انتشار گزارش بازخوانی جعبه سیاه و ۱۹ ثانیه آخر

+9
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