حکومتی که با ترور به وجود آمد و همچنان از ترور تغذیه می کند

تفسیر سیاسی هفته،نوشته منشه امیررادیو پیام اسرائیل : آنها از همان روزهای نخست قدرت خود را بر پایه ترور و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در کشور ایران و با همکاری گروه های نادان و نابخرد از قشر های سیاسی مختلف ایران آغاز کردند. اما نه تنها گروه های موسوم به وطن پرست و دموکرات دست اتحاد و همکاری به رژیم آیت الله خمینی دادند بلکه همه آنها با گروه های ترور فلسطینی و یاسر عرفات عقد همکاری بستند و از او قول همکاری گرفتند که در ایران بتوانند بکشند و خراب کنند و ویران سازند و ایجاد هرج و مرج کرده و ملت ایران را به سوی خود بکشانند.
 
ترور خود را با اقدامات بسیار و از جمله آتش زدن سینما ها و بانک ها آغاز کردند و سینما رکس آبادان را به آتش کشیدند و آن ۴۰۰ نفر انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را در آتش سوزاندند تا چنین وانمود کنند که رژیم پیشین ایران قدرت خود را از دست داده است.
 
به دیدار یاسر عرفات رفتند و در اردوگاه های نظامیان آن گروه در لبنان به کارآموزی پرداختند که چگونه بتوانند قدرت را از دست رژیم ایران بیرون آورند و این درحالی است که پادشاه ایران دستور داده بود تا آنجا که ممکن است از خشونت و خونریزی پرهیز شود.
 
از همان روزهای نخست انقلاب شان فرزندان خود را یک به یک خورد، همانند ضحاک باستانی هر روز کشت و هر روز خون مکید و اکنون نیز با گذشت و ۴۳ سال همچنان می کشد و سرکوب می کند و هیچ انسانیتی را به رسمیت نمی‌شناسد، تو گویی مغول است،دشمنان ایران هستند که اینچنین بر سرزمین ما مسلط شده و انسان می کشند و ایرانی می کشند.
 
آنچه امروز در استان سیستان و بلوچستان می گذرد نمادی از این خونریزی و کشتار است.
 
انسان هایی که ایرانی هستند اما سنی مذهب اند و همیشه در ۴۳ سال اخیر در تبعیض و محرومیت قرار داشته اند و حکومت کوچکترین ها و کمترین ها را نیز از آنها دریغ کرده است و امروز هنگامی که آنها ناچار هستند برای امرار معاش به سوخت بری دست بزنند آنها را به گلوله می بندد و می کشند  و همه نیروهای مسلح خود را از سراسر ایران به سوی بلوچستان اعزام می دارند تو گویی با دشمن روبرو هستند و باید او را سرکوب و نابود کنند.
 
ترور به مفهوم امروزی آن آدم کشی است اما معنی ریشه‌های آن ایجاد هراس و هراس افکنی است و رژیم ایران از روزی که قدرت را به دست گرفت به ترور متوسل شد و هراس افکنی کرد و امروز نیز از این شیوه تغذیه می‌کند و به آن ادامه می‌دهد.
 
روزی که جنگ هشت ساله ایران و عراق به پایان رسید و روح الله خمینی جام زهر را سرکشید یکی از نخستین اقدامات آنها بازداشت و اعدام شمار نامعلومی  از جوانان ایران بود که مبادا اعتراض کنند که چرا خمینی ایران را به هشت سال جنگ بی‌حاصل با دشمن صدامی  کشاند.
 
آنها هنگامی که ثروت ایران را می‌دزدند این ترور است و هنگامی که پول مردم ایران را به گروه‌های تروریستی می دهند این هم ترور است.
 
آنها نان را از دهان ملت ایران دریغ می‌کنند و به گروه‌هایی می‌دهند که آشوب برپا سازند.
 
هنگامی که خود او واکسن فایزر می‌زند ولی همین واکسن را از ملت ایران دریغ می‌کند این هم ترور است.
 
هنگامی که در اکثر کشورهای جهان واکسیناسیون آغاز شده و آنها در خط اول قرار دارند و نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند واکسن بخرند و ملت ایران را مصون بدارند این نیز ترور است.
 
وقتی علی خامنه‌ای می‌گوید فایزر نه و آکسفورد نیز نباید وارد ایران شود چیزی جز ترور  نیست.
 
آنها در نرساندن واکسن به مردم ایران نشان دادند که چقدر بی کفایت و بی‌لیاقت هستند.
 
آنها وقتی که معترضین ایران به ۳ برابر شدن نرخ بنزین را به گلوله می بندند ترور است و  جز ترور نام دیگری نمی‌توان بر آن گذاشت.
 
هنگامی که سپاه پاسداران با داشتن ۱۱ بندر خصوصی در جنوب کشور هرگونه کالایی را که بخواهد و اراده کند قاچاق می کند و به کسی حساب پس نمی‌دهد اما کولبر بیچاره را می‌کشند و سوخت بر ناتوان را به گلوله می بندند این جز ترور و  وحشیگری و زیر پا گذاردن همه موازین اخلاقی و بشری واژه دیگری ندارد.
 
