زیبا کلام در مناظره با حسین الله کرم : یک موی محمد بن عبدالله را به صد تا کوروش، داریوش، خشایار نمی‌دهم


زیبا کلام در مناظره با حسین الله کرم : یک موی محمد بن عبدالله را به صد تا کوروش، داریوش، خشایار و گذشته ایران، تخت جمشید وپرسپولیس نمی‌دهم

ایسنا : مناظره حسین الله کرم و صادق زیبا کلام با موضوع "اصلاح طلبی ، اصولگرایی و افق های پیش رو " با حضور دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از قزوین ، درابتدای این مناظره حسین الله کرم گفت: بحث اصول گرایی و اصلاح طلبی ر ابه معنا ومفهوم امروزی نمی پذیرم، بلکه معتقدم در جامعه ما بعد از انقلاب تا امروز با دوجریان اصولگرایی وغیر اصول گرایی مواجه هستیم.

وی افزود: شاید کسی اسم غیر اصولگرایی، تجدید نظر طلبی یااصلاح طلبی را انتخاب کند، اما بنده آماده هستم در پیرامون این دیدگاه که از ابتدا از دوران مارکسیسم شروع شده تا به امروز دیدگاه‌های مختلف را بررسی کنم، اما چون بحث ما در دوران انقلاب اسلامی است به همین موضوع بسنده می کنم که ازدیدگاه بنده چیزی به اسم اصلاح طلبی در کشور ما خارج از اصول گرایی وجود ندارد واین چیزی که بنام اصلاح طلبی هست درون اصول گرایی است وآنچه که به به اسم اصولگرایی است درون اصلاح طلبی است وبنده مجموع این مباحث را اصول گرایی می دانم وجریان مقابل آن را غیر اصول گرا نامگذاری می کنم که قابل تقسیم بندی است.

وی ادامه داد: از دید گاه بنده شاخصه های اصول گرایی عدالت خواهی،استکبار ستیزی وبه مفهوم مشخص مخالفت جدی با سلطه گری آمریکا واشغال گری رژیم صهیونیستی است .شاخص سوم ولایت مداری است که امروزه تحت عنوان مکتب امام(ره) مطرح است که دارای سه شاخصه عقلانیت،معنویت وعدالت است.

الله کرم در ادامه با اشاره به این‌که چهارمین شاخصه اصول گرایی مستضعف گرایی است، گفت: من معتقدم دو گرایش از ابتدا تا به امروز در اصول گرایی وجود داشته و هر دو گرایش براساس کارآمدی وکارآمد سازی نظام اسلامی به دو گرایش تبدیل شده است.این دو گرایش فکری بر اساس توده گرایی وعدالت خواهی است که معتقدند جریان توده گرا می تواند سینرژی اجتماعی ایجاد کرده وحرکت را به سرعت به سوی ایجاد عدالت در وجه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی پیش ببرد.

وی افزود: گرایش دیگر در درون اصول گرایی،در چهار چوب کارآمدی با مولفه های نخبه گرایی وسرمایه داری است که معتقدند اگر امکانات کشور در دست نخبگان قرار گیرد ونخبگان کشور را به پیش ببرند جامعه را با خودشان حرکت داده وپیش می برند.بنابراین کارآمدی را در ایجاد وبه کار گیری این دو عنصر می دانند.

این استاد دانشگاه درباره جریان غیر اصولگرایی که همان اصلاح طلبان هستند نیز تصریح کرد: بنده معتقدم که سه شاخصه عمده آنها پذیرش بازار آزاد در اقتصاد،تنش زدایی در سیاست خارجی ودموکراتیزه سازی حکومت در داخل کشور از محورهای توجه این جریان است.اگر بخواهیم دیدگاه اصول گرایی وغیر اصولگرایی را در داخل جامعه خود ریشه یابی کنیم، باید به سراغ بحثی تحت عنوان مشروعیت برویم واز نظر من موضوع مشروعیت اساس ومحل اختلاف بین دو جریان اصول گرایی وغیر اصول گرایی است.

الله کرم در ادامه گفت:اساسا دوبرداشت از مشروعیت نظام سیاسی وجود دارد،برداشت اول برداشت جامعه شناختی است که اساسا به ماکس وبر ارتباط پیدا می کند، وی مشروعیت سیاسی را سنتی،کاریزماتیک،عقلانی وقانونی می شمارد که این دیدگاه توسط برخی در کشورمان مطرح شد.

وی افزود: در دیدگاه جامعه شناختی "ماکس وبر"مشروعیت سیاسی این گونه تعریف شده است که مشروعیت سیاسی یعنی هرآنچه که مردم به آن باور دارند که اگر این نظریه را بپذیریم متاسفانه رژیم های فاشیستی وهیتلری را هم باید بپذیریم؛ چراکه هیتلر با آراء ، پذیرش و اراده مردم به قدرت رسید ومردم اورا باور داشتند حتی زمانی که سیاست ها یی خشن (مثل داستان هلوکاست) را اجرا می کرد، مردم هیچ وقت با او به ستیز ومخالفت بر نخواستند. یا وقتی معاویه به قدرت می رسد،- چون مردم او را باور داشتند پس باید حکومت اورا هم مشروع بدانند ؛ همچنین مطابق با این دیدگاه،وقتی حضرت نوح در طول 950 سال توانست تعداد اندکی را به خود جذب کند، چون مردم باور وتمایلی نداشتند، پس باید رسالت خود را ترک می گفت.

وی تصریح کرد: مخالفت من با افرادی که این نظریه را در کشور ترویج کردند، بر اساس دیدگاه فلسفه سیاسی و اخلاقی است.ما در اینجا مشروعیت را امری ذومراتب یا متشتت نمی دانیم، بلکه حکومت را یا مشروع یا غیر مشروع می گیریم و بدنبال درصد بندی بر اساس آرا مردم وافراد نیستیم، بنابراین در این دیدگاه، ملاک، معیارهایی است که تامین شده وحکومت بر اساس آن مشروعیت دارد؛ بنابراین ملاک ها ومعیارها هستند که به حکومت ها مشروعیت می دهند، در اینجا رضایت و رای مردم در کارآمدی نظام اثر بخش است، نه اینکه رای مردم نفی بشود.

الله کرم ادامه داد:وقتی می گوییم هر چه مردم می گویند وهر چه اراده مردم است ما این جا دچار نسبی گرایی می شویم، چونکه ممکن است دیدگاه مردم در طی ده سال ،به دیدگاه دیگری تبدیل شود، بنابراین این مورد سوء استفاده جریان هایی است که با نسبی گرایی می خواهند حکومت های الهی و دینی را بر اندازی کنند.

این فعال سیاسی همچنین تصریح کرد: به همین دلیل می گویم که ما چیزی بنام اصلاح طلبی نداریم واین تجدید نظر طلبی است که در دیدگاه جامعه شناختی معتقد است که با این نوع نسبی گرایی در رفتار مردم،نظام هایی مثل نظام هیتلر و فاشیستی را هم باید پذیرفت، در حالی که هیچ نظامی حاضر نیست ملاک ها ومعیار های خود را رد کند.

