باتری های آبی رو جای باتری اتمی میفروشن!

+33
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