حمله ماموران شهرداری ماهشهر و ریختن میوه‌های دستفروشان وسط خیابان

«مردم چکار کنند؟ بروند دزدی کنند؟» این فریاد یکی از دستفروشان ماهشهر است که میوه‌هایش توسط ماموران شهرداری به وسط خیابان ریخته شده است. اذیت و آزار دستفروشان توسط ماموران شهرداری در شهرهای مختلف ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. این بار در ادامه جلوگیری از کسب و کار دستفروشان ماهشهر، ماموران شهرداری میوه‌های آنها را به وسط خیابان ریختند.

در این ویدئو یکی از دستفروشان ماهشهر میو‌ه‌هایش توسط شهرداری به وسط خیابان ریخته شده است. وی با فریاد و اعتراض می‌گوید، این همه شرکت در این شهر است اما بیکار هستیم. از روی ناچاری به دستفروشی روی آورده‌ایم؛ این چه وضعیتی است؟ کار که به مردم نمی‌دهند هیچ. کار و کاسبی مردم را خراب می‌کنند. مردم چکار کنند بروند دزدی کنند؟

اما ماموران شهرداری به اعتراض دستفروشان توجهی نکرده و همچنان به برهم زدن بساط آنها ادامه می‌دهند.
+50
رأی دهید
-8

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.