وی افزود: در موضوع نگاه جامعه شناختی جریانی موسوم به اصلاح طلب، نوعی تجدید نظر طلبی ونوعی پذیرش دیدگاه های ظالمانه هم وجود دارد، اما در نگاه و دیدگاه های فلسفه سیاسی واخلاقی این وجود ندارد.

در ادامه این مناظره دکتر صادق زیبا کلام گفت: چیزی که امروز به عنوان اصولگرایی درایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شده، این است که اساسا تفکری وجود داشته که می گویند این اصطلاحات چپ وراست واصطلاحاتی که در فرهنگ وترمنولوژی غرب هست، در ایران وجود ندارد ودرست نیست.در تقسیم بندی جامعه سیاسی ما در ایران، چپ وراست به معنای رایج در غرب وجود ندارد و همه ما موحد،مسلمان و ولایت مدار و پیرو خط امام(ره) هستیم، اما واقع مطلب این است که این تعابیر چپ و راست واصول گرایی(به معنای محافظه کاری)هم لیبرالیسم وهم اصلاح طلبی درنظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، کم وبیش به همان میزانی که در غرب وجود دارد.

وی افزود: بالاترین دلیل این است اصول گرایی امروزه به آن معنایی که در فضای سیاسی کشور ما رایج هست در حقیقت کم وبیش از انتخابات تیر 88 بوجود آمد وقبل ازآن رایحه خوش خدمت ،قبل ازآن محافظه کاران و قبل از آن مکتبی ها بودند و اگر دقیق تر نگاه کنیم، اصولگرایی از منظر جامعه شناسی سیاسی ، همان محافظه کاری و جریان راست است ومحافظه کاری هم ترجمه دقیق از کانزرواتیسم علوم سیاسی زبان انگلیسی است که به معنای چیزی را نگه داشتن است ومحافظه کاران واصولگرایان کسانی هستند که در مجموع خواهان ادامه وضع موجود هستند و با هرگونه تغییر وتحولی بخصوص اگر به قدرت آنها خدشه وارد کند، به شدت مخالف هستند.

وی تصریح کرد: اگر دقت کنیم اصولگرایان ایران واصولگرایان حاکم مهم ترین ویژگی آنها این هست که به شدت نگران از دست دادن قدرت هستند وحاضر نیستند هیچ کس را در قدرت شریک وسهیم نمایند.

وی به تحلیل رفتار مسئولان ابتدای انقلاب پرداخت و گفت: با توجه به مشخصاتی که اقای دکتر الله کرم درمورد خصوصیت اصولگرایان مانندغرب ستیزی،استکبار ستیزی ، آمریکا ستیزی ،طرفداری از مستضعفان و ذوب در ولایت اشاره کردند، فرض کنید به جای این‌که ما در دهه 90 باشیم در دهه 60هستیم کدام گروه ها و جریانها در سال 60 مصداق تعریفات آقای الله کرم هستتند چپ، و حزب جمهوری اسلامی و تمام اینها در حقیقت مصداق گفته های اقای الله کرم هستند.

وی ادامه داد: سوال این است آیا جریان چپ در دهه60 ذوب در ولایت نبود، آیا امریکا ستیز نبود، استکبار ستیز نبود، ظلم ستیز نبود؛ اساسا یکی از بزرگترین ایراداتی که از نخست وزیر دولت دهه 60 گرفته می شود این است که دولت ایشان مقدار زیادی تمایلات سوسیالیستی داشت واقتصادی که ضد سرمایه داری وبانک جهانی بود.در واقع آنچه که امروزه به عنوان تعریف اصول گرایی می آورند مربوط به جریان چپ بود.

وی ادامه داد:در مقابل آنچه که متقابلا به عنوان اصلاح طلبی شناخته می شود ویژگی هایی است که در منتقدین جریان چپ در دهه های 60،70 و80بود وامروزه هم وجود دارد.

وی افزود: در مقابل جناح چپ که قدرت مطلق را در دهه 60 در دست داشتند وتفکراتش همان هایی بود که آقای الله کرم امروز در مورد اصولگرایان می گوید ما جریانات سیاسی داشتیم که با تفکرات چپ همراه نبودند اینها خواهان آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات،خواهان حاکمیت قانون و آزادی اندیشه بودند مثل جریان شبه ملی،جریان نهضت آزادی،ملی-مذهبی ها امروزه ما دیگر به آنها ملی-مذهبی ونهضت آزادی نمی گوییم، بلکه کلا به همه آنها اصلاح طلب می گوییم.یعنی وقتی که شما نگاه می کنید می بینید که اصلاح طلبان امروز 23 خرداد1390 وجریانی که بنام اصلاح طلبی شناخته می شود مشکل ودردش چیست؟؟آیا غیر از این است که اصلاح طلبان آزادی انتخابات،آزادی مطبوعات،آزادی اندیشه وازادی زندانیان سیاسی را می خواهند.ایا غیر از این است که حاکمیت قانون را می خواهند.

وی افزود: این ها تمام خواسته های اصلاح طلبان است همانطوری که ما همین جریان اصول گرایی را در دهه 60 داشتیم، عین جریان اصلاح طلبی عین همین جریان اصلاح طلبی دهه 90 را در دهه 60 داشتیم منتها به آنها لیبرال،آمریکایی،نهضت آزادی،ملی-مذهبی و شبه ملی می گفتیم، ولی خواست انها چه بود.نهضت آزادی،جبهه ملی،وجریانات ملی گرا در دهه 60 چه خاسته هایی داشتند به غلط یا درست بودن آنها کاری ندارم، می خواهم بگویم که خواست آنها امروزه در اصلاح طلبی وجود دارد.

زیبا کلام افزود: بنابراین این عناوین اختراع جمهوری اسلامی نیست و در تمام جوامع مثل ترکیه،پاکستان،مصر و در همه جوامع کسانی هستند که برای حفظ جریانات خود خود تلاش می کنند ودر برابر جریاناتی که خواهان حذف انها هستند، از خود مقاومت نشان می دهند؛ این جریانات در بعضی مواقع اسم انها اصلاحات، لیبرالیسم، در یک مقطع راست،محافظه کار و در یک مقطع هم چپ می گفتیم.مهم بر چسب ها نیست، مهم ویژگی های سیاسی آنهاست که جریانات مختلف سیاسی دارند.

حسین الله کرم در ادامه به بررسی تفکرات افرادی مثل سروش ، بشیریه و سایر افراد همفکر در این زمینه پرداخت و گفت: سروش دین را فربه تر از ایدئولوژی معرفی کرده و حکومت دینی را بلاموضوع وبلا موجود معرفی می کند،آقای بشیریه علل گذار دموکراسی در موج سوم را مطرح می کند، بحث سلطانیزم توسط حجاریان واکبر گنجی ودیدگاه آخر هم، دیدگاهی است که توسط برخی تحت عنوان ظهور نزدیک است مطرح می شود.

الله کرم افزود: این چهاردیدگاه،دیدگاه هایی هستند که در چهار چوب جریان غیر اصولگرایی یا تجدید نظرطلبی قرار دارد و من برخی را به هیچ وجه داخل در جریان اصولگرایی نمی دانم وآن را جز جریان غیر اصولگرا می دانم.

