واقعا قوانین فیزیک و طبیعت عجیبه!

واقعا قوانین فیزیک و طبیعت عجیبه! وقتی اینجوری صدا و انرژیش، به ذرات پراکنده شده شکل میده.
+35
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