آموزش همگانی در انگلستان،

برنامه های آموزشی


از سال 1988، نظام آموزشی واحدی در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی در جهت معرفی مواد و سطوح آموزشی ویژه رده های سنی16- 5 سال طراحی گردیده است.در برنامه های آموزش ملی، موضوعات آموزشی اعم از معرفی کشور انگلستان، ریاضیات، علوم طبیعی، علوم فنی، تاریخ، جغرافیا، زبان خارجی، موسیقی و علوم ورزشی ارائه میگردد. در ولز نیز که هر2 نوع مدارس ولش زبان و انگلیسی زبان فعالیت دارند، زبان ولشی موضوع پایه آموزشی در مدارس نیمه ولزی محسوب می گردد. کلیه مدارس دولتی و برخی از مدارس مستقل از برنامه های آموزش ملی تبعیت می نمایند.طی دوره های آموزش ملی در انتهای هر مرحله آموزشی آزمون های مختلفی از دانش آموزان به عمل می آید.در دوره های آموزشی مذکور همچنین، میزان موفقیت دانش آموزان مدارس دولتی به استحضار والدین و گروههای علاقمند می رسد.از جمله اصلی ترین دروس آموزش ملی کشور انگلستان می توان به زبان انگلیسی، ریاضیات و علوم و درمدارس متوسطه ولز، زبان ولشی (Welsh) (چهارمین موضوع آموزشی) اشاره نمود. از جمله سایر موضوعات اساسی آموزشی می توان به علوم فنی و حرفه ای، تاریخ، جغرافیا، هنر، موسیقی و تربیت بدنی ویژه دانش آموزان رده های سنی 11تا16سال اشاره نمود. طی سال های اخیر، سیاست های آموزشی انعطاف پذیرتری در طی مرحله کلیدی 4 آموزش ملی اعمال می گردد، چرا که از سال1996، برنامه آموزشی دروس پایه و دوره های آموزش متوسطه در انگلستان، دروس آموزشی من جمله ریاضیات و علوم، دوره های کوتاه آموزش علوم فنی و حرفه ای، زبان خارجی، تربیت بدنی و آموزش علوم مذهبی را شامل می گردد.


این درحالی است که تا سال 1999، در ولز، هیچ نیازی جهت آموزش زبان خارجی و اجباری بودن آموزش زبان Welsh در نظام آموزش متوسطه احساس نمی گردید.دامنه این انعطاف پذیری تا بدان حد است که در جدول زمانی مدارس و مراکز آموزشی کشور خدماتی نظیر مشاوره و انتخابات شغلی علاوه بر مواد اصلی آموزش به واسطه اجرای طرح ملی آموزش به دانش آموزان رده های سنی 16- 14سال ارائه می گردد. برخورداری از آموزش مذهبی و حضور در مراسم عبادی دسته جمعی با توجه به موافقت والدین برای دانش آموزان کلیه مقاطع آموزشی انگلستان اجباری است.


گفتنی است که آموزش علوم مذهبی و اجرای عبادات دسته جمعی در مراکزآموزش کشور انگلستان می بایستی با هماهنگی شورای آموزش علوم مذهبی تحت عنوان (SACRE) ارائه گردد. از جمله برنامه های آموزشی فوق العاده که در اغلب مدارس و مراکز آموزشی انگلستان ارائه می گردد می توان به آموزش علوم فنی، آموزش بهداشت، آموزش علوم اجتماعی و فردی، و موضوعات مهم فرهنگی نظیر چند گانگی فرهنگی اشاره نمود. از جمله دیگر برنامه های آموزشی فوق العاده که اختیاری نیز می باشند،می توان به اقتصاد، آموزش محیط زیست، علوم سیاسی و بین المللی، (آگاهی از هویت، تاریخ و جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اروپا) اشاره نمود. گفتنی است که دروس مذکور جنبه تحقیقاتی و مطالعات در کنار سایر علوم پیشرفته به خود گرفته و به عنوان بخشی از برنامه های رسمی آموزشی در کنار سایر موضوعات آموزشی نظیر آموزش زبان خارجی دوم و تحقیقات کلاسیک درخصوص اقتصاد خانواده قرار می گیرد.


درنظام آموزش انگلستان، مسؤولیت تعیین مواد آموزشی و روش های تدریس برعهده هیئت ملی معلمین می باشد.درمقاطع آموزشی متوسطه و ابتدایی نظام آموزش انگلستان، هیچ گونه آزمون رسمی از دانش آموزان به عمل نیامده و معیار سنجش دانش آموزان دامنه فعالیت کلاسی و فعالیت تحقیقاتی آنان می باشد. ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بریتانیایی توسط معلمین مدارس صورت گرفته و آزمون ها و تستهای داخلی توسط خود معلمان طراحی و اجرا می گردد.گفتنی است که اغلب آزمونهای داخلی مدارس کشور، از دروس آموزشی انگلیسی و ریاضیات در پایان مرحله1 آموزش و انگلیسی، ریاضیات و علوم در پایان مراحل کلیدی دوم و سوم به عمل می آید. مطابق قانون مصوب سال1992، ویژه مقررات آموزشی کشور، کلیه مدارس کشور ملزم به ارائه کارنامه سالیانه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به والدین می باشند.


به آن دسته از دانش آموزانی که پس از طی دوره های آموزش پایه ترک تحصیل نمایند، مدرک ملی(NRA) اعطا می گردد. ازگواهینامه عمومی آموزش متوسطه در نظام آموزشی انگلستان و ولز تحت عنوان (GCSE)یاد می گردد. نمرات مندرج در گواهینامه GCSE براساس فعالیت دوره ای 2 سال پایانی آموزش متوسطه و آزمون نهایی منظور می گردد. برای هر یک از داوطلبین نمرات(A-G) منظور می گردد. به عبارت دیگر دانش آموزان ملزم به کسب نمره G برای دروس آموزشی می باشند. در انگلستان و ولز، آزمونGCSE توسط 5 گروه از ممتحنین که از کد ملی آموزشی نیز برخوردار می باشند، به عمل می آید. از جمله مهم ترین مشخصه های آزمون GCSE می توان به موراد ذیل اشاره نمود:


1 - برنامه های آموزشی بر پایه معیار ملی


2 - ارزیابی متمایز سؤالات مختلف برحسب توانایی های آموزشی افراد مختلف


3 - معیار بودن نمرات کلاسی( نمراتی که به طور مطلق برحسب عمل کرد کلاسی دانش آموزان منظور می گردد)


گفتنی است که شرایط امتحانات؛تعیین نمرات و نوع سوالات امتحانی می بایستی مورد تایید وزرای آموزش و پرورش انگلستان و ولز قرارگیرد.+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.