الله کرم در توضیح این چهار دیدگاه گفت: سروش دین را فربه تر از ایدئولوژی معرفی می کند وحکومت دینی را بلاموضوع وبلا موجود معرفی می کند.در توضیح این نظریه باید بگویم که عمدتا سه تعریف وتفسیر گوناگون از ایدئولوژی وجود دارد که اولین و دومین تعریف مورد توجه آقای سروش و دوستانش است. این تفسیر که تفسیر جامعه شناختی است، ایدئولوژی را وسیله ای برای تقلید تنش‌های روانی جوامع انسانی می داند، بنده معتقدم که تفسیر دیگری از ایدئولوژی بنام تفسیر معرفت شناسانه وجود دارد که ایدئولوژی را به عنوان وسیله‌ای برای حقیقت می داند از این رو دیدگاه آقای سروش را به نقد می کشم ومعتقدم که وی به دیدگاه معرفت شناسانه ایدئولوژی توجه ندارد.

الله کرم توضیح داد:بحث دیگری از سروش هست که می گوید جامعه باید اول از دین و بعد از ایدئولوژی (که بخش عمده اش همان دین است) مبرا باشد که من معتقدم تنها اموات باید از ایدئولوژی مبرا باشند و مبرا هستند. به هر حال دیدگاه اینها عمدتا مبتنی بر دیدگاه "ریمون هارن" است.

وی ادامه داد:آقای حجاریان،نظام سلطانی را مطرح می کند که این نظلام سلطانی قبلا توسط هوشنگ شهابی وآلفرد استفان مطرح شده است که برگرفته از کتاب اقتصاد وجامعه ماکس وبر است که اینها معتقدند نظریه و نظام های سلطانی مبتنی بر رتق وفتق امور از طریق دیدگاه های فردی وشخصی است در حالی که نظام های مبتنی بر سنت ونظام پادشاهی بر اساس قواعد ومقررات جامعه است، یعنی هرگز یک پادشاه مطلقه نمی تواند مالکیت خصوصی را نقد کند .

الله کرم گفت:نقد بنده این است که اولا کتاب مورد استفاده آنها تحت عنوان گذار به دموکراسی ومسائل تحکیم آن که توسط آلفرد استفان در سال 96 نوشته شده 17 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی است.اگر نظام جمهوری اسلامی سلطانی بود وبر پایه های سلطانیزم حرکت می کرد، آنها این مسئله را در کتاب خود می آوردند، در حالی که آنها در کتاب خود فقط دیدگاه محمد رضا پهلوی را آورده اند که نشانگر این است که جریان به اصطلاح اصلاح طلب یا از نظر بنده جریان غیر اصولگرا یا تئوری ها را نمی فهمد یا که در راستای منافع گروهی وشخصی خودشان بحث می کنند.

وی افزود: موضوع آخر، موضوع افرادی است که بنده آن را در تقسیم بندی خودم جزو جریان های غیر اصولگرا نام گذاری می کنم، او معتقد است در وضعیت کنونی ما شاهد جامعه ای هستیم که در آن "ظهور صغری" صورت گرفته است و در ظهور صغری نیازی به اطاعت از ولی فقیه نیست،چرا که انسان صاف وزلال، ماذون از امام زمان است.

الله کرم در ادامه گفت: به نظر من ریشه عقیده آنها به دیدگاه شریعتی بر می گردد، شریعتی در باب معرفت دینی گرچه دیدگاه معرفت دینی را می پذیرد، ولی می دانید که از لحاظ سیاسی،دیدگاه ولایت سیاسی امام زمان را می پذیرد ودر مقابل مخالفین خود می گوید که باید از فرزند امام حسن عسکری(ع) باشد تا استعمارگران یک فرد پاچه ورمالیده را به ما قالب نکنند وبحث خود را در اینجا می پذیرد، اما در نامه ای به پدرش می نویسد و می گوید که اسلام آینده،اسلام آخوند ها نیست، بلکه اسلام ماسیونهاست؛ در این نگاه او جزو جریان های منهای روحانیت قرار می‌گیرد وطرحی که می دهد اسلام آریایی است.

الله‌کرم افزود: اگر افرادی در انتخابات سال‌های 84و88 از آقای احمدی‌نژاد حمایت کردند دفاع آن‌ها به معنای دفاع از مکتب ایرانی نبوده و نیست.

وی ادامه داد: در غیبت کبری،هم در دیدگاه سنتی وهم در دیدگاه بازرگان وغیر روشنفکران سنت گرای دینی می بینیم که آنها هم قبول دارند که روحانیت باید در جایگاه دینی خود در اسلام باشد، بنابراین به قول آیت الله مصباح ما اگر در دوران ظهور صغری هم باشیم، همچنان مانند دوران اهل بیت نیازمند به روحانیت به عنوان طبیب از دیدگاه امام برای هدایت هستیم.

دکتر زیبا کلام در ادامه با اشاره به سخنان الله کرم گفت: آقای الله کرم مسائل ونکات زیادی را گفتند واز آقایان سروش ،بشیریه سعید حجاریان، ، هانری کربن،از نواب اربعه، فلسفه سیاسی و... حرف زدند، ولی ببینید همان طوری که استالین معتقد بود که هرکس با ما نیست دشمن ما هست، آقای الله کرم هم منظور کلی شان این بود که هرکس با ما نیست اصولگرا نیست، تمام شد و رفت. حالا این ترکیب می تواند شامل هر کس باشد که چون با اینها نیست پس اصولگرا هم نیست.

زیبا کلام افزود: من به عنوان یک مشاهده گر،به روایت وداستان جریان‌اخیر به شکل دیگری نگاه می کنم، آقای دکتر الله کرم طوری صحبت می کند که گویی آنها یک جریان برانداز هستند ومی خواهند اسلام ،نظام وحکومت دینی، ولایت فقیه وروحانیت را تهدید کنند، این مطلبی که ایشان می گویند برای من مطلب جدیدی نیست ودر این گونه مسائل ،سنخ همفکران آقای الله کرم طی این 32 سال هر موقع خواستند کسی را بکوبند دقیقا همین سخنان را مطرح کرده وگفتند می خواهند اسلام بدون روحانیت داشته باشند،می خواهند دین را از سیاست جدا کنند، می‌خواهند اسلام امریکایی را حاکم کنند و غیره.

وی با تاکید بر این‌که«نمی‌خواهم از رحیم‌مشایی و احمدی‌نژاد دفاع کنم» در عین حال گفت:معتقدم باید از چیز دیگری دفاع کرد وآن حق آزادی بیان،حق آزادی اندیشه است. آقای الله‌کرم، وقتی صدای دیگران را در نطفه خفه کردند معترض بودم.هر کس دیگری را هم که بخواهند صدایش را در نطفه خفه کنند، معترض خواهم بود.

