تکلیف مردم دنیا با غول های بی شاخ و دم در افغانستان چیست؟

رادیو پیام اسرائیل: اشتباه میکنند آنهایی که تصور می‌کنند قضیه افغانستان به انجام و سرانجام رسیده و طالبان بر کشور مسلط شده و یک حکومت جهل و تعصب و عقب‌ماندگی در همسایگی ایران ظهور کرده است که بسیار بدتر و خیلی خطرناک تر از رژیمی است که امروز در ایران حکومت می کند. حکومت ایران نیز کاملاً سرگردان است که با این غول که از پشت پرده به تدریج بیرون می آید چه باید بکند و چگونه باید با آن رفتار بکند و چه سیاستی در برابر آن در پیش گیرد؟
 
ابتدا بسیار خرسند بودند که آمریکای جهانخوار، به زعم آنها از یک منطقه دیگر در خاورمیانه بیرون رفته است.
 
اما بیرون نرفته است و او را بیرون راندند…
 
با خفت و خواری بیرون راندند و این برای حیثیت ایالات متحده و برای ابرقدرت جهانی جز خفت و خواری چیزی به بار نیاورده است و شادی کرده گفتند که همین بلا را در عراق بر سر آنها خواهیم آورد و آن ها را از حوزه خلیج فارس نیز بیرون خواهیم راند و به اسرائیل هشدار دادند که ببینید این همان سرنوشت شما میباشد و در مناطق اشغالی در واقع در سرزمینی که آنها آن را اسلامی می‌دانند و می خواهند اسلام بر آن سرزمین مسلط گردد همان اسلام ایرانی و یا همان اسلام طالبانی…
 
ده  سالی کشور مصیبت‌زده افغانستان در تسلط کمونیزم بود و اتحاد جماهیر شوروی آن را ببلعد و ۱۰ سالی نیز طالبان و گروه های متعصب اسلامی بودند که به تشویق آمریکا به وجود آمدند تا نگذارند که یک کشور دیگر منطقه به تسلط کمونیسم درآید و پس از آن طالبان بودند که قدرت را به دست گرفتند و با اسلحه ای که از ایالات متحده برای آنها باقی مانده بود توانستند تسلط را بر افغانستان به دست بگیرند و پس از آن،  بیست سال حضور نظامی ایالات متحده در این سرزمین نگون بخت بود و امروز پایان یافته و طالبان تصور می کند که دوباره بر آن سرزمین تسلط یافته است.
 
اما آیا واقعاً تسلط طالبان بر افغانستان را می‌توان امری تمام شده دانست؟ خیر این داستان سر درازی دارد…
 
مردم امروز افغانستان مردم سال‌های پیش نیستند.
 
بیست سال برخی از آنها مزه آزادی و دموکراسی نیم بند را چشیدند و عطش آنها بیشتر شده است.
 
زنان افغانستان بیدار شده اند.
 
آنها فهمیده شده اند…
 
در مقام ریاست بودند و امروز می‌بینیم که زنان افغانستان نخستین و پیشگامانی هستند که علیه تسلط طالبان دست به اعتراض برمیدارند.
 
و نبرد در پنجشیر را نباید دست کم گرفت.
 
پنجشیری ها اگر از حمایت کشورهای دیگر برخوردار گردند و اگر ایالات متحده سیاست درستی در پیش گیرد خواهند توانست که در برابر طالبان و زیاده روی های آنها بایستند.
 
قرار بود که طالبان دولت خود را اعلام کند.
 
گفته بودند که این کار را در جریان نماز جمعه خواهند کرد که نکردند.
 
برپایی یک دولت کار ساده ای نیست.
 
طالبان خوب می داند که جز تسلط نظامی آن هم نیم‌بند هیچ چیز دیگر در افغانستان ندارند که به مردم وعده دهند.
 
آنها نه پول دارند،  نه آب دارند،  نه آذوقه دارند و اگر تسلیحاتی دارند همان تسلیحات و همان جنگ افزارهایی است که از ایالات متحده به جای مانده است و از ارتش افغانستان و ارتشی که در واقع نجنگید و ارتشی که در برابر طالبان آنگونه که باید ایستادگی نکرد زیرا فساد مالی بر سراسر  حکومت سایه افکن  بود.
 
سالیان دراز از آمریکا پول گرفتند و به جیب ریختند.
 
