چند درصد از مردم کشورهای جهان در کرونا دورکار هستند؟

+3
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