ناگفته هایی‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬علی‭ ‬دایی

شناسنامه‭ ‬فوتبال‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬می‮ ‬کنیم؛در‭ ‬صفحه‭ ‬اول‭ ‬آن‭ ‬نام‭ ‬علی‭ ‬دایی‭ ‬حک‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
شاید‭ ‬خیلی‮ ‬ها‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬را‭ ‬غلوآمیز‭ ‬بدانند‭ ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬اثبات‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬می‮ ‬توانید‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬خارجی‭ ‬درباره‭ ‬فوتبال‭ ‬ایران‭ ‬صحبت‭ ‬کنید‭ ‬آنگاه‭ ‬متوجه‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬مرزهای‭ ‬کشورمان،‭ ‬فوتبال‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬دایی‭ ‬می‮ ‬شناسند‮.‬‭ ‬جوان‭ ‬گمنامی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬دنیا‭ ‬انگیزه‭ ‬آمد،‭ ‬شهریار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬دنیا‭ ‬انگیزه‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬می‮ ‬درخشد‭ ‬مثل‭ ‬همان‭ ‬روزهای‭ ‬اول‮.‬‭ ‬شاید‭ ‬هیچ‭ ‬چیز‭ ‬نتواند‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬اشباع‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬همیشه‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬انگیزه‭ ‬است‮.‬
زمانی‭ ‬که‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬از‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬آلمان‭ ‬برگشت‭ ‬خیلی‮ ‬ها‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬یا‭ ‬ناحق‭ ‬علیه‭ ‬او‭ ‬موضع گیری‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فوتبال‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬معرفی‭ ‬کردند‭ ‬اما‭ ‬اسطوره‭ ‬فوتبال‭ ‬ایران‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬ثابت‭ ‬کرد‭ ‬بهترین‭ ‬گلزن‭ ‬تاریخ‭ ‬فوتبال‭ ‬جهان‭ ‬تمام‭ ‬شدنی‭ ‬نیست.اگرچه‭ ‬باشگاه‭ ‬صباباتری‭ ‬که‭ ‬دایی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬کاپیتان‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬دست‭ ‬رد‭ ‬به‭ ‬سینه‭ ‬او‭ ‬زد‭ ‬ولی‭ ‬باشگاه‭ ‬سایپا‭ ‬که‭ ‬ارزش های‭ ‬کاپیتان‭ ‬سابق‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬داشت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬ازپتانسیل های‭ ‬این‭ ‬بازیکن‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬تمامی‭ ‬نگاه ها‭ ‬را‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تیم‭ ‬بی‮ ‬حاشیه‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تماشاگر‭ ‬کند.علی‭ ‬دایی‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نصف‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬در‭ ‬ترکیب‭ ‬سایپا‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬اما‭ ‬رفته‭ ‬رفته‭ ‬جایگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬هنوز‭ ‬دود‭ ‬از‭ ‬کنده‭ ‬بلند‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬‭ ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬سایپا‭ ‬با‭ ‬گل های‭ ‬علی‭ ‬دایی‭ ‬اوج‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬جدول‭ ‬لیگ‭ ‬ایستاد‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬رفتن‭ ‬ورنر‭ ‬لورانت‭ ‬مربی‭ ‬آلمانی‭ ‬سایپا‭ ‬برگ‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬کاپیتان‭ ‬سابق‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬فوتبال‭ ‬ایران‭ ‬رقم‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اوصاف‭ ‬او‭ ‬اولین‭ ‬تجربه‭ ‬مربیگری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سایپا‭ ‬آغاز‭ ‬کرد،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬بایستی‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬تجربه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مصاف‭ ‬پرسپولیس‭ ‬می‮ ‬رفت،‭ ‬تیمی‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬روزها‭ ‬روی‭ ‬ابرها‭ ‬راه‭ ‬می‮ ‬رفت‭ ‬اما‭ ‬دایی‭ ‬با‭ ‬بال‭ ‬انگیزه‭ ‬به‭ ‬هوا‭ ‬برخاست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬گل‭ ‬خود‭ ‬پرسپولیس‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬کرد.