کودتا؛ واقعیت یا توهم / اطلاق عبارت «کودتا» به وقایع ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، اشتباه است

محسن برهانی
حقوق‌دان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
کودتا، اصطلاحی است که بسیاری از افراد در خصوص حوادث مردادماه سال  1332 مورد استفاده قرار می‌دهند. اما شاید بتوان کاربرد این واژه در ارتباط با آن حوادث را مصداق رُبَ شُهرةٍ لا أصلَ لها (چه بسیار امر مشهوری که اساسی ندارد) دانست. نگارنده در این نوشته در پی اثبات این امر است که اساساً بکارگیری واژه کودتا در خصوص واقعه 28 مرداد 1332 اشتباه است و به هیچوجه کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده است و آنچه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات قانونی مبتنی بر میثاق ملی آن زمان یعنی قانون اساسی مشروطه می‌باشد. این نوشته در پی تطهیر و یا تقبیح کسی نیست کما اینکه در تحلیل هنجاری نیز نمی‌باشد بلکه صرفاً بحثی حقوقی مورد نظر است. برای اثبات عدم تحقق کودتا بایستی به مقدمات زیر توجه نمود:
مقدمه اول
کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنا بر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مولفه مهم مورد نیاز است؛ 1. نیروی نظامی 2. غیرقانونی بودن (نامشروع بودن) استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی‌توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی نمود. برای تقریب اذهان خوانندگان به دو مثال اشاره می‌شود:
▪️مثال اول. اولین رییس جمهور ایران آقای سید ابوالحسن بنی‌صدر در نوشته‌ها و گفته‌های خود تأکید دارد که بر اثر یک کودتا در خرداد ماه 1360 از ریاست جمهوری خلع شده است و حکومت‌های بعد از ایشان حکومت‌های مشروعی نیستند چرا که اساساً حکومت کودتا مشروعیت ندارد. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان براحتی قابل فهم است چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانیزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد، استعمالی غلط است.
▪️مثال دوم. برخی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به دولت دکتر احمدی نژاد، دولت کودتا اطلاق نمودند. این اطلاق هم مانند کلام رییس جمهور اسبق ایران اشتباه است چرا که در وقایع سال 88 هرچند از نیروی نظامی استفاده شد اما این استفاده برای به دست آوردن نامشروع قدرت نبود چرا که در انتخابات تمامی مکانیزم‌های قانونی اخذ رأی و شمارش و اعتراض رعایت گردید و استفاده از نیروی نظامی جهت حفظ قدرت مشروع مبتنی بر قانون اساسی، کودتا محسوب نمی‌شود. حتی تخلف برخی از نیروها در برخورد با معترضین هم باعث تغییر عنوان حکومت و دولت نمی‌شود؛ حفظ قدرت مشروع از طرق غیرقانونی نیز کودتا محسوب نمی‌گردد.
کودتا یعنی به دست آوردن قدرت به شیوه غیرقانونی از طریق نیروی نظامی.
مقدمه دوم
در روز ۲۸ مرداد از نیروی نظامی و خشونت استفاده شده است اما آیا این امر، برای اقدامی غیرقانونی بوده است یا اختیاراتی قانونی با خشونت همراه شده است؟ برای فهم قانونی یا غیرقانونی بودن، بایستی بررسی کرد که براساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای شاه در برخورد با دکتر مصدق غیرقانونی بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می‌شد. به مرور عرف و رویه‌ای شکل گرفت و یک قید به این اختیار و صلاحیت قانونی شاه وارد کرد و پیش‌شرط اعمال اختیار قانونی شاه را، «رأی تمایل مجلس» دانست بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی‌کرد مگر فردی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر، رأی تمایل داده باشد. نتیجه آنکه اختیار قانونی شاه نه براساس قانون که براساس عرف و رویه، مقید به رأی‌گیری در مجلس شورای ملی بود. این قید تحمیلی از سوی عرف و رویه، منوط به وجود مجلس بود یعنی باید مجلسی وجود داشته باشد تا رأی تمایل بدهد اگر به هر علتی مجلسی وجود نداشته باشد و حیات مجلس با نوعی فترت مواجه می‌شد، قید اخیر (رأی تمایل مجلس) سالبه به انتفاء موضوع بود و اختیار قانونی شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس، اعمال می‌گردید کما اینکه در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، احمد شاه مستقیماً به نصب نخست وزیر اقدام نمود و این اقدام به هیچوجه غیرقانونی تلقی نشد.
