به آتش کشیدن ساختمان پزشکان در شیراز توسط یکی از بیماران به دلیل نداشتن هزینه سنگین ویزیت

+45
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