سیستم ارزیابی ملی آموزش انگلستان

در سیستم ارزیابی ملی آموزش انگلستان، محتوا و استراتژی عمل کرد نظام آموزشی کشور مورد بررسی قرار می گیرد. ارزیابی های ملی آموزش از دانش آموزان رده های سنی14-11-7 سال در موضوعات و رشته های پایه آموزشی اعم از انگلیسی، ریاضیات و علوم طبیعی به عمل می آید. ارزیابی آموزشی دیگری تحت عنوان ارزیابی زبان ولش نیز در مدارس ولش زبان صورت می گیرد. لازم به ذکر است که تا پیش از دهه 1990، ارزیابی های آموزشی درخصوص موضوعات بیشتری صورت می گرفت اما درحال حاضر بر مبنای سیاست های دپارتمان آموزش انگلستان، ارزیابی ملی تنها به موضوعات پایه و اصلی محدود گردیده است. ارزیابی های ملی آموزشی تحت نظارت مقامات محلی آموزشی صورت می گیرد. ارزیابی تحصیلی دانش آموزان رده سنی7 سال نیز توسط معلمان مدارس کشور صورت می گیرد. این درحالی است که ارزیابی دانش آموزان رده های سنی14-11سال توسط دوایر آموزشی خارج از مدارس اعمال می گردد.


در پایان مقطع مقدماتی آموزش متوسطه (رده سنی16سال) گواهی نامة دوره تحت عنوان (GCSE) به دانش آموزان ارائه می گردد.در آزمون (GCSE) قابلیت و توانایی دانش آموزان در موضوعات جداگانه و خاص آموزشی و بر اساس مقیاس گزینش(A-G) صورت می گیرد.


گفتنی است که نمرات(A-C) به منزله قبولی دانش آموزان در دوره آموزش مذکور می باشد. در سطوح پیشرفته آموزشی(GCA)و (GCE) نیز از دانش آموزان تعداد4-2 آزمون به عمل می آید.


آزمون (GCE) طی سال1989، به عنوان مشوق دانش آموزان جهت ادامه تحصیلات تکمیلی آکادمیک به اجرا در آمد.گفتنی است که موفقیت در آزمون مذکور به منزله کسب حداقل استاندارد لازم جهت ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور می باشد. آزمون ملی فنی و حرفه ای (GNVQ) نیز به عنوان حداقل استاندارد حرفه ای لازم جهت پذیرش دانش آموزان دوره های آموزش فنی و حرفه ای مطرح می گردد. آزمون (NVQ) نیز در جهت مشخص نمودن صلاحیت شغلی دانش آموزان برگزار می گردد.+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.