آن‭ ‬روزها‭ ‬انتخاب‭ ‬علی‭ ‬دایی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سرمربی‭ ‬سایپا‭ ‬خیلی‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬فرو‭ ‬برد‮.‬‭ ‬مخالفان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬که‭ ‬فرصت‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬کوبیدن‭ ‬کاپیتان‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده اند‭ ‬و‭ ‬موافقان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬انتخاب‭ ‬باعث‭ ‬خدشه‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬شخصیت‭ ‬و‭ ‬محبوبیت‭ ‬وی‭ ‬نمی‮ ‬شود؟‭ ‬اما‭ ‬زمان‭ ‬ثابت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬انتخاب‭ ‬او‭ ‬درست‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬توانایی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬سختی‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬دارد‮.‬
خودش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬می‮ ‬گوید‮:‬‭ ‬می‮ ‬دانستم‭ ‬کار‭ ‬سختی‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬کرده ام‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬آگاهی‭ ‬بود،‭ ‬شرایط‭ ‬سایپا‭ ‬و‭ ‬آرامشی‭ ‬که‭ ‬دراین‭ ‬باشگاه‭ ‬حکمفرماست‭ ‬فرصت‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بتوانم‭ ‬شانس‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مربیگری‭ ‬امتحان‭ ‬کنم،‭ ‬خدا‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬توانستم‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬می‮ ‬خواستم،‭ ‬برسم‮.‬
در‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬سرد‭ ‬زمستانی‭ ‬طبق‭ ‬قرار‭ ‬قبلی‭ ‬برای‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬علی‭ ‬دایی‭ ‬راهی‭ ‬زمین‭ ‬اختصاصی‭ ‬سایپا‭ ‬می‮ ‬شوم‮.‬‭ ‬با‭ ‬کمی‭ ‬تاخیر‭ ‬سرو‭ ‬کله‭ ‬یک‭ ‬پارادوی‭ ‬سفید‭ ‬پیدا‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬بچه های‭ ‬سایپا‭ ‬می‮ ‬گویند‮:‬‭ ‬علی‭ ‬آقا‭ ‬بنزشو‭ ‬نیاورده‮!‬‭ ‬‮(‬من‭ ‬که‭ ‬بنز‭ ‬‮٠٥٣‬s‭ ‬علی‭ ‬دایی‭ ‬را‭ ‬ندیدم،‭ ‬اما‭ ‬بازیکنان‭ ‬سایپا‭ ‬می‮ ‬گفتند‭ ‬بنز‭ ‬مشکی‭ ‬او‭ ‬خیلی‭ ‬قشنگه‮.)‬‭ ‬از‭ ‬ماشین‭ ‬پیاده‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬می‮ ‬روم‭ ‬می‮ ‬گوید‮:‬‭ ‬ببخشید‭ ‬یک‭ ‬کم‭ ‬دیر‭ ‬شد‮.‬‭ ‬علی‭ ‬آقا‭ ‬آدم‭ ‬بامعرفتی‭ ‬است‭ ‬می‮ ‬داند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مشهد‭ ‬آمده ام‭ ‬آنچنان‭ ‬با‭ ‬روی‭ ‬باز‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬استقبال‭ ‬می‮ ‬کند‭ ‬که‭ ‬همانجا‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬عهد‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬فرصت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬زیارت‭ ‬حرم‭ ‬مطهر‭ ‬امام‭ ‬رضا(ع‮)‬‭ ‬رفتم‭ ‬برای‭ ‬شهریار‭ ‬دعا‭ ‬کنم‮.‬
می‮ ‬گوید‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬خدمتم‭ ‬فقط‭ ‬‮٥‬‭ ‬دقیقه‭ ‬اجازه‭ ‬بده‭ ‬با‭ ‬همکارانم‭ ‬صحبت‭ ‬کنم‭ ‬اگر‭ ‬فرصت‭ ‬کم‭ ‬آوردی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تمرین‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬هستیم‮.‬
می‮ ‬پرسم‭ ‬علی‭ ‬آقا‭ ‬حالا‭ ‬که‭ ‬ازدواج‭ ‬کردی‭ ‬مادرت‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬زندگی‭ ‬می‮ ‬کند؟
‮-‬مادرم‭ ‬الان‭ ‬با‭ ‬محمد(برادر‭ ‬علی‭ ‬دایی‮)‬‭ ‬زندگی‭ ‬می‮ ‬کند‭ ‬البته‭ ‬من‭ ‬زیاد‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬سر‭ ‬می‮ ‬زنم،‭ ‬هر‭ ‬موقع‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬حوصله اش‭ ‬سر‭ ‬رفت‭ ‬یک‭ ‬سری‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اردبیل‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬پدری‮ ‬مان‭ ‬می‮ ‬زند‮.‬
می‮ ‬گویم‭ ‬ولی‭ ‬خانه‭ ‬شما‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬بزرگ‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬جا‭ ‬برای‭ ‬مادرتان‭ ‬هم‭ ‬باشد؟
‮-‬آن‭ ‬خانه ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شهرک‭ ‬غرب‭ ‬داشتیم‭ ‬را‭ ‬فروختیم‮.‬‭ ‬الان‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬همسرم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬فرمانیه‭ ‬زندگی‭ ‬می‮ ‬کنیم‮.‬
