کاریکاتور «نظام گروگانگیر فقیه و شرکا - کاری از مانا نیستانی

+40
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