سخنان منتظری خطاب به اعضای هیئت مرگ در تابستان ۶۷ در باره قتل عام زندانیان سیاسی

+43
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