گزارش تصویری: گذران وقت ایرانی‌ها به روایت مرکز آمار

دویچه وله :مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نحوه گذران وقت ایرانیان در بهار ۱۳۹۹ را منتشر کرد که با نتایج جالبی همراه است. با ۱۱ ساعت و ۳۸ دقیقه در روز بیشترین وقت ایرانیان صرف "خودمراقبتی" می‌شود.
 گذران وقت در ایراناین طرح با مراجعه به خانوارها و با هدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد ١۵ ساله و بیشتر ساکن در نقاط شهری کشور، شناخت نوع و مدت ‌زمان فعالیت‌های انجام‌شده توسط آنها در یک شبانه‌روز به اجرا در آمده است.
١١ ساعت و ٣٨ دقیقه: "خودمراقبتی"متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز با ١١ ساعت و ٣٨ دقیقه به ترتیب به گروه فعالیت "رسیدگی و خودمراقبتی" اختصاص یافته است. این گروه شامل دو بخش است که بخش اول به خوابیدن، خوردن و آشامیدن اختصاص یافته است.
١١ ساعت و ٣٨ دقیقه: " خودمراقبتی"بخش دوم گروه "خودمراقبتی" مربوط به مراقبت‌های بهداشتی – پزشکی، سفر مرتبط با فعالیت‌های رسیدگی و خودمراقبتی و غیره است.
۴ ساعت و ۲۷ دقیقه: فرهنگ و فراغتطبق گزارش مرکز آمار، ایرانیان برای فرهنگ، فراغت، تمرین‌های ورزشی (شامل بازدید از رویدادها، مکان‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمی‌ها، شرکت در ورزش‌ها) ۴ ساعت و ٢٧ دقیقه وقت صرف کرده‌اند.
۴ ساعت و ۲۷ دقیقه: فرهنگ و فراغتاستفاده از رسانه‌های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر مرتبط با فرهنگ، فراغت، و غیره بخش دیگری از فعالیت‌هایی است که ۴ ساعت و ٢٧ دقیقه وقت صرف آن شده است.
۲ ساعت و ۵۰ دقیقه: خدمات خانگی بدون مزدخدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده به دو بخش تقسیم شده (شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه و غیره) که بطور متوسط ٢ ساعت و ۵۰ دقیقه وقت ایرانیان را می‌گیرد.
۲ ساعت و ۵۰ دقیقه: خدمات خانگی بدون مزدبخش دیگر خدمات خانگی بدون مزد شامل خرید کردن برای اعضای خانواده، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و غیره می‌شود که در مجموع در بخش خدمات خانگی بدون مزد برای آن ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه وقت صرف شده است.
زنان: ۳ ساعت و نیم ارائه خدمات خانگی بیشتر از مردانمقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز بیش از ٣ ساعت و نیم وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد اختصاص می‌دهند.
۲ ساعت و ۴۰ دقیقه فعالیت برای مزداشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد شامل اشتغال در شرکت‌ها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی خانگی تولید کالاها، اشتغال در خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی خانگی ارائه خدمات، فعالیت‌های فرعی و وقفه‌های مرتبط با شغل، جستجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط با شغل و غیره ٢ ساعت و ۴۰ دقیقه بوده است.
مردان: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه فعالیت برای مزدبر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد در بهار سال ۱۳۹۹ برای مردان بیشتر از زنان بوده و به ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه رسیده است.
زنان: ۴ ساعت کمتر فعالیت مرتبط با مزدمقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان نشان می‌دهد که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز بیش از ۴ ساعت زمان کمتری به فعالیت‌های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.
یک ساعت و ۳۶ دقیقه: معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینیمعاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی (صحبت‌ کردن، شرکت در رویدادهای اجتماعی- فرهنگی جامعه، نقش داشتن در مسئولیت‌های مربوط به شهروندی، آداب و رسوم دینی، سفر تفریحی- زیارتی و...) وزنی معادل یک ساعت و ٣٦ دقیقه در طول روز داشته است.
افزایش ۱۲ دقیقه‌ایمقایسه الگوی گذران وقت فصل بهار ٩٩ با فصل زمستان ٩٨ نشان می‌دهد که فعالیت "معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب‌ و رسوم دینی" ١٢ دقیقه زمان بیشتری به خود اختصاص داده است.
۲ دقیقه: کار بدون مزدبر اساس نتایج گزارش مرکز آمار ایران، کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به "کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد" با ۲ دقیقه بوده ااست.
+10
رأی دهید
-7

نظر شما چیست؟