در پی کاهش تولید هروئین کارشناسان سازمان ملل نگران افزایش موارد استفادە از مواد جایگزین خطرناک‌تر هستند

در پی کاهش تولید هروئین کارشناسان سازمان ملل نگران افزایش موارد استفادە از مواد جایگزین خطرناک‌تر هستنددویچه وله: پس از بازگشت طالبان بە قدرت، این گروه اسلام‌گرا کشت خشخاش در افغانستان را ممنوع کرد. این امر سبب کاهش شدید تولید تریاک و نگرانی کارشناسان سازمان ملل در مورد مخدرهای جایگزین و خطرناک‌تر از هروئین شدە است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، کە در وین اتریش مستقر است، در گزارش سالانە خود نسبت بە افزایش استفادە از ماده مخدر نیتازن کە بە هروئین مصنوعی شهرت دارد، هشدار دادە است. گفتە می‌شود کە در پی کاهش تولید تریاک در افغانستان، میزان استفادە از نیتازن افزایش یافتە و منجر بە مرگ چندین نفر در کشورهای اروپایی شدە است.

پس از بازگشت طالبان بە قدرت، این گروه اسلام‌گرا کشت خشخاش، که مواد خام هروئین از آن به دست می‌آید را در افغانستان ممنوع کرد. در حال حاضر مساحت زمین‌های زیر کشت خشخاش از ۲۳۳ هزار هکتار به ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار کاهش یافته است.

این کاهش منجر به کاهش تولید تریاک نیز شده است به طوری که تولید این ماده مخدر از ۶۲۰۰ تن در سال ۲۰۲۲ به ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.

بە گفتە دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اگر بە مصرف‌کنندگان هروئین بە طور مداوم داروهای جایگزین پزشکی عرضه نشود، خطر جایگزینی آن با مواد دیگری از قبیل نیتازن یا فنتانیل افزایش می‌یابد.

این گزارش آمده که این مواد تأثیر قوی‌تری نسبت به هروئین دارند، بنابراین خطر مصرف بیش از حد و کشندگی را در پی دارند.

بە گفتە دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل، استفادە از این مواد بە عنوان جایگزین هروئین در ایالات متحده، کانادا، بلژیک و بریتانیا ثبت شدە است.

در گذشته ۹۰ درصد خشخاش دنیا، از افغانستان تامین می‌شد. برای بسیاری از کشاورزان افغانستان، کشت این ماده راهی برای زنده ماندن در میانه جنگ و فقر بود.

حبیب‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در آوریل سال گذشته طی یک دستور، کشت خشخاش را ممنوع کرد. البته کشت این ماده پیش از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوت ۲۰۲۱ نیز غیرقانونی اما علیرغم آن بسیار گسترده بود.

گفتە می‌شود کە هم طالبان و هم اعضای دولت پیشین افغانستان که از حمایت دولت‌های خارجی برخوردار بودند، از تجارت تریاک سود می‌برند.
نگرانی در مورد افزایش مصرف کوکائین و حشیش
در همین حال دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در مورد افزایش تعداد مصرف‌کنندگان کوکائین و حشیش و تاثیرات منفی آن بر سلامتی بدن در کشورهای اروپایی هشدار دادە است.

در این گزارش آمده کە در حال حاضر ٢٩٢ میلیون نفر در جهان مصرف‌کننده مواد مخدر هستند کە ٢٠ درصد بیشتر از ١٠ سال گذشتە است.

در بخش دیگری از این گزارش نسبت بە افزایش خشونت‌ها در آمریکای جنوبی و دریای کارائیب بر سر تولید و قاچاق مادە مخدر کوکائین ابراز نگرانی شدە است. سازمان ملل می‌گوید کە تولید کوکائین با ٢٠ درصد افزایش بە ٢ هزار و ۷۵۷ در سال ٢٠٢٣ رسیده است.

همچنین تاکید شدە کە در حال حاضر ٢٢٨ میلیون نفر در جهان مصرف‌کننده حشیش و ماری‌جوانا هستند و افزایش آمارها در این مورد بە قانونی‌سازی آن در برخی از کشورها از جملە آلمان، کانادا، اروگوئه و برخی از ایالت‌های آمریکا ربط دارد.
+2
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.