ممانعت از ورود مردم به آرامگاه فردوسی و برگزاری مراسم شب هفت استاد شجریان بصورت محدود

+23
رأی دهید
-6

نظر شما چیست؟