فرود اضطراری هواپیمایی کوچک در بزرگراهی در مینه سوتا آمریکا

+36
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