مقدمه سوم
آیا در ۲۸ مرداد، کشور دارای مجلس بود یا خیر؟ مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد و تشکیل شد چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب‌نامه هیأت دولت، در اردیبهشت سال ۱۳۳۲ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف نمود و از انتخاب شدن ۵۵ نماینده (صرفنظر از هر نوع دلیل و توجیهی) در این حوزه‌ها، جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر،  عملاً مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده تشکیل شود با ۷۹ نماینده شروع به کار کرد که در این بین اکثریت ایشان (۵۲ نفر) از طرفداران دکتر مصدق بودند و این اکثریت در روزهای پایانی تیرماه از سمت نمایندگی استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندوم انحلال مجلس، تسهیل گردد.
به هر دلیلی و با هر انگیزه و‌هدفی، دکتر مصدق در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۳۲، زمان‌بندی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام نمود: ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها. این تصمیم با مخالفت برخی یاران دکتر مصدق و مخالفت شدید آیت الله کاشانی و اقلیت همرأی ایشان در مجلس مواجه شد بنحوی که آیت الله کاشانی فتو‌ی به تحریم رفراندوم جهت انحلال مجلس را صادر کرد و هشت نماینده علیه هیأت وزیران به دلیل برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس و هزینه‌های غیرقانونی آن به دادستان تهران اعلام جرم کردند. علیرغم این مخالفت‌ها، انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات در روز ۲۲ مرداد از رادیو ایران پخش شد. بنابراین مجلس در روز ۲۲ مرداد منحل شد. با انحلال مجلس، دست پهلوی دوم جهت عزل دکتر مصدق و نصب سرلشگر زاهدی باز شد چرا که تنها مانع «فقدان رأی تمایل مجلس» بود که این مانع با انحلال مجلس دیگر وجود نداشت بنابراین اختیار قانونی شاه، بدون مانع می‌توانست جریان پیدا کند که جریان هم پیدا کرد. دستور عزل دکتر مصدق از سوی شاه در ۲۳ مرداد سال ۱۳۳۲ صادر شد و این عزل در ۲۴ مرداد توسط سرهنگ نصیری به ایشان ابلاغ گردید. در برابر دستور شاه، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می‌دهد و در آن تصریح می‌کند: «ساعت یک‌ بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اینجانب رسید دکتر محمد مصدق» بنابراین دستور شاه هم صادر شد و هم ابلاغ گردید. اتفاقاً در جلسات دادگاه، دکتر مصدق بر این نکته تأکید می‌کند که دستخط رسید و وی در برابر فرمان عزل تمکین کرده است. با ابلاغ عزل به ایشان، دیگر دکتر مصدق بعد از ۲۵ مرداد نخست وزیر قانونی کشور نبوده است بنابراین یکی از دو رکن کودتا منتفی است چرا که هیچ اقدام غیرقانونی صورت نپذیرفته است؛ دکتر مصدق بصورت قانونی عزل و سرلشگر زاهدی بصورت قانونی به نخست وزیری منصوب گردید.

 نگارنده با اتفاقات بعدی این داستان کاری ندارد؛ چرا دولت در صبح روز ۲۵ مرداد اصرار کرد که نصیری در صدد کودتاست؟ چرا بعد از ابلاغ فرمان شاه و تمکین نخست وزیر، این اتهام زده شد؟ آیا نظر دکتر مصدق تغییر کرد و یا انگیزه دیگری داشت؟ چرا دکتر مصدق طرفداران خود حتی هیأت دولت را از این فرمان آگاه نکرد؟ این سؤالات و دهها سؤال دیگر به تحلیل اتفاقات تیرماه و مردادماه سال ۱۳۳۲ بازگشت دارد که تحلیلی سیاسی-اجتماعی است و نگارنده هیچ تخصصی در آن زمینه ندارد و اساتید و کارشناسان بایستی در این موضوع اظهارنظر فرمایند. آنچه در این بین از نظر قانونی روشن است، وجود اختیار قانونی شاه و عدم تحقق ارکان کودتا از نظر قانون اساسی است. استفاده بعدی از نیروی نظامی یا خشونت، هیچ تأثیری در این واقعیت حقوقی و تاریخی ندارد که بعد از ۲۵ مرداد، دیگر دکتر مصدق نخست وزیر ایران نبود بلکه سرلشگر زاهدی نخست وزیر ایران بوده است بنابراین در ۲۸ مرداد هیچ کودتایی تحقق پیدا نکرده است و اطلاق عبارت «کودتا» به وقایع ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، اشتباه می‌باشد.