آنها   جوان معترض ایرانی را به گلوله می بندند و می کشند و همزمان بر خانواده او ممنوع می سازند که عزاداری کنند.
 
حتی جسد فرد کشته شده را به خانواده‌اش تحویل نمی‌دهند که مبادا عزاداری کنند و مبادا مردم با این خانواده عزادار ابراز همبستگی و همدردی کنند و خروش مردم شعله ور گردد.
 
آنها برای کشتن ایرانی ها هیچ ابایی ندارند که مزدوران شیعه از کشورهای همسایه را به کار گیرند.
 
زمانی که آنها حق ملت ایران را می دزدند و با آن اتم و موشک می سازند و در کشورهای همسایه به جنایت و کشتار و جنگ می‌پردازند این نیز جز ترور نامی ندارد.
 
وقتی خواهان نابودی یک کشور دیگر می شوند و از ترور فلسطینی جانبداری می کنند این هم ترور است. ترور علیه ملت ایران زیرا همه این فعالیت ها به حساب ملت ایران و از پول ملت ایران و به جای تامین رفاه ملت ایران است.
 
چگونه ممکن است که سپاه پاسداران حق قاچاق هر نوع کالایی را دارد اما چند کولبر که برای تأمین معاش خانواده خود پولی ندارند این چنین هدف گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سوخت بران بلوچستان که آنها نیز مورد تبعیض حکومت ایران بوده و هستند.
 
اینها را می کشند و آنها قدرت را در ایران به دست دارند.
 
جز ترور  نامی بر این نمی توان گذارد.
 
حساب کنید که یک سوم از مردم ایران را بسیج کرده و حقوق ماهیانه به آنها می پردازند که از جان حکومت حفاظت کنند و پاسدار رژیم باشند و این پدیده ای است که در هیچ کشور دیگری از جهان نظیر ندارد.
 
آنها ادعای اسلام و رافت اسلامی می کردند اما نتیجه آن شد که بیشترین ظلم را به همه مردمان و حتی مسلمانان وارد می آوردند و در واقع اکثر مردم ایران مسلمان شیعه هستند و اگر آنها را می کشند و مورد تبعیض قرار می‌دهند و اگر حق آنها را پایمال می‌کنند این جز سرکوب و ستم و ظلم و ترور چیز دیگری نیست.
 
خود آنها خوب می دانند که تا چه اندازه ضعیف و ناتوان هستند اما همزمان ادعا می‌کنند که قادرند دنیا را به آتش بکشند.
 
در هیچ کشور همسایه هیچ دستاوردی جز کشتار نداشتند.
 
ایالات متحده را به چالش می کشند و می گویند ما شما را از عراق بیرون می‌کنیم اما ایالات متحده است که قاسم سلیمانی را می کشد و رژیم ایران قول واکنش و انتقام گیری داده اما هنوز نتوانسته است این تهدید خود را آنگونه که انتظار دارد عملی سازد.
 
ناتوان هستند.
 
آنها از نابودی اسرائیل سخن گفته و  ادعا کردند که می توانند جهان اسلام را با خود همراه سازند که نتوانستند.
 
نه تنها دنیای اسلام به آنها بی‌اعتنایی کرد بلکه همان کشورهای عرب که تا دیروز همانند رژیم ایران نابود باید گردد شعار  می‌دادند اکنون به دوستان اسرائیل مبدل شدند و با این کشور علیه حکومت ظالم و تجاوزگر موجود در ایران همکاری می‌کنند.
 
آنها عمداً فقر را در میان مردم ایران شایع ساختند.
 
مرامشان آن است که بینوایان و محتاجان را زودتر می توان بسیج کرد و آنها را به جهاد و شهادت تشویق نمود زیرا آنها چیزی برای باختن ندارند اینکه دو سوم از اقتصاد ایران را در انحصار خود گرفته‌اند و قشر متوسط در ایران تقریبا به کلی نابود شده است به هدف آن است که همه را فقیر سازند و همه را به یارانه خود محتاج کنند آن هم  یارانه‌ای که ماهیانه با آن جز سه عدد موز نمیتوان خرید و وضعیتی به وجود می آورند که انسان‌ها کارت خود را باید به گروگان بگذارند تا بتوانند نانی برای خانواده خود تأمین کنند.
 
این نیز ترور است.
 
می بینیم که برخی از ایرانیان وطن‌پرست نیز ابراز نگرانی می‌کنند که ممکن است آنچه در کردستان و بلوچستان و ناحیه عرب نشین جنوب ایران می‌گذرد  موجب تجزیه کشور شود.
 
بدانند و آگاه باشند که وقتی همه مردم ایران خود را همبسته و بدون تبعیض احساس می کنند هیچ کس به فکر تجزیه نخواهد بود.
 