س:ولی‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬می‮ ‬دانم‭ ‬شما‭ ‬دوست‭ ‬داشتید‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬ویلایی‭ ‬زندگی‭ ‬کنید‮.‬
‮-‬درسته‭ ‬ولی‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬خانه ای‭ ‬زندگی‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬خودم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بسازم،‭ ‬الان‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬پول‭ ‬ندارم‭ ‬که‭ ‬بتوانم‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬راانجام‭ ‬دهم(باخنده‮).‬
می‭ ‬پرسم‮:‬‭ ‬این‭ ‬آپارتمانی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬الان‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زندگی‭ ‬می‮ ‬کنید‭ ‬چقدر‭ ‬خریده اید؟
‮-‬‭ ‬شاید‭ ‬باور‭ ‬نکنید‭ ‬ولی‭ ‬آپارتمان‭ ‬من‭ ‬اجاره ای‭ ‬است،‭ ‬نه‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬پولش‭ ‬رانداشته‭ ‬باشم‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬پول‭ ‬آن‭ ‬بهتر‭ ‬می‮ ‬توانم‭ ‬استفاده‭ ‬کنم‮.‬
س‮:‬‭ ‬علی‮ ‬آقا،‭ ‬ویلای‭ ‬نوشهر‭ ‬را‭ ‬هنوز‭ ‬دارید؟
‮-‬‭ ‬آره،‭ ‬ولی‭ ‬باورکن‭ ‬مدت هاست‭ ‬که‭ ‬وقت‭ ‬نکرده ام‭ ‬به‭ ‬آنجا‭ ‬بروم‮.‬‭ ‬‮(‬علی‮ ‬آقا‭ ‬یک‭ ‬ویلای‭ ‬شیک‭ ‬و‭ ‬قشنگ‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬و‭ ‬خوش‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هواترین‭ ‬نقاط‭ ‬شمال‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تمامی‭ ‬امکانات‭ ‬رفاهی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬استخر‭ ‬و‭ ‬سونا،‭ ‬زمین‭ ‬تنیس‭ ‬و‭ ‬اصطبل‭ ‬اسب‭ ‬وجود‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬ویلای‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬مشرف‭ ‬به‭ ‬دریاست‮)‬
می‮ ‬پرسم‮:‬‭ ‬فکر‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬از‭ ‬موقعی‭ ‬که‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده اید‭ ‬آن‭ ‬جمع های‭ ‬دوستانه‭ ‬شبانه‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬خورده‭ ‬است؟‭ ‬‮(‬قبل‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬او،‭ ‬اکثر‭ ‬مواقع‭ ‬دوستان‭ ‬نزدیکش‭ ‬شب ها‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬او‭ ‬می‮ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬لحظات‭ ‬خوبی‭ ‬رابا‭ ‬هم‭ ‬سپری‭ ‬می‮ ‬کردند‮.)‬
‮-‬‭ ‬آره،‭ ‬متأسفانه‭ ‬کمتر‭ ‬وقت‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬با‭ ‬دوستانم‭ ‬باشم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬هر‭ ‬موقع‭ ‬که‭ ‬وقت‭ ‬شود‭ ‬باز‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬می‮ ‬شویم‮.‬
تمامی‭ ‬بازیکنان‭ ‬سایپا‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬چمن‭ ‬جمع‭ ‬شده اند‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬سرمربی‭ ‬خود‭ ‬هستند‭ ‬با‭ ‬گفتن‭ ‬یک‭ ‬ببخشید‭ ‬او‭ ‬درست‭ ‬سر‭ ‬ساعت‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬آنها‭ ‬می‮ ‬رود‮.‬‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬لباسی‭ ‬همرنگ‭ ‬دیگر‭ ‬بازیکنان‭ ‬سایپا‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬ابهت‭ ‬خاصی‭ ‬که‭ ‬دارد‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیگران‭ ‬متمایز‭ ‬می‮ ‬کند‭ ‬درست‭ ‬مانند‭ ‬یک‭ ‬فرمانده‮.‬‭ ‬ابراهیم‭ ‬صادقی‭ ‬و‭ ‬احمد‭ ‬مومن زاده‭ ‬در‭ ‬صف‭ ‬جلو‭ ‬قرار‭ ‬می‮ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬آنها‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬دویدن‭ ‬می‮ ‬کنند‮.‬
با‭ ‬حرارت‭ ‬خاصی‭ ‬تمرین ها‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‮ ‬کند‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬حواسش‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬خودش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬حواسش‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بازیکنانش‮!‬
