آموزش بزرگسالان در انگلستان

نهادهای مرکزی


در مورخه می سال 1998، دبیر خانه دپارتمان آموزش و استخدام انگلستان به تشکیل دفاتر نمایندگی مهارت های پایه آموزشی (BSA) در جهت افزایش تعداد دانش آموزان و ارتقاء دستیابی به مهارت های پایه آموزشی ویژه بزرگسالان مبادرت نمود. از جمله مهمترین اعضای تشکیل دهنده دفاتر مذکور می توان به کار فرمایان حوزه صنایع و دوایر ملی و محلی آموزشی اشاره نمود. از جمله عمده ترین نقاط ضعف طرح توسعه مهارتهای پایه آموزشی که طی سال 1998 وحین بازاریابی های متعدد شورای سرمایه گذاری آموزش عالی(FEFC) مشخص گردید، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


1 - عدم انسجام در برنامه ریزی های آموزشی


2 - ارزیابی نادرست از نیازهای آموزشی افراد تحت تعلیم


3 - ارائه دوره های آموزشی محدود ویژه معلمین به صورت آموزش های پاره و قت


4 - پایین بودن میزان استاندارهای مشخص آموزشی و نرخ پایین موفقیت تحصیلی


گفتنی است که از آوریل سال1999، اقدامات عمده ای در جهت ارتقاء مهارتهای پایه آموزشی بزرگسالان توسط دبیر خانه دپارتمان آموزش و استخدام انگلستان به اجرا در آمده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


1 - طراحی اهداف ملی دراز مدت در حوزه آموزش پایه بزرگسالان


2 - ارائه اطلاعات، ارزیابی، راهنمایی ها و تدارکات آموزشی به افراد برخوردار از سطوح پایین آموزشی


3 - اتخاذ استاندارد های ملی آموزشی و طراحی سیستم جدید برخوردار از مشخصه های ارزش گذاری شده توسط کادر آموزشی کشور.


4 - ارائه دوره های آموزش تکمیلی معلمان با کیفیت برتر


5 - استفاده بهینه از تکنولوژی جدید در حوزه آموزش پایه بزرگ سالان


در اسکاتلند نیز از سال1999، مسئولیت توسعه برنامه های آموزش ملی به انجمن های ملی اسکاتلند تفویض گردیده است. طی سال های اخیر دپارتمان آموزش اسکاتلند و کار فرمایان حوزه صنایع با هم کاری انجمن شهر ادینبورگ به اجرای پروژه توسعه مهارت های پایه آموزشی ویژه بزرگ سالان مبادرت می نمایند. طی پروژه مذکور دوره های آموزشی تکمیلی، آموزش پرسنل تمام وقت و پاره وقت و معرفی سیستم ارزیابی آموزش جهت توسعه مهارت های پایه آموزشی ارائه می گردد. گفتنی است که بالغ بر90 هزار پوند جهت اجرای پروژه مذکور تا مورخه آگوست 2000، اختصاص یافته و نتایج آن در سرتاسر اسکاتلند انتشار یافت. انجمن آموزش ملی اسکاتلند نیز به حمایت شبکه ای از نهادهای هماهنگ کننده آموزش پایه بزرگ سالان درجهت گزینش مهارت های پایه آموزشی مبادرت می نماید.سهم عمده برنامه های آموزشی در اسکاتلند بر مبنای آموزش بزرگ سالان استوار می باشد. طی سال 1995، دوره های آموزش 6 ماهه کار و سرمایه گذاری با عناوین(NFF) و (TFW) و دوره های آموزشی افراد رده های سنی24- 18 سال برگزار می گردد.


هدف برگزاری دوره های آموزشی مذکور افزایش قابلیت استخدام افراد از طریق توسعه مهارت های کاری و پایه آموزشی می باشد. طی آخرین آمار به دست آمده طی سال 1998، تعداد 480/10 شهروند اسکاتلندی تحت تعلیم دوره های آموزشی پایه قرار گرفتند.


از جمله دیگر اهداف مهم NFF اسکاتلند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


1 - حمایت گسترده از جوانان غیر شاغل و بی کار


2 - تلاش در جهت افزایش قابلیت استخدام و مهارت های کاری شهروندان اسکاتلندی.


