اولویت ها و علایق آموزشی در انگلستان

وزارت آموزش و پرورش انگلستان به تبیین6 سیاست کلیدی آموزشی به شرح ذیل مبادرت نموده است :


1 - تأمین کیفیت آموزشی از طریق تفویض مسئوولیت به مدارس سراسرکشوردرجهت ارتقاء سطح آموزشی ، ارتقاء سطح کیفی و کمی مقطع آموزش متوسطه ،ارتقاء سطح کیفی تدریس در مدارس و تشویق برقراری مشارکت میان مسوولین حوزه آموزش و والدین کودکان


2 - ایجاد انگیزه در شهروندان انگلیسی وکارفرمایان حوزه صنایع جهت سرمایه گذاری در آموزش عمومی و حرفه ای


3 - تشویق شهروندان انگلیسی به پرهیز از رفاه طلبی و استقبال از کار از طریق حضور در مراکز آموزشی


گفتنی است که با افزایش27 درصدی نرخ بی کاری و گسترش شکاف میان افراد شاغل و بی کار، توجه عمده ای به کاهش شکاف موجود از طریق اجرای اقدامات ذیل معطوف گردیده است:


1 - اعمال سیاستهای فقرزدایی و برقراری عدالت اجتماعی در میان کودکان کم آموز متعلق به اقشار محروم جامعه


2 - هماهنگ سازی ظرفیت بازارکار با نیازهای فردی و تغییرات اقتصادی جامعه


دراین راستا، افزایش قابلیت اشتغال افراد و تطبیق مهارتهای فردی با الگوهای محیط کار مورد تاکید واقع گردیده است.


3 - تقویت زمینه های مشارکتی آموزشی درجهت توسعه سیاستهای آموزشی مدارس و افزایش قابلیت اشتغال در جهت نیل به عدالت اجتماعی و برخورداری از اقتصاد کارآمد و پویا


+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.