تمام‭ ‬طول‭ ‬تمرین‭ ‬با‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬فریادهای‭ ‬او‭ ‬همراه‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬وقتی‭ ‬سر‭ ‬بازیکنانش‭ ‬داد‭ ‬می‮ ‬زند‭ ‬آنها‭ ‬سرشان‭ ‬را‭ ‬پایین‭ ‬می‮ ‬اندازند‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬می‮ ‬دهند‭ ‬شاگردان‭ ‬حرف گوش کنی‭ ‬هستند.تمرین‭ ‬سایپا‭ ‬تمام‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬بازیکنان‭ ‬یکی‭ ‬یکی‭ ‬چمن‭ ‬ورزشگاه‭ ‬ایران‭ ‬تایر‭ ‬‮(‬زمین‭ ‬اختصاصی‭ ‬سایپا‮)‬‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬می‮ ‬کنند‭ ‬اما‭ ‬شهریار‭ ‬می‮ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬و‭ ‬رحمان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬صدا‭ ‬می‮ ‬زند‭ ‬‮(‬ارشاد‭ ‬یوسفی‭ ‬و‭ ‬رحمان‭ ‬احمدی‭ ‬دو‭ ‬دروازه بان‭ ‬سایپا‭ ‬هستند‮)‬‭ ‬تمرین‭ ‬اختصاصی‭ ‬شروع‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬علی‭ ‬دایی‭ ‬ضربات‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬پنالتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‮ ‬زند‭ ‬و‭ ‬دروازه بانان‭ ‬به‭ ‬نوبت‭ ‬مقابل‭ ‬سرمربی‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬می‮ ‬گیرند‭ ‬جالب‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬خوب‭ ‬به‭ ‬توپ‭ ‬ضربه‭ ‬می‮ ‬زند‭ ‬که‭ ‬اکثر‭ ‬شوت هایش‭ ‬به‭ ‬گل‭ ‬تبدیل‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬نیم‭ ‬ساعت‭ ‬طول‭ ‬می‮ ‬کشد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬لحظات‭ ‬اکثر‭ ‬بازیکنان‭ ‬سایپا‭ ‬ورزشگاه‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کرده اند‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬دایی‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬گلرهای‭ ‬تیمش‭ ‬می‮ ‬گذارد؛‭ ‬باید‭ ‬خیلی‭ ‬بیشتر‭ ‬ازاینها‭ ‬تمرین‭ ‬کنید‭ ‬تابتوانید‭ ‬پنالتی‮ ‬های‭ ‬مرا‭ ‬بگیرید‮!‬
دوباره‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬می‮ ‬روم‭ ‬و‭ ‬می‮ ‬گویم‮:‬‭ ‬خسته‭ ‬نباشید‭ ‬علی‮ ‬آقا
‮-‬‭ ‬ممنون،‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬خدمتم‮.‬‭ ‬
س‮:‬‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬خوب‭ ‬پنالتی‭ ‬می‮ ‬زنی‮.‬‭ ‬
‮-‬‭ ‬شما‭ ‬لطف‭ ‬دارید،‭ ‬دیدی‭ ‬ارشاد‭ ‬و‭ ‬رحمان‭ ‬را‭ ‬چطور‭ ‬بیچاره‭ ‬کردم‮!‬
س‮:‬‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬برای‭ ‬آماده‭ ‬کردن‭ ‬دروازه بانان‭ ‬تیم‭ ‬بود؟
‮-‬‭ ‬بیشتر‭ ‬خودم‭ ‬می‮ ‬خواستم‭ ‬تمرین‭ ‬اختصاصی‭ ‬داشته‭ ‬باشم،‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬تا‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬میدان‭ ‬می‮ ‬روم‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬کامل تر‭ ‬و‭ ‬آماده تر‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬باشم‮.‬‭ ‬این‭ ‬حرف‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬فرو‭ ‬می‮ ‬برد،‭ ‬بی‮ ‬خود‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬رسیده‭ ‬است‮!‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬لحظه‭ ‬اولین‭ ‬سوالی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ذهنم‭ ‬رسید‭ ‬حواشی‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬آلمان‭ ‬بود‮.‬
‮-‬‭ ‬کمی‭ ‬اخم هایش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬می‮ ‬کشد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صدایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬لرزش‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬می‮ ‬گوید‮:‬‭ ‬روزهای‭ ‬بدی‭ ‬بود،‭ ‬برخی‮ ‬ها‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬مشکل‭ ‬داشتند‭ ‬هر‭ ‬کاری‭ ‬توانستند‭ ‬برای‭ ‬تخریب‭ ‬من‭ ‬انجام‭ ‬دادند،‭ ‬اعتراض‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬ترکیب‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬تخریب‭ ‬شخصیت‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬رسانه های‭ ‬ملی‭ ‬برمی‮ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬برخی‮ ‬ها‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬مشکل‭ ‬دارند‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مردم‭ ‬احساسی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اکثر‭ ‬مواقع‭ ‬احساسات‭ ‬بر‭ ‬عقل‭ ‬آنها‭ ‬غلبه‭ ‬می‮ ‬کند‭ ‬دنباله‭ ‬روی‭ ‬خواسته‭ ‬آقایان‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬کوتاه‭ ‬دو‭ ‬ماهه‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬علیه‭ ‬من‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬گذشت‭ ‬زمان‭ ‬خیلی‭ ‬چیزها‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬می‮ ‬کند‮.‬
