مشاوره تحصیلی در کشور انگلستان

خط مشی کلی سیاست های آموزشی کشور انگلستان به واسطه هیئت های شورایی ارائه کننده خدمات به ادارات دولتی و دوایر محلی آموزش و پرورش اجرا می گردد. والدین، معلمین، مدیران مدارس ودانش آموزان بریتانیایی به نمایندگی از دولت و به واسطه فعالیت هیئت های مشاوره تحصیلی در جهت برقراری ارتباط هرچه نزدیک تر با سایرگروه های اجتماعی، مذهبی و سیاسی هم کاری می نمایند. دولت انگلستان نیز در فواصل زمانی مشخص به تشکیل کمیته ویژه مشاوره تحصیلی مبادرت نموده و گزارشات متنوعی ازجنبه های ویژه خدمات مشاوره آموزشی و نیز سازمان دهی برنامه های آموزشی و انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان ارائه می نماید.


مشاوره آموزش عالی غیردانشگاهی


دراین روش ، کمیته ارزیابی متشکل از7عضو به همراه یک کارشناس خارجی خبره در زمینه علمی خاص ، تشکیل می گردد. اعضای مذکور توسط انجمن روسای دانشکده های انگلستان معرفی شده و مورد تایید هیات مشاورین موسسات غیردانشگاهی قرار می گیرند.روش کار کمیته مذکور چنین است که ابتدا برنامه های مطالعاتی که در چهارچوبهای مشخص اطلاعاتی است، برمبنای رشته های مختلف تحصیلی بررسی می گردد. سپس فهرستی از موسسات تحت ارزیابی تهیه گردیده و به هر یک فرم ساده ای ارائه می گردد.سپس فرمهای خود ارزیابی از موسسات مذکور جمع آوری می گردد.از جمله مهم ترین اهداف تهیه فرمهای مذکور می توان به تشویق برنامه های مطالعاتی نسبت به ارائه فرمهای خود ارزیابی به منظور وجود محرکی در مدیریت کیفی مراکز آموزش عالی کشور اشاره نمود .از سوی دیگر از آنجاییکه در این شیوه عناوین خود ارزیابی از پیش تعیین شده است، از این روی بخشهایی که تحت ارزشیابی آموزشی قرار می گیرند، از امکان قرار دادن نکات حائز اهمیت در برنامه برخوردار می گردند.طی دوره 6 ساله فوق ،کمیته پس از جمع آوری فرم های مذکور به بازدید ازموسسات و دانشکده های مورد ارزیابی مبادرت نموده و به مذاکره بانمایندگانی از دانشکده های کشور می پردازد. گفتگو بادانشجویان غیرمنتخب و اختصاص ساعات آزاد جهت گفتگو در پایان بازدیدها نیز از جمله دیگر اقدامات کمیته فوق می باشد.


درنهایت، قضاوت نیمه قطعی درخصوص کیفیت برنامه های مطالعاتی توسط ریاست کمیته ارائه گردیده و سپس برمبنای گزارشات واصله از این قضاوت و تصمیمات ماخوذه گزارشات نهایی ارزیابیهای آموزشی تنظیم می گردد. لازم به ذکر است که گزارش مذکور از یک بخش عمومی شامل مسائل سیاسی ،دیدگاههای کلی و توقعات و توصیه های کلی در زمینه برنامه های مطالعاتی متشکل می گردد. شایان ذکر است بر مبنای توافقات به عمل آمده طی سال 1986،وزارت آموزش و استخدام انگلستان از هیچگونه حقی در نظارت بر عملکرد کمیته های بازدیدکننده برخوردار نبوده و دولت بدلیل تامین بودجه و اجرای دیگر سیاستهای حکومتی به عنوان تنها راهگشای رفتارهای استراتژیک حوزه آموزش عالی انگلستان مطرح می باشد.
+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.