پول گرفتند و به جای آن که صرف نیروی نظامی کشور خود کنند آن را به بانک های خارجی انتقال دادند.
 
اما طالبان نیز یک جنبش یکدست نیست.
 
طالبان از گروه‌های مختلف برپا شده است.
 
افرادی که به قبایل مختلف تعلق دارند و باورهای مذهبی آنها در سطوح جداگانه و متفاوت است و چگونه خواهند توانست با یکدیگر کنار بیایند.
 
امروز آمریکا نگران است، کشورهای اروپایی نگران هستند و حتی روسیه و چین نیز نمی‌توانند نگرانی خود را پنهان کنند که آیا افغانستان به کجا می‌رود و این حکومت طالبان چه سیاست هایی را در پیش خواهد گرفت؟ تردیدی نیست که شاخه‌ای از طالبان افراد تروریست در سطح بسیار متعصب هستند.
 
داعش از طالبان به وجود آمد و داعش امروز نیز بخشی از طالبان است. آن را چگونه خواهند توانست و اگر بخواهند چگونه خواهند توانست مهار کنند؟
 
آنها سخنان ضد و نقیض و وعده های گوناگونی می دهند اما کیست که در افغانستان و یا دیگر کشورهای جهان که به این وعده ها اعتماد کند؟!
 
از همان روزهای نخست و حتی ساعت نخستین وعده های خود را شکستند و نشان دادند که دروغ می گویند و تقیه می کنند و می خواهند با این ترفند بازی بتوانند با کمترین هزینه بر افغانستان مسلط گردند.
 
وعده ها و سخنان آنها را خوب بخوانید…
 
روح‌الله خمینی وعده داده و گفته بود که با به روی کار آمدن اسلام آزادی کامل در سراسر ایران برقرار خواهد شد اما یک جمله اضافه کرده بود و آن هم بر حسب شریعت اسلامی و این امروز دقیقا همان سخنی است که طالبان می گویند یا سخنگویان آنها می گویند که تصور می کنند دنیا ممکن است فریب وعده هایشان را بخورد در حدی که خانم امانپور از سی ان ان ادعا کرده و می گوید که طالبان امروز طالبان دیروز نیستند.
 
اشتباه می‌کند و یا به عمد دروغ می‌گوید…
 
طالبان گفته است از همان روز اول که  زنان از آزادی های خود برخوردار خواهند بود منتها در چارچوب شریعت اسلامی و امروز می بینیم که آنها ورود زنان به ادارات دولتی را ممنوع می کنند و زن نباید کارمند باشد و زن باید در کنج خانه بماند و بیرون نیاید و اگر بیرون می‌آید سراپای  خود را بپوشاند وگرنه چشم طمع بیگانگان،  حریص ها و مردان بر آنها آسیب خواهد رساند و موجب فساد اخلاقی خواهد شد نه این حرام است و حرام اندر حرام است و با شریعت اسلامی تطابق نمی‌کند و زنان افغانستان امروز سخت هراسناک هستند.
 
بسیاری از آنها می ترسند که از خانه‌های خود بیرون بیایند و شماری دیگر نیز پا به فرار گذاشته و توانستند در کشورهای دیگر پناه بگیرند.
 
از اشتباهات ایالات متحده در خروج از افغانستان صرف نظر کنیم  در این باره سخنان بسیار گفته شده و استدلال های گوناگون عنوان گردیده است.
 
اما همان جنگ افزاری که امروز مردم افغانستان را سرکوب می‌کند سلاح‌های آمریکایی است که در افغانستان به جای مانده و بخشی از این جنگ افزارهای آمریکایی را به ایران بردند و به حکومت اسلامی ایران هدیه کردند تا در ازای آن غذا و نفت و آذوقه و مایحتاج بگیرند.
 
بله حکومت ایران این کار را کرده و می‌کند…
 
حکومت ایران در واقع در سال‌های اخیر بخشی از طالبان را زیر چتر حمایتی خود داشته و خواهد داشت.
 
امروز کشورهای غربی به صراحت می گویند که اگر افغانستان بخواهد به راه ترور بازگردد و اگر بار دیگر آشیانه القاعده و داعش شود و اگر زنان را سرکوب کند و آزادی‌های فردی را از میان ببرد از کمک های غربی بهره نخواهد برد و امروز طالبان به پول غربی‌ها و به آذوقه و کمک آن‌ها نیاز بسیار دارد که اگر نرسد از هم فرو خواهد پاشید زیرا قادر به اداره کردن دولت و ملت نخواهد بود.
 
