باطری گوشی توی آفتاب باد کرده و ترکیده و نهایت آتش گرفته

+15
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