توزیع داروی رِمدسیویرِ با قیمت نجومی و تقلبی در بازار

+10
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