مامور پلیس برلین به اتهام سرقت ده‌ها هزار یورو از کار برکنار شد

عکس تزیینی از پلیس راهنمایی و رانندگی آلماندویچه وله: دادستانی برلین می‌گوید یک مامور پلیس متهم است، پس از بازرسی ساختگی از یک خودرو و بازداشت راننده، دەها هزار یورو پول نقد را از او به سرقت بردە است. وجود ابهامات و سوالات زیاد، این پرونده را به یک معما تبدیل کردە است.

به گزارش رسانه‌های آلمان، یک افسر پلیس برلین متهم است کە بە بهانه بررسی مدارک هویت، راننده‌ای را در بزرگراه متوقف و ۵۷ هزار یورو پول نقد او را به سرقت بردە است. به گفتە دادستان و ادارە پلیس برلین، این مامور ۴۸ ساله، با اتهام سرقت روبرو است و در حال حاضر از کار تعلیق شدە است.

پلیس برلین می‌گوید کە در بازرسی‌هایی کە از خانه و محل کار او صورت گرفتە است، شواهدی بە دست آمده کە در دست بررسی هستند. با این حال مامور متهم فعلا در آزادی موقت بە سر می‌برد.

بر ‌ا‌ساس تحقیقات اولیه، این مامور پلیسیک همدست نیز داشتە است. اما تا کنون اطلاعاتی در مورد این فرد ارائە نشدە و هویت او ناشناس مانده است.

این اتفاق روز ١٩ ژوئیه، حدود ساعت ۱۱:۱۵ شب در یکی از بزرگ‌راه‌های برلین رخ دادە است. این مامور پس از پایان شیفت خود، سوار بر خودروی خصوصی خدمت، اما بدون آرم و لوگوی پلیسبودە است. او در حالی کە آژیر پلیس را به صدا در می‌آورد، با دست خود به راننده دستور توقف می‌دهد.

بر ا‌ساس گزارش‌ها این مامور یونیفورم بە تن و اسلحە خود را به نیز در غلاف داشتە است. همه این‌ها باعث اطمینان راننده ۶۲ ساله می‌شود و او گمان می‌کند کە اقدام پلیس به جا و درچارچوب انجام وظیفه است.

مامور پلیس و با همکاری همدست خود اقدام بە بازرسی ساختگی و دست‌بند زدن بە دست راننده می‌کند و او را در خودروی پلیس قرار می‌دهند. گقته‌ می‌شود کە مامور پلیس ۵۷ هزار یورو و دو دستگاه گوشی موبایل را به سرقت بردە است.

نکته جالب توجه این است، کە مرد ۶۲ سپس برگه توقیف و بازرسی دریافت می‌کند، اما در صورت‌ جلسه خبری از ضبط ۵۷ هزار یورو پول نقد نبودە است.

با تمام این وجود این پرونده سوالات زیادی را برای مقامات قضایی وپلیس برلین ایجاد کردە است. از جمله اینکە افسر پلیس چگونه پی بردە کە مرد ۶۲ دەها هزار یورو پول نقد به همراه دارد، یا اینکه این فرد چرا این مقدار پول نقد بە همراه داشتە است.
+6
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.