وی با اشاره به حرف هایی که به برخی از افراد دولت نسبت داده می شود گفت: باز تکلیف من به لحاظ عقیده، تکلیف روشنی است، شما اگر به دانشکاه تهران بیایید واز دانشجویان من بپرسید که آیا آقای دکتر زیبا کلام عید نوروز را به شما تبریک می گوید یا نه یک دانشجو هم پیدا نمی کنید که بگوید آقای دکتر زیبا کلام عید نوروز را تبریک می گوید.می دانید چرا؟ چون من آن را خیلی قبول ندارم، از نظر من عید، دو عید قربان وعید فطر هست همان دو عیدی که رسول الله جشن گرفته وبزرگ دانسته است.

زیبا کلام افزود: شما به صورت تیغ انداخته من نگاه نکنید من یک موی محمد بن عبدالله را به صد تا کوروش، داریوش، خشایار و گذشته ایران، تخت جمشید وپرسپولیس نمی‌دهم. من تکلیفم با عقاید وافکارم روشن است، ولی کسانی که تا دیروز متحد این جریان بودند به نظر من باید به مردم توضیح بدهند، باید به مردم بگویند که چرا حمایت می‌کردیم و دلایل‌مان چه بود و امروز چرا حمایت نمی‌کنیم. بعد هم ما باید از لحاظ توسعه سیاسی به یک جایی برسیم که ظرفیت تحمل منتقد را در جامعه داشته باشیم.عزیزان من، من اگر بگویم امریکا شما می‌گویید مزدور، خائن، اگر بگویم اروپا می‌گویید توغرب‌زده هستی، اما آیا در ترکیه، هند، ژاپن، برزیل، آرژانتین این‌ها که برای‌مان قابل قبول هستند، آیا در این جوامع هم منتقد فردی منحرف، فتنه‌جو، آمریکایی و یا فردی که منافع وامنیت ملی را به خطر می‌اندازد، معرفی می‌کنند؟

به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام در ادامه، به فیلم و سی دی ظهور نزدیک است اشاره کرد و گفت: این سی دی دوماه قبل از عید 89 بیرون آمد و آیت‌الله سیستانی در نجف به این فیلم اعتراض کرد، ولی در ایران هیچ کس چیزی نگفت، ولی وقتی برخی جریانات سیاسی بوجود آمد، گفتند این20 نفر را در این باره دستگیر کرده‌ایم.

چرا سی دی ظهور در دعوای سیاسی اردیبهشت ماه برجسته و طرح می‌گردد؟

در ادامه الله‌کرم با تاکید بر این‌که دانشگاه یک مکان علمی است و مبانی نظری و تئوری باید علمی و دانشگاهی باشد و از شعار پرهیز شود، گفت: آقای زیباکلام شعاری بحث می‌کند و می‌خواهد همه را با یک ابزار تعبیر و تفسیر کند، من به مبانی تکیه دارم و از شعار دوری می‌کنم. در فضای دانشگاهی کف و سوت اثر ندارد و مسائل باید علمی و کارشناسی حل و فصل شود.

وی با اشاره به این‌که در آینده و با دو دیدگاه علمی سر و کار خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: یک دیدگاه در چگونگی گذار به دموکراسی از دیدگاه هانتینگتون است و جریان اصولگرا و غیر اصولگرا در همین چارچوب حرکت خواهند کرد.

وی به تجربه حکومت فرانکو در اسپانیا اشاره کرد و گفت: بعد از وی خوان کارلوس با هدف تعامل با نخبگان حکومت اسپانیا را دموکراتیزه کرد و به اعتقاد من جریان اصلاحات هم در همین راستا حرکت می‌کند، همچنین جریان غیر اصولگرا همین روال را طی می‌کند.

وی افزود: دومین دیدگاه در مکتب هانتینگتون جابجایی در حکومت‌هاست، در این جریان که در کشورهای لهستان و چک اتفاق افتاد آمدند، با دولت‌های اقتدارگرا و توتالیتر مذاکره کردند و این حالت در برخی کشورهای اروپای شرقی اتفاق افتاد، گفتند انتخابات آزاد برگزار شود، ولی در صورتی پیروزی احزاب مخالف شما حاکمان قبلی در امان خواهند بود.

الله کرم به حوادث سال 78 اشاره کرد و گفت: در این سال به دنبال اسپانیزه کردن ایران هستیم که با شعار جامعه مدنی از طریق اصلاح طلبان و یا بهتر بگویم غیر اصولگرایان دنبال می‌شود و هدف این بود که از طریق انتخابات آزاد حکومت را جابجا کنند.

وی با اشاره به حوادث سال 88 گفت: غیر اصولگرایان سال‌ها تلاش می‌کردند تا بگویند اینهایی که به زندان رفتند مجرم هستند. چطور ممکن است این‌ها 8ماه کشور را با مشکلات داخلی و خارجی مواجه کردند چطور این جرم نیست.

وی به دیگاه بناپارتیسم به عنوان یک نظریه سیاسی اشاره کرد و گفت: این دیدگاه برای جریانی خاص مصداق دارد؛ در سال 78 جریانی که درصدد اسپانیزه کردن ایران بود که برگرفته از دیدگاه هانتینگتون است و در ایام دهه80 به فکر جابجای بودند، همانطوری که در کشورهای چک و مجارستان اتفاق افتاد و امروز دوباره به دوران خوان کارلوس رجوع می‌کنند.

وی با تصریح این‌که دیدگاه برخی گرایش به نظر بناپارتیسم است، افزود: براساس این دیدگاه وقتی اصولگرا و غیر اصولگرا نتوانند بر هم غلبه کنند، فردی از راه می‌رسد و آرا را در شیوه بناپارتیسم به خودش منتقل می‌کند. بناپارتیسم همواره به دنبال حرکت قطبی در جامعه است و همیشه می‌گوید ما پاسخگو هستیم.

وی آینده رقابتی سیاسی کشور را در چارچوب رقابت سه گروه بیان کرد و گفت: در آینده سه جریان عدالت‌خواه به رهبری احمدی‌نژاد، اصولگرای سنتی به رهبری آقای عسگراولادی و لاریجانی و اصولگرای اصلاح طلب به رهبری آقای قالیباف فعال خواهد بود.

در ادامه این نشست صادق زیباکلام با طرح این سوال که جامعه ایران به کدام سو می‌رود، گفت: معتقدم بعد از انتخابات 22خرداد سال 88، جریان اصلاح‌طلب دیگر جریان تاثیرگذاری نیست و نخواهد بود.

وی با تصریح این‌که آینده ایران در کوتاه مدت در دست جریان اصولگرا خواهد بود، گفت: تعیین تکلیف جهت گیری‌های سیاسی ایران در کوتاه مدت به دست اصولگرایان خواهد بود.

وی با تاکید بر این‌که اصلاح طلبان باید در انتخابات حضور داشته باشند، گفت: اگر حتی یک نماینده اصلاح طلب در مجلس آتی حضور داشته باشد بهتر است از این‌که همه کرسی‌ها در دست گروهای اصولگرا قرار بگیرد.

زیباکلام با بیان این‌که مسیر دموکراسی مسیر پردردی است، خاطرنشان کرد: در اروپایی که از سال 1400 رنسانس را تجربه کرده در سال 1900 فاشیست‌ها به قدرت می‌رسند، بنابراین نمی‌شود ره صد ساله را یک شبه رفت.

