واکنش سایت وابسته به سپاه به مقاله امین زاده: به دست و پای نظام بیفتید که در ۸۸ میدان تیان‌آن‌من راه نینداخت

امتداد  :  وب سایت مشرق وابسته به سپاه در بخشی از گزارش خود در روز شنبه 4 مردادماه 1399 به مقاله اخیر محسن امین زاده در کانال امتداد واکنش نشان داد و با منت گذاری معتقد بود آنها که در 88 به زندان افتادند باید به دست و پای نظام بیفتند و زمین را ببوسند که مانند چین همه را قتل عام نکرد.

محسن امین زاده دیپلمات با سابقه دوران اصلاحات در مقاله اخیر خود با یادآوری این موضوع که چین در سال های میانی دهه 80 قرارداد همکاری هسته ای در نطنز را به پای امتیازگیری از آمریکا رها کرد، نوشته بود: «بسیار مهم جانبی آنکه، چین نمونه بسیار ارزشمندی برای کسب تجربه ایرانیان در جهت تحقق توسعه ملی ایران است. بارها درباره تجربه توسعه چین گفته ام و نوشته ام و با تاکید روی جنبه های مختلف توسعه ملی جمهوری خلق چین، ضرورت کسب تجربه از توسعه بسیار موفق چین را مورد تاکید قرار داده ام. در اینجا بویژه روی سخنم با جریان های تندرو نظامی و امنیتی کشور است. در حالی که دست اندرکاران دولت پنهان و جریان های تندرو نظامی و امنیتی در کشور، تا این حد با شیفتگی از روابط ایران و چین و ضرورت گسترش روابط با جمهوری خلق چین سخن می گویند؛ جای آن دارد که آنان واقعا از توسعه چین هم الگو بگیرند و از تجربه توسعه ملی جمهوری خلق چین بیاموزند و دریابند که وظیفه نهادهای نظامی و امنیتی برای تحقق توسعه ملی ایران چیست و طبق تجربه چینی، نهادهای نظامی و امنیتی چه مسیری را باید در جهت اقتدار هرچه بیشتر ایران و تحقق توسعه ملی ایران دنبال کنند.»

اما سایت وابسته به سپاه در واکنش به این بخش از مقاله چشمش به تجربه  تیان‌آن‌من افتاده می نویسد: «این ضعیف جلوه دادن حکمرانی ایران در مقابل چین در حالی است که اگر کسی به جای امین‌زاده و همسنگران او بود؛ باید به دست و پای نظام اسلامی می‌افتاد و زمین ادب می‌بوسید که نظام اسلامی در فتنه ۸۸ مثل نظام کمونیستی چین در #میدان_تیان‌آن‌من عمل نکرد و تانک به خیابان نیاورد و در ادامه مخالفان سیاسی خود را اعدام نکرد.»

گفتنی است امین زاده در مقاله خود یادآور شده بود که تنها قرارداد بستن با چین کافی نیست و به سرنوشت کره شمالی که یکی از متحدان و همسایگان نزدیک چین است ارجاع داده بود که چطور حکمرانی در آنجا مانع از توسعه شده است: «مشتاقان گسترش روابط با جمهوری خلق چین تصور نکنند که امضای چنین سندی ممکن است جبران کننده اختلالات مداوم و بزرگ آنان در توسعه ملی باشد. فراموش نکنیم که کره شمالی همسایه و یکی از متحدان دیرینه چین است و ده ها هزار نظامی چینی برای کمک به پیروزی کره شمالی، در این کشور با نظامیان آمریکا و کره جنوبی جنگیده اند و جان داده اند. امروز کره شمالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیا است و بی کفایتی جاه طلبانه رهبران نظامی گرای کره شمالی مانع بهره مندی این کشور حتی از همکاری اقتصادی با چین بزرگترین قدرت اقتصادی جهان در همسایگی اش شده است.»
+3
رأی دهید
-12

نظر شما چیست؟