ کردن‌ لغات‌ فارسی‌ باستانی‌، برگشت‌ از تعالیم‌ قرآن‌ است‌. اینهمه‌ سر و صدا برای‌ عظمت‌ فردوسی‌، و جشنواره‌ و هزاره‌ و ساختن‌ مقبره‌، و دعوت‌ خارجیان‌ از تمام‌ کشورها برای‌ احیاءِ شاهنامه‌، و تجلیل‌ و تکریم‌ از این‌ مرد خاسر زیان‌ بردۀ تهیدست‌ برای‌ چیست‌؟! برای‌ آنست‌ که‌ در برابر لغت‌ قرآن‌ و زبان‌ عرب‌ که‌ زبان‌ اسلام‌ و زبان‌ رسول‌ الله‌ است‌، سی‌سال‌ عمر خود را به‌ عشق‌ دینارهای‌ سلطان‌ محمود غزنوی‌ به‌ باد داده‌ و شاهنامۀ افسانه‌ای‌ را گرد آورده‌ است‌. /
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

ali1111 - ایران - تهران
خانم پهلوی در این اینترویو زیاد مسلط نبود. شاه سابق به دلیل افسردگی شدید در اواخر سلطنت و بیماری سرطان قادر به تصمیم گیری درست نبود و اکثرا بخوصوص در سیاست خارجی ضعیف عمل می کرد که باعث سقوط رژیم خود و افتادن مملکت به دست این جلادان شد. ایشان کاملا مقصر بود در این زمینه. حکومت های مشروطه غیر دیکتاتوری در دنیا زیاد هستند مانند اسپانیا, هلند,بریتانیا و..که ساپورت مردم ودولتشو ن را دارند.
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

delmorde - سوئد - یوتوبوری
ما هرچه می کشیم از همین اعتقاد به شریعت اسلام است و اگر غربیها به خاطر منافعشان سوء استفاده می کنند از همین متعصبین است. بهترین وسیله هستند اینان برای رسیدن غربیها به اهداف کثیفشان. تاریخ را ببینید این اخوندها بوسیله ملت مذهبی چه کردند. بختیار واقعا تصمیم داشت راه مصدق را دنبال کند ولی مگر معممین گذاشتند. شاه تا ازادی داد تار وپود حکومت از هم پاشید.مملکت بم ریخت چطور وسیله اخوندها و همانطور که شهبانوی عزیز گفت گروهای سیاسی شورش بپا کردند وبیگانگان از اوضاع بنفع خود برداشت نمودند. چه شد به کجا رسیدیم سرانجام. دیدیم چطور از احساسات مذهبی سو استفاده شد و وقتی بقدرت رسیدند چه ها که نکردند از چپاول و خرابی کشور و ازبین بردن حیثیت ایرانی. همین هائی که شعارهای خواست مردم را میدادند!!! همه ریا و دروغ.
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

gol andam - سویس - زوریخ
mashady - انگلیس - منچستر ...فکر می کنم ساندیس هایی که برات می فرستن رو با قرص هات حتماسر وقت بخور..چون وضع روانیت خطرناکه ...زنده باد ازادی ,,,زنده باد ایران ازاد ,,,,زنده باد ایرانیه ازاده....
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

a.ahooraei - المان - کلن
من متآسفم واسه کسانیکه بیخبرند از خیانتها و بی لیاقتی های شاه و چون راه دیگه ای رو نمیشناسند فکر میکنند که شاه تحفه ای بوده.اونایی که از شاه و خانوادش دفاع میکنند بدون استثنا یا هم پیاله های این خانواده بودند و دردهای جامعه آنروز رو نمیدیدند و یا جزو گروه کم سواد و بیسواد اجتماع هستند و آزادی و غرور مرتبه و سربلندی خودشون رو جز بر بالین پهلوی جای دیگر نخواهند یافت. متآسفانه نه وقت ایجاب میکنه و جای توضیح و نه اصراری می بینم که بیشتر بنویسم که این خانواده چه بلاهایی به سر ملت بدبخت و ناتوان آوردند. چرا خمینی و بیسوادان موفق شدند؟ چونکه شاه در رشد فرهنگی و ارشاد مردم کوشا نبود و پول این مملکت رو اصلحه میخرید و بچه های گرسنه و پابرهنه ها توی دهاتها و شهرستانهای کوچک با گرسنگی دست و پنجه نرم میکردند. چرا صمد بهرنگی ها صادق هدایت ها و نادرپورها و احمد کسروی ها و امثال اینها اومدند و گفتند. چرا این ملاها قوی ماندند مگر نه اینکه این مردک بیسواد خود از بیخ و بن یک مذفبی بیسواد بود؟ بیشتر نمیگم چرا که لزومی نمی بینم.
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
sia_sefid - ایران - تهران . شهید زنده خدا تو را هم بیامرزد..ارباب ملا هر روز اراذل اوباش جدید یا قدیمی چادری را به سایت می فرستد/ هر چقدر چرند بنویسید ذات خود را بیشتر افشا می کنید به نوکری ادامه بده/
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