وی با اشاره به این‌که در دموکراسی از کشورهای هند و ترکیه 50 تا 100 سال عقب هستیم، گفت: ولی باید به این سمت حرکت کنیم.

حسین الله‌کرم در پاسخ به این سوال که چرا اخبار رسانه‌های ایران با جهان تفاوت‌های اساسی دارد، گفت: بیش از 96 درصد رسانه‌های جهان در دست صهیونیست‌هاست؛ اگر کشور ما هم در همین چارچوب حرکت کند، حرفی برای گفتن نخواهد داشت؛ رسانه‌های صهیونیستی اخبار بحرین را پوشش نمی‌دهند و در مقابل اخبار سوریه را به شدت پوشش می‌دهند؛ در بحرین که پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکاست و اهمیت زیادی برای آمریکائی‌ها دارد برای دفاع از پایگاه خود به شکل دوگانه عمل می‌کنند.

الله‌کرم در بخش دیگر این مناظره در پاسخ به پرسشی که مدعی «دخالت‌ سپاه و بسیج در امور سیاسی کشور بود» گفت: کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل از عنصر مقاومت وحشت دارند. آن‌ها می‌خواهند قدرت سپاه و بسیج به عنوان حامیان مقاومت کاهش یابد. بنابراین آن‌ها در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهان کاهش قدرت سپاه پاسداران هستند.

وی به قدرت سپاه و حزب‌الله و حماس در منطقه اشاره کرد و گفت: نه تنها در بحث نظامی و سیاسی، قدرت سپاه و حزب الله کاهش نیافته بلکه در ابعاد دیگری مثل اقتصادی نیز ارتقاء یافته است. به نظر من آمریکائی‌ها در تنها جایی که مقاومت را حذف کردند و موفق شدند افغانستان است ولی در سایر کشورهای منطقه این اتفاق نیفتاده است.

در ادامه زیباکلام با اشاره به وضعیت موجود جامعه و مقایسه آن با ترکیه، مالزی و سایر کشورهای اسلامی گفت: آیا اسلام در کشورهایی مانند ترکیه و مالزی بیشتر رعایت می‌شود یا در جمهوری اسلامی ایران؟

وی گفت: به طور یقین می‌گویم که در این کشورها بیشتر از ایران، اسلام و قوانین اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و این را می‌توانید از کسانی که به این کشورها سفر کرده‌اند بپرسید.

در ادامه مناظره حسین الله‌کرم با اشاره به سخنان زیباکلام گفت: در موضوع دیدگاه جامعه شناختی مشروعیت نظام به آرا مردم بستگی ندارد بلکه کارآمدی یک نظام به آرا مردم بستگی دارد.

الله‌کرم گفت: در خواست بنده از آقای زیباکلام و بقیه دوستان این است که حرف‌های خودشان را در چارچوب علم سیاست بزنند نه این‌که مثل افراد سیاست‌مدار بحث کنند و همه شما می‌دانید که بحث سیاسی ربطی به علم سیاست ندارد و این گونه نیست که برویم و ببینیم مردم آن‌جا چگونه زندگی می‌کنند و ما هم مثل آنها زندگی کنیم، اصلا این نیست و آن چیزی که در ترکیه، مالزی و سایر کشورهای اسلامی وجود دارد با آن چیزی که در ایران وجود دارد متفاوت است بحث اجتماعی و علوم انسانی بحث فیزیک نیست که قوانین آن در همه جا ثابت باشد.

حسین الله‌کرم نهضت‌های منطقه را ناشی از ایران و انقلاب اسلامی دانست و گفت: این انقلاب‌ها ناشی از کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

farhadfb - ایران - تهران
احسنت آقای زیبا کلام تو هم به این واقعیت پی بردی که با یک موی کثیف هم میشود هر چیزپاک و انسانی را را نجس کرد .***درود بر کوروش کبیر و خاندان او***نفرین بر اعراب و اجدادشان
دوشنبه 27 تیر 1390

aria-aria-nl - هلند - روتردام
گور بابای همتون ببین مملکت پارس دست کی افتاده از عرب سوسمارخورم اینها عربترن ما هم یک موی کوروش و داریوش و خشایارشاه را به شما اشغالها نمیدیم.
دوشنبه 27 تیر 1390

persian_aria75 - انگلستان - شفیلد
صادق زیبا کلام ، پاچه خواریش برای اینها ثابت شده که میزارند واسه خودش هر جا بره و بچره من همیشه با خودم می گفتم این بابا پشت پرده با اینها هست ولی یک ظاهر روشنفکری درست کرده که مثلا بگن ما به همچین پادمهایی هم اجازه صحبت و نقد کردن جامعه رو میدیم .
دوشنبه 27 تیر 1390

raha1984 - المان - هامبورگ
همون موی عربهای چرک و بو گندو به درد شماها میخوره ! شماها رو چه به کورش و داریوش !!
دوشنبه 27 تیر 1390

z.e.molla - ایران - ایران
این حرامی روشنفکر هم از همون قماش سلمان فارسی پست فطرت خاعنه.نفرین به هر چی ملا و باباکرم و ملاکرم و کثافت کلام و همفکرانشون.
دوشنبه 27 تیر 1390

oghab - فنلاند - هلسینکی
اقای زیبا کلام . شما میتوانید موهای زائد محمدبن عبدالله را هم برای خود وخانواده تان تبرک کنید.کورش و نمادهای پارس را برای ما بگذارید .
دوشنبه 27 تیر 1390

shayaan - آلمان - کلن
من نمیفهمم چون شاهان جبار گذشته به صرف اینکه نیاکان ما بودن باید بهشون افتخار کرد؟ که یک عده اینجوری سنگ ایران باستانه جور و ستم رو به سینه میزنن؟
دوشنبه 27 تیر 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
یک مشت کرکس لاشخور کفتار و سوسک توالت شده اند نظریه پرداز مملکت/ /قسمت مثبت تاریخ هر کشور پشتوانه ی فرهنگی جوانان ان جامعه است -دیدید که حتی در دوره استثمار فکری و جنایات اعجاب اور استالین در شوروی احترام//کاترین کبیر و پطر کبیر// حفظ شد و تندیسهای انها برجای ماند ولی شما تازیزاده های خونخوار بی سواد بی وطن با چنین جملاتی روی بیشرفترین افراد در تاریخ ایران را سفید کرده اید// دهان متعفنتان را ببندید که همین دین و خدای قاتل نهایت لیاقت شماست/
دوشنبه 27 تیر 1390

gol andam - سویس - زوریخ
تو کی باشی که یه همچین غلطهایی میکنی ..بابا عربها دیگه به این زیادی جو دادن که عرعرش در امده.نون پارسی رو میخوری در خدمت عربی بدبخت...??????????احمق وصیت نامه ی داریوش بزرگ به فرزندش خشایارشاه رو بخون.ما فرزندان کوروش هستیم.عرب نیستیم .
دوشنبه 27 تیر 1390

kafar - المان - اخن
قصد بی احترامی به عرب زبانهای عزیز ایرانی نداریم , ولی ای تو روح تو عرب زاده , به اصطلاح ایرانی . سرنگون و نابود باد این رژیم ضحاک صفت غیر ایرانی و همه اعوان و انصارشون .
دوشنبه 27 تیر 1390

zartusht67 - المان - فرانکفورت
ما هم یک موی گندیده کوروش داریوش و خشایار را با محمد ابن تازی و شماها کثافتهای اشغالگر عوض نمیکنیم.
دوشنبه 27 تیر 1390

kafar - المان - اخن
قصد بی احترامی به عرب زبانهای عزیز ایرانی نداریم , ولی ای تو روح تو و تو صورت ریش تراشیده ی عرب زاده , به اصطلاح ایرانی . سرنگون و نابود باد این رژیم ضحاک صفت غیر ایرانی و همه اعوان و انصارشون .
دوشنبه 27 تیر 1390