+43
رأی دهید
-21

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۴۴
  ضد خرافات٦٦٦ - منچستر ، انگلستان

  حیف وقت و انرژی که الان صرف چسدق و چسدقی ها شود. در خائن بودن این مردک کچل که همه اتفاق نظر دارند. پس خواهشا فقط تمرکز روی ٢٥ شهریور و سالگرد کشته شدن مهسا امینی باشیم. برای عاشقان به ایران وقت و انرژی بگذاریم تا از شر اخوند و اخوندزاده و چسدقی، برای همیشه خلاص شیم. لعنت تو روح کثیفش + خمینی ملعون + خامنه ای مفعول
  20
  52
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۲۶
  elnazpishu - لندن، انگلستان

  دولت و نخست وزیر مردمی را با زور ساقط کردن تعریف کودتاست. حالا اسمان ریسمان ببافید و ما را از چاله به یک چاه دیگر بیندازید
  50
  22
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۴
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان
  حقوق دان دانشگاه تهران. چه هدفی از نوشتن این مقاله دارد ؟ بر کناری بنی صدر را توجیه کند. ؟ و در کنارش یک گریز هم به مصدق تا ثابت کند بیطرف است؟ این روز‌ها مد شده هر که از راه می‌‌رسد یا پشیمان است یا خودش را می‌‌چسباند به پهلوی تا ابرو و عزت دریافت کند. نامش شده بعد از ۴۳ سال آبرو ییار برای ویروس‌ها ۵۷ اتی. چیز جدید نگفته . هاله مقدس میرزا مصدق داماد ناصرلدین شاه سال‌ها است که خاموش شده. این جوجه طلبه‌ها با نام روحت شاد مصدق خبر ندارند،در این میان کاوش‌ها تحقیق‌ها بسیار علمی‌ توسط تاریخ دانان .با اسناد کامل و نه اسناد "اینجا رادیو مردم از باکو" بیرون آمده که مصدق السلطنته ۱ جا که عرض کنم. در ۱۰ قسمت می‌‌لرزد. یک کسی‌ تقریبا نامعلوم این را نوشته، چه هدفی ؟ دنبالش نیفتیم و حلوا حلوا. ما که ضد بشر‌ها نیستیم. تا کسی‌ نظر مورد ما را دارد هی‌ بمالیم. از چپ چپ گرفته. کومله تا راست راست پان ترکیست. فقط در یک نقطه مشترک هستند ضد پهلوی بودن. در زندگی‌ عادی اگر به هم برسند. سر همدیگر را با چاقو میوه خوری می‌‌برند.
  13
  26
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۱۷
  koros_nl - قم، ایران

  چرا از گذشته بیرون نمیاید؟! الان رو بچسبید، اینها ما رو تو گذشته نگه داشتند! مصدق خوب بود یا بد، شاهان گذشته خوب یا بد، حتی اعراب تازی وحشی هم از گذشتگان میگن، گور بابای همشون الان چند چند هستیم؟!!!!!!
  5
  36
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۲۴
  فاطی کماندو - قرچک، ایران
  ضد خرافات٦٦٦ - منچستر ، انگلستان
  ای درود به شرفت گل گفتی گل . واقعا که عشقی کار منو راحت کردی امدم بنویسم دیدم جانا سخن از بحر دل ما میگوی 😘😍
  6
  12
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۹
  مصدق روحت شاد - تهران، ایران
  در حالی که خود آمریکایی ها بارها به شرکت در "کودتای ۲۸ مرداد" اعتراف و از مردم ایران عذرخواهی کردند، افراد وابسته ای مثل همین برهانی و عنی نژاد از موضع سفارت انگلستان اساسا وقوع کودتا در ایران رو نفی می کنند!
