عکس روز : عقل که نباشد جان در عذاب است

در کشور هند ،شهروندی بین دو ایستگاه از دست فروش بیرون قطار هندوانه ای خریده ولی نمیدانسته هندوانه از پنجره رد نمیشه... خلاصه تا برسه خونه وضع اینجوریه
+36
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