Big_bang - المان - درتموند
عجب ایرانی ساختید ای ملت عاشق و همیشه در صحنه!!! تو که جو گرفتت, زنو بچه و مملکتو دو دستی تقدیم دنیا کردی با چوپانیه این پشمکیها فقط بخاطر شعمو گلو پروانهو بلبلو سمبولت, حالا برداشت کن, اگر روزی هم جرات کنی بخواهی دو تا کلام روشنفکرانه بگی اول باید به ریشه ات پشت کنی یا سکوت کنی. اگر سکوت کنی به خود خیانت کردی و اگر به ریشه پشت, به همه چیز خیانت کردی. به شما تبریک میگم , 32 سال پیش واقعییت خودت رو در ماه دیدی. ....... شعمو گلو پروانهو بلبل همه نعشه!!!!
دوشنبه 27 تیر 1390

pelle - سوئد - استکهلم
ما هم اگر بریم تو کشور عربستان و آشغالش (اشغال)کنیم ، میگویم ،یک تار موی کوروش، داریوش، خشایار و گذشته ایران، تخت جمشید وپرسپولیس را با دینتان و کعبه تان عوض نمیکنیم ،خیلی قابل درک است که چرا "زیبا(چرک) کلام" سنگ دین و صحرای بی آب و علف عربستان را که زادگاه آب و اجدادیش است به سینه میزند . با این پاچه خواریت شاید علی گدا یک فکری بحالت بکند.
دوشنبه 27 تیر 1390

hassan5 - ایران - تهران
مهم اینه که بالاخره الله کرم هم مجبور شد که با دهانش بالائیش حرف بزند
دوشنبه 27 تیر 1390

amir-amir - کانادا - تورنتو
این حسین اله کرم رفیق و یار غار مسعود ده نمکى همان چماق دار معروف اوائل انقلاب نیست؟ این دکترى را از کجا آورده است چه کسى این را استاد دانشگاه کرده؟
دوشنبه 27 تیر 1390

Artosh - ایران - تهران
نباید هم بدی مردتیکه نون به نرخ روز خور. خوشحالم که این موزی ها از کوروش طرفداری نمیکنن وگرنه در درست بودن کوروش هم شک میکردم. بنده که چند پاراگراف از این مثلاْ مناظره خوندم و حالت تهوع بهم دست داد.
دوشنبه 27 تیر 1390

مرگ بر اسرائیل - ایران - ایذه
این رمانه یا خبر؟ادم تیترشو بخونه همشو فهمیده،خوب حضرت محمد که پیغمبره و بحثش از اینا جداست،اما نباید کسی اینجوری توهین امیز چند نفر رو با هم مقایسه کنه،اصلا درست نیست.این رمانه یا خبر؟ادم تیترشو بخونه همشو فهمیده،خوب حضرت محمد که پیغمبره و بحثش از اینا جداست،اما نباید کسی اینجوری توهین امیز چند نفر رو با هم مقایسه کنه،اصلا درست نیست.
دوشنبه 27 تیر 1390

arashbehdin - امریکا - اتلانتا
ننگ بر تو موجود موذی و مشکوک سالهاست در این رژیم دست و پا میزنی و ماله کشی میکنی. ما هم یک موی کوروش و داریوش را به تو همه دستگاه رژیمت و هر چه تازی تروریست نوچه تان و دهها گور بی نام و نشان تان نمیدهیم. ببینید دشمنان ایران و ایرانی را و میزان نفرتشان از پادشاهان ایران و تخت جمشید که خار چشمشان است. ننگ بر این بی سوادان و نادانان تازی پرست. در سالهای نخست ان فلاب، خلخالی گور به گور شده میخواست با بولدوزر تخت جمشید را ویران کند، که نتوانست.
دوشنبه 27 تیر 1390

فریدون شیرازی - ایران - شیراز
با انکه بحث بین دو مزدور خواندن ندارد ولی برای اظهار نظر خوب بود کامنت نویس ها چند خط را میخواندند تا مزخرفات این دو را نقد میکردند ولی متاسفانه حتی یک نفر مطلبی ننوشت که با موضوع ربط داشته باشد.این درست که این دو جفنگ گفتند ولی شما چه کردید؟؟ خداوند ما را از دروغ خود بزرگ بینی و نا اگاهی برهاند.
دوشنبه 27 تیر 1390

بابک - ایران - سبزوار
این اله کرم شکنجه گر سپاه است حرف مفت می زند.
دوشنبه 27 تیر 1390

کورش پارسی - امریکا - سانتاباربارا
با درود، برخلاف نام خانوادگی ات، کلامت چندان هم زیبا نیست، البته جای تعجب هم نیست چون شما پیشینه ی ایرانی ندارید که روی آن تعصب داشته باشید، ننگ بر شما باد که برای چند روز بیشتر ماندن بر سر قدرت و مکنت، همه چیز را دستاویز ریا کاری خود قرار می دهید.
دوشنبه 27 تیر 1390

khosh bavar - ایران - یزد
زیباکلام, ننگت باد که ادای روشنفکرها را در میاوری که بدون ریش و پشم هستی و یک عینک ساخت چینی هم روی بینی ات داری و با حالت متفکرانه ابراز چنین خیانت و جنایتی را میکنی ! زشت کلام, این موضوع و حکم را هر بچه و انسان عاقلی میداند که سیب را با گلابی " مقایسه " نمیکنند ! اگر به این اصل که گفتم توجه میکردی, هیچوقت دچار چنین خریتی نمیشدی !
دوشنبه 27 تیر 1390

khosh bavar - ایران - یزد
shayaan - : بشما هم در اینجا گفتم که به عقیده مردم باید احترام گذاشت ! https://iranianuk.com/article.php?id=65553 , شاد و دمکرات باشیم .
دوشنبه 27 تیر 1390

zahra50 - دانمارک - کپنهاگ
امیدوارم یادتون باشه گفتم این دروغگوی زشت کلام سوپاپ اطمینان رژیم هست.گاهی برای اثبات آزادی بیان در ایران به این بابا وجهی پرداخت میشه تا به توهین به مقامات بپردازه .مرد ناحسابی کی تو رو قاطی آدم حساب میکنه.
دوشنبه 27 تیر 1390