  22
  16
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۲
  paksan - ایران، ایران
  واقعا کاملا واضح هستش که سالها دروغ میگفتند و مردم رو فریب دادند. موضوع اینجاست چرا کاشانی رشوه گیر سکوت میکنه و در مقابل ادعای کودتا سرش رو به آخور می بره؟ خلاصه اینکه چپها و کمونیست ها و ملی مذهبی ها و بعدها خمینی و دارو دسته اش با این دروغ سالها به شاه تهمت ناروا زدند و به او دروغ بستند و خیلی روشن هستش که شاه حتی با همه اختلافات مصدق با مجلس و ابطال بخشی از صندوقها و غیره باز هم دخالتی در موضوعات سیاسی بین احزاب نمیکنه و اجازه میده که جریان سیاسی کشور طبق روال قانونی خودش ادامه پیدا کنه که یا باید انتخابات در سایر حوزه ها در زمان دیگر انجام میشده یا اگر نماینده ها و مردم خواستند انتخاباتی برای منحل کردن اون مجلس انجام بدهند. مصدق حق داشت هر دو رو اجرا کنه ولی مصدق میدانست اگر انتخابات در سایر حوزه ها برگزار بشه اکثریت رو از دست میده و توسط مجلس عزل میشه پس راه دوم رو رفت که بتونه شانس دیگری برای ماندن داشته باشه.
  9
  12
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  چلاق فرزانه - دالاس، ایالات متحده امریکا
  مصدق خاطرات تالمات صفحه ۲۶۷. ما به شاه گفتیم از ایران برو شاه قبول نکرد و ما بودجه دربار را قطع کردیم و در مراسم سال نو برای اولین بر صدر عظم شرکت نکرد,. والی خدا را شکر شاگردان ماه نورد ما سر آخر ضربه کاری به ایران وارد کردند و سر آخر سر بخور بخور به جان هم افتادند و فلنگ را بستند
  11
  2
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۸
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۴
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  اقا نذارین! از این اخبار نذارین! الان یه سری گوشه خونه نشستن دارن سر و صورتشون رو چنگ میندازن 😀 طرف تز دکتراش توی فرانسه راجع به وصیت در حقوق اسلام است! پیدا کنید پرتقال فروش را. خلاصه خاویار همه چپها و اسلامی ها رو میلیسیده. حزب جبهه ملی، اجتماعیون و اعتدالیون (همون سوسیال دموکرات) ازاد کردن قاتل کسروی از زندان، حال دادن به نواب صفوی! و خلاصه خمینی که از توی دل همه اینا زد بیرون.
  6
  11
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۷
  azadi2011 - تورنتو، کانادا
  این مصدق قجری بود که کودتا کرد، مصدق، جلال ال احمد، و تمام آنها که تئوری »بازگشت به خود«( بخوان بازگشت به قجر)را وارد ادبیات ایران کردند، خائن به ملت بوده و هستند، آنها از ارتباط ایران با جهان می ترسند، ننگ و نفرین بر آنها، تنها راه رهایی دموکراسی ایرانی بدون جنگ و خشونت است.
  6
  12
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۹
  مصدق روحت شاد - تهران، ایران
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  دکترای مرحوم مصدق از دانشگاه نوشاتل سوئیس بود قاروت جون! بازم سوتی دادی!
  16
  8
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۵
  سیمرغ ایران - برلین، آلمان
  مصدق روحت شاد - تهران، ایران
  آخه بدبخت تو چرا تو دوران مصدق فریز شدی اینقدر خودت رو جر نده چپول پنجاه و هفتی
  7
  10
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۴
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  سیمرغ ایران - برلین، آلمان
  فقط میشه بهش گفت فسیل. واقعا عین اون جوک که به یه تریاکی میگن ببینم به خاتمی رای میدی یا ناطق نوری؟؟ با خال نزار سرش رو میاره بالا میگه اِاِ!؟؟؟؟ پش مشششدق رفت!؟؟؟؟ هنوز داره زور میزنه که بگه کودتا بوده یا عزل قانونی. ر.. رو مملکت با این طرز فکرشون هنوز هم روشون زیاده. سه تا نسل رو بدیخت کردن، ولی هنوز از نسل جدید هم نمیکشن بیرون. یعنی روشون از اخوندهای لواط کار هم ببشتره
  4
  6
  جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۹
  مصدق روحت شاد - تهران، ایران
  سیمرغ ایران - برلین، آلمان
  من تو دوران مرحوم مصدق فریز نشدم. نسل خائنهایی مثل تو از اون دوران تابحال متاسفانه هنوز زاد و ولد کرده و ور نیفتاده!
