نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان۱۱

نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان11

بخش یازدهم: بتی کلافه شده

فرد و بتی سال هاست که با هم هستند و همیشه یک زوج بسیار خوشبخت به نظر می رسند.....ولی آیا واقعا همینطور است؟

در یازدهمین قسمت نمایشنامه، بتی به فرد می گوید که طاقتش طاق شده است.

بتی:نه فرد، دیگه تموم شد. من دست از تو شستم.

فعل مرکب GIVE UP ON: از کسی یا موضوعی دست کشیدن

GIVE UP ON

از ادامه تلاش برای رسیدن به هدفی صرف نظر کردن چون تلاش های قبلی بی نتیجه یا این که دستیابی به این هدف دشوار بوده است.

دستور زبان این فعل مرکب به یک مفعول نیاز دارد. شما نمی توانید این فعل را از حرف اضافه آن جدا کرد.

I gave up on algebra - درست
I gave up on it - درست

I gave algebra up on - غلط
I gave it up on - غلط
I gavd up algdebra on - غلط
I gave up it on - غلط

نمونه جمله ای که این فعل مرکب در آن به کار برده شده:

I have asked him so many times to arrive on time, but he is still at least 30 minutes late every morning. I give up on him

من از او بارها خواسته ام که سر وقت بیاید، اما او همچنان هر روز صبح دست کم سی دقیقه دیر می رسد. من دیگر دست از او شستم.

افعال مشابه:reach the end of the line with

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.