3 - هم کاری با سازمان ها و نهادها حوزه صنایع در جهت فراهم نمودن فرصت های شغلی برای جوانان بی کار


در ولز نیز از سال1997، دایره مهارت های پایه آموزش بزرگ سالان ، به ارزیابی مهارت های پایه آموزش بزرگ سالان مبادرت می نماید. درارزیابی های مذکور، پایین ترین مهارت های آموزشی پایه به افراد رده های سنی 18-16 سال تعلق داشته و این درحالی است که افراد رده سنی21 سال ازمهارت های پایه آموزشی بالاتر تا میزان 4 برابر برخوردار می باشند.مجلس ملی ولز مسؤولیت سرمایه گذاری درحوزه برنامه های آموزشی پایه خانواده های ولزی را برعهده دارد.گفتنی است که طرح توسعه مهارت های پایه آموزشی در ولز با بودجه ای بالغ بر900 هزار پوندو طی3 سال متوالی صورت می گیرد. به طور کلی می توان گفت که در ولز تعداد 26 دانشگاه به ارائه برنامه های آموزشی پایه به بیش از200 هزار شهروند ولزی مبادرت می نمایند.علاوه بر برنامه های مذکور دوره های آموزشی دیگری اعم از آموزش بر مبنای افزایش فرصت های شغلی جوانان رده های سنی24-16سال، دوره های آموزشی پیشرفته فنی و حرفه ای جهت استخدام افراد ماهر و دوره های کار آموزی ملی برگزار می گردد.درایرلند نیز شبکه آموزشی بزرگ سالان با برگزاری دوره های آموزشی و فراهم آوردن دیگر فرصت ها، در جهت افزایش قابلیت استخدام و مهارت های پایه آموزشی شهروندان بزرگ سال ایرلندی فعالیت می نماید.آموزش های مذکور اساساً درجهت بهره گیری ازIT (تکنولوژی اطلاعات) و فراهم نمودن فرصت های شغلی و برنامه های آموزشی پایه برای افراد بزرگسال، ارائه می گردد. برنامه های آموزشی بزرگ سالان در ایرلند توسط دفتر نمایندگی دپارتمان استخدام و آموزش انگلستان تأمین اعتبار می گردد. دوره های آموزش بزرگ سالان که درتعداد 12 مرکز درسرتاسر ایرلند ارائه می گردد ، با برنامه های آموزش عالی و حوزه صنایع مطابقت کامل دارد.از مورخه 3 ژوئن سال1996، دفتر نمایندگی دپارتمان استخدام و آموزش انگلستان در ایرلند (T&EA) به حمایت از3مرکز توسعه مهارت های پایه آموزش بزرگ سالان که به طور استراتژیک درسرتاسر ایرلند فعالیت دارند، مبادرت می نماید.هدف اصلی دفتر نمایندگی و 3 مرکز فوق، ارائه توصیه های مناسب، راهنمایی ها و تسهیلاتی در جهت حمایت از کادر مراکز ارائه کننده دوره های آموزش مهارت های پایه و ارزیابی هایی ازعمل کرد130سازمان آموزش مهارت های شغلی (RTOS) فعال درسراسر ایرلند می باشد.افزایش مهارت های شغلی شهروندان ایرلندی به ویژه جوانان، نخستین هدف دفتر نمایندگی دپارتمان استخدام و آموزش انگلستان در ایرلند محسوب می گردد.طی دوره های آموزشی مهارت های شغلی آموزش مقدماتی (سطح1(NVQ)، دوره های کارآموزی (NVQ) سطح 2) و دوره های پیشرفته آموزشی (سطح3) به علاقه مندان ارائه می گردد.هدف اصلی برگزاری دوره های آموزشی مهارت های شغلی، افزایش قابلیت استخدام جوانان جهت ورود به بازار کار و فراهم سازی مقدمات فعالیت در بازار کار برای جوانان پیش از ورود به NVQ سطح 3 و برخورداری از مهارت های اساسی و پایه شغلی برای جوانان است.گفتنی است که عمل کرد دفتر نمایندگی دپارتمان استخدام و آموزش انگلستان در ایرلند توسط هیأت بازرسی آموزش و پرورش (ETI) مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.