از کشور اسرائیل یاد بگیرند.
 
در اسرائیل یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عرب زندگی می‌کنند اعرابی که در گذشته می‌خواستند اسرائیل را نابود سازند و یا از برپایی دوباره آن جلوگیری کنند اما امروز همان مردمان که ۲۱ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند انسانهای وفاداری به این کشور و به این سرزمین هستند و خود را بخشی از ملت اسرائیل و بخشی از خاک اسرائیل می دانند.
 
چرا؟
 
به خاطر آنکه اسرائیل هرگز نسبت به آنها تبعیض روا نداشته و امروز عرب اسرائیلی در همه زمینه های زندگی از پزشکی و استادی دانشگاه تا کارگری و پرستاری با دیگر افراد ملت اسرائیل سهیم است و از همه مزایا برخوردار می باشد.
 
ولی در حکومت تروریست پرور ایران زنان از تساوی حقوق محروم هستند.
 
غیرشیعه حق مسلمان شیعه را که از آن برخوردار است ندارند.
 
اقلیت‌های مذهبی محروم هستند.
 
و زبان مادری اقوام مختلف در داخل ایران را ممنوع کردند و این در حالی است که هر زبانی که به فرهنگ ایران زمین مربوط می‌شود و در آن ریشه دارد می‌تواند تمدن ایران را غنی تر سازد.
 
حکومت اسلامی ایران همانند امپراطوری یونان  در دوران باستان می خواهد از همه فرهنگ ها یک فرهنگ و از همه باورهای مذهبی یک مذهب به وجود آورد و آن هم نه مذهب ایرانی بلکه مذهبی که از بیرون به این کشور آمده است.
 
ایران یکپارچه و جاویدان باقی می ماند و آن هنگامی است که این حکومت برافکنده شود و آنهایی در ایران قدرت را به دست بگیرند که ایرانی باشند و دلسوز ایرانی باشند و به خاطر ایران زمین فعالیت و تلاش کنند و نه  آنکه تصور  تسلط بر منطقه و جهان را داشته باشند.
 
دنیا در برابر این ظلم و ستم حکومت ایران به فغان آمده است اما کافی نیست ملت ایران نیاز به همبستگی و همکاری دارد نیاز به  یاری دارد اما در نهایت امر کلید در دست خود ایرانیان است و آنان هستند که باید ابتکار را به دست گیرند و راه خود را بیابند و این حکومت را که در حال پوسیدن و در آستانه فروپاشی است برای همیشه براندازند…
 اورشلیم –  ۹اسفند ۱۳۹۹ خورشیدی؛ ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
+61
رأی دهید
-2

 • قدیمی ترین ها
 • جدیدترین ها
 • بهترین ها
 • بدترین ها
 • دیدگاه خوانندگان
  ۴۹
  Vejdanebidar - آمستردام، هلند

  همگی تون از دم بر اون ابا و اجداد تون لعنت.تو اون روحت خمینی.مرگ بر این اخوندهای شپشو
  1
  58
  شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲
  ۳۳
  antislam2500 - قم، ایران

  رژیم مافیایی ایران، از جمله گروه های تروریستی موجود در خاورمیانه هستند که از دهه شست و هفتاد میلادی رشد و نمو کردند مثل سازمان آزادی بخش فلسطین و گروه های چپ. که در سوریه و لبنان آموزش میدیدند و حمایت میشدند. افرادی از گروهک ها و اشخاصی مانند محمد رینگو، چمران و غیره. از شوربختی مردم ایران ، یکی از آن گروه ها توانست با کمک اجانب بر کشور ما مسلط شود. ماهیت این رژیم و عقایدش و رفتارش هنوز از خوی تروریستی اش سرچشمه میگیرد تا یک دولت.
  0
  21
  شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲
  ۶۰
  mina minavand - هانور، آلمان
  از اون روزی که این ملاها اومدند نه فقط وضع خاور میانه بلکه وضع دنیارو به هم ریختند.قاچاق،دزدی و غارت و هزاران چیزهای دیگه.تا اینها هستند از آرامش خبری نیست.
  0
  16
  شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۳
  ۶۷
  senator x - تهران، ایران
  در این رژیم ترور عمل جدیدی نیست.اولا از زمان بوجود آمدن منبر و روضه خوانی ,ترور مغزها آغاز شد .دوما, عمل ترور بطور رسمی ترورهای مذهبی از ترور ناصرالدین شاه و سپس ترور رزم آرا و بعد ترور نافرجام شاه و ترور منصور و سپس با تسویه داخلی جامعه آخوندی,چند ده سال است که ترور مذهبی داخلی آغاز شده .حالا کاری بترور های برون مرزی شان نداریم.فطرتان اسلام از بدو تاسیس با ترور تاکنون دوام یافته .یکی از بزرگان تاریخ,امیرکبیر یکی از این قربانیان ترور است
  0
  18
  شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۳
  نظر شما چیست؟
  جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.