فخری زاده چطور در دام افتاد؟

+20
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