خانواده،‭ ‬معرف‭ ‬شخصیت

خانواده،‭ ‬معرف‭ ‬شخصیت

جامعه شناسان‭ ‬از‭ ‬‮٥‬‭ ‬‮«‬نهاد‮»‬‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬انسانی‭ ‬یاد‭ ‬می‮ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬کانون‭ ‬خانواده،‭ ‬نخستین‭ ‬نهادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پایه ها‭ ‬و‭ ‬زیربنای‭ ‬شخصیت‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬پی‮ ‬ریزی‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬والدین‭ ‬با‭ ‬اولین‭ ‬‮«‬واج‭ ‬ها‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬واژه ها‮»‬‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‮ ‬برند،‭ ‬مفاهیم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬کودک‭ ‬خود‭ ‬ذخیره‭ ‬می‮ ‬کنند‮.‬
در‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬کانون‭ ‬خانواده،‭ ‬اولین‭ ‬نقطه های‭ ‬اثرگذار‭ ‬بر‭ ‬ضمیر‭ ‬کودک‭ ‬نقش‭ ‬می‮ ‬بندد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمع‭ ‬نقاط‭ ‬شکل‭ ‬گرفته،‭ ‬خط‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬تصویر‭ ‬هندسی‭ ‬مسیر‭ ‬حرکت‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬معنی‭ ‬می‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬این‭ ‬فراگیری،‭ ‬قدرت‭ ‬تصویرسازی‭ ‬کودک‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬ترسیم‭ ‬فضاهای‭ ‬هندسی‭ ‬در‭ ‬خلق‭ ‬آثار‭ ‬رشد‭ ‬می‮ ‬کند‮.‬
بنابراین‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬روانشناسی،‭ ‬علل‭ ‬رفتارهای‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وراثت‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی‭ ‬نسبت‭ ‬می‮ ‬دهند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معناست‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬رفتارهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ارثی‭ ‬از‭ ‬والدین‭ ‬و‭ ‬بخش های‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬محیط‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬محیط هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬فعالیت‭ ‬می‮ ‬کند،‭ ‬کسب‭ ‬می‮ ‬نماید‮.‬
بدون‭ ‬تردید‭ ‬نمی‮ ‬توان‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬ارتباطات،‭ ‬منکر‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬وسایل‭ ‬ارتباط‭ ‬جمعی‭ ‬بر‭ ‬فرآیند‭ ‬رفتارهای‭ ‬پیچیده‭ ‬انسان‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬پذیرفت‭ ‬که‭ ‬‮«‬‭ ‬شخصیت‮»‬‭ ‬افراد‭ ‬معرف‭ ‬خانواده‭ ‬آنان‭ ‬است‮.‬
قدر‭ ‬مسلم‭ ‬وقتی‭ ‬نهاد‭ ‬خانواده‭ ‬یک‭ ‬شخص‭ ‬معیوب‭ ‬باشد‭ ‬عضو‭ ‬چنین‭ ‬خانواده ای‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬جایگاهی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬‮-‬غیر‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬هست‮-‬‭ ‬نباید‭ ‬انتظاری‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬داشت.این‭ ‬مسئله‭ ‬بیانگر‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شخصیت‭ ‬افراد‭ ‬معرف‭ ‬خانواده‭ ‬آنان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کسانی‭ ‬می‮ ‬توانند‭ ‬به‭ ‬خود،‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬خویش‭ ‬بهترین‭ ‬خدمات‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کانون‭ ‬خانواده ای‭ ‬اصیل‭ ‬بزرگ‭ ‬شده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬افرادی‭ ‬سرمایه های‭ ‬خود،‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬هدر‭ ‬می‮ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬بنیاد‭ ‬خانواده‭ ‬آنان‭ ‬سست‭ ‬باشد‮.‬لذا‭ ‬بحث‭ ‬مدیریت‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬هدایت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬کمال‭ ‬یک‭ ‬ضرورت‭ ‬است‮.‬بنابراین‭ ‬مقوله‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬تعالی‭ ‬جدی‭ ‬بگیریم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬استعدادها‭ ‬و‭ ‬پتانسیل هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬داریم‭ ‬حداکثر‭ ‬استفاده‭ ‬مطلوب‭ ‬را‭ ‬ببریم‮.‬

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.