این هم عاقبت ایستادن و فیلم گرفتن از حوادث با موبایل

+78
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