a.ahooraei - المان - کلن
یک سری از یادآوری ها رو ملزوم میدونم که به دوستان بی اطلاع گوشزد کنم: شاه هر ساله به زیارت امام رضا میرفت, َشاه هر ساله آخوندها رو به ضیافت هاش دعوت میکرد, شاه هر قانون جدیدی رو که میساخت به ثبت برسونه از ملاها اجازه میگرفت, شاه تا آخرین لحظه صبر کرد و بعد از ملت عذرخواهی کرد, شاه تا آخرین لحظه صبر کرد و بعد بختیار رو معرفی کرد. شما ها اطلاع ندارید که دور و بر زرق و برق شهر ها چه فضاحتی بود و گرسنگان چه جوری با فقر مبارزه میکردند. زمان شاه فروش نفت بیشتر از الآن بود و جمعیت کشور نیمی از جمعیت کنونی اما تمتم سرمایه کشور صرف مبارزه با دشمن امریکا ,روسیه, میشد. در صورتیکه روسیه زمان تزار دشمن ایران و ایرانی بود و روش روسیه عوض شده بود و روبروی کاپیتالیسم وایساده بود و اگر شاه مردمداری میکرد , هیچگونه ترسی از روسیه نمی بایست داشته باشه.دنباله دارد..............
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

a.ahooraei - المان - کلن
یه نگاهی به شیوۀ خمینی بندازید که چگونه خلق مستضعف رو گول زد و خودش قدرت گرفت و هیچکس قدرت دهن کجی به اون رو نداشت. اینقدر ساده لو نباشید, توی قرن بیست و یکم ما نیازی به سلطنت نداریم و دوای درد این مملکت فقظ و فقط یک حکومت سکولار و مردمی هست و بس. شاه و خانوادش هم بعنوان یک شهروند ایرانی حق سرمایه گذاری و کار کردن رو دارند و اینی که این سرمایه ها رو به چه قیمتی بدست آوردند هم, همون سؤالی هست که باید از سرمایه داران امروزی در ایران کرد. اگر شاه درست عمل میکرد تحت هیچ شرایطی خمینی موفق نمیشد که در ایران قدرت بگیره و بعنوان رهبر شناخته بشه. خمینی و امثال اون تونستند یک شبه مشهور بشن, چرا که جو آمادگی این رو داشت و جامعه مبدل به بمب ساعتی شده بود. اینه که ما نباید دوباره اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. اگر خمینی موفق شد که انقلاب رو از دست روشنفکر ها دراره و کلک و نیرنگ موفق بشه که خون و زحمت قشر فداکار رو پایمال کنه, بخاطر بی لیاقتی یکعده فرصت طلب و خیانتکار و دو دوزه و بی حیثیت امثال , رجوی ها,طباطبایی ها, بازرگان ها, قطبزاده ها و عسکراولادی ها و بنی صدر ها و و و ....و.. بود.
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

a.ahooraei - المان - کلن
یه نگاهی به شیوۀ خمینی بندازید که چگونه خلق مستضعف رو گول زد و خودش قدرت گرفت و هیچکس قدرت دهن کجی به اون رو نداشت. اینقدر ساده لو نباشید, توی قرن بیست و یکم ما نیازی به سلطنت نداریم و دوای درد این مملکت فقظ و فقط یک حکومت سکولار و مردمی هست و بس.شما ببینید توی اروپا کشورهایی که بصورت منارش اداره میشن و پادشاهی دارند, این پادشاه در حقیقت هیچکارست و مردم تصمیم گیرنده و کابینه ها هستند که جوابگوی خواستۀ خلقند و نه منارش. اگه یاد بگیریم و فقط از دید دمکراسی به قضیه نگاه کنیم کافیه و بقیش حل شدنی هست.
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

amirpersia - سوئد - استکهلم
mashady - انگلیس - منچستر . جنتی کی میمیره?! .
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

SarayeAzadi - انگلیس - لندن
اکتفا می کنم به جمله ی خردمندانه شهبانوی نازنینم در پایان مصاحبه ی شبکه بی بی سی فارسی که فرمودند؛ «در تاریخ انسان ها در یک ترازو قضاوت می شوند که چقدر خدمت کردند و چقدر اشتباه. و مهم است که ایرانیان بدانند که هر کدام از ایرانی ها چه خدمت هایی به مملکت کردند و چه اشتباهاتی داشتند.»
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