این را طالبان خوب می‌دانند و از این رو می‌کوشند با ترفند بازی چهره دیگری از خود ارائه دهند.
 
چهره‌ای که ظاهراً معتدل است ولی اگر روزی به طور کامل بر افغانستان مسلط گردند دیگر این وعده‌ها را فراموش خواهند کرد.
 
حکومت ایران سردرگم است که در برابر طالبان چه سیاستی باید در پیش گیرد.
 
از یک سو هر دو اسلامی هستند و هر دو متعصب هستند و هر دو وعده شریعت اسلامی می دهند ولی یکی سنی و یکی شیعه است.
 
روح الله خمینی گفته بود که شیعیان باید رهبری جهان اسلام را به دست گیرند.
 
آنها در برابر طالبان که اهل تسنن و بسیار متعصب است و شیعه کشی کرده در گذشته چگونه و چکار باید بکنند؟
 
و فراموش نکنید که نام اصلی داعش در افغانستان داعش خراسان است این می‌تواند برای حکومت ایران یک زنگ خطر باشد.
 
رژیم ایران به یاد داشته باشد که نخستین خیزشی مردمی در افغانستان و نخستین تظاهرات زنان افغان در شهر هرات بود.
 
هرات شهر بزرگی که مرکز شیعه نشین است.
 
ظاهرا اگر حکومت ایران دست همکاری به طالبان افغانستان بدهد دو رژیم متعصب می توانند خاورمیانه و جهان را به آتش بکشند اما اگر سودی بماند این سود را طالبان خواهد برد و نه حکومت اسلامی ایران بنابراین آنها با افغانستان و طالبان و داعش و حقانی چه می‌توانند بکنند و چه کار باید بکنند؟
 
و این پرسش همچنان در بیت رهبری و در مواضع تصمیم‌گیری در ایران مطرح است و نمی دانند چه باید بکنند و از این رو راه سکوت در پیش گرفتند و علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی می‌گویند که ما بر حسب رفتار طالبان در آینده سیاست خود را نسبت به آنها مشخص خواهیم کرد.
 
ظاهراً این سخن بسیار عاقلانه است اما در خفا حکومت ایران به استقرار طالبان در افغانستان یاری رسانده و می رساند.
 
در هر حال اگر کسی تصور می‌کند که تسلط طالبان بر افغانستان قطعی شده است سخت در اشتباه هستند.
 
قوم ها و قبیله های مختلف در افغانستان و گرایش‌های اسلامی متعدد و متنوع در آن کشور و نبود مدیریت و نبود امکانات مالی و مسلماً نداشتن هیچ تجربه ای در مدیریت کشور عمر درازی را ممکن است برای طالبان باقی نگذارد.
 
دلمان برای ملت افغانستان و برای دیگر ملت هایی که به جای رهسپاری به سوی پیشرفت و ترقی و رفاه مردم همچنان به سوی تعصب کشیده می شوند می سوزد…
 
ملت افغانستان…
 
ملت ایران…
 
ملت عراق…
 
سوری ها و لبنانی ها و همچنین ملت یمن و دیگر کشورها لیاقت بهتر از اینها را دارند و از پروردگار یکتا می پرسیم که این کابوس چه هنگام پایان خواهد گرفت؟
 
و ملت های خاورمیانه چه هنگام رهبرانی پیدا خواهند کرد که عاقل و باتجربه باشند و دلسوز باشند و از تعصب دست بردارند و بتوانند ملت های خود را در مسیر آزادی و تساوی حقوق و پیشرفت و ترقی و زندگی امروزی هدایت کنند…
 
ای پروردگار یکتا تو پاسخگو هستی…
 تفسیر سیاسی هفته،نوشته منشه امیر
اورشلیم؛ شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ –۴ سپتامبر ۲۰۲۱
+58
رأی دهید
-6

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۶۳
  Sabokbalam - کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا

  طویله مناسبیست.
  4
  38
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۴
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان

  ما اول تکلیف خود را با این غول زشت و اکبیری کشور خود .شیخ علی‌ را مشخص کنیم.بعد طالبان.تا سال ۵۷ همه طاووس بودیم. ۵۷ همه خواستیم شیر شویم.بزودی درک کردیم. شیر نیستیم. شتر شدیم.یک عهده از ما. "ارشادی ها" شدند مار هفت سر. و غول. زشت.چند سالی‌ گذشت. شدیم سگ هار ولایت.بعد از نخرید .بخرید شیخ. پی بردیم میلیونر و رزمجو. مار و غول نیستیم. ......شیخ علی‌ هستیم. با فریاد رضا شاه روحت شاد.پی بردیم. که تا کنون هیچ بودیم. سروان جان.
  8
  51
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۷
  azadi2011 - تورنتو، کانادا

  جناب منشه امیر، شما می بینید که در پنجشیر و در کل افغانستان ملت پارس برای می جنگند، در مقابل یورش یک اقلیت پشتون، این جنگ اسلام نیست این یک جنگ قبیله ای است، شما و آمریکا پشت ملت پارس را رها کردید، قدرت را به پشتون ها دادید، چون گول وعده های پاکستان و ترکیه را خوردید، مگر خداوند به شما نگفته است که با ملت فارس و کرد و ارمنی ، و فرزندان کوروش کبیر مدارا کنید، چرا شما و آمریکا از پشت خنجر به ما زدید؟
  5
  35
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۱
  یا فاطمه زهرا - کپنهاک، دانمارک

  حالا اگر شاخ و دم ندارن در عوضش مردانگی که دارن.
  56
  11
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۷
  دوستدار - استهکلم، سوئد

  درود فراوان بر شما باد اقای منشه امیر بزرگوار تفسیری خوب و هوشمندانه بود !
  4
  29
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۲
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۰
  kakolzari - لندن، انگلستان

  کسی امریکا را بیرون نراند. خودشان رفتند. اگر اراده میکردند طالیان را در چند هفته تارومار میکردند. حداقلش اسن بود که انها را خلع سلاح کنند و بعد گورشان را گم کنند. اما عوضش با انها عقد و پیمان بستند و برایشان سلاح و مهمات هم باقی گذاشتند!!!
  3
  38
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۳۴
  grizzly - برلین، آلمان

  داستان طالبان و آمریکا همون داستان نوکر من چاکری داشت چاکر او نوکری داشته!! هر سال آمریکا به پاکستان میلیاردها دلار کمک مالی میکنه تا ارتش و اقتصاد پاکستان سرپا بمونه از اون طرف پاکستان شده زادگاه و پرورشگاه طالبان اگر آمریکا میخواست طالبان رو نابود کنه کافی بود به پاکستان فشار بیاره
  3
  35
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۸
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۴
  Rosha50 - لانسینگ، انگلستان

