رجز خنون برره ای ترامپ و بایدن - طنز (ویدیو)

+27
رأی دهید
-6

نظر شما چیست؟