آیا زمین از ابتدا آب داشته است؟

یورونیوز :حدود ۷۰ درصد سطح کره زمین را آب پوشانده، اما این موضوع که این همه آب از کجا به سیاره ما آمده هنوز پرسش بزرگی برای دانشمندان است.

به تازگی یک گروه از پژوهشگران فرانسوی این نظریه را که آب بعد از پیدایش زمین به این سیاره منتقل شده زیر سؤال برده و به این ترتیب فرضیه جدیدی را در مورد منشا آب بر روی کره زمین ارائه کردند.

این دانشمندان در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که به احتمال قوی آب از همان ابتدا روی زمین و در درون ذرات تشکیل‌دهنده آن وجود داشته است.

فرضیه غالب بر این نظریه استوار بود که آب، مدت‌ها پس از تشکیل کره زمین، توسط سیارک‌ها دار یا شهاب‌سنگ‌ها وارد سیاره شده است. به این ترتیب که سیارک‌ها و شهاب‌سنگ‌های حاوی منابع غنی هیدروژن به زمین برخورد کردند و باعث ایجاد آب بر روی سیاره شده‌اند.
سیارک «صحرا ۹۷۰۹۶» که ۱۹ سانتیمتر طول دارد و نیم درصد از وزن آن را آب تشکیل داده استاما پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات علمی و دانشگاه لورن فرانسه ابتدا با تمرکز روی شهاب‌سنگ‌ها دریافتند که ذرات تشکیل‌دهنده آنها با سنگ‌های تشکیل‌دهنده زمین شباهت دارد. آنها سپس با اندازه‌گیری هیدروژن موجود در ۱۳ شهاب‌سنگ نادر، متوجه شدند که درون ذرات تشکیل‌دهنده زمین به اندازه کافی و حداقل سه برابر اندازه آب اقیانوس‌ها و حتی بیشتر، آب وجود داشته است.

آن‌ها به این موضع پی بردند که ایزوتوپ‌های هیدروژن در شهاب‌‌سنگ‌ها به هیدروژن‌های خاک زمین شباهت دارد. پژوهشگران همچنین دریافتند که ایزوتوپ نیتروژن موجود در این شهاب‌سنگ‌ها نیز به نیتروژن زمین بسیار نزدیک است. با این حال یکی از مسئولان این پژوهش می‌گوید که نظریه جدید به صورت کامل نظریه قدیم را رد نمی‌کند. به گفته وی قطعا شهاب‌سنگ‌ها در تشکیل ترکیب فعلی زمین تاثیر مهمی داشته اند.
+6
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