اخاذی و زورگیری ماموران شهرداری شهر خاش در روز روشن از یک نوجوان دستفروش

در این فیلم که بصورت مخفیانه توسط یکی از شهروندان در خاش گرفته شده اخاذی و زورگیری ماموران شهرداری شهر خاش در روز روشن از یک نوجوان دستفروش که بساط میوه فروشی دارد نشان داده می شود. دستفروش نوجوان دست به اعتراض می زند اما مامورانی که درس دزدی و غارت را بخوبی فرا گرفته‌اند به اعتراض وی وقعی نمی گذارند.
+46
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