عبدالمجیدِ ارفعی، نخستین مترجمِ فرمانِ کوروشِ بزرگ از زبانِ اصلیِ بابلی‌نو به فارسی

 پروفسور عبدالمجیدِ ارفعی، نخستین مترجمِ فرمانِ کوروشِ بزرگ از زبانِ اصلیِ بابلی‌نو به فارسی و از مترجمانِ کتیبه‌هایِ ایلامی، کسی که به راحتی به زبانِ ایلامیانِ باستان و هخامنشیان صحبت می‌کرد از دیروز دومِ آبان‌ماه به دلیلِ ابتلا به بیماریِ کرونا در بخشِ مراقبت‌هایِ ویژه‌یِ بیمارستانِ مسیح دانشوری بستری شده‌اند.برایِ دانشمندِ فروتن و یگانه‌یِ کشورمان آرزویِ تندرستی و بهبودی داریم.
+58
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