Mohsen1000 - المان - فرانکفورت
اقای محمد رضا پهلوی بعد از سالها که امریکای ها نفت مجانی و یا ارزان از ایران وارد می کردند تصمیم داشت که پایانی به ان دهد. از طرف دیگر امریکایی ها میدانستد که اقای پهلوی شخصی سست اراده است که بدون یاری انان کشور را نمی تواند اداره کند. در کنار اینان عربستان سعودی نیز مایل نبود که وی بیشتر در ایران حکومت کند. عربستان سعودی خواهان حضور و نقش بیشتری در خاورمیانه بود. عربستان سعودی با کمک امریکاییها. حدودا دو سال قبل از شروع اغتشاشات ایرانیانی را که از قبل در امریکا و اروپا و همچنین در کشورهای عربی داشتند به ایران فرستادند تا تدارکات اغتشاشات وبه قولی دیگر انقلاب را فراهم گردانند. بعضی از این افراد هنوز در حکومت هستند و بعضی دیگر یا کشته و یا اعدام شدند.
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

baharmazaheri - دبی - عجمان
منچستر جاسوس ..رژیم تو انگلیس چه غلطی میکنی ???????? حقایق رو میگه میسوزی پس بمیر ...مشهدی ... قطعا ذینفعی از ....
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

khosh bavar - ایران - یزد
a.ahooraei -: دوست عزیز, در بیابان هم لنگه کفشی غنیمت است ! فرق بین بد و بدتر در چیست و شما بین بد و بدتر کدام را انتخاب میکنید ?! من منکر این نیستم که شاه دچار لغزشها نبود که حتی خودشان هم اقرار میکنند که دچار اشتباهاتی شدند و اگر شاه و مصدق ها و شریعتی ها میدانستند که اخوند دارای چنین خصوصیتی است, نه تنها از روی عرفانی / تظاهر و یا سیاست ( سپهر بلای کمونیستها ) به پابوس امام رضا نمیرفت, حتی روشنفکرهای ما غلط میکردند که برای این سیستم تبلیغ کنند که نسل روشنفکر جدید در زندانها شکنجه و بقتل برسند ! این چند لینک بنده شاید بهتر باشد که متوجه منظورم بشوید . با سپاس فراوان : https://iranianuk.com/article.php?id=64813 , https://iranianuk.com/article.php?id=64814 , https://iranianuk.com/article.php?id=64799 .
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

sia_sefid - ایران - تهران
ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس .. من مثل تو از ... این پهلوی ها و ایل تبارش نمیخورم .. به ما سبزها این حرفا نمیچسبه .. شماها اون ور بی دق دقه مثه این احمقا یه پرچم میگیرید دستتون میاید بیرون .. کار واقعی رو ما ها تو ایران میکنیم .. امروز اعتصاب بود تو بازار .. شماها اگه ایران زندگی میکردید .. صف اول نماز جمعه بودید .. معمولا کسایی مثل شما جاهایی جاشونه که جایی تو اون کشور واسه فعالیت داشته باشن!!! .. مواظب باش با کی حرف میزنی .. من اکانتم رو عوض کردم .. فقط به خاطر فحش دادن به یه آدم های عوضی مثل تو و اون یکی رفیقت به نام (مرگ بر اسرائیل) .. متاسفانه اینا با کارای احمقانه و استبدادی تو اون دوران مملکت رو به باد دادن .. قبل خمینی اینا بودن که گند زدن به مملکت .. بزرگ ترین گندشون هم تحویل دادن دو دستی مملکت بود به این گاگولا و افرادی چون تو!
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

khosh bavar - ایران - یزد
Mohsen1000 -: دوست گرامی, خیالپردازی شما همانند خیالپردازی من در مورد اشپزخانه اسلامی https://iranianuk.com/article.php?id=66410 که من انها را به تمسخر گرفتم ولی شما با قاطیعت دارای چنین نظر و یا بهتره از خیالپردازی حرف بزنیم هستید زیرا " تنها " دلیل بیرون راندن شاه روانشاد, غرور و خط و نشان کشیدن ایشان در مقابل این چشم ابی ها بی مرام بود که شاه قیمت نفت را به 25 دلار رساند و در سال 1973 بخاطر بایکوت نفت کشورهای صنعتی را دچار شوک کرد که انها حاضر نبودند قیمت دیکته شده و گران قیمت نفت را بدهند و بدینجهت شاه را مانند موی دماغ خود دیدند که مزاحم پیشرفت صنعت انان خواهد شد و از طرفی این قیمت گران نفت باعث " قوی " شدن دشمن شان که همان شوروی سابق هست میشد که انها با پول مفت نفت در مقابل تجهیزات نظامی اروپا قد اعلم کرده بودند, پس تصمیم گرفتند " بانی " این شوک نظامی و اقتصادی که شاه به انان وارد ساخت سر به نیست کنند که با یک تیر 2 نشان کردند که وقتی انگلاب شد قیمت نفت به 2,5 دلار رسید که شوروی هم نتوانست در برابر بلوف و پیشرفت سنگین نظامی ریگان
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