  [::یا فاطمه زهرا - فرانکفورت ، آلمان::سرکار خانم آن مردانگی که منظور شماست را الاغ نیز دارد .
  2
  35
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۰
  kakolzari - لندن، انگلستان
  هیچ بعید نیست طالبان مثل محمود افغان که به سلسله صفویان پایان داد سر از ایران در بیاورند. سلاح و انگیزه هم بحد کفایت دارند. البته اخوندها بخاطر یک دختر اصفهانی جنگ راه نمیندازند. هرچه زن در قوادخانه های مشهد هست تحویل میدهند و خود پا بفرار میگذارند به سمت نجف.
  8
  15
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۸
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۳
  جنابِ سروان - مونرآل، کانادا
  [::یا فاطمه زهرا - کپنهاک، دانمارک::]. حاجی فاطی خوش برگشتی به کپنهاگ حاجی اون همبرگرفروشی پل رومی قبل از انقلاب رو یادته که تزیینات داخلیش همه چوبی بود وحتی صندلیهاش کنده درخت بود؟هاها
  15
  4
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۳
  جنابِ سروان - مونرآل، کانادا
  [::zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان::]. از 2022 شروع بنوشتی کتاب (قنبرومنقل)میکنم.برای خودت کاراکتری هستی در حد کاپیتان هادوک ماجراهای تن تن و میلوهاهاهاالبته اونجاش که کاپیتان مست میکنه خودشو درنقش جدبزرگوارش می بینه که با شمشیر داره با راکهام سرخه مبارزه میکنه هاهاهاهاهاهاهاها
  20
  2
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۷
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۱
  یا فاطمه زهرا - کپنهاک، دانمارک
  [::Rosha50 - لانسینگ، انگلستان::]. منظور من گوش نیست، بلکه هوش.
  14
  1
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۴۴
  Momiji - توکیو، ژاپن
  اینها نتیجه بدآموزیهائیست که هفتاد و چند سال پیش با حمایت مستقیم انگلیس و آمریکا ، در بوجود آمدن یک کشور زورکی و مجعول برای یک قوم بی جا و مکان و در خاورمیانه رقم خورد و امروز تاریخ مجدداً تکرار شد و اینبار و در آسیای میانه قوم خودخواه و وحشی پشتون باحمایت‌های مستقیم پاکستان و قطر وبا نادیده گرفتن حق زیستن مسالمت آمیز دیگر اقوام افغانستان خود را همه کاره و صاحب افغانستان بحساب آورده !! همون بلایی که سال ۵۷ یک مشت وحشی و تحجرگرا به اسم مذهب و با حمایت آمریکا ، صاحب و همه کاره جان و مال ومنابع ایران و مردم مظلومش شدند!
  2
  20
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۱
  یا فاطمه زهرا - کپنهاک، دانمارک
  [::جنابِ سروان - مونرآل، کانادا::]. ممنون استاد. بله، تو جاده قدیم. یدونه هم تو ظفر بین جردن و ولیعصر بود (همبرگر داین) اولین همبرگر زغالی در ایران. خداوکیلی در حد همون همبرگرایی که طرفای شماست. کلان خوشمزه 😊😊😊
  16
  4
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۹
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۴
  zarduscht1 - فرانکفورت، آلمان
  یک جمله لوس و خنک را هر روز تکرار کنی‌.بامزه نمی‌‌شود.دلقک بودن هم استعداد می‌‌خواد. دلقک ریش حرفی نیست.انتخاب خود. فقط قابل ترحم هستی. که چقدر اینجا جان می‌‌کنی. در پافشاری به حماقت و نادانی‌. تا خود را عضو. امت عقل سلیم قالب کنی‌.بد بودن آزادی در اینترنت در این است، که هر احمقی می‌‌تواند ابراز عقیده کند.بار‌ها گفتم. حماقت هم یک هدیه خدا است. ولی‌ مگر شما را مجبور کرده. اینقدر زیاده روی کنید؟ حالا هی‌ جان بکن.‌ها ها‌ها ها‌ها ها. این‌ها ها‌ها ها را کجا یاد گرفتی؟ سر گلدسته مسجد؟ اذان زیاد خوانده؟ اذان گو لازم دارد. وقتی‌ نعره علی اکبر والاا می‌‌زند. دست به میان پا. آنقدر فشار می‌‌دهد.تا آخرین کوچه هم شنود.
  4
  14
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۱
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۳
  جنابِ سروان - مونرآل، کانادا
  [::یا فاطمه زهرا - کپنهاک، دانمارک::]. حاجی کدوم کاراکترازسری ماجراهای تن تن ومیلو رو دوست داشتی؟مادام کاستافیوره؟هاهاها
  2
  0
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۳
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۵۳
  جنابِ سروان - مونرآل، کانادا
  [::یا فاطمه زهرا - کپنهاک، دانمارک::]. خیلی ها میرفتن اونجا از باشگاه افسران و هیپی های انتلکتوئل گرفته تامردم عادی حتی یه عده بعداز همبرگر خوردن ازهمونجا پایین میرفتن تا ازرودخونه ماهی بگیرن هاهاهاها
  3
  0
  یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۴
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۴
  Rosha50 - لانسینگ، انگلستان
  [::یا فاطمه زهرا - کپنهاک، دانمارک::]. شما فرمودید مردانگی !!!!هوش و گوش را از کجا آوردین؟؟.
  0
  2
  دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۵
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  ۶۱
  یا فاطمه زهرا - کپنهاک، دانمارک
  [::جنابِ سروان - مونرآل، کانادا::]. اون موقع تلویزیون نداشتیم. بعضی اوقات جمعه‌ها که میرفتم خونه مادربزرگم، چاپارل، محله پیتون، سرزمین عجایب و اینا رو نیگا میکردم. تن‌تن رو تو مجله.
  1
  0
  دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۶
  پاسخ شما چیست؟
  0%
  ارسال پاسخ
  نظر شما چیست؟
  جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.