کفش‌های بایدن سوژه عکاسان شد

چند روز پیش پای بایدن هنگام بازی با سگش شکست.
+41
رأی دهید
-17

نظر شما چیست؟