khosh bavar - ایران - یزد
قسمت 2): قد اعلم کند و باعث فروپاشی شوروی شد ! پس ربطی به عرب وهابی و بقیه خیالپردازیتان ندارد و ان چیزی که خدمتتان عرض کردم در کتابها و مصاحبه های مطبوعاتی نقد شده است , پس همواره شاد و واقع بین باشیم !
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

فریدون شیرازی - ایران - شیراز
a.ahooraei - المان - کلن/ درود من بشما بخاطر نقد جالب و منصفانه .شما انتقاد کردید ولی راه حلتان در چند کلمه خلاصه شد.
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
a.ahooraei - المان - کلن . از روسیه ی شوروی گفتید یعنی کره ی شمالی امروز!!!!! فجایعی که از 1917 تا فروپاشی شوروی در انجا بود تنها با نازیسم هیتلری قابل مقایسه است-!!! ایران رو به فراسو داشت و با خرید 6 نیروگاه اتمی که در شرف احداث بود پس از چند سال می توانست فقر را ریشه کن و در ردیف ژاپن باشد که نشد/ در ضمن کتابهای//خانه ی دائی یوسف و در ماگادان چه گذشت// از توده ایهای ایرانی اسیر در شورو ی را بخوانید تا بدانید ایران در مقایسه با انجا بهشت موعود بود/در ضمن فروش نفت زمان شاه بیشتر از زمان ملا بود/عجب!!!!!!!!!!اگر توده ای یا اکثریتی هستید که هیچ حق با شماست/
پنج‌شنبه 20 مرداد 1390

mashady - انگلیس - منچستر
a.ahooraei - المان - کلن زنده باشی عزیز
جمعه 21 مرداد 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - .پاریس
sia_sefid - ایران - تهران . ناقلا با دو نام کاربری در همین صفحه و یک سطر با نام دیگر?????خودتی 1000 چهره.
جمعه 21 مرداد 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - .پاریس
sia_sefid - ایران - تهران . .. این سایت میدون تره بار نیست بیسواد /من از هیچ چیز پهلویها نمی خورم ولی امثال تو....// فکر کردی اینجا کهریزکه که تهدید می کنی ای کیوی بی سواد ...
جمعه 21 مرداد 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - .پاریس
sia_sefid - ایران - تهران . مملکت را عر عر..عن قلابی شما تحویل خمینی عرب داد نه شاه دوزاری چاله میدون////صدای فاشیسم نهان در جنبش سبز اسلامی می اید//نه سبز سکولار و بر انداز...این فرومایگان سیاسی ازادی نمی خواستند بلکه تداوم حکومت اسلامی منتها با ملاهای خودشان برای چاپیدن بعد از عنتریها و خامنه ایها/ننگتان باد نوادگان سوسمارهای 1400 سال پیش/
جمعه 21 مرداد 1390

danial nabi - سوئد - استکهلم
زنیکه دزد جادوگر . یک پاش لب گوره .
جمعه 21 مرداد 1390

zartusht67 - المان - فرانکفورت
اینهایی که به این خانواده وطن پرست توهین میکنند عوامل جمهوری اراذل و اوباش تازی هستند ولی اکثریت ملت ایران طرفدار نظام پادشاهی مثل کشورهای مدرن و ازاد دنیا هستند و ایران چند هزار سال پادشاهی بوده و باز هم میشود و تو دهان امثال شما تازیهای وحشی میزنیم و از اریابوممان شما را به زباله دان تاریخ میفرستیم و به قول معروف دوباره میسازمت وطن
جمعه 21 مرداد 1390

ali1111 - ایران - تهران
چیزی که هرگز نمی فهمم اینکه چرا ما با این همه قدمت تاریخی‌ و ادعا اگراز کسی‌ یا چیزی خوشمون نیاد شروع به توهین و فحاشی می‌کنیم حتی به هم دیگه. در هیچ ملتی چنین رفتاری را نمیشه دید. من هم طرفدار این خانواده نیستم ولی‌ دیگه...
جمعه 21 مرداد 1390

