پایان کار باندفروش ارز جعلی

٦ عضو باندفروش ١٥‌هزار ارز جعلی درپایتخت به دام افتادند. متهمان ٣‌میلیارد و ٢٨٥‌میلیون ریال ارز خارجی جعلی به مالباخته فروخته بودند. در اوایل تیرماه ‌سال‌جاری مرد جوانی با مراجعه به دادسرای ناحیه سه تهران از شخصی به هویت فرشاد بابت فروش ارز (یورو) جعلی اعلام شکایت می‌کند.پرونده با موضوع جعل تشکیل و با دستور بازپرس دادسرا پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.شاکی با حضور در اداره سیزدهم به کارآگاهان گفت: «من برای تهیه ارز با کانال تلگرامی که در آن آگهی فروش یورو به مبلغ ٢١٧‌هزار ریال بود، آشنا شدم که فروشنده خود را فرشاد معرفی کرد، پس از توافق قرار شد ١٥‌هزار یورو برایم بیاورد.»شاکی ادامه داد: «فرشاد به همراه سه مرد جوان، یوروها را برایم آوردند که پس از شمارش، مبلغ ٣‌میلیارد و ٢٨٥‌میلیون ریال طی چندین مرحله عملیات بانکی به حساب اعلامی پرداخت کردم. برای اینکه از اصالت اسکناس‌ها مطمئن شوم، به صرافی مراجعه کردم و فهمیدم یوروها جعلی هستند و فرشاد کلاهبرداری کرده است.»کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکی با مراجعه به محل معامله طی انجام تحقیقات میدانی سرنخی از تبهکاران به دست آوردند که با بررسی سوابق فرشاد مشخص شد او با اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب پلیس است. با دراختیارگذاشتن اطلاعات به دست آمده به بازپرس پرونده دستور دستگیری فرشاد و سایر همدستان او صادر شد.کارآگاهان موفق شدند ٥ تن از همدستان فرشاد را دستگیر کنند و در ادامه تحقیقات مشخص شد سرکرده باند به یکی از شهرهای شمالی کشور گریخته است.کارآگاهان در گام بعدی با هماهنگی قضائی راهی محل مورد نظر شدند که با انجام اقدامات کارآگاهی مخفیگاه فرشاد شناسایی و در ششم شهریورماه، او نیز دستگیر و در بازرسی صورت‌گرفته از مخفیگاه متهمان تعداد ٥٣ قطعه اسکناس جعلی ٥٠٠ یورویی کشف و توقیف شد.سرکرده باند معترف شد اسکناس‌های جعلی یورو را به واسطه شخصی ناشناس از کشورهای همسایه برایم آورده‌اند و من هم با نشر آگهی در کانال‌های تلگرامی اقدام به فروش یوروهای جعلی با همدستانم می‌کردم و پول حاصله را بین خودمان تقسیم کرده‌ایم. با تلاش بی‌وقفه کارآگاهان اداره سیزدهم که منجر به دستگیری اعضای باند جعل و کشف اسکناس‌های جعلی شد، متهمان با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده روانه زندان شدند.
+5
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