کاپیتان‭ ‬سابق‭ ‬تیم‭ ‬که‭ ‬انگار‭ ‬دل‭ ‬پردردی‭ ‬دارد‭ ‬اضافه‭ ‬می‮ ‬کند‮:‬‭ ‬در‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جو‭ ‬سنگینی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بیرون‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬علیه‭ ‬من‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬اردوی‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬وجود‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬خیلی‮ ‬ها‭ ‬مشکل آفرین‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬می‮ ‬شد‭ ‬آنها‭ ‬نتوانند‭ ‬کارهایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬می‮ ‬خواهند‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬قدرت نمایی‭ ‬کنند‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬متأسفانه‭ ‬شنیدم‭ ‬‮٣‬،‭ ‬‮٤‬‭ ‬بازیکن‭ ‬ملی‭ ‬پوش‭ ‬علیه‭ ‬من‭ ‬جلسه‭ ‬تشکیل‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬بازی‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬همکاری‭ ‬نکنند‮!‬‭ ‬‮(‬به‭ ‬من‭ ‬پاس‭ ‬ندهند‮)‬‭ ‬ولی‭ ‬خدا‭ ‬خیلی‭ ‬بزرگ تر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حرف هاست‮.‬
در‭ ‬این‭ ‬لحظات‭ ‬به‭ ‬ناگاه‭ ‬چشمم‭ ‬به‭ ‬موهای‭ ‬سفید‭ ‬او‭ ‬می‮ ‬افتد،‭ ‬می‮ ‬گویم‮:‬‭ ‬علی‮ ‬آقا‭ ‬ظاهراً‭ ‬حواشی‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬برایت‭ ‬خیلی‭ ‬گران‭ ‬تمام‭ ‬شده،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬موهایت‭ ‬خیلی‭ ‬سفید‭ ‬شده‭ ‬است؟
‮-‬‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬فرو‭ ‬می‮ ‬رود،‭ ‬آهی‭ ‬از‭ ‬ته‭ ‬دل‭ ‬می‮ ‬کشد‭ ‬و‭ ‬می‮ ‬گوید‮:‬‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬تو‭ ‬زندگی‭ ‬کارهای‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬کرده ام،‭ ‬این‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬گذشت؛‭ ‬همش‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬خیال،‭ ‬استرس‭ ‬و‭ ‬کارهای‭ ‬سخت‮.‬
به‭ ‬چشمانش‭ ‬نگاه‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬انگار‭ ‬او‭ ‬حرف های‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬گفتن‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جملات‭ ‬بسنده‭ ‬می‮ ‬کند‮!‬‭ ‬شاید‭ ‬او‭ ‬اصلاً‭ ‬از‭ ‬مردمی‭ ‬که‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬آنها‭ ‬گلزنی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬افتخارهای‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬آفریده‭ ‬انتظار‭ ‬نداشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬زودی‭ ‬فراموشش‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬توانایی‮ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬سوال‭ ‬ببرند‮!‬
می‮ ‬گویم‮:‬‭ ‬یادمه‭ ‬یکی‭ ‬دوبار‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬یک‭ ‬دوست‭ ‬مشترک‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬زیارت‭ ‬به‭ ‬حرم‭ ‬مطهر‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬مشرف‭ ‬شدیم‭ ‬اما‭ ‬ازدحام‭ ‬جمعیت‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬شما‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬زیاد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زحمت‭ ‬توانستی‭ ‬نماز‭ ‬بخوانی‭ ‬و‭ ‬زیارت‭ ‬کنی؟
‮-‬‭ ‬اینها‭ ‬همه‭ ‬لطف‭ ‬خداست،‭ ‬اگرچه‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬مثل‭ ‬آدم های‭ ‬دیگر‭ ‬راحت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬جایی‭ ‬می‮ ‬خواهم‭ ‬بروم‭ ‬ولی‭ ‬خب‭ ‬همه‭ ‬اینها‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬روی‭ ‬حساب‭ ‬دوست‭ ‬داشتن‭ ‬مردم‭ ‬گذاشت‮.‬
س‮:‬‭ ‬آیا‭ ‬هدف‭ ‬دایی‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬نیمکت‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬است؟