Royan - المان - المان
ماه فشاند نور و سگ عوعو کند. تقدیم همه کسانی که چشم دیدن این خانواده را ندارند.
جمعه 21 مرداد 1390

arashbehdin - امریکا - اتلانتا
a.ahooraei - برخی حرفهایتان تا اندازه ای پذیرفتنی بود، اما بهتر بود به این هم اشاره میکردید خرافات اسلامی و نفوذ ملا در کشور و میان مردم عامی، در دوران سیاه قاجار گسترش یافت و نمیتوان انتظار داشت کشوری که در پایان دوره قاجار، نود درسد مردمش بیسواد، درگیر بدبختی و نداری و بیماریهای تراخم و کچلی و .. شهرهایش ویرانه و اقتصاد صفر و ورشکسته و غرق در بدهی، پس از سی یا چهل سال مانند سوییس یا فرانسه شود.
جمعه 21 مرداد 1390

baharmazaheri - دبی - عجمان
شهبانوی بی نظیر بیست سال ابادانی و نو اوری وتلاش کردئ درود بر تو و روان عزیزان خاند انت شاد ..حتما کامنتا رو میخونی ..و سپاسگزاریم که حقایق را روشن میسازی ..همیشه میلیونها نفر دل سوخته افسوس رفتن شما و شاه وطندوست که درنوار اخرین اراده پیش بینی نابودی کامل ایران را که دقیقا دنیا ملاحظه میکند گفته بود .عاشقتیم تمام نسل قدیم و جدید ارزو ی دیدن شما و رضا پهلوی که در اون موقعیت بزرگ شده و عاشق ایران هست رو داریم دستان مهربانت را میبوسیم پاینده باشی چشم بدخواهان کور ....منتظر برگشتتونیم خلاص مون کنید . دوستت داریم
شنبه 22 مرداد 1390

sia_sefid - ایران - تهران
ARTEMIS-SW - فرانسه - .پاریس .. اینقدر بدبختی که ارزش جواب دادن نداری .. من لیسانس مکانیک از دانشگاه باهنر کرمان .. فوق لیسانس هوا فضا گرایش جلوبرندگی دارم از دانشگاه علوم تحقیقات!!! خیلی میخوری از .. پهلوی ها !! بی سواد تویی که نمیدونی مملکت چه خبره .. زیادی هم میخوری!!! اینجا اگه میدون تره بار نبود .. توی هندونه فروش توش نبودی
شنبه 22 مرداد 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
sia_sefid - ایران - تهران . اکثرا دانشگاههای تهران بیسواد تحویل می دهد چه رسد کرمان/توی بیسواد چرندیاتی بوسیله ملاهای پست فطرت در باره ی گذشته تحویلت داده اند و مثل بسیحی ها بع بع کردی--- در حد من نیستی /ان چادر را هم از نام جدیدت بردار ترسوی سیاه تو را با سپیدی چه کار/
شنبه 22 مرداد 1390

sia_sefid - ایران - تهران
ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس . حیف وقتی که واسه رام کردن خوکی چون تو صرف شود!! مرگ بر دیکتاتور .. مرگ به رهبری و اطرافیانش . مرگ بر جاهلانی که ایران رو به باد دادن (چون تو و کسی که طرفدارشی)
شنبه 22 مرداد 1390

sia_sefid - ایران - تهران
ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس ...ایقدر سوختن رو از ته و بالات حس میکنم .. که نمیدونم چی دیگه بگم بهت .. فقط هرچه زود تر زنگ بزن آتش نشانی تا داهاتی که توشی از سوختنت به آتیش نکشیدی .. تو هم فکران احمقت .. که افراد بی سوادی چون تو این مملکت رو به دست آخوندا داد!!! خوشم میاد از بیسوادی بالا آوردی تو سایت! .. اما حیف که واسه کم عقلان جز ...راهی نیست ..
شنبه 22 مرداد 1390

homa-ir - المان - هامبورگ
danial nabi - سوئد - استکهلم . اولا دزد اون دختر رفسنجانی و حاجیه خانمهای اخوندیت هست و زنیکه انکسی. است که ....
شنبه 22 مرداد 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
sia_sefid - ایران - تهران . اولا خوک ج.. است بعد هم در سایت افراد باسواد هستند نه بی سواد و لمپن 2 زاری چون تو از مقایسه ی کامنتهای من وتوی خوک خواهند فهمید تو هستی و من چه ----
یکشنبه 23 مرداد 1390

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.