صحبت های دکتر نعمت بخش رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان درباره فاجعه در بیمارستان

+14
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