‮-‬‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬بچگی‭ ‬دوست‭ ‬داشتم‭ ‬پیشرفت‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬آرزوهایی‭ ‬در‭ ‬سرم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬یافتنی‭ ‬بود‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬دوست‭ ‬داشتم‭ ‬به‭ ‬چیزهایی‭ ‬فکر‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬بتوانم‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬برسم‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬سایپا‭ ‬فکر‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬اصلاً‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬نیستم‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬پله‭ ‬پله‭ ‬رسیدم‮.‬
س‭ ‬‮:‬‭ ‬علی‮ ‬آقا؟‭ ‬برخی‮ ‬ها‭ ‬معتقدند‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬باشگاه‭ ‬یا‭ ‬رئیس‭ ‬فدراسیون‭ ‬می‮ ‬توانید‭ ‬موفق‭ ‬ترعمل‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬مربیگری؟
‮-‬‭ ‬تو‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬من‭ ‬پشت‭ ‬میز‭ ‬نشستن‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬ندارم‭ ‬حالا‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نظرم‭ ‬عوض‭ ‬شد‭ ‬هنوز‭ ‬برام‭ ‬پشت‭ ‬میزنشستن‭ ‬زود‭ ‬است،‭ ‬دراین‭ ‬مقطع‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬مربیگری‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬باشم‮.‬
س‭ ‬‮:‬‭ ‬علی‭ ‬دایی‭ ‬همچنان‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بازیکن‭ ‬ادامه‭ ‬دهد؟
‮-‬‭ ‬راستش‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آن‭ ‬فکر‭ ‬نکرده ام‭ ‬تا‭ ‬ببینم‭ ‬چه‭ ‬پیش‭ ‬می‮ ‬آید‮.‬‭ ‬
س‮:‬‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬فوتبال‭ ‬خواندم‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬قصد‭ ‬دارید‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬روی‭ ‬نیمکت‭ ‬پرسپولیس‭ ‬بنشینید؟
‮-‬‭ ‬نه،‭ ‬من‭ ‬اصلاً‭ ‬مجله‭ ‬فوتبال‭ ‬را‭ ‬نمی‮ ‬خوانم،‭ ‬من‭ ‬هیچ‭ ‬صحبتی‭ ‬با‭ ‬پرسپولیسی‮ ‬ها‭ ‬نداشته ام‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬فکر‭ ‬هم‭ ‬نمی‮ ‬کنم‭ ‬من‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سایپا‭ ‬بمانم‮.‬
‭ ‬نسل‭ ‬طلایی‭ ‬فوتبال‭ ‬ایران‭ ‬نسلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬راه‭ ‬یافت،‭ ‬ازاین‭ ‬نسل‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬دایی،‭ ‬عزیزی‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬حرفه‭ ‬مربیگری‭ ‬روی‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬نظر‭ ‬سرمربی‭ ‬سایپا‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬سرمربی‭ ‬ابومسلم‮:‬‭ ‬
‮-‬من‭ ‬مطمئن‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬خداداد‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬مربیگری‭ ‬هم‭ ‬همانند‭ ‬دوران‭ ‬بازیگری‮ ‬اش‭ ‬موفق‭ ‬می‮ ‬شود،‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬بازی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مربیان‭ ‬بزرگی‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬خداداد‭ ‬آینده‭ ‬درخشانی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هوش‭ ‬و‭ ‬نبوغی‭ ‬که‭ ‬دارد‭ ‬می‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬مربیان‭ ‬فوتبال‭ ‬ایران‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‮.‬
س‮:‬‭ ‬شهریار‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬فوتبال،‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬درس‭ ‬هم‭ ‬موفق‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬چگونه‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬این‭ ‬عرصه ها‭ ‬حضوری‭ ‬مثمرثمر‭ ‬داشت؟
‮-‬‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬جای‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬موقع‭ ‬تمرین‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬فکر‭ ‬می‮ ‬کنم،‭ ‬موقع‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تلاش‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬موقع‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬خانواده‭ ‬هم‭ ‬سعی‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬لحظه های‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬آنها‭ ‬سپری‭ ‬کنم‮.‬