آریوبرزن - ایران - ذاکرات
ننگ بر تو و سایر عرب های سوسمارخور و پاچه خوارام عرب. ما یه موی گندیده پایین ترین پارسی را به عرب سوسمارخور آشغال و اهل و عیالش نمی دهیم چه برسد به کوروش بزرگ و بقیه مرگ بر شما و اعراب
دوشنبه 27 تیر 1390

razmandeh - سوئد - استکهلم
روزی که دوباره سلاح بدست بګیرم اولین کسی را که بدرک واصل کنم این الله کرم بیشرف است که بیشترین سهم را در جنایات این رژیم سفاک دارد او از هیچ جنایتی در سرکوب ملت ازادی خواه دریغ نکرد ٬ الله کرم مزدور مرګت نزدیک است
دوشنبه 27 تیر 1390

punisher - ایران - شیراز
تار موی تازی بو گندو که ارزشی نداره مسخره .....!. ننگ بر تازی و تازی پرست و از تازی بالا رووووو ....!
دوشنبه 27 تیر 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
shayaan - آلمان - کلن . کدام .. گفته کورش و داریوش جبار بوده اند. وقتی بابل با خواست مردمش برای فرار از ظلم حاکمانش فتح شد نوشته ای هست که دروازه ها بوسیله ی خود ملت باز شد و خونی جاری نشد و 40000 یهودی از اسارت ازاد و به زادگاه خود اورشلیم بازگشتند توی جاسوس بی سواد این کار را ظلم می دانی???????
دوشنبه 27 تیر 1390

شب قطبی - امارات - دبی
من اکثر حرفهای زیباکلام رو قبول دارم.این الله کرم مثل فاتحین خیلی حق به جانب حرف میزنه.بالاخره دود این اراجیفش تو چشهای خودش و هم اخوراش میره.منطق زیباکلام قابل تحسینه.مسلمان ایرانی یعنی این دکتر عزیز.هر جا باشی موفق باشی دکتر زیباکلام
دوشنبه 27 تیر 1390

Neda02 - کانادا - اتاوا
oghab - فنلاند - هلسینکی ممنون به خاطر این کامنت بی‌نظیری که گذاشتید. برای لحظاتی زشتی اراجیف این مردک را فراموش کردم و کلی خندیدم.
دوشنبه 27 تیر 1390

کورش پارسی - امریکا - سانتاباربارا
shayaan - آلمان - کلن: با درود، بهتر است جهت خودنمایی راه بهتری را پیدا کنی، هر کسی با ورق زدن چندی از کتاب تاریخ این ارجیف را به هم نمی بافد، کدام قسمت از تاریخ باستان ایران در مورد ظلم و جور پادشاهان باستانی ایران سخنی هر چند کوتاه آمده است که هیچ کس نمی داند و تنها و تنها تو می دانی؟ منبع و مآخد گفته هایت چیست و کجاست، لطف کن عنایت بفرما بگو تا افراد بی سوادی همچون من هم بدانیم شاید به تاریخ پر افتخار گذشته مان دیگر افتخار نکنیم...
دوشنبه 27 تیر 1390

مهدی ایرانی - ایران - تهرانزیبا
زیبا کلام فکر کرده اگر گاهگاهی سخنانی علیه رژیم منحوس میزند میتونه مردم را گول بزنه. ولی همه میدونن اقا از دست بو ستان درگاه فرعونی است.کوروش انسانی والا مقام ودراندیشه خام هر احمقی نمیگنجد.
دوشنبه 27 تیر 1390

Shomali - ایران - لاهیجان
تف برشرف نداشته این مردک خائن گروگانگیر!. درقاموس این جماعت ابله اگرازدواج یک مرد پنجاه ساله بایک دخترشش ساله جنایت نیست،پس چیست؟.
دوشنبه 27 تیر 1390

Royan - المان - المان
hayaan - آلمان - کلن ایکاش حداقل یه کمی قدرت مقایسه داشتی هرچند اطلاعاتی نداری که بخواهی آنها را با هم مقایسه کنی فقط عقده داری. برات متاسفم.
دوشنبه 27 تیر 1390

mamoti - ایران - کرج
در مورد صحبت های . shayaan - آلمان - کلن که میگه:. من نمیفهمم چون شاهان جبار گذشته به صرف اینکه نیاکان ما بودن باید بهشون افتخار کرد؟ که یک عده اینجوری سنگ ایران باستانه جور و ستم رو به سینه میزنن؟. باید گفت پادشاهان گذشته ما به نسبت زمان خود(دقت کنید این نسبت حتی به نسبت امروز ایدئولوژی اسلام هم هست) ازبااخلاقترین آدمها هستند. شما بانفی تاریخ عمدتامثبت ایران باستان به چه چیزی میرسید؟. ازسلسله های تمدن ساز هخامنشی وساسانی چه آسیبی به مارسیده که باآنها دشمنی داریم؟. اگراشکانیان نبودندآیاامروزچیزی ازایران باقی مانده بودکه شما اینگونه بیشرمانه سخن بگویید؟. بیشتراززیباکلام وعربها وآخوندها برای شمامتاسفم. شایدشما کل تاریخ ایران رادرهمین 30سال جمهوری اسلامی میدانید. این دیدگاه شرم آوراست
دوشنبه 27 تیر 1390

shayaan - آلمان - کلن
ایران باستان فقط محدود به دوران کورش نمی‌شه بهتره بیش از این خودتون رو گول نزنین و تاریخ رو فقط در کتاب‌هایی که دوست دارین جستجو نکنین در طول تاریخ یه عده که میخواستن سوار بر مردم باشن اینها رو به خورده شما دادن تا به چیزی که نداشتن افتخار کنین که لذت سوار‌ی کردن رو ببرن حالا هم بد از قرنها بد جوری باورتون شده که منم..............
دوشنبه 27 تیر 1390

raha1984 - المان - هامبورگ
shayaan نه باید به عربهای تازی وحشی غارتگر افتخار کنیم و احترام بزاریم !!!!
سه‌شنبه 28 تیر 1390

felora - ایران - تهران
انسانهای بزرگ'' به خودشان سخت میگیرند وانسانهای کوچک'' به دیگران
سه‌شنبه 28 تیر 1390

mamoti - ایران - کرج
محمد ودین تازشگرستمکارخونریزش ارزانی شما وعربها وبقیه نادانها!. آخه مردک تواصلا چکاره هستی که برای پاچه خواری چنین مزخرفاتی میگی؟. تومیتوانی به محمدویا هرکس دیگری احترام بگذاری برای ما هم مهم نیست امادرباره نیاکان تمدن ساز ما اجازه بی احترامی نداری حتما سزای این بی احترامی روزی که جمهوری اجباری اسلامی ازبین رفت وگروه گروه مردم با شناخت وآگاهی دست ازدین تازشگرستمکارخونریزبرداشتند وبه آیین زرتشت بازگشتند خواهی گرفت
سه‌شنبه 28 تیر 1390

alexxx - اتریش - وین
پیرو و دنباله روی بزرگانی که از افتخارات تاریخند, مثل کورش بزرگ و داریوش بودن لیاقت میخواد, جای هر بی سر و پایی نیست. اصل و نسب میخواد ریشه و بنیان میخواد دست کم کم کم کمش, ایرانی باید بود . که هیچکدام از این شرایط شامل هیچیک از این تخم و ترکه های اعراب غاصب و عربزاده های خائن نیست.!
سه‌شنبه 28 تیر 1390

