آموزش ابتدایی درکشور انگلستان

ساختار آموزشی


آموزش ابتدایی درکشور انگلستان مرحله کلیدی1( رده های سنی5 تا 7 سال) و مرحله کلیدی2 (رده های سنی7تا12 سال)را شامل می گردد.اغلب مراکز آموزش ابتدایی کشور انگلستان از محل بودجه عمومی(دولتی) تأمین اعتبار گردیده و توسط نهادهای محلی آموزش و پرورش (LEA ) اداره و نظارت می گردند. مسؤولیت اجرا و نظارت بر خط مشی پذیرش دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی برعهده نهادهای محلی آموزش و پرورش و هیئت مدیره مدارس ابتدایی کشور می باشد.


ازجمله چنین خطمشی هایی می توان به اعطای حق اولویت به آن دسته از دانش آموزانی که در نزدیکترین محل به مدرسه سکونت داشته و یا برادر و خواهرانی در مدرسه دارند، اشاره نمود. کلاسهای آموزشی مطابق با سنین دانش آموزان رده بندی شده و در پایان هر سال تحصیلی، صعود به کلاس بالاترمحرزمی باشد.تحت شرایط استثنایی، نظیر بروز بیماری برای دانش آموزان، مدارس ملزم به ارائه آموزش های فوق برنامه، اضافه بر آموزش های معمول سال تحصیلی می باشند.در کلیه مدارس ابتدایی کشور، معلمین تربیت بدنی، موسیقی و زبان های خارجی فعالیت دارند.


مطابق با قانون مصوب1988،ویژه اصلاحات آموزشی، مدارس دولتی انگلستان و ولز می بایستی به ارائه برنامه های آموزشی ملی مبادرت نمایند.اکثریت کودکان رده های سنی12- 11سال در مدارس ابتدایی ایرلند آموزش می بینند.تعیین تاریخ دوره ها یا ترمهای تحصیلی و تعطیلات آموزشی مدارس دولتی کشور ایرلند برعهده هیئت مدیره های مراکز آموزش محلی می باشد و این در حالیست که مسؤولیت های مذکور در سایر مدارس و مراکز آموزشی کشور توسط مقامات مسئول مدارس به اجرا در آمده و تنها توسط هیئت مدیره های آموزش محلی تأمین اعتبار می گردد.


دوره های آموزش ابتدایی در انگلستان از ماه سپتامبر آغاز شده و تا ماه ژوئن به طول می انجامد. مقطع آموزش ابتدائی از تعطیلات تابستانی8هفته ای و تعطیلات2 هفته ای در عید پاک برخوردارمی باشد.دانش آموزان ایرلندی رده های سنی زیر8 سال از حداقل3 ساعت آموزش در روز و سایر دانش آموزان از حداقل 5/4ساعت آموزش طی2شیفت آموزشی برخوردار می گردند. گفتنی است که جداول برنامه های آموزشی و مدت زمان ارائه دروس آموزشی به تایید دپارتمان آموزش ایرلند می رسد.نرخ ثبت نام ناخالص، دانش آموزان رده های سنی11- 5 سال در مراکز آموزش ابتدایی انگلستان بالغ بر100% می باشد. نرخ ثبت نام خالص دانش آموزان رده های سنی11- 5 سال بین سال های 98-1989 بر97-96% بالغ می گردد. به طور کلی می توان گفت که طی آمارهای به دست آمده طی سال98- 97، تعداد39 هزار کودک بین رده های سنی11- 5 سال(کمتر از1% کل جمعیت) در سطوح آموزش رسمی ثبت نام ننموده اند.


ظرفیت کلاس های آموزشی


سیاست کاهش تعداد دانش آموزان کلاس های آموزشی به تمایل دولت در جهت افزایش استانداردهای جهت آموزشی مدارس کشور باز می گردد.بدین ترتیب از سپتامبر سال 1998، کلیه کلاسهای آموزشی ویژه دانش آموزان رده های سنی7- 5 سال با حداکثر20 دانش آموز تشکیل می گردد. از سپتامبر سال 1998، تعداد1500معلم مقطع آموزش ابتدایی به استخدام دولت در آمده اند که انتظار می رود تا زمان اجرای کامل سیاست استخدام معلمین این تعداد بر6 هزارنفر بالغ گردد. گفتنی است که تاکنون بالغ بر620 میلیون پوند جهت اجرای سیاست استخدام معلمین هزینه گردیده است.
+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.