آموزش استثنایی در انگلستان

مطابق قوانین مصوب سال1993، و قوانین اصلاحیه مصوب سال 1996، تا پیش از سال1997، دولت انگلستان هیچ گونه تعهدی در خصوص افزایش راندمان استانداردهای آموزشی کودکان استثنایی(SEN) و کودکان با نقص عضو نداشت.این در حالی است که در اکتبر سال 1997، دولت انگلستان به بازنگری سیاست های آموزشی کودکان استثنایی(SEN) و مشاوره با مشاورین ملی مبادرت نموده و به اجرای طرح جامع خود درخصوص آموزش کودکان استثنایی(SEN) در مورخه 5 نوامبر1998مبادرت نمود.از جمله مهم ترین برنامه های طرح آموزش کودکان استثنایی که توسط دولت به اجرا در آمده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


1 - حمایت از والدین و پرستاران کودکان استثنایی (SEN) و توسعه خدمات مشارکتی والدین


2 - طراحی برنامه های آموزشی جهت ارتقاء دانش و مهارت پرستاران و مربیان کودکان استثنایی (SEN)


3 - طراحی و اجرای سیاست های آموزشی کودکان استثنایی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی


گفتنی است سالیانه معادل 60 میلیون پوند جهت اجرای سیاست های آموزشی کودکان استثنایی به این حوزه آموزشی اختصاص می یابد.سیاست های آموزشی کودکان استثنایی تحت نظارت دایره استانداردهای آموزشی یه اجرا در آمده و با افزایش بودجه37 میلیون پوندی تا سال 2003، از بودجه100میلیون پوندی برخوردار می گردد.


در کشور اسکاتلند نیز بالغ بر26میلیون پوند در طول 3 سال از آوریل سال1999، در جهت افزایش خدمات بهداشتی و حمایت از خانواده دانش آموزان استثنایی هزینه گردیده است.


علاوه بر این، بودجه ای نیز جهت گسترش طرح های سواد آموزی و تربیت معلمین آموزش استثنایی بالغ بر 15 میلیون پوند به تربیت دانش آموزان رده های سنی 6-3 سال اختصاص می یابد.


مبلغ 50 میلیون پوند نیز به حمایت از طرح های مطالعاتی و 23 میلیون پوند نیز به طرح های توسعه آموزشی اختصاص می یابد.برنامه های آموزشی کودکان استثنایی در اسکاتلند نیز توسط انجمن های خیریه طراحی، اجرا، نظارت و تأمین اعتبار می گردد.به عبارت دیگر کلیه نهاد های محلی، معلمین و کارشناسان آموزشی کودکان استثنایی توسط انجمن های خیریه تأمین اعتبار می گردند. در ایرلند شمالی نیز مطابق قانون آموزشی مصوب سال1996، بودجه ای بالغ بر7میلیون پوند درجهت توسعه برنامه های آموزشی کودکان استثنایی اختصاص می یابد.
+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.