Pezhman - اتریش - وین
ملت شما را نمیخواهند.چرا بحث پشم وسبیل وموی شتر نجاستخور و مارمولک خوار را میان میکشید.ملت از وضع موجود که شما دزدان وجنایتکاران بوجود آوردید ناراضی هستند.چه ربطی به کورش بزرگ که در کتاب مقدس از او به نیکی یاد شده دارد.ملت هم عدالت کورش بزرگ را با صدتا کهریزک وفتوای ملاهای بی وجدان وتجاوز ولواط با پسران دانشجو وهزاران جنایت اسلامی عوض نمی کنند.بی شرف های ....نان مادران صیغه ای خوردن,چنین فرزندان حـ... ای را بوجود میآورد.
سه‌شنبه 28 تیر 1390

assim - ایران - ساری
تا کی عرب عجم.دنیا کجاست ایرانی کجاست.عربها با شما کار ندارن.این اخوندهاا ایرانی هستند.با این . حرفها وتفرقها دارن برشما حکومت میکنند.سی سال نه.2500سال هم بر این قوم حکومت خواهند کرد.عرب عجم تا کی ملت بی................
سه‌شنبه 28 تیر 1390

hovakhshatare - ایران - تهران
shayaan - آلمان - کلن - ایران باستان جور و ستم؟؟!! هاهاهاهاها گل‌واژه می‌فرمایید!! اون موقع که عرب‌های وحشی دخترهاشون رو تو گور می‌کردند 1000 سال قبلش کوروش منشور حقوق بشر رو نوشته بود. 1000 سال قبل از این که پیغمبر تو با بچه‌ی 9 ساله همبستر بشه زمان کوروش کبیر و داریوش بزرگ زن‌ها توی ایران در مشاغل دولتی حقوق مساوی با مردان می‌گرفتند اونوقت هنوز توی قرن بیست و یکم توی عربستان شما زن‌ها حق رانندگی ندارند و مردان "کمیته‌ی کتک زدن زنان" تشکیل می‌دن!! واقعا که بنازم به عقل و فرهنگ جد و آباد شما تازیان و تازی‌پرستان که از اولش هم بویی از انسانیت نبرده بودید و هنوز هم نمی‌فهمید و نخواهید فهمید. محمد با تمام موهای گندیده و پشم و پیله‌اش مال شماها. ما ایرانی‌ها نخواستیمش مال خودتون.
سه‌شنبه 28 تیر 1390

mehraeen - ایران - تهران
ولی چه شعری می گفت الله کرم . خودشم نمی فهمید چی می گفت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سه‌شنبه 28 تیر 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
shayaan - آلمان - کلن . از نوچه ی پورپیرار چون تو انتظار بیشتری نیست کامنت شرم اورت را دیدم که برای اسلامت خودت را تکه پاره می کردی موجودی که اجدادش امیزه ای از مغول و تازی باشد می شود شایان خان شهید راه چنگیز و محمد/
سه‌شنبه 28 تیر 1390

josephsalar - ایرلند - دوبلین
ما هم تمام مو های زائد فرزندان کورش را به شما هدیه می دهیم که با موهای محمد در کلکسیونت نگهداری کنی .محمد یک تازیست که همانند همین نظام سلطه ملت ایران را به خاک و خون کشید این حتی به زن پسر خوانده اش تجاوز کرد.البته از نظر (مرگ بر اسرائیل )اشکالی ندارد چون اقای خامنه ای نیز همین رفتار را با ....
سه‌شنبه 28 تیر 1390

سیروس کمال - امارات - دبی
هموطنان عزیزم جواب این مردک و مردکهاى یاوه گوى آینده را دادند و خواهند داد . من هم به نوبه خود باید بگویم { تازیان پست فطرت و خائن و متملق و چاپلوس و ضد وطن و ضد ایرانى . بروید حجاز و شب و روز نوکرى این تازیان را بکنید و موهاى نجس و کثیف عربهاى باز مانده را بو کنید و به خودتان بمالید و ما نوداگان کوروش و داریوش را به حال خود رها کنید } ..
سه‌شنبه 28 تیر 1390

shana - ایران - خوزستان
shayaan - آلمان - کلن .راست می گی چرا سنگ پادشاهان گذشته رو به سینه بزنیم وقتی که عربها رو دست کم گرفتند و اجازه دادند تو یه چشم بر هم زدن تمام کشور به دست تازیان بیفته که حالا نوادگانشون تو مملکت خودمون بهمون توهین کنند
سه‌شنبه 28 تیر 1390

arashbehdin - امریکا - اتلانتا
اخر اگر یک ادم باسواد و دانش دار هم میاوردند درباره جنبش های سیاسی و فرهنگی اروپا نظر بدهد، آدم خنده اش نمیگیرفت. اله کلنگ کرم چماق بدست نوچه علی گدا که دوم دبستان را هم تمام نکرده را چه به سخن گفتن درباره جنگهای ناپلئون و سیستم پادشاهی خوان کارلوس! بهتر است خودتان را با فرانکو مقایسه کنید. این بابا انقلاب ایران را با انقلاب فرانسه یکی میداند و می اندیشد که عده ای اصولگرا و به دنبال رهبری هنری یک پا بوده و دیگران نا اصولگرا و دنبال سید فیلیپ از نوادگان حضرت ادم بوده و چون با هم نساخته اند ناپلئون بالا امده است! لابد حاجی روبسپیر هم وظایفش را در کشتن آدمها خوب انجام نداده بود! چه چرندیاتی!
سه‌شنبه 28 تیر 1390

salarkhan - آمریکا - لس آنجلس
به نظر من هم این مقایسه درست نیست!یه شیزوفرنی متجاوز و زن ستیز و جانی رو با کوروش مقایسه کردن اصلا صحیح نیست!آقای شایان از کلن تو به علی اصغر افتخار کن!!
چهار‌شنبه 29 تیر 1390

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
یکی از شگردهای مزدوران این است که تا از دین تازیان و اعراب عربستان انتقادی می شود می گویند چون زبان ما عربی است حق ندارید از زالوهای عرب عربستان انتقاد کنید مثل اینکه چون زبان خامنه عنتر خمینی فارسی بود فارس زبانها بگویند انتقاد موقوف/// شگرد دیگر اینکه تعدادی سبز اللهی امام راحل و دو حمارش تمام کاستیها جنایات تجاوزها را منسوب به زمان احمدی نژاد می کنند که دو نوچه ی سبز را تبرئه و بگویند هر کوفت و زهر ماری در ایران هست گناهش به گردن احمدی و خامنه است و تعدادی بی سواد هم این مزدوران را میهن پرست می دانند چون مخالفتشان فقط شعار است/کشتار وحشیانه ی تابستان 67 با اطلاع موسوی بود حال اگر می خواهید ماله بکشید بکشید در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی کند/
چهار‌شنبه 29 تیر 1390

+2
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.