س‮:‬‭ ‬علی‭ ‬دایی‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬بیشتر‭ ‬درآمد‭ ‬کسب‭ ‬می‮ ‬کند‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬فوتبال؟
‮-‬‭ ‬معلوم‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬خیلی‭ ‬بیشتر‭ ‬پول‭ ‬درمی‮ ‬آورم،‭ ‬من‭ ‬فوتبال‭ ‬رافقط‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬عشقی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دارم‭ ‬دنبال‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬اگرچه‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬زحمتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فوتبال‭ ‬می‮ ‬کشم‭ ‬درآمد‭ ‬خوبی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬دارم‮.‬
س‮:‬‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬ازدواج‭ ‬کردی،‭ ‬تفاوت‭ ‬ازدواج‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬عکس های‭ ‬عروسی‮ ‬ات‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬سایت ها‭ ‬رفت؟
‮-‬‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اتفاق ها‭ ‬برای‭ ‬خیلی‮ ‬ها‭ ‬می‮ ‬افتد،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تلفن های‭ ‬دوربین دار‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬زندگی‭ ‬خصوصی‭ ‬خیلی‮ ‬ها‭ ‬بازی‭ ‬شود،‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مرا‭ ‬خیلی‭ ‬ناراحت‭ ‬کرد‭ ‬ولی‭ ‬کاری‭ ‬از‭ ‬دستم‭ ‬برنمی‭ ‬آمد‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬کاری‭ ‬بدون‭ ‬موافقت‭ ‬شخص‭ ‬انجام‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬دزدی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‮ ‬آید‮.‬
س:علی‮ ‬آقا‭ ‬این‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حمیدرضا‭ ‬آصفی‭ ‬سخنگوی‭ ‬سابق‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اقوام‭ ‬نزدیک‭ ‬خانم‭ ‬شماست؟
‮-‬‭ ‬نه،‭ ‬اصلاً‭ ‬و‭ ‬ابداً‮.‬
س‮:‬‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬دکتر‭ ‬دادکان‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬عقد‭ ‬شما‭ ‬حضور‭ ‬داشت؟
‮-‬‭ ‬ایشان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬نزدیک‭ ‬من‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬خیلی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬ارادت‭ ‬دارم‮.‬
س:و‭ ‬دکتر‭ ‬دادکان؟
‮-‬‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬دکتر‭ ‬‮(‬دادکان‮)‬‭ ‬احترام‭ ‬خاصی‭ ‬قائلم‮.‬‭ ‬او‭ ‬مثل‭ ‬برادر‭ ‬بزرگ تر‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬وقت‭ ‬نمی‮ ‬توانم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬ارتباط‭ ‬دارم‮.‬
س‮:‬‭ ‬با‭ ‬برانکو‭ ‬ایوانکوویچ‭ ‬هنوز‭ ‬ارتباط‭ ‬دارید؟
‮-‬‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬خبری‭ ‬ندارم،‭ ‬فقط‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬آقای‭ ‬چلنگر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬برانکو‭ ‬برایت‭ ‬سلام‭ ‬رسانده‭ ‬است‮.‬
س‮:‬‭ ‬چرا‭ ‬علی‭ ‬دایی‭ ‬منتقد‭ ‬زیاد‭ ‬دارد؟
‮-‬‭ ‬خوب‭ ‬من‭ ‬همان قدر‭ ‬که‭ ‬طرفدار‭ ‬دارم،‭ ‬همان‭ ‬قدر‭ ‬هم‭ ‬شاید‭ ‬منتقد‭ ‬داشته‭ ‬باشم،‭ ‬البته‭ ‬انتقاد‭ ‬خیلی‭ ‬وقت ها‭ ‬مفید‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‭ ‬انسان‭ ‬کمک‭ ‬می‮ ‬کند،‭ ‬نمی‮ ‬شود‭ ‬انتظار‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬آدم‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬خیلی‮ ‬ها‭ ‬اصلاً‭ ‬مرا‭ ‬دوست‭ ‬ندارند‭ ‬شاید‭ ‬اصلاً‭ ‬از‭ ‬فوتبال‭ ‬من‭ ‬خوششان‭ ‬نمی‮ ‬آید‮.‬‭ ‬آدم‭ ‬نمی‮ ‬تواند‭ ‬بگوید‭ ‬همه‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬فوتبال‭ ‬من‭ ‬خوششان‭ ‬بیاید‮.‬‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مردم‭ ‬احترام‭ ‬گذاشت‮.‬‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬یک‭ ‬بازیکن‭ ‬همیشه‭ ‬روی‭ ‬فرم‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬بعضی‭ ‬وقت ها‭ ‬ناآماده‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬مخالف‭ ‬نیستم،‭ ‬اما‭ ‬مخالف‭ ‬غرض ورزی‭ ‬هستم،‭ ‬غرض ورزی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬خیلی‭ ‬فرق‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬
س‮:‬‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬قلعه‭ ‬نوعی‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬می‮ ‬رسد؟
‮-‬‭ ‬فکر‭ ‬نمی‮ ‬کنم،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬قلعه نویی‭ ‬احترام‭ ‬می‮ ‬گذارم‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬نظرم‭ ‬ایشان‭ ‬کلاس‭ ‬مربیگری‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬ندارد‮.‬
سکوت‭ ‬می‮ ‬کنم؛‭ ‬شهریار‭ ‬به‭ ‬گرمی‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬سوال هایم‭ ‬پاسخ‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سوالی‭ ‬ندارم‮.‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬لحظه ها‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬علی‭ ‬دایی‭ ‬و‭ ‬ماساژور‭ ‬سایپا‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬ایران‭ ‬تایر‭ ‬مانده ایم‮.‬‭ ‬هوا‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬تاریکی‭ ‬است‮.‬‭ ‬سوار‭ ‬ماشین‭ ‬می‮ ‬شویم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬بازگردیم‮.‬
موقع‭ ‬خداحافظی‭ ‬می‮ ‬گوید‮:‬‭ ‬رفتی‭ ‬مشهد‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬دعا‭ ‬کن‮.‬‭ ‬می‮ ‬گویم‮:‬‭ ‬حتماً،‭ ‬او‭ ‬درست‭ ‬همان‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬دیدارمان‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬عهد‭ ‬کرده‭ ‬بودم‮.‬
؛درگوشی‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬علی‮ ‬دایی
؛‮"‬‭ ‬همیشه‭ ‬آرزو‭ ‬داشتم‭ ‬بهترین‭ ‬و‭ ‬جدیدترین‭ ‬بنز‭ ‬را‭ ‬سوار‭ ‬شوم‭ ‬شکر‭ ‬خدا‭ ‬به‭ ‬خواسته ام‭ ‬رسیده ام‮.‬‭ ‬الان‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬بنز‭ ‬‮٠٥٣‬‭ ‬S‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬خودم‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬وارد‭ ‬کرده ام‮.‬
‮"‬‭ ‬بهترین‭ ‬عیدی‭ ‬را‭ ‬همیشه‭ ‬از‭ ‬مادرم‭ ‬می‮ ‬گیرم،‭ ‬اگرچه‭ ‬ارزش‭ ‬مادی‭ ‬ندارد‭ ‬ولی‭ ‬ارزش‭ ‬معنوی‭ ‬زیادی‭ ‬دارد‮.‬
‮"‬در‭ ‬تولیدی‭ ‬دایی‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬نزدیکم‭ ‬شریک‭ ‬هستم،‭ ‬شکر‭ ‬خدا‭ ‬مشتری‮ ‬های‭ ‬خوبی‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬‮٠٨‬‭ ‬خانواده‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬ما‭ ‬ارتزاق‭ ‬می‮ ‬کنند‮.‬
‮"‬‭ ‬اردبیل‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬سالی‭ ‬‮٣‬،‮٤‬‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬آنجا‭ ‬سفر‭ ‬می‮ ‬کنم‮.‬
‮"‬‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬‮٠٩‬‭ ‬درصد‭ ‬سایپا‭ ‬قهرمان‭ ‬لیگ‭ ‬می‮ ‬شود،‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬بازی‮ ‬های‭ ‬سختی‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬داریم‭ ‬ولی‭ ‬شانس‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬تیم‭ ‬ها‭ ‬خیلی‭ ‬بیشتر‭ ‬است‮.‬
‮"‬‭ ‬نه‭ ‬وقت‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬کتاب‭ ‬بخوانم،‭ ‬نه‭ ‬فیلم‭ ‬نگاه‭ ‬کنم،‭ ‬فقط‭ ‬فوتبال‭ ‬های‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬همیشه‭ ‬تماشا‭ ‬می‮ ‬کنم‮.‬
‮"‬‭ ‬شکر‭ ‬خدا‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬خودم‭ ‬پول‭ ‬دارم‭ ‬ولی‭ ‬تیم داری‭ ‬کار‭ ‬من‭ ‬نیست،‭ ‬باشگاه‭ ‬داری‭ ‬کار‭ ‬خیلی‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬نمی‮ ‬تواند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد‮.‬
‮"‬‭ ‬دلیل‭ ‬موفقیت‭ ‬من‭ ‬اول‭ ‬خواست‭ ‬خدا،‭ ‬بعد‭ ‬همراهی‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬خودم‭ ‬بوده‭ ‬است‮.‬
‮"‬‭ ‬بی‭ ‬نظمی‭ ‬و‭ ‬بی‮ ‬مسئولیتی‭ ‬باشگاه‭ ‬استقلال‭ ‬موجب‭ ‬ایجاد‭ ‬مشکل‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬تیم‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬فدراسیون‭ ‬فوتبال‭ ‬ربطی‭ ‬ندارد‮.‬
‮"‬‭ ‬هنوز‭ ‬صاحب‭ ‬فرزندی‭ ‬نشده ام،‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬خدا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬پسر‭ ‬داد‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬فوتبالیست‭ ‬شود‮.‬

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.