«آنهایی که به شمال مسافرت کردند اگر به کرونا مبتلا شداند به پای محرم نزارید»

+8
رأی دهید
-41

نظر شما چیست؟