  4
  6
  شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۰۵:۳۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۹
  مصدق روحت شاد - تهران، ایران
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  قاروت جونم. اگه سفارت انگلستان بدونه عمله ای مثل تو داره حتما انعام خوبی برات میفرسته!
  4
  5
  شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۰۵:۳۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۹
  مصدق روحت شاد - تهران، ایران
  hamid411 - لس آنجلس، ایالات متحده امریکا
  راستی اربابت ممرضا پالانی رو هم بابای قزاقش فرستاد سوییس تا مثلا درس بخونه و "دیپلم" بگیره (دکترا پیشکش!) ، اما ممرضا عرضه گرفتن هیچلم رو هم نداشت و عوضش با یه دوست پسر خوشگل موبور و چشم آبی برگشت!
  5
  5
  شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۰۵:۴۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۸
  PERTAPANI - بن، آلمان
  مصدق روحت شاد - تهران، ایران
  بانوی محترم! تو که خودت اعتراف کردی بچه بودی باهات چکار کردند! دیگه نباید برات دوست پسر گرفتن یک نفر دیگه عیب باشه حالا پشت سر هم ارنست پرون ارنست پرون میکنی! خوبه اونم بگه تو با اصغر شتر خون بودی؟!🤣
  3
  1
  شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۹
  مصدق روحت شاد - تهران، ایران
  PERTAPANI - بن، آلمان
  این که تو دیگران رو برای تحقیر به زن تشبیه میکنی نشونه اینه که تو یه محیط فقیر فرهنگی بزرگ شدی که زنها در اون هیچ قدر و ارزشی نداشتن. اون وقت ..پالان طلبی مثل تو و شاخزاده مدعی خون مهسا شدین. این قدر به ممرضا پالانی حسادت نکن! حالا اگه رنگ پوست دوست پسر تو بجای سفید، سیاه بود بازم خداتو شکر کن که باعث میشه دیپورتت نکنن به ایران! مال مفت سوشال هم که همیشه هست!
  2
  1
  شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  antifascism - تهران، ایران
  کارمون به جایی رسیده عده ای دوزاری جقول بقول اومدن درباره مصدق مطلب یا کامنت میدن. از این مردک که همچین چرندیاتی ساخته تا صاحبان مخلص سلطنت کامنت گذار در حد آبدارچی دفتر کار مصدق هم نیستید. طرف در جوامع بین المللی و تاریخ همسطح گاندی و جواهرلعل نهرو هست کیا اومدن تفسیرش میکنن. مشکل شما فاشیستهای فارسیسم قاجاری بودن مصدقه چون مثل شما هندی نژاد نبوده ناراحتین. عزیزانم تمام رجال درباره رضاپالانی و پسرش شازده های تحصیلکرده و با اصالت قاجاری بودن. رضا پالانی که یک روستایی بیش نبود. پسرشم که یک مغز کند خودخواه بود. هم سرنگونی جمهوری ایالتی ایران بعد از انقراض قاجار توسط رضاخان به پشتیبانی انگلیس و آخوندهای قم (مراجعه به سفر رضا پالانی به قم برای رخست) کودتا بود هم 28مرداد. تاریخ مصرف پالانیها تموم شد برشون داشتن و آخوندها رو گذاشتن. بعید به آخوندها هم بیش از 50سال حکومت بدن و در چهار 4،5 سال آینده اینارو برمیدارم. عمرا بزاریم پالانیها و فاشیستهای فارسیسم دوباره کل ایران رو به اسارت بگیرن. فقط جمهوری فدرال قومی با مشارکت همه اقوام.
  1
  1
  شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  نظر شما چیست؟
  جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.